Otevřít hlavní menu

Stavovský stát je forma monarchie, v níž je státní moc rozdělena mezi panovníka a sněm, v němž zasedají zástupci jednotlivých stavů, tj. zpravidla vyšší (panstvo) a nižší (rytířstvo) šlechty, královských měst (měšťané) a duchovenstva (klérus, kněží). Panovník je vnímán především jako reprezentant státu a vrchní velitel vojsk. Zemský sněm má zákonodárnou moc, právo na svolání zemské hotovosti (armády) a volí panovníka.

Obsah

Země Koruny českéEditovat

Silný vliv v zemích Koruny české získaly stavy v 2. polovině 15. století za vlády Vladislava Jagellonského, který měl jako český král jen omezenou suverenitu. Jednotlivé země vlastní autonomní zemské sněmy. Zasedali v nich zástupci šlechty a královských měst, nikoliv však církve. Rozhodnutí sněmů se stávala zákonem a byla zapisována do zemských desek.

Habsburkové po roce 1526 postavení panovníka posílili, a to hlavně díky nejednotnosti a vzájemné svárlivosti českých a moravských stavů. Poražením stavovského povstání v roce 1620 byly Ferdinandem II. provedeny kroky k omezení moci stavů a zavedení absolutismu. To bylo v roce 1627 v Čechách zakotveno zákonem (Obnovené zřízení zemské) a o rok později i na Moravě.

Stavovský stát v současnostiEditovat

Alternativní pojetí stavovského státu pro naši dobu může představovat tzv.stavovská demokracie, jde o takový stát, kde neexistují politické strany (liberální demokracie), kde zákonodárná, výkonná i soudní moc je zachována, dvoukomorový Parlament také, v něm by zasedali zástupci jednotlivých stavů - tříd, a zástupci svých zemí (ve stavovském státě jsou to země Čechy, Morava, Slezsko a hlavní město Praha). Byly by obnoveny zemské hranice a zrušeny kraje, okresy by zůstaly zachovány. Šlo by o tzv.prezidentskou republiku. Vizi takového státu, tzv. České spolkové republiky, popsal Mgr.Ladislav Malý ve své knize "STAVOVSKÝ STÁT. Stavovská demokracie jako řešení současné krize"[1], kterou vydalo nakladatelství KnihyABB.

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat

Stavovskýstát.cz