Seznam členů Národního shromáždění republiky Československé po volbách v roce 1925

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam členů Národního shromáždění republiky Československé po volbách v roce 1925, kteří zasedali v tomto zákonodárném sboru Československa ve volebním období 1925-1929.

Abecední seznam poslancůEditovat

Včetně poslanců, kteří nabyli mandát až dodatečně jako náhradníci (po rezignaci či úmrtí předchozího poslance). V závorce uvedena stranická příslušnost, popřípadě příslušnost k poslaneckému klubu.

A - HEditovat

CH - REditovat

S - ZEditovat

Abecední seznam senátorůEditovat

Včetně senátorů, kteří nabyli mandát až dodatečně jako náhradníci (po rezignaci či úmrtí předchozího poslance). V závorce uvedena stranická příslušnost.

A - HEditovat

CH - REditovat

S - ZEditovat

Vysvětlivky zkratek a pojmůEditovat

 • AZS: Autonomní zemědělský sojuz
 • BdL: něm. agrárníci
 • ČSL: Československá strana lidová
 • ČSSD: čs. sociální demokraté
 • ČSNS: čs. národní socialisté
 • DNP: Německá nacionální strana
 • DNSAP: Německá národně socialistická strana dělnická
 • DSAP: něm. soc. dem.
 • hospit.: hospitant poslaneckého či senátorského klubu (většinou člen menší politické strany, která se v parlamentu připojila volně ke klubu větší politické formace)
 • HSĽS: Hlinkova slovenská ľudová strana
 • KSČ: Komunistická strana Československa
 • KSČ-leninovci: Komunistická strana Československa-leninovci (odštěpenecká formace vzniklá z kritiků nového vedení KSČ)
 • Liga: Liga proti vázaným kandidátním listinám
 • MNS: Maďarská národní strana
 • Něm. kř. soc.: Německá křesťansko sociální strana lidová
 • Něm. živn.: Německá živnostenská strana
 • nezařazený: poslanec či senátor stojící mimo klub
 • republ.: Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (agrárníci)
 • resp.: uváděno tam, kde se příslušnost k poslaneckému či senátorskému klubu neshodovala se stranickou příslušností člena parlamentu (většinou u menších stran, jejichž členové v parlamentu zasedali v klubech větších politických formací)
 • trudová str.: Karpatoruská strana práce malorolníků a bezzemků
 • Zem. kř.-soc.: Zemská křesťansko-socialistická strana
 • živn.: Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat


Externí odkazyEditovat