Milost (právo)

odpuštění trestu za nějaký zločin

Milost je nevymahatelným a nezaslouženým odpuštěním trestu. Právem udělit milost zpravidla disponuje hlava státu (prezident, monarcha).

V Českém právu editovat

Milost je institutem trestního práva, o kterém samostatně rozhoduje prezident republiky; k platnosti abolice však potřebuje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, vláda je pak za ni odpovědná. Rozeznávají se tři formy udělení milosti:[1]

 • abolice – nařízení, aby se trestní stíhání nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo
 • agraciace – odpuštění nebo zmírnění dosud nevykonaného trestu
 • rehabilitace – zahlazení odsouzení

Prezident Václav Havel svým rozhodnutím ze dne 1. února 1994 přenesl svou pravomoc provádět řízení a zamítat některé méně významné bezdůvodné žádosti o milost na ministra spravedlnosti.[2] Prezident Václav Klaus pak svým rozhodnutím ze dne 4. srpna 2003 toto rozhodnutí zrušil a řízení o žádostech o milost proto prováděla Kancelář prezidenta republiky.[3] Prezident Miloš Zeman rozhodnutím ze dne 29. listopadu 2013 pravomoc provádět řízení a zamítat většinu žádostí o milost opět převedl na ministra spravedlnosti.[4] Prezident Petr Pavel pak svým rozhodnutím ze dne 30. listopadu 2023, toto rozhodnutí zrušil a řízení o žádostech o milost znovu od 1. ledna 2024 provádí Kancelář prezidenta republiky.[5]

Prezident Období v úřadu Počet udělených milostí Zdroj
Václav Havel 1993-2003 860 [6]
Václav Klaus 2003-2013 412 [7]
Miloš Zeman 2013-2023 26 [8]
Petr Pavel od 2023 0

V právu USA editovat

Ve Spojených státech amerických ústava ve svém druhém článku stanovuje, že prezident "má právo milosti a amnestie v případech provinění proti Spojeným státům s výjimkou velezrady."[9] Nejvyšší soud USA interpretoval toto vyjádření tak, že zahrnuje pravomoc udělovat mnoho různých forem milost, včetně podmíněných prominutí a zmírnění trestu, prominutí pokuty, propadnutí věci a další trestní peněžité sankce, odklady a podobně. Žádosti o milost jsou obvykle postoupeny ke kontrole a nezávaznému doporučení Úřadu pro udělení milosti (anglicky Office of the Pardon Attorney) v rámci Ministerstva spravedlnosti Spojených států. Pravomoc se vztahuje pouze na odsouzení podle federálního práva. Guvernéři většiny států USA mají pravomoc udělovat milosti za trestné činy podle státního trestního práva.

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. In: Sbírka zákonů. 1993. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 2. Rozhodnutí prezidenta republiky č. 33/1994 Sb., o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti. In: Sbírka zákonů. 1994. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 3. Rozhodnutí prezidenta republiky č. 254/2003 Sb., o zrušení přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti. In: Sbírka zákonů. 2003. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 4. Rozhodnutí prezidenta republiky č. 378/2013 Sb., o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti. In: Sbírka zákonů. 2013. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 5. Rozhodnutí prezidenta republiky č. 353/2023 Sb., o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti. In: Sbírka zákonů. 2023. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 6. ban. Zeman bude udělovat jen některé milosti, třídit je bude ministerstvo. ČT24 [online]. Česká televize, 2013-11-30 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 7. KODĚRA, Petr. Klausův prezidentský účet: 59 vet, 412 milostí a navrch rozporuplná amnestie. Hospodářské noviny [online]. Economia, 2013-03-02 [cit. 2024-03-14]. Dostupné online. 
 8. NOVOTNÁ, Barbora; JUNA, Petr; MAHDALOVÁ, Kateřina. Shrnuto: Kauzy, cesty, milosti. Deset let Miloše Zemana na Hradě. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz, 2023-03-07 [cit. 2023-04-16]. Dostupné online. 
 9. Ústava Spojených států amerických [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat