Archivní fond

soubor archiválií vzniklý činnosti jednoho původce (úřadu či jednotlivce)

Archivní fond je soubor archiválií vzniklý výběrem dokumentů jednoho původce (fyzická nebo právnická osoba, instituce). Archivní fond také odpovídá jedné z definic archivu. Archivní fondy se označují podle původce např. jako rodinný, nebo rodový archiv, archiv fary, archiv obce, nebo města (vesnice a města odevzdávají svoje písemností do příslušných státních okresních archivů, některá větší města mají vlastní archiv - jedná se o archivy územně samosprávných celků, např. Praha) apod.

Zde vidíme archiv.

Systém uspořádání archiválií do archivních fondů (tedy s respektováním jejich původce a pokud možno i původní organizační struktury) je dnes nejobvyklejší, což úzce souvisí s prosazením provenienčního principu. Oproti fondu se rozlišuje archivní sbírka, což je soubor archiválií od různých původců, ale s jedním nebo více společnými znaky. Archivní fondy, sbírky a obecně všechny archiválie jsou v České republice součástí Národního archivního dědictví /NAD/ (jednotná evidence, dříve Jednotný archivní fond /JAF/).

Externí odkazyEditovat