Archivář je odborný pracovník archivu, který provádí výběr archiválií z dokumentů pocházejících od jejich původců (v rámci tzv. předarchivní péče) nebo z dokumentů nabídnutých archivu a zajišťuje jejich evidenci, uložení, ochranu a zpřístupnění veřejnosti. Dokumenty, které archivář vybere a určí k uložení do archivu, se nazývají archiválie. Jako archiválie slouží písemnosti jako listiny, rukopisy, tisky, ale také obrazový materiál v podobě kreseb, maleb, negativů i pozitivů fotografií či filmy.

Archivářka, která se probírá neuspořádaným archivním materiálem

Jednotlivé soubory archiválií, které vznikly z činnosti jednoho subjektu (fyzické nebo právnické osoby), se nazývají archivní fondy. V případě fyzických osob se nazývají osobní fondy. Jinými soubory archiválií jsou archivní sbírky složené z archiválií navzájem propojených jedním nebo několika společnými znaky. Obor, který se zabývá prací archivářů a archivy, se nazývá archivnictví. Vedle archivnictví archivář obvykle ovládá dějiny práva, dějiny správy, pomocné vědy historické a starší vývojové stupně jazyků.

Archivář je většinou vysokoškolsky vzdělaný pracovník, v České republice zpravidla absolvent dvouoborového studia pomocné vědy historické a archivnictví a historie. Proto mívá často i druhou specializaci jako historik. Středoškolský archivář je absolventem Archivní školy.

Někteří významní čeští archiváři a archivářky editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Literatura editovat

  • HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-023-3