Německá křesťansko sociální strana lidová

Německá křesťansko-sociální strana lidová (německy Deutsche Christlichsoziale Volkspartei, DCV) byla sudetoněmecká katolická strana existující v období první republiky v letech 19191938. Hlavní představitelé byli Robert Mayr-Harting, Karl Hilgenreiner a Erwin Zajiček. Tiskový orgán byl Deutsche Presse.

Německá křesťansko sociální strana lidová
Deutsche Christlichsoziale Volkspartei
Zkratka DCV
Datum založení 2. listopadu 1919
Datum rozpuštění 1938
Předseda Karl Hilgenreiner (1927–1935)
Ideologie Křesťanský socialismus
Počet členů 44 000 (1923)

Vývoj stranyEditovat

Strana byla ustavena 2. listopadu 1919 v Praze jako pokračovatelka rakouské Křesťanskosociální strany. Program strany vypracoval profesor teologie Karl Hilgenreiner (představitel nacionálního křídla) a profesor občanského práva Robert Mayr-Harting (představitel umírněného, aktivistického křídla). Podobně jako ostatní německé strany strana DCV požadovala národní rovnoprávnost a autonomii, prosazovala stavovské uspořádání státu a věnovala se také otázce konfesijních škol.[1]

Vliv strany postupně rostl, částečně i na úkor německých negativistických stran. Ve straně se mezi prvními objevil názor nutné spolupráce s československým státem, kterou ale vedení strany podmiňovalo nejen již existující rovností všech občanů, ale také formálně zakotvenou rovnoprávností národnostních kolektivů.

Posléze, v polovině dvacátých let se vedení strany definitivně připojilo k aktivismu a vládní spolupráci. Strana byla jednou z aktivistických demokratických stran, vyslovila se pro demokratickou republiku a pro německé národnostní požadavky v Československu. Vycházela z programu rakouských křesťanských sociálů.

V letech 1926-1929 a 1936-1938 byla zastoupena v několika prvorepublikových vládách (Antonín Švehla III., František Udržal I. a Milan Hodža II. a III.. V březnu 1938 se strana pod tlakem henleinovců rozpadla a ve své většině splynula s Sudetoněmeckou stranou.

ReferenceEditovat

  1. TÓTH, Andrej; NOVOTNÝ, Lukáš; STEHLÍK, Michal. Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 

Externí odkazyEditovat