Pro Vaši informaci

Dobrý den, děkuji za Vaše příspěvky. Zároveň Vás však prosím o častější používání tlačítka Ukázat náhled. To Vám ukáže, jak bude článek vypadat po Vašich úpravách, aniž by se úprava uložila. Až budete mít pocit, že jsou Vaše úpravy hotovy, vyplňte do pole shrnutí editace stručný popis provedených změn a změny uložte.

Uložením zároveň dáváte najevo, že další změny v nejbližších okamžicích neplánujete a že se jiní wikipedisté mohou pustit do dalších úprav, oprav a doplnění článku. Každá uložená změna se zapisuje do historie článku a do seznamu posledních změn na Wikipedii. Při častém ukládání se tyto zbytečně přeplňují a znepřehledňují. Hrozí také riziko, že dojde k tzv. editačnímu konfliktu, tedy stavu, kdy dva wikipedisté editují tentýž článek zároveň. Děkuji za pochopení.
--Gumruch 10. 10. 2010, 02:25 (UTC)

Vilém HrubýEditovat

MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

© Dobrý den, oceňujeme Váš příspěvek, ale bohužel nemůžeme přijmout text chráněný autorským právem převzatý bez dovolení z webových stránek či odjinud. Podívejte se, prosíme, na stránku Vilém Hrubý, a pokud jste autorem původního díla nebo máte od autora svolení k dalšímu šíření podle licencí GFDL a CC-BY-SA 3.0, pošlete o tom e-mail do OTRS.

Užitečné rady o přispívání do Wikipedie a o některých základních pravidlech najdete na stránkách Wikipedie:PrůvodceWikipedie:Váš první článek. Díky za pochopení.

--Harold 10. 10. 2010, 23:20 (UTC)


VeligradEditovat

Dobrý den, všiml jsem si Vaši práce v článku Veligrad, kde jste značným dílem rozhojnil jeho obsah. Dovolte mi, abych Vám za vaši práci poděkoval. Vidím, že pokračujete i v dalších drobných úpravách, a proto bych Vám chtěl nabídnout svoji pomoc při další úpravě článku. Předně bych Vám doporučil zřízení vlastního účtu se jménem - to umožní lepší komunikaci s Vámi a zajistí, že nedojde k nějaké záměně. Dále si dovoluji upozornit na nápovědu Wikipedie, která obsahuje mnoho základních i pokročilých rad k vytváření článků.

Jelikož jste vkladatelem většiny textu v článku, který je tímto velmi rozsáhlý, bylo by vhodné, abyste se sám pokusil upravit vzhled a styl článku dle doporučení uvedených v odkazu.

Vyjma tohoto si dovoluji upozornit Vás na závazná pravidla Wikipedie, zejména ověřitelnost, kde se požaduje po vkladateli dodat důvěryhodné a ověřitelné zdroje, ze kterých čerpal. U tak rozsáhlého článku nelze po nikom požadovat aby je vyhledával dodatečně a nejspíš to nikdo dělat nebude. Pokuste se je prosím doplnit. Byla by škoda, kdyby proto musel být Váš text posléze smazán.

Samozřejmě se Vám pokusím s řešením výše uvedených problémů osobně pomoci, ale můžeme spoléhat i na aktivitu dalších wikipedistů. Pro diskusi o práci na článku slouží především Diskuse:Veligrad a můžeme se obrátit i na kolegy zabývající se historií, například přes WikiProjekt Historie.

Ještě jednou zdraví --EdmundSquirrel 21. 10. 2010, 00:15 (UTC)


Dobrý den, vidím že pokračujete v editaci článku Veligrad, ale velmi Vás prosím, pokud doplňujete text, abyste zároveň uvedl zdroj, z jakého čerpáte a to s odkazem na konkrétní publikaci a konkrétní stranu u konkrétního tvrzení. Pro vás, pokud ji držíte v ruce je to absolutně nejsnazší. Opravdu je to důležité. Odkaz: Wikipedie:Ověřitelnost. Děkuji. --EdmundSquirrel 30. 10. 2010, 22:52 (UTC)

Náhled a Shrnutí editaceEditovat

Pro Vaši informaci

Dobrý den, děkuji za Vaše příspěvky. Zároveň Vás však prosím o častější používání tlačítka Ukázat náhled. To Vám ukáže, jak bude článek vypadat po Vašich úpravách, aniž by se úprava uložila. Až budete mít pocit, že jsou Vaše úpravy hotovy, vyplňte do pole shrnutí editace stručný popis provedených změn a změny uložte.

Uložením zároveň dáváte najevo, že další změny v nejbližších okamžicích neplánujete a že se jiní wikipedisté mohou pustit do dalších úprav, oprav a doplnění článku. Každá uložená změna se zapisuje do historie článku a do seznamu posledních změn na Wikipedii. Při častém ukládání se tyto zbytečně přeplňují a znepřehledňují. Hrozí také riziko, že dojde k tzv. editačnímu konfliktu, tedy stavu, kdy dva wikipedisté editují tentýž článek zároveň. Děkuji za pochopení.

Dobrý den, díky za Vaše příspěvky. Chci Vás však poprosit o pokud možno výstižné vyplnění shrnutí editace před uložením úprav. Je nanejvýš žádoucí, aby měli ostatní wikipedisté představu, čeho se Vaše změny týkají. A to nejen ti, kteří právě sledují stránku posledních změn, ale i ti, kteří pak někdy v budoucnu budou hledat v historii článku nějakou konkrétní změnu. Když totiž ve shrnutí uvidí, že se Vaše změny týkají něčeho jiného, než co zrovna hledají, nebudou je muset dále zkoumat a ušetří tím tak trochu času. Registrovaní uživatelé mají navíc možnost si ve svém nastavení v sekci Editace zatrhnout položku Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace a systém pak každé nevyplněné shrnutí před konečným uložením změn připomene. Děkuji za pochopení. --Kacir 11. 11. 2010, 23:58 (UTC)

Druhé upozorněníEditovat

Prosím vyplňujte shrnutí editace!

Prosím, věnujte pozornost předchozímu upozornění, že máte – namísto častého ukládání stránky – používat tlačítko Ukázat náhled. Neberte to na lehkou váhu. Důvody, proč se má tlačítko používat, máte uvedeny výše. Věřím, že pochopíte důležitost používání tohoto tlačítka. Děkuji za pochopení.--Kacir 12. 11. 2010, 00:11 (UTC)

Julius Jeroným ChristinEditovat

Děkuji Vám za informace v článku Julius Jeroným Christin. Bohužel jeho zpracování zatím nesplňuje požadavek na ověřitelnost. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby bylo možné jej označit jako plnohodnotný článek. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po 14 dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit. Děkuji za pochopení. --Romanzazvorka 5. 12. 2010, 10:14 (UTC)

KytičkaEditovat

Za Veligrad a související

Dobrý den, vidím, že neúnavně pokračujete v rozšiřování článku Veligrad a obohacování Wikipedie o další související témata a proto prosím přijměte toto ocenění.

Přesto, a nebo právě proto, že se jedná o rozsáhlé úpravy Vás prosím, abyste věnoval pozornost těmto závazným pravidlům např. Ověřitelnost a dalším doporučením např. Vzhled a styl.

Děkuji a hodně zdaru. --EdmundSquirrel 8. 12. 2010, 10:57 (UTC)

Dobrý den! Konečně se mi podařilo po několikatýdenním hledání dopátrat se mého uživatelského názvu a hesla, které jsem před časem používal, když jsem přispíval do Wikipedie v oblasti radiologické fyziky. Tak konečně se mi snad bude dařit přihlásit se a nevystupovat anonymně, neboť by se mělo zobrazit uživatelské jméno. Co se týká Vašich jistě oprávněných připomínek, je tu určitý problém. Protože jsem se o problematiku lokalizace Veligradu zajímal již před dvěma desetiletími, mám spoustu výpisků, výstřižků z novin, audionahrávek ve formě magnetofonových kazet i v poslední době CD nosičů, vše z přednášek či besed z archeology či historiky, řadu detailů jsem s nimi konzultoval osobně. Pochopitelně mi v hlavě utkvěly i poznatky získané z literatury. Doma mám sice několik desítek svazků, něco jsem ale čerpal z knih půjčených v knihovně. Něco se dá dohledat, ale pokud po mne chcete, abych ozdrojoval většinu toho, co článek nebo články obsahují, obávám se, že to prakticky nebude v mých časových možnostech. Kromě toho řada údajů je celkem všeobecně známa, jako např. údaje o J. J. Christinovi. Tyto údaje lze nebo bylo možno před rekonstrukcí přečíst na expozicích Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, obdobně řadu informací si lze přečíst nebo poslechnout na audioprezentaci v Památníku Velké Moravy v Mikulčicích. Zde nemám představu, jak bych obsah článku ozdrojoval. Pokud je ale ozdrojování nezbytnou podmínkou, pak asi nezbude, než vyčkat, až tyto informace uveřejním někde v nějaké publikaci, např. Moravském historickém sborníku, o čemž uvažuji. Kdy ale vyjde, není jisté, v poslední době totiž vychází tak jednou za pět let a poslední vydání, které vyjde v nejbližších dnech (tiskárna již dostala zaplacenu zálohovou fakturu), je již uzavřeno. Pokud Vás něco napadne, poraďte. Pokud někdo bude mít čas upravit obsah tak, aby získal více encyklopedický charakter, má pochopitelně volnou ruku. Já se k tomu dostávám jen postupně a po částech. Je to však na delší čas. Mgr. Jindřich Žaludek

Christinův valEditovat

MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

© Dobrý den, oceňujeme Váš příspěvek, ale bohužel nemůžeme přijmout text chráněný autorským právem převzatý bez dovolení z webových stránek či odjinud. Podívejte se, prosíme, na stránku Christinův val, a pokud jste autorem původního díla nebo máte od autora svolení k dalšímu šíření podle licencí GFDL a CC-BY-SA 3.0, pošlete o tom e-mail do OTRS.

Užitečné rady o přispívání do Wikipedie a o některých základních pravidlech najdete na stránkách Wikipedie:PrůvodceWikipedie:Váš první článek. Díky za pochopení.

--Harold 8. 12. 2010, 20:07 (UTC)

Opravdu nestačí změnit pár slov, když pořadí vět, jejich návaznosti a většina stylistiky jsou stejné jako u minule smazaného textu. Prostě to musíte napsat vlastními slovy anebo sehnat povolení autora textu. Díky. --Harold 13. 2. 2011, 17:22 (UTC)

ad Váš dotaz: Znovu opakuji, můžete sice využít informace z knihy, ale musíte to prostě napsat vlastními slovy. Jinak to nelze přijmout, protože takový text porušuje autorská práva. --Harold 13. 2. 2011, 17:53 (UTC)

SalaškaEditovat

Děkuji Vám za první informace v článku Salaška. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nesplňuje požadavky na encyklopedické heslo. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit. Děkuji za pochopení. --Palu 13. 2. 2011, 17:11 (UTC)

Negativ základůEditovat

Děkuji Vám za první informace v článku Negativ základů. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nesplňuje požadavky na encyklopedické heslo. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit. Děkuji za pochopení. --Palu 13. 2. 2011, 17:13 (UTC)

Wp:WikietiketaEditovat

Dobrý den, důrazně vás žádám, abyste se držel výše zmíněného doporučení a diskutoval korektně a věcně. Říkat o někom, že je cenzor bez jakéhokoli důkazu, považuji za osobní útok a podle toho budu příště jednat. Díky za pochopení. --Podzemnik 14. 2. 2011, 21:53 (UTC)

Bitva u WogastisburguEditovat

Diky za rozšíření článku Bitva u Wogastisburgu. Bohužel se ve vaší úpravě vyskytlo několik nepřesností: profesor Josef Skalák je fiktivní postava v některých knihách literatury faktu spisovatele Miroslava Ivanova, proto by bylo lepší uvést přímo autora. Nebylo by marné doplnit i konkrétní literaturu, v tomto případě Ivanovovy Podivuhodné příběhy nebo Martova pole. Svatá Angelunda neexistuje, dotyčná světice se jmenovala de:Aldegunda/Aldegundis, méně častěji Adelgundis. --Barbatus 15. 3. 2011, 10:58 (UTC)

Alois PražákEditovat

Dobrý večer. Před chvílí jste přidal docela velký kus textu (43 kB) do článku Alois Pražák. Smím se (jen tak ze zvědavosti) zeptat: jedná se o přepis nebo je to všechno vlastními slovy? Díky. S pozdravem, Hidalgo944 13. 4. 2011, 23:51 (UTC)

Dobrý den. Moc díky za odpověď na mou otázku na mé stránce. Přijde mi, že nebylo od věci ji přesunout do diskuzní stránky samotného článku, souhlasíte? S pozdravem, Hidalgo944 14. 4. 2011, 01:21 (UTC)

Vytvoření účtuEditovat

Zaregistrujte se
Vítejte ve Wikipedii, otevřené encyklopedii!
Vítejte!ÚvodNápovědaPrůvodce WikipediíPět pilířů WikipedieCo Wikipedie neníJak zakládat nové článkySlovníček

K prohlížení ani k editaci článků ve Wikipedii se nemusíte přihlašovat, ale vytvoření účtu je jednoduché a rychlé a poskytne vám mnoho výhod, například:

 • Používání takového uživatelského jména, které si vyberete. Nemusíte poskytovat žádné své osobní údaje, skutečné jméno ani e-mail.

Přihlášení vám zpříjemní uživatelský zážitek:

 • Možnost ukládat nové stránky nebo úpravy stávajících stránek bez nutnosti opisovat protispamový kontrolní kód
 • Možnost zobrazovat seznam všech vašich příspěvků.
 • Možnost používat seznam sledovaných stránek, do kterého si můžete přidávat stránky, které vás zajímají.
 • Možnost přizpůsobit si vzhled a chování Wikipedie podle vlastního vkusu.

Přihlášení vám rozšíří možnosti přispívání:

 • Možnost načíst obrázky či jiné soubory.

Přihlášení vám umožní lépe se zapojit do společné práce na Wikipedii:

Jen do toho, zaregistrujte se!

--Gumruch 14. 4. 2011, 01:12 (UTC)

Kostel ve Starém MěstěEditovat

Už to řeším. Dejte mi však prosím čas. Až budu hotov, ozvu se Vám zde ve Vaší diskusi. Fagnes 8. 5. 2011, 19:44 (UTC)

Dobrý den, problém byl v tom, že článek kostel svatého Michaela archanděla (Staré Město) byl přesměrován na článek kostel svatého Michaela archanděla (Praha). Takže pokud jste si zadal kostel svatého Michaela archanděla (Staré Město), zobrazil se článek kostel svatého Michaela archanděla (Praha). Proto jsem z přesměrování kostel svatého Michaela archanděla (Staré Město) vytvořil článek. Využil jsem k tomu Vámi vkládaný text (vkládal jste ho někam, kam nepatří), avšak nedal jsem ho tam jako celek, protože jde evidentně o text zkopírovaný odjinud (tzv. copyvio – o tom blíže například zde). Podle mého názoru byl text také příliš dlouhý, resp. příliš podrobný. Pokud se v článku odkazuje na zdroje k jednotlivým informacím, děje se tak pomocí tzv. referencí, nikoliv uvedením zdroje do závorky. Takže nyní považuji situaci za vyřešenou s tím, že článek je možno dále rozšiřovat a doplňovat, samozřejmě při zachování autorských práv. Odkaz na článek jsem přidal mezi „nové články“ na portálu Křesťanství. (Tam také můžete požádat o založení nového článku o některém z křesťanských témat, upozornit na svůj nový nebo podstatně rozšířený článek z této oblasti a podobně.) Hezký den přeje Fagnes 8. 5. 2011, 20:38 (UTC)

Horní Lhota (okres Zlín)Editovat

MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

© Dobrý den, oceňujeme Váš příspěvek, ale bohužel nemůžeme přijmout text chráněný autorským právem převzatý bez dovolení z webových stránek či odjinud. Podívejte se, prosíme, na stránku Horní Lhota (okres Zlín), a pokud jste autorem původního díla nebo máte od autora svolení k dalšímu šíření podle licencí GFDL a CC-BY-SA 3.0, pošlete o tom e-mail do OTRS.

Užitečné rady o přispívání do Wikipedie a o některých základních pravidlech najdete na stránkách Wikipedie:PrůvodceWikipedie:Váš první článek. Díky za pochopení.

--magairlín 18. 6. 2011, 20:52 (UTC)

Archeologický výzkumEditovat

Zdravím. Děkuji za všechny vytvořené články. Chci Vás však poprosit o přidávání „odkazů interwiki“, tedy mezijazykových odkazů na Wikipedie v ostatních jazycích. Mají syntaxi [[kód jazyka:Název článku v daném jazyce]], umístěny bývají ve spodní části zdrojového kódu článku, po uložení se zobrazí v navigačním panelu při levém okraji pod ostatními panely. Vizte příklad jak by měly vypadat.

 1. Je třeba vyhledat identické heslo v angličtině nebo jiném jazyce a tento kód okopírovat ze spodní části tamního článku. Právě tento krok vyžaduje člověka, není automatizovaný.
 2. Mezi takto získané odkazy připište [[en:název v onom jazyce]], protože v cizojazyčné verzi pochopitelně není odkaz na původní článek. Umístěte ho na správné místo v abecedním pořadí podle kódů jazyků.
 3. Srovnané odkazy uložte do českého článku.
 4. Odkaz na český článek v této formě dopište na správné místo do článku anglického.

O rozšíření do dalších jazykových verzí se už obvykle postarají roboti. Vaše články budou o krok blíže dokonalosti. Díky.--Yopie 9. 1. 2012, 01:39 (UTC)

Moravská vlajkaEditovat

Viz odpověď na mé diskuzní stránce. magairlín 9. 1. 2012, 17:05 (UTC)

Prosím vyplňujte kolonku „Shrnutí editace“Editovat

Dobrý den, díky za Vaše příspěvky. Chci Vás však poprosit o pokud možno výstižné vyplnění shrnutí editace před uložením úprav. Je nanejvýš žádoucí, aby měli ostatní wikipedisté představu, čeho se Vaše změny týkají. A to nejen ti, kteří právě sledují stránku posledních změn, ale i ti, kteří pak někdy v budoucnu budou hledat v historii článku nějakou konkrétní změnu. Když totiž ve shrnutí uvidí, že se Vaše změny týkají něčeho jiného, než co zrovna hledají, nebudou je muset dále zkoumat a ušetří tím tak trochu času. Registrovaní uživatelé mají navíc možnost si ve svém nastavení v sekci Editace zatrhnout položku Upozornit při vložení prázdného shrnutí editace a systém pak každé nevyplněné shrnutí před konečným uložením změn připomene. Děkuji za pochopení. ♥ K123456  25. 11. 2012, 12:17 (UTC)

Shrnutí editace počtvrtéEditovat

Dobrý den, stejně jako kolegové Gumruch, Kacir a K123456 Vás žádám, abyste vyplňoval Shrnutí editace. Důvody jsou uvedeny výše, myslím, že není třeba je opakovat. To platí shodně pro všechny jmenné prostory, zejména tedy pro diskuze. Díky za pochopení, magairlín 5. 12. 2012, 10:32 (UTC)

Používejte prosím kategorie – článek František Pluskal MoravičanskýEditovat

Děkujeme za Vaše příspěvky do Wikipedie. Zároveň Vás prosíme, abyste každé nově vzniklé heslo vždy zařadil(a) do určité kategorie (příp. kategorií). Dělá se to připsáním [[Kategorie:Název kategorie]], například [[Kategorie:Němečtí fyzikové]] na novou řádku u konce stránky.

Proč kategorizovat?

Kategorizace článků je výhodná, protože kategorizované články mohou uživatelé Wikipedie procházet nejen podle jejich názvů, ale také podle právě takto vytvořených kategorií. Jediným kliknutím na odkaz pod daným heslem získají seznam všech článků v dané kategorii, čímž získávají kontext k tématu, které je zajímá.

Nejčastější příklady
 • U osob, u nichž je znám rok narození (a/nebo úmrtí), se přidává šablona [[Kategorie:Narození Rok_narození]], analogicky pak [[Kategorie:Úmrtí Rok_úmrtí]]
 • U obcí, okresů, krajů apod. je zvykem vložit minimálně kategorii státu, do kterého patří, například [[Kategorie:Estonsko]]
 • U bibliografií osob (popř. též u cizojazyčných názvů, které uvozuje určitý člen) je možno upravit pořadí, ve kterém se tyto budou v kategoriích zobrazovat. A sice přidáním šablony {{DEFAULTSORT:Název, tak jak má být zařazen}}, například pro heslo Jiří Stanislav Guth-Jarkovský by to bylo {{DEFAULTSORT:Guth-Jarkovský, Jiří Stanislav}}.
Další odkazy

♥ K123456  6. 1. 2013, 09:15 (UTC)

Cyril a Metoděj (film)Editovat

Dobrý den, děkuji Vám za informace v článku Cyril a Metoděj (film). Bohužel jeho zpracování zatím nesplňuje požadavky na encyklopedické heslo. Pokuste se prosím text článku upravit alespoň do té míry, aby splňoval základní požadavky na vzhled a styl článků. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po 14 dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Matěj Suchánek (diskuse | příspěvky) 26. 5. 2013, 15:17 (UTC)

MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

© Dobrý den, oceňujeme Váš příspěvek, ale bohužel nemůžeme přijmout text chráněný autorským právem převzatý bez dovolení z webových stránek či odjinud. Podívejte se, prosíme, na stránku Zlín (hrad), a pokud jste autorem původního díla nebo máte od autora svolení k dalšímu šíření podle licencí GFDL a CC-BY-SA 3.0, doložte to prosím e-mailem obsahujícím svolení autora.

Užitečné rady o přispívání do Wikipedie a o některých základních pravidlech najdete na stránkách Wikipedie:PrůvodceWikipedie:Váš první článek. Díky za pochopení.

zdroj Zpracováno je to velmi pěkně, ovšem na zdroji je také uváděna literatura a navíc se mi nepovedlo najít na onom webu licenci - tedy nelze tvrdit že je obsah pod licencí svobodnou /CC-BY-SA. Vaše změny jsem byl nucen vrátit. Po obdržení e-mailového povolení ale text můžeme snadno obnovit - tedy Vaše práce se neztratí. Díky za pochopení--Horst (diskuse) 5. 5. 2016, 09:50 (CEST)[odpovědět]

Dobrý den! Článek je můj, pokud někde najdete shodný článek, tak je také můj. Samozřejmě, že vycházím z informací přímo od pramene, neboť jsem ve styku s řadou archeologů a též historiků, sám jsam při některých výzkumech vypomáhal jako brigádník. Články, které jsem vložil na wikipedii, pokud je považuji za užitečné, vkládám je i na své stránky o Moravě, popř. v rámci osvěty dávám svolení k jejich zveřejnění na stránkách obdobného osvětového charakteru. V tomto smyslu by tedy článek měl být v pořádku. Pokud potřebuje nějaké úpravy wikipedistického charakteru, budu rád, když jej upravíte podle představ wikipedie. Děkuji za pochopení a zůstávám s pozdravem Wikipedii zdar. J. ze Zlína, ctitel moravské historie. P. S. Obdobná situace mohla nastat i u minulých článků, bohužel nemám čas vše sledovat, je možné, že řada menších článků zmizela. S tímto jsem si však dal dost práce, stojí tedy za to, aby zůstal jako užitečná informace o poněkud zapomenuté památce. Také proto byla na místě bývalého hradu 30. 4. 2016 zorganizována kulturní akce a odhalení informační tabule za přítomnosti zlínského primátora dr. Adámka.

Dobrý den, rád s úpravami pomohu, nejprve ale bude opradu třeba odeslat onen mail do OTRS z adresy na webu http://www.zlin.estranky.cz/clanky/stary-zlin/zlinsky-hrad-a-zamek.html protože jak se píše: Na povolení zaslaná nebo napsaná kamkoli jinam, například do diskusí článků, nelze brát zřetel. Striktně vyžadujeme, aby povolovací email byl zaslán do OTRS. Dík moc--Horst (diskuse) 9. 5. 2016, 11:10 (CEST)[odpovědět]
MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

© Oceňujeme Váš příspěvek a věříme, že jste vlastníkem autorských práv k němu, ale bohužel nemůžeme přijmout text či obrázky chráněné autorským právem převzaté bez výslovného dovolení z jiných webových stránek či odjinud. Podívejte se, prosíme, na stránku Zlín (hrad) a Diskuse:Zlín (hrad), a pokud jste autorem původního díla nebo máte od autora svolení k dalšímu šíření podle licencí GFDL a CC-BY-SA 3.0, doložte to prosím e-mailem obsahujícím svolení autora.

Užitečné rady o přispívání do Wikipedie a o některých základních pravidlech najdete na stránkách Wikipedie:PrůvodceWikipedie:Váš první článek. Díky za pochopení.

TO samé se může týkat i vašich dřívějších článků, pokud jste je zároveň publikoval jinde. Pokud zašlete potvrzení, bude možné je obnovit. JAn (diskuse) 18. 5. 2016, 06:56 (CEST)[odpovědět]

2017Editovat

MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

© Dobrý den, oceňujeme Váš příspěvek, ale bohužel nemůžeme přijmout text chráněný autorským právem převzatý bez dovolení z webových stránek či odjinud. Podívejte se, prosíme, na stránku Pulčín (hrad), a pokud jste autorem původního díla nebo máte od autora svolení k dalšímu šíření podle licencí GFDL a CC-BY-SA 3.0, doložte to prosím e-mailem obsahujícím svolení autora.

Užitečné rady o přispívání do Wikipedie a o některých základních pravidlech najdete na stránkách Wikipedie:PrůvodceNápověda:Jak vytvořit článek. Díky za pochopení.

Sice je kopírována jen část Popis lokality, ale bez povolení to nepůjde a v případě, že povolení nebude, bude se muset celé smazat /nebo smazat a obnovit bez oné části--Horst (diskuse) 25. 1. 2017, 15:23 (CET)[odpovědět]

ZdvořilostEditovat

Dobrý den, rád bych Vás upozornil na existující pravidlo Wikipedie:Zdvořilost a související Wikipedie:Žádné osobní útoky. Výroky o někom jako je Jestli nejste schopen rozpoznat rozdíl, asi pro wikipedii nejste ten správný typ, A jestli tvrdíte, že nejsem autorem textu, jedná se lež z Vaší strany. a další obdobné z [1] mohou být hodnoceny jako osobní útok. Prosím, vyvarujte se jich. V opačném případě Vám může být zablokována možnost editace. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 10. 2. 2017, 13:43 (CET)[odpovědět]

Reakci přesunul z mé diskuse --Martin Urbanec (diskuse) 10. 2. 2017, 19:36 (CET)[odpovědět]
Dobrý den! obdržel jsem výtku ohledně zdvořilosti v diskusi s wikipedistou Horstem. Připouštím, že komunikace se dostala do stádia ne zrovna vstřícného, to ale vzniklo tím, že wikipedista na sebe vztáhl moji poznámku, která nebyla určena jemu, jak mylně vyvozoval, ale případnému, avšak nepravděpodobnému stěžovateli. To je ostaně možné najít na diskusi s wikipedistou Horstem. Doufám, že stejně tak mu bylo vytknuto, že byl první, kdo mne křivě obvinil z osobního útoku, aniž by k tomu byl důvod (citace:"označování za nenormálního člověka/ nebo naznačování pochybností o zdravotním stavu si líbit nenechám"), což zase považuji za osobní útok já. Není mi totiž známo, že bych jej označil za nenormálního člověka nebo naznačoval pochybnosti o jeho zdravotním stavu nebo napsal nějakou urážku. Tvrzení wikipedisty Horsta, že jsem tak učinil, mne uráží. Stejně jako jeho tvrzení, že co jsem napsal, jsem vlastně nenapsal. Vámi citovanými výroky o nerozpoznání smyslu věty se sice Váš kolega může cítit dotčen, nicméně smysl mojí věty evidentně nepochopil a nenapadá mne, jak bych to vyjádřil způsobem, který by mu nevadil. Stejné se týká pravidel a autorských práv. Podle mne jsem pravidla wikipedie neporušil, neboť z wikipedie jsem se dověděl tyto právní axiomy: Výňatek několika vět není autorské dílo, předmět práva autorského (dílo) musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora §2[2]. Postoj komunity Wikipedie není nadřazen českému právnímu rámci a nemůže být nad tento rámec povyšován (nelze jej vymáhat). Kdokoliv prosazuje to co zákon nestanovuje, porušuje zákon a je ze zákona odpovědný. Z uvedeného tedy vyplývá, že určitá podobnost při popisu jedné věci je přípustná a wikipedista Horst se mýlí. 77.92.197.66 10. 2. 2017, 18:50 (CET)[odpovědět]
Dobrý den, reakci jsem s dovolením přesunul na Vaši diskusi, kde bylo upozorněno. Nyní k tomu, co jste napsal. Relevantní diskusi s wikipedistou Horstem jsem několikrát četl, jinak bych si nedovolil podobné upozornění psát. Kolega pravděpodobně považoval Vaši poznámku, cituji, každý normální člověk, který by měl pocit, že někdo použil jeho text, by na to nejdřív upozornil, za narážku na jeho osobu, jelikož proti případné žalobě ze strany autora (pokud by Vaše prohlášení o autorství bylo nepravdivé) chrání Wikipedii (kterou ale Vy považujete za nepravděpodobnou, jelikož by "každý normální člověk" nejdříve slušně upozornil). I kdybychom ovšem připustili, že si kolega tuto poznámku vztáhl nesprávně na sebe, Vaše následující dvě věty, cituji, Nevím ale, kdo by to dělal. Podle mne se jedná o zbytečnou paranoiu, pak jednoznačně obsahují pochybnosti o Horstově zdravotním stavu, jelikož dle článku paranoia Paranoia (řec. παράνοια, pošetilost, šílenství) je duševní porucha, vyznačující se bludy, chorobnými představami o vlastním ohrožení a stihomamem. Tedy Váš text předcházel kolegově poznámce. K Vaší nevědomosti, jak to vyjádřit jinak, stačí prosté Domnívám se, že soudní tahanice je nepravděpodobná, protože jí dle mě většinou předchází upozornění. Co se týče Vašeho názoru, tak ano, výňatek několika vět není (většinou) autorským dílem, ovšem pokud těchto několik vět je použito v rámci (malé) citace, je nutné uvést pramen této citace (přičemž citace je uvedení právě výňatku kratší části textu ve svém díle). V druhé části nemáte pravdu, jelikož jistě je možné dobrovolně se zavázat nevyužít nějakého zákonného práva, jelikož občan může dělat cokoliv, co mu zákon nezakazuje a nemusí nic, co mu zákon nepřikazuje. Autorský zákon pak z principu nemůže obsahovat povinnost využít citace a citace je zakotvena jako právo (které nemusíte využít, stejně, jako máte právo zboží reklamovat, ovšem toto právo nemusíte využít = nemáte povinnost zboží v případě vady reklamovat). Vy jste se zavázal dodržovat Podmínky užití projektů Nadace a tyto podmínky obsahují i souhlas s dodržováním pravidel jednotlivých projektů (v lidsky čitelném shrnutí, Terms of Use and Policies — You adhere to the below Terms of Use and to the applicable community policies when you visit our sites or participate in our communities.) a nezávisle na tom, zda Vaše vložení odporuje zákonům, stačí, pokud odporuje pravidlům Wikipedie a je možné tyto pravidla na základě Vašeho konkludentního souhlasu (s podmínkami souhlasíte každou editací) vynucovat. S pozdravem, --Martin Urbanec (diskuse) 10. 2. 2017, 19:57 (CET)[odpovědět]
Reakci přesunul z mé diskuse --Martin Urbanec (diskuse) 11. 2. 2017, 11:42 (CET)[odpovědět]
Dobrý den! Opět si nějak nerozumíme. Nejednalo se o citaci části textu, ale o větší či menší podobnost části textu. Citace a určitá podobnost samozřejmě není totéž. Ta paranoia nebyla myšlena jako šílenství, ale, jak uvádí slovník cizích slov, přehnaná obava vyznačující se zejména bludy vztahovačnosti. Kromě toho Váš kolega neměl na mysli tuhle poznámku, ale právě onu poznámku týkající se případného žalobce. Ale opět řešíte, co by si kolega mohl a nemohl myslet a ne to, co jsem napsal nikoliv o něm samém, ale myšleno všeobecně. Byl bych raději, kdyby se tady řešila kvalita wikipedie, pahýly, faktografie, správnost textu, apod., nikoliv banality a podružnosti, jestli se někdo cítí či necítí něčím dotčen. děkuji za pochopení. Zůstávám s pozdravem wikipedii zdar a přáním všeho dobrého. 77.92.197.66 10. 2. 2017, 23:40 (CET)[odpovědět]
Dobrý den, ok, omlouvám se. Ta podobnost tam je, byť jen v části (část textu by mohla zůstat). Co se týče toho, co kolega nejspíše myslel, tak jediné, co mohl myslet a pravděpodobně i myslel je každý normální člověk, který by měl pocit, že někdo použil jeho text, by na to nejdřív upozornil. Nevím ale, kdo by to dělal. Podle mne se jedná o zbytečnou paranoiu (obdobné výroky jsou jako příklady uvedeny i v příslušném pravidle, cituji Nikdo rozumný tohle nemůže udělat nebo Tohle může udělat jen hlupák). K paranoie, nevím, jaký slovník cizích slov používáte, ale Slovník spisovného jazyka českého uvádí paranoia [-oja], -ie [-oje] ž. (z řec.) med. duševní choroba vyznačující se v urč. oboru bludnými představami při jinak neporušené psychické činnosti; -noidní [-o-i-] příd.: p. stadium, Akademický slovník cizích slov pak uvádí (nutno rozkliknout dole ASCS) paranoia [-noja], -ie ž <ř> med., psych. chronická psychická porucha charakterizovaná logicky uceleným bludem podezíravosti, vztahovačnosti a perzekuce;. Napsal jste to sice obecně, ale označil jste za nenormální/paranoidní všechny, co si myslí opak (t.j., že se to může stát; a žaloby se skutečně už odehrály), mezi něž patří i kolega Horst, t.j. jste ho díky kontextu sporu a straně jím zastávané nepřímo označil za nenormálního/paranoidního. Oboje dle mého názoru není zdvořilé. Každopádně jsem rád, že spor skončil a nějak je vyřešen a doufám, že Vás neodradí v dalším přispívání zde. Zdravím Vás --Martin Urbanec (diskuse) 11. 2. 2017, 12:16 (CET)[odpovědět]
Reakci přesunul z mé diskuse --Martin Urbanec (diskuse) 11. 2. 2017, 14:05 (CET)[odpovědět]
O. K., vždyť nám přece jde o to, aby smysl wikipedie jeko internetové encyklopedie byl naplněn. A také aby to nebyl jen suchopárný výčet informací, ale aby text zaujal a bylo to zajímavé čtení. Aby lidé, pokud hledají informace, je hledali především na wikipedii. Aby wikipedie nebyla odstavena jako zdroj informací jenom proto, že už o daném hesle někdo něco někdy napsal. Vždyť když čtu různé články o určitém hesle, tak vždy tam nacházím určitou podobnost a nikomu to tam nevadí. Pokud jsem nevhodným způsobem vyjádřil, že se mi zdá Váš kolega Horst příliš úzkostlivý co se pravidel wikipedie týká, tak se omlouvám. Případné pochybnosti však šly řešit vynecháním příslušné sporné pasáže, nikoliv mazáním celého článku. Vždyť ten článek přece jen dá něco práce a zabere času. Také se domnívám, že nemá cenu řešit banality ve stylu, kdo se jak vyjádřil a jak to myslel a kdo to jak pochopil. Raději bych se zabýval meritem věci. Pokud je někde určitá podobnost s již někde uveřejněnými jinými texty, považuji to za běžné a neškodné, vždyť také často spolupracuji s autory různých příspěvků. Jsou to většinou propagátoři osvětové činnosti a vítají, že se informace dostávají mezi lidi. Např. archeologové to umějí, neboť píší zprávy o archeologickém výzkumu, jiní se obracejí na někoho známého, neboť nejsou až tak moc zběhlí v počítačové technice. Jsou vděční, že někdo, třeba i já, informace zformuluji, zpracuji a vložím na své stránky, a pokud to zrovna nikdo nevymaže, tak i na wikipedii. Zrovna zítra bych se měl setkat s jedním z nich. Přestože něco napíši tak, jak to mám v hlavě a v mysli, tak ani mně se nepodaří napsat něco tak, aby to v někom nevyvolalo zdání podobnosti, ale při popisu jedné věci, události či lokality se prostě pdobnosti vyhnout nelze. Proto považuji obavy vašeho kolegy za přehnané. Zůstávám s pozdravem wikipedii zdar. (Když tak to zase přesuňte) 77.92.197.66 11. 2. 2017, 12:50 (CET)[odpovědět]

Moravská mše vánočníEditovat

Dobrý den. Je potřeba se dohodnout na názvu (předložit argumenty) na Diskuse:Missa pastoralis. Aby nebyly o jednom a témž díle dva články s různým názvem. --Matěj Orlický (diskuse) 24. 12. 2018, 13:45 (CET)[odpovědět]

Za MoravuEditovat

Dobrý den, děkujeme Vám za informace v článku Za Moravu. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů, hudby či jiné. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. S pozdravem --Podroužek (diskuse) 11. 7. 2019, 16:32 (CEST)[odpovědět]