Pomocné vědy historické

Pomocné vědy historické (PVH) jsou souborem speciálních vědních disciplín, jež slouží ke zkoumání a kritickému hodnocení pramenů historických věd. Využívají nejnovější poznatky mnoha oborů, zejména z okruhu přírodních věd. Slouží k určení míry autentičnosti pramene a hodnoty obsažené informace.

Druhy pomocných věd

editovat

Tradičně se uvádí 11 pomocných věd historických:

Mezi pomocné vědy historické se nověji řadí i některé další, v určitých případech spíše přírodovědné, disciplíny:

Reference

editovat
  1. SEMOTANOVÁ, Eva. Historická geografie českých zemí. Praha: Historický ústav AV ČR, 1998. ISBN 80-85268-73-6. S. 19. 
  2. Pomocné vědy historické pro medievisty jarní semestr PDF. docplayer.cz [online]. [cit. 2018-05-29]. Dostupné online. 

Literatura

editovat

Externí odkazy

editovat