Za Moravu

český spolek

Za Moravu je neziskový a nevládní spolek působící na území České republiky, v němž se sdružují zájemci o zachování kulturního dědictví Moravy, podílející se na bádání v oblasti historie našeho území se zvláštním zřetelem k historii Moravy. Spolek má charakter studijní, dokumentační, vlastivědný a vzdělávací.[1]

Za Moravu
Právní formaspolek
Založeno27. prosince 2012
AdresaStržanov 3, 59102 Žďár nad Sázavou
IČO01307398
Další informace
Webhttp://www.zamoravu.maweb.eu/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VznikEditovat

Spolek byl založen jako reakce na údajné chyby, případně historické dezinformace některých spolků a politických stran moravského hnutí. U zrodu spolku stáli původně jednotlivci různých profesí z řad ctitelů historie, především moravské, vedeni hlubokým zájmem o poznání dějin našich národů a přesvědčením o prospěšnosti obnovy dějinného vědomí společnosti, zejména laické veřejnosti o historických zemích, obhajujíce právo našich národů na pravdivé poznání vlastní historie, jakož i právo na aktivní účast při tomto poznávacím procesu. Jednatelem občanského sdružení Za Moravu, o.s. je Pavel M. Josífek.[2] Ten v roce 2013 zaslal redakci časopisu Veřejná správa dopis, jímž vyvolal rozsáhlou diskusi k tématu vyvěšování moravské vlajky 5. července na Moravě. Následně v časopise vyšlo vyjádření Ivana Štarhy k moravským symbolům (Veřejná správa číslo 9/2013)[3] a stanovisko Vladimíra Růžka (Veřejná správa číslo 10/2013),[4] jež měly být představitelům samospráv rozhodujícím se pro vyvěšení moravské vlajky na radnicích oporou při úvaze a následném rozhodnutí o vyvěšení vlajky v den sv. Cyrila a Metoděje (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) slavený v České republice, na Slovensku a také v některých dalších zemích.

Tato snaha spolku o osvětovou činnost v letech 2012-2013 zaznívá v rozhovoru poskytnutém Pavlem M. Josífkem Horáckým novinám v červnu 2013. V textu jsou dále vyjádřeny osobní pohnutky, jeho moravanství, jež jej dovedlo až k osvětové práci pro Moravu, týkající se mj. i moravské vlajky:

"Kdekoliv řeknete slovo "Morava", otáčí se k Vám zády a nazývají Vás separatistou a šovinistou. Toho ze mě, hrdého Moravana, MNO touto svou aktivitou udělala. Nemohu a nechci být s něčím takovým spojován! Nechci být pokládán za nepřítele Čechů jen proto, že se hlásím ke svým kořenům, k Moravě! A tato revolta MNO a ostatních vůči čemukoliv českému mě opravdu děsí. Nemohu souhlasit s propagací symbolu mé rodné Moravy, jenž je v jasném konfliktu s Preambulí Ústavy. Nemám problém ctít českého lva, pokud on ctí a ochraňuje moravskou orlici. Nemám problém s tím, být moravským občanem České republiky.

My, Za Moravu, o.s. (...) ponoukáme lidi, aby měli rádi Moravu takovou, jaká je, a aby se o ní hlavně mluvilo. A to v dobrém! Mým velkým osobním přáním je, aby si lidé na Moravě uvědomili, že žijí na Moravě a ne v Čechách. Žalostně mnoho lidí dnes na Moravě cítí, že je v Čechách. Do toho není třeba míchat ani nacionalismus ani separatismus ani otázku národnosti.".[5]

Dne 10. července 2014 pak hejtmanovi Jihomoravského kraje JUDr. Michalu Haškovi adresoval otevřený dopis, jímž reagoval na jeho stanovisko ze dne 27. června 2014, a také na skoro stejný článek Jihomoravského kraje ze 7. července 2014 vydaný v Parlamentních listech. Ten se zabýval problematikou "moravské" vlajky a zvláště pak její podoby, za niž se postavila Moravská národní obec, a je používána mimo jiné politickou stranou Moravané.[6] Se souhlasem Michala Haška byla na budově Jihomoravského krajského úřadu 5. července vyvěšována žlutočervená bikolóra s červeno-žlutě šachovanou orlicí se žlutou korunou a zbrojí a se žlutým jazykem v modrém poli štítu uprostřed listu vlajky.[7] Tato vlajka na krajském úřadu je 5. července vyvěšována i nadále.[8]

CíleEditovat

Cílem spolku je studium historie a kulturního dědictví ve vztahu k Moravě, spolupráce s odborníky příslušných odvětví, historiky, archiváři, muzejníky, archeology, heraldiky, vexilology, sfragistiky, spisovateli a dalšími, šíření jejich materiálů a osvěta veřejnosti a spolupráce s veřejností a jinými subjekty odborného zaměření v tuzemsku i v zahraničí.

V otázce samostatnosti Moravy je činnost tohoto občanského sdružení neutrální, a to i vzhledem k tomu, že nemá politické cíle.[9] Pokud se týká vlastního územního členění, kloní se spolek k historicky logičtějšímu zřízení zemskému, zatímco krajské zřízení považuje za umělý politicko-byrokratický konstrukt.

ČinnostEditovat

Hlavní formou činnosti je komunikace s veřejností, vědeckými institucemi a odpovědnými úřady, kooperace s jinými spolky majícími za cíl kulturní a společenské povznesení Moravy. Spolek se zajímá o historii Moravy, moravskou kulturu, moravské tradice a informace o Moravě všeobecně. Usiluje především o rozvoj moravského kulturního národního povědomí.

V roce 2013 spolek navrhl změnu názvu javořinských slavností (přátelská schůzka Moravanů a Slováků na Javořině, dnes jako Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině).[10] Někteří členové se též sami zúčastňují odborných přednášek a domácích i mezinárodních vědeckých konferencí, např. archeologických, heraldických, vexilologických a genealogických.

SoučasnostEditovat

V současné době spolek Za Moravu uvádí na pravou míru některé dezinformace šířené některými spolky moravského hnutí. Z iniciativy Moravské národní obce začaly od roku 2010 některé městské a obecní úřady na Moravě, některé ojediněle dokonce i ve Slezsku, v Čechách a na Slovensku vyvěšovat při příležitosti státního svátku Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. července) tzv. moravskou vlajku, která je předmětem kritiky části odborné i laické veřejnosti. Podle heraldika Karla Müllera vlajka vyvěšovaná na popud Moravské národní obce neprošla odbornou diskusí, a má proto podle něj nulový význam a platnost. Mezi časté námitky patří i historická podpora žluto-červených zemských barev výhradně moravskými Němci, zatímco česky mluvící Moravané upřednostňovali bílo-červeno-modrou trikolóru. Spolek Za Moravu kritizuje šíření podoby vlajky, která vznikla v roce 2007 a a kterou si dne 22. 9. 2007 odhlasovala na svém stranickém sněmu politická strana Moravané, přestože šiřitelům vlajky v neplatných zemských barvách je znám skutečný stav podoby historických zemských symbolů.[11]

Spolek Za Moravu považuje za nepatřičné, když např. na historickém objektu, jako je hrad nebo zámek, vlál místo vlajky moravských markrabat výtvor z 21. století, než došlo k nápravě, nebo že na Den slovanských věrozvěstů má vlát na radnicích v podstatě protislovanská vlajka. Spolek Za Moravu dále považuje za nevhodné, aby na budovách veřejné správy vlála vlajka směřující proti ústavnímu pořádku České republiky.[12] V současnosti je podle spolku Moravská národní obec, z. s., stále nejrozšířenější vyvěšovanou vlajkou vlajka žluto-červená se žluto-červeně šachovanou orlicí s červeným jazykem a žlutou korunou a zbrojí v modrém poli štítu.[13] Průzkum, který provedl spolek Za Moravu na jihovýchodní Moravě v červenci 2020, údaje poskytované Moravskou národní obcí zpochybňuje. V poslední době je spolek Za Moravu aktivní též v osvětové činnosti týkající se informací o základních pravidlech pro vyvěšování vlajek a praporů na území České republiky.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Stanovy občanského sdružení Za Moravu, o.s. [online]. [cit. 2020-01-10]. Dostupné online. 
 2. Historická vlajka Moravy – symbol svornosti. (rozhovor s Pavlem M. Josífkem vydaný 13. 5. 2014 v: Svornost). Svobodné noviny [online]. 2016-04-15 [cit. 2019-07-17]. Dostupné online. 
 3. Ivan Štarha. Historie, moravské barvy a moravská vlajka. Veřejná správa, č. 9 [online]. 2013 [cit. 2019-07-17]. Dostupné online. 
 4. Vladimír Růžek. Historické symboly. Cesty k definici (nejen) moravského znaku a praporu. Veřejná správa, č. 10 [online]. 2013 [cit. 2019-07-17]. Dostupné online. 
 5. Rozhovor s Pavlem M. Josífkem v Horáckých novinách v červnu 2013, rubrika Ohlasy: Morava nechce žluto-červenou! [online]. [cit. 2019-07-24]. Dostupné online. 
 6. Pavel M. Josífek: Je třeba iniciovat opravu "chybné” podoby současného státního znaku [online]. [cit. 2019-07-26]. Dostupné online. 
 7. Vyvěšená vlajka na krajském úřadě připomenula historii Moravy [online]. [cit. 2019-07-26]. Dostupné online. 
 8. Na krajském úřadě zavlála vlajka připomínající historii Moravy [online]. [cit. 2019-12-06]. Dostupné online. 
 9. Pavel M. Josífek: Zvolením nového předsednictva strany Moravané dělným lidem na Moravě svitla naděje. Dopis Občanského sdružení Za Moravu panu předsedovi politické strany "Moravané" Pavlu Dohnalovi [online]. [cit. 2019-07-23]. Dostupné online. 
 10. Sdružení Za Moravu chce změnit název slavností na Javořině [online]. [cit. 2019-07-23]. Dostupné online. 
 11. MOTÝL, Ivan. Nad Moravou vlálo 378 falešných moravských praporů. Týden.cz [online]. 2012-07-05 [cit. 2012-12-09]. Dostupné online. 
 12. LAPČÍK, Michael. Spor o vlajku Moravy. Která je správná?. Slovacky.denik.cz [online]. 2013-07-13 [cit. 2013-07-13]. Dostupné online. 
 13. Seznam radnic 2019. Radnice zapojené do iniciativy nebo opakovaně vyvěšující moravskou vlajku [online]. 2019-07-04 [cit. 2019-07-04]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat