Tento článek je o službě občanům zajišťované orgány veřejné moci. Další významy jsou uvedeny na stránce Veřejná služba (rozcestník).

Veřejná služba je služba ve veřejném zájmu, kterou poskytuje nebo objednává a financuje či spolufinancuje složka veřejné správy, tedy stát nebo územní samosprávný celek (v Česku kraj nebo obec). Veřejná služba je služba, kterou vláda poskytuje lidem žijícím v její jurisdikci, a to buď přímo (prostřednictvím veřejného sektoru), nebo prostřednictvím financování soukromého poskytování služeb. [1]Veřejná služba je často používána jako synonymum pro vládní službu zahrnující všechny, kdo pracují ve veřejném sektoru. [2]Jejím specifickým znakem je, že pokud by nebyla finančně podporována veřejnými subjekty, nebyla by poskytována na trhu vůbec nebo by byla poskytována v nižší kvalitě či rozsahu. Tento termín je v přímém vztahu ke společenské shodě (většinou vyjádřené ve volbách) na tom, že některé druhy služeb mají být dostupné každému bez ohledu na jeho majetek a příjmy. Životně důležité veřejné služby jsou dlouhodobě považovány za zdroj legitimity výkonu států na základě materiálních výstupů, které poskytují občanům.[3]

Veřejná správa - efektivita

Příklady

Provoz veřejného bazénu a jiných sportovišť, dále například veřejná doprava, či dětské hřiště. Dále do veřejných služeb lze zahnout např. zdravotní péči, odvoz odpadu a dopravu, a jsou to systémy a řešení, která mohou být přínosem pro různé skupiny jednotlivců. [4]

Poskytování veřejných služeb editovat

Poskytovatelem veřejných služeb může být např. stát, kraj, obec či právnická a fyzická osoba, která splňuje určité podmínky předepsané zákonem. Mimo to jsou dále poskytovatelem organizace agentury či organizační složky ministerstev, krajů, měst, obcí apod. A dále jim mohou být také organizace nebo obchodní společnosti, které jsou buď zcela nebo z části v majetku ministerstva, kraje atd.[5]

Financování veřejných služeb editovat

Veřejné služby mohou být financovány z moha zdrojů:

 • státní rozpočet,
 • rozpočet samosprávných celků (krajů, obcí),
 • poplatky občanů,
 • účelové fondy apod.[6]

Organizování veřejných služeb editovat

Veřejná služba může být organizovaná neziskovými organizacemi, kterými jsou např. nadace, prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, školy, církevní organizace apod.[7]

Činnosti, ve kterých může být veřejná služba organizovaná, jsou jimi následně činnosti při zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomocné činnosti při ochraně životního prostředí, pomocné činnosti při udržování veřejného pořádku, pomocné činnosti v oblasti poskytování zdravotní péče, dále v oblasti poskytování sociální péče a jiné.[8]

Veřejné služby v České republice editovat

Veřejné služby jsou takové služby, které jsou financované zejména z veřejných financí. Veřejné služby jsou zajišťovány státem ve prospěch občanů, kteří je platí nepřímo, a to formou daní. Každá veřejná služba v ČR je popisována ve třech rovinách, a to: veřejný zájem, koncepce a politika, management, organizace a legislativa a ekonomika včetně financování.[5]

Zabezpečení veřejných služeb editovat

Zabezpečování veřejných služeb zahrnuje uspokojování potřeb lidí ve společnosti. Pod tímto pojmem jsou zahrnovány služby, na kterých je obecný zájem, a to zejména v oblasti hospodářské, zdravotnické, vzdělávací atd. Tyto potřeby jsou zajišťovány jednotně pro všechny subjekty, které je na daném území mohou hromadně využívat.[9]

Zabezpečovatelem veřejné služby je veřejná služba, tj. konkrétní organizační složka veřejné správy, do které spadají kompetence k zabezpečování veřejné služby, a to podle příslušné legislativní normy.[9]

Reference editovat

 1. Public services. ScienceDaily [online]. [cit. 2024-01-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. PERRY, James L.; WISE, Lois. The Motivational Bases of Public Service [online]. [cit. 2024-01-22]. Dostupné online. 
 3. MCLOUGHLIN, Claire. Public services as carriers of ideas that (de-) legitimise the state: The illustrative case of free education in Sri Lanka. World Development. 2024-01-01, roč. 173, s. 106439. Dostupné online [cit. 2024-01-22]. ISSN 0305-750X. DOI 10.1016/j.worlddev.2023.106439. 
 4. What Are Public Services?. www.indeed.com [online]. 2022 [cit. 22.1.2024]. Dostupné online. 
 5. a b HALÁSKOVÁ, Renata. Veřejné služby. Ostrava: Ostravská univerzita: [s.n.], 2019. 
 6. OCHRANA, František. eřejné služby - jejich poskytování, zadávání a hodnocení: teorie a metodika poptávkového způsobu poskytování a zadávání veřejných služeb na úrovni municipalit. Nakldadatelství Ekopress, sro.. vyd. Praha: [s.n.], 2007. ISBN 9788086929316. 
 7. Veřejná služba. www.mpsv.cz [online]. [cit. 2024-01-18]. Dostupné online. 
 8. Veřejná služba. www.mpsv.cz [online]. [cit. 2024-01-18]. Dostupné online. 
 9. a b POMAHAČ, Richard. Veřejná správa. C.H.BECK. vyd. [s.l.]: [s.n.], 2012. ISBN 978-80-7400-447-6. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat