Úřad práce České republiky

správní úřad České republiky
(přesměrováno z Úřad práce)

Úřad práce České republiky je správní úřad České republiky podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí, jehož hlavní činností je poskytování informací z oblasti pracovního trhu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, evidence uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst. Spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, ale jeho působnost se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých pobočkách po celé České republice. Na úřadu práce, který je místně příslušný bydlišti, je možné vyhledat aktuální pracovní nabídky, s příslušným referentem si společně vytvořit svůj kariérní profil, dále se prostřednictvím úřadu můžete přihlásit na nejrůznější rekvalifikační školení apod. Od 1. května 2004 patří do služeb úřadu práce i služba EURES, která usnadňuje mobilitu pracovníků v rámci Evropy.

Úřad práce České republiky
Regionální pobočka Úřadu práce České republiky v Českých Budějovicích
Regionální pobočka Úřadu práce České republiky v Českých Budějovicích
Zkratka ÚP ČR
Vznik 1. dubna 2011
Právní forma státní
Účel zaměstnávání, nalezení uplatnění na trhu práce
Sídlo Generální ředitelství Úřadu práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Místo ČeskoČesko Česko
Úřední jazyk čeština
Generální ředitelka ÚP ČR PhDr. Kateřina Sadílková, MBA
Oficiální web portal.mpsv.cz/upcr
IČO 72496991 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.
„Průkaz uchazeče o zaměstnání“, evidují se v něm jednotlivé docházky na povinné konzultace

Dne 1. dubna 2011 vznikl jednotný Úřad práce České republiky. V Úřadu práce České republiky působí generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu; součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště. Úřad práce je organizační složkou státu a účetní jednotkou, vedle České správy sociálního zabezpečení je největším sociálně-správním úřadem v České republice.

Působnost úřadu práceEditovat

Úřad práce je správním úřadem, ve správním řízení rozhoduje generální ředitelství, krajské pobočky, případně kontaktní pracoviště (dle agendy) jako správní orgán 1. stupně, odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Při rozhodování o některých dávkách poskytovaných v systému dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením se úřad práce řídí mj. výsledky lékařského posouzení klienta (provádí jej lékařská posudková služba České správy sociálního zabezpečení) a sociálním šetřením.

Základní působnost Úřadu práce České republiky je k 1. lednu 2015 v těchto oblastech:

 • zaměstnanost (zákon č. 435/2004 Sb.),
 • ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (zákon č. 118/2000 Sb.),
 • státní sociální podpora (zákon č. 117/1995 Sb.),
 • dávky pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 Sb.),
 • příspěvek na péči (zákon č. 108/2006 Sb.),
 • pomoc v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.),
 • inspekce sociálně-právní ochrany dětí (zákona č. 359/1999 Sb.),
 • dávky pěstounské péče (zákon č. 359/1999 Sb.).

V rámci působnosti v oblasti zaměstnanosti úřad práce zejména eviduje uchazeče a zájemce o zaměstnání, poskytuje podporu v nezaměstnanosti, eviduje volná pracovní místa, provádí aktivní politiku zaměstnanosti (příspěvky SÚPM, VPP, rekvalifikace), povoluje agentury práce (generální ředitelství), poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením (pracovní rehabilitace), poskytuje příspěvky zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech, rozhoduje o povolení k zaměstnání pro cizince z třetích zemí (pokud nemají tzv. duální povolení) a eviduje zaměstnance ze zemí EU, povoluje výkon umělecké, sportovní a reklamní činnosti dětí, zaměstnavatelé hlásí úřadu práce plnění tzv. povinného podílu. Kontroly stanovených povinností v oblasti zaměstnanosti a ukládání pokut za delikty provádí Státní úřad inspekce práce (oblastní inspektoráty práce).

V rámci působnosti v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele poskytuje úřad práce zaměstnancům náhradu za nevyplacené mzdové nároky od zaměstnavatelů za podmínek a v limitech stanovených zákonem. Podmínkou podání žádosti o uspokojení mzdových nároků u úřadu práce je platební neschopnost zaměstnavatele, tj. že je vedeno u příslušného krajského soudu insolvenční řízení.

V rámci působnosti v oblasti státní sociální podpory úřad práce poskytuje rodinné dávky: rodičovský příspěvek, pohřebné, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné.

V rámci působnosti v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením úřad práce poskytuje dávky: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Současně rozhoduje o průkazech pro osoby se zdravotním postižením.

V rámci působnosti v oblasti příspěvku na péči úřad práce poskytuje dávku příspěvek na péči pro osoby závislé na pomoci jiných osob podle zákona o sociálních službách.

V rámci působnosti v oblasti pomoci v hmotné nouzi úřad práce poskytuje dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

V rámci působnosti v oblasti dávek pěstounské péče poskytuje úřad práce dávky: příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče. Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí (§ 50a) úřad práce rovněž provádí inspekci sociálně-právní ochrany u pověřených osob.

Podpora v nezaměstnanostiEditovat

Podpora v nezaměstnanosti je upravena v ustanovení § 39 až 57 zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.). Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:[1]

 • získal v uplynulých dvou letech zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění
 • požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti
 • není ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, poživatelem starobního důchodu.

Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba:[2]

 • přípravy osoby se zdravotním postiženímpráci;
 • pobírání plného invalidního důchodu;
 • osobní péče o dítě do 4 let;
 • osobní péče o fyzickou osobu, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, pokud s uchazečem trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby nebo se jedná o osobu blízkou;
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, která má akreditaci ministerstva vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň dvacet hodin v kalendářním týdnu;
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší deseti let, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek ode dne podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti, pokud žádost podá do tří dnů od skončení zaměstnání.[3]

KontroverzeEditovat

Koncem roku 2017 se Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vymezila proti aktivitě úřadu práce v Liberci, kdy tento úřad práce ve spolupráci s Bundesagentur für Arbeit v Bautzenu prováděl podle asociace cílený nábor českých zájemců o práci v Německu.[4] Podle úřadu práce ale tento pouze vykonává svoje poslání, kterým je obsazování volných pracovních míst uchazeči z evidence a že se ČR se vstupem do EU zapojila také do systému EURES, který je plně integrován na úřadu práce ČR a který má poskytovat informace uchazečům o práci a zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob.[4] Podle Karla Havlíčka z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je ale potřeba se jinak chovat v době, kdy je vysoká nezaměstanost a jinak v době, kdy poptávka po pracovnících převyšuje nabídku.[4] Podle něj běžný podnikatel neví, co je EURES, ale vidí, že nemá pracovníky a že na zájemce o práci z Ukrajiny jsou nastaveny kvóty.[4]

ReferenceEditovat

 1. Ustanovení § 39 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Ustanovení § 41 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Ustanovení § 42 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 4. a b c d MORÁVEK, Daniel. Podnikatelům vadí, že české úřady práce pomáhají lidem získat práci v Německu. podnikatel.cz [online]. 12. 12. 2017. Dostupné online. ISSN 1802-8012. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat