Wikipedie:Archiv porušení práv/Silesianus

Tato stránka slouží pro přehled podezřelých článků wikipedisty Silesianus, který po svém demonstrativním odchodu a následném zablokování účtu začal rozesílat emaily správcům, ve kterých tvrdí, že tyto články jsou copyvia. Požádal o jejich odstranění. Články bude nutno prověřit a zhodnotit, jestli se o porušení autorského práva jedná či nikoliv. Seznam článků dle emailu zaslaného uživatelem Silesianus. Tvrdí, že není kompletní, bude nutné prověřit pravděpodobně všechny editace.

V případech, kdy článek zkontrolujete, označte ho prosím ikonkou určující, jestli se o porušení autorských práv jedná či nejedná. Dle toho budou správci následně články promazávat či ponechávat.

VyřešenoVyřešeno … článek v pořádku {{Wikipedie:Nástěnka správců/Vyřešeno}}
Nevyřešeno nebo zamítnutoNevyřešeno nebo zamítnuto … porušení autorského práva = smazat {{Wikipedie:Nástěnka správců/Nevyřešeno}}
Nevyřešeno nebo zamítnutoNevyřešeno nebo zamítnutoVyřešenoVyřešeno … porušení autorského práva už vyřešeno odmazáním{{Wikipedie:Nástěnka správců/Nevyřešeno}}{{Wikipedie:Nástěnka správců/Vyřešeno}}

Nadpis tvoří kniha, ze které by mělo copyvio pocházet, pod tím seznam hesel.

Založil --Chmee2 (diskuse) 1. 11. 2012, 18:22 (UTC)

Jiří Fidler: Na čele armádyEditovat

Jiří Fidler: Za víru, vládce a vlast:Editovat

Také:

Copyvio jsou u všech článků oddíly //Život//, opsáno s drobnými stylistickými změnami a někdy vynechanými větami. Označil --Jann (diskuse) 2. 11. 2012, 15:39 (UTC)

František Lobkowicz: Encyklopedie řádů a vyznamenání:Editovat

Shrnutí: Jako problematické vidím editace z roku 2009 (podzim 2009), kdy jsou texty téměř identické s texty v Lobkowiczově Encyklopedii, a to vesměs v sekci Vzhled řádu, méně často v samotné definici. Od konce roku 2009 až do roku 2012 autor změnil způsob editací a snažil se informace říci vlastními slovy. Nenašla jsem už celé identické věty, které by se daly označit jako copyvia. Pojmy jsou samozřejmě shodné - jde o faleristický popis, kde je maltézký kříž maltézký kříž a tlapatý kříž tlapatý kříž. Srovnáním knihy a článků jsem došla k tomu, co sám kolega Silesianus přiznal.
Navržené řešení: V první fázi bude nutné odstranit ty texty, ve kterých jsou copyvia. Zároveň s tím navrhuji vytvořit infobox řád, kam by se daly umístit informace týkající se popisu. Všechny články bez rozdílu potom navrhuji orefovat s přesnými paginacemi. V druhé fázi se přestavba bude týkat i neproblematických článků, tak aby se články o řádech a vyznamenáních postupně standardizovaly (přídání infoboxu, třídy a způsoby nošení, reference, obrázky). Vzorový článek jsem začala editovat zde a potřebovala bych pomoci se založením infoboxu.--Verosusa (diskuse) 5. 11. 2012, 09:00 (UTC)
K 3.1. 2013 všechny problematické články s copyvii z Lobkowicze vyřešeny.--Verosusa (diskuse) 7. 1. 2013, 09:05 (UTC)

Chris Chant: Encyklopedie válečných lodí:Editovat

K této sekci napíši do diskuze u této stránky --Silesianus (diskuse) 15. 9. 2016, 13:08 (CEST)

Radek Fukala: Třicetiletá válka: konflikt, který změnil Evropu:Editovat

Leonid Křižek a Zdirad J. K. Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje:Editovat

S. 134-135 --Silesianus (diskuse) 15. 9. 2016, 13:07 (CEST)
Díky, nalezeno, není opsáno. --Martin Urbanec (diskuse) 3. 10. 2016, 20:59 (CEST)

Německé insignie:Editovat

Norman Davies: Bílý orel, rudá hvězda:Editovat

Jindřich Marek: Pod rakouskou vlajkou:Editovat

Jaroslav Hrbek: Velká válka na moři:Editovat

Hans Peter Jürgens: Všechny lodě plují k břehům:Editovat

Filip Nerad: Búrská válka:Editovat

V hesle Natalia jsou tři slovesa shodná s originálem, ale byť je heslo krátké, autorská práva podle mě porušena nebyla, výrazná většina je napsána vlastními slovy. Celkově podle této knihy v pořádku. --Remaling (diskuse) 27. 10. 2016, 19:19 (CEST) Heslo Natalia pro jistotu ještě lépe přepsáno. --Remaling (diskuse) 11. 12. 2016, 23:17 (CET)

Jiří Chalupa: Don Carlos a ti druzí:Editovat

Jan Urban: Lichtenburkové:Editovat

František Novotný: Plachty v ohni:Editovat

Jan Klíma: Pod německou vlajkou:Editovat

Michal Wanner: Sedmiletá válka v Orientu:Editovat

Stephen Turnbull: Hrady Řádu německých rytířů:Editovat

Filosofický slovník:Editovat

(KOLEKTIV AUTORŮ. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 463 s. ISBN 80-7182-064-4. )

JIří Novák: Příběh ostrostřelce:Editovat

Radek Fukala: Slezsko, neznámá země koruny české / Rudolf Žáček: Dějiny Slezska v datech:Editovat

Kolektiv autorů: Opava:Editovat

Jiří Spěváček: Jan Lucemburský a jeho doba:Editovat

Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců:Editovat

Jan Bouzek: Keltové našich zemí v evropském kontextu:Editovat

Mečislav Borák: Nástin dějin Těšínska:Editovat

Rudolf Žáček: Těšínsko od roku 1450 do vymření Piastovců:Editovat

David Hollins: Rakouští vojevůdci za napoleonských válek:Editovat

Karel Müller: Erbovní galerie těšínské šlechty:Editovat

Milan Jelínek: Port Artur 1904-1905:Editovat

Ctirad Beneš: Rakouské válečné námořnictvo:Editovat

Petráň a Fridrichovský: Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí:Editovat

Jan Al Saheb: Lenní statek Místek...:Editovat

Martin Nekola: Zradili vlast ve jménu národa:Editovat

Jan Čurda: Čínský drak popíchnul ruského medvěda:Editovat