Znak města Opavy

Starý znak města Opavy
Současný znak města Opavy

Znak města Opavy je heraldický znak, který používá statutární město Opava.

Nejstarší dochovaný otisk opavské městské pečeti je datován k roku 1311. Na pečeti je vyobrazen gotický štít, na něm je kůl se třemi krokvemi nad sebou. Jelikož se jedná o otisk v pečetícím vosku, barvy městského znaku jsou nejasné. V dodatečně kolorované galerii městských znaků na Helwigově mapě Slezska z roku 1561 je Opava zastoupena červeným štítem s černým kůlem a stříbrnými krokvemi.

Ze dne 24. listopadu 1579 pochází privilegium císaře Rudolfa II., kterým Opavanům polepšoval městský znak. Ten vypadal následovně: polcený štít, v pravém poli polovina stříbrné orlice na červeném poli, levé stříbrné pole je dále polceno s třemi obrácenými červenými krokvemi na pravé polovině. Znak začal být používán ihned po vydání privilegia, avšak nadále se používal i dřívější znak. Privilegium samé se brzy ztratilo a polepšený znak začal být různě pozměňován, kdy byla například změněna orientace krokví.

V polovině 19. století se Opava stala hlavním městem obnoveného Rakouského Slezska a v městském znaku dochází k další významné změně, kdy je polovina stříbrné orlice na červeném poli nahrazena polovinou černé korunované orlice s perizoniem na prsou na zlatém poli, tedy polovinou slezské orlice.

Nicméně dne 16. listopadu 1895 vyhláškou purkmistrovského úřadu došlo k jasnému vymezení městského znaku na základě Rudolfova privilegia, jehož opis si byl pro tyto účely vyžádán Opavou z Prahy. Tento znak byl nedávno potvrzen městskými vyhláškami z let 1991 a 2002.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat