Orgán státní správy

organizace státní správy odpovědná za specifické funkce
(přesměrováno z Státní orgán)

Orgán státní správy je jedním z hlavních vykonavatelů správního práva, který zastupuje stát, nebo veřejnoprávní korporaci při výkonu veřejné správy.

Orgány státní správy jsou zřizovány na základě ústavy, ústavních zákonů, zákonů. Tento předpis pak upravuje jejich postavení, vymezuje pravomoce, územní působnost a věcnou působnost. Každý orgán má zpravidla vlastní organizační strukturu a člení se na další organizační složky.

Orgány státní správy České republiky editovat

Ústřední orgány státní správy editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Ústřední orgán státní správy.

Nejvýznamnějšími orgány státní správy jsou ústřední orgány státní správy s celostátní působností. Mezi tyto orgány patří ministerstva a další orgány stanovené zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Ostatní orgány státní správy editovat

V České republice působí řada orgánů státní správy, například:

Externí odkazy editovat