Veřejná správa

Veřejná správa je správní činnost související s poskytováním veřejných služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální úrovni a zajišťováním záležitostí ve veřejném zájmu. Kromě této správní činnosti (např. vydávání správních aktů) bývají za veřejnou správu označovány též správní orgány, které ji vykonávají, tedy především úřady. V centralistickém pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze stát. V současné době je však veřejná správa rozdělena na státní správu a samosprávu.

Veřejná správa je vykonávána ve veřejném zájmu. Činnost veřejné správy je vázána právem i ústavními zásadami (čl. 2 odst. 3 české Ústavy: "Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon" a čl. 2 odst. 2 LZPS: "Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.")

Vymezení veřejné správyEditovat

Existuje několik možných vymezení veřejné správy:

 • materiální pojetí:
  • pozitivní vymezení – popis správních úkonů a jejich zobecnění metodami správní vědy. Činnosti, při nichž jsou správní orgány vázány správními předpisy, správními akty a za tuto činnost nesou odpovědnost.
  • negativní vymezení – souhrn činností, které nejsou zákonodárstvím ani soudnictvím ani vládou.
 • formální pojetí – činnost institucí označených jako správní úřady s pravomocí řešit veřejné úkoly, nejsou-li přikázány parlamentu nebo soudům.

V moderní demokratické společnosti se vytvořil systém veřejné správy, který má dvě větve, a to větev samosprávy a větev státní správy. Státní správu vykonávají státní orgány.

Veřejnou správou lze chápat jako:

 • správa území, státu, kraje, obce
 • správa věcí, ke kterým má veřejnost vlastnická práva
 • správa veřejných záležitostí
 • správa veřejných financí
 • správa užívání veřejných objektů a zařízení

Funkce veřejné správyEditovat

 • mocenská – realizuje svou moc ve státě prostřednictvím právního řádu a působením státního zřízení,
 • ochranná (bezpečnostní) – povinnost zajistit a organizovat vnitřní a vnější bezpečnost a pořádek státu,
 • organizační – veřejná správa organizuje záležitosti státní, záležitosti institucí a záležitosti občanů
 • regulační – prosazování systému založeném na politickém pluralismu, solidaritě a toleranci
 • služba veřejnosti – činnosti poskytované ve veřejném zájmu.

RozděleníEditovat

Státní správaEditovat

Související informace naleznete také v článku Státní správa.

Státní správu vykonávají:

Z věcného hlediska se rozlišuje státní správa:

Výkonnou moc zajišťují ústřední úřady s působností pro celý stát. V čele některých ústředních úřadů stojí ministr, těmito úřady jsou ministerstva.

SamosprávaEditovat

Související informace naleznete také v článku Samospráva.

Samosprávou je výkon veřejné správy (přenesené působnosti) samosprávnými veřejnoprávními korporacemi. Samospráva může být zájmová (profesní) nebo územní. Je to způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých záležitostech) jiným, vnějším subjektem. Výhodou samosprávy je, že je blíže spravovanému subjektu než vnější a centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově vymezených záležitostí efektivnější a levnější.

Ostatní veřejná správaEditovat

Zejména instituce s právní subjektivitou (VZP, ČNB, ČT, ČTK ad.)

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat