Prezidentské milosti Miloše Zemana

seznam

Prezident České republiky dle čl. 62 Ústavy odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení. Prezident Miloš Zeman se na začátku svého prvního mandátu symbolicky vzdal práva udělovat milost, později pravomoc částečně přenesl na Ministerstvo spravedlnosti, ponechal si však právo rozhodovat o udělení milosti pro nevyléčitelně nemocné. Během tří let na počátku svého prvního mandátu neudělil jedinou milost, od roku 2016 udělil čtrnáct milostí včetně kontroverzního omilostnění doživotně odsouzeného Jiřího Kajínka.

Postoj k pravomoci milostiEditovat

Již před svým zvolením prezidentem Miloš Zeman prohlašoval, že milosti a amnestie považuje za feudální přežitek,[1] a proto by milosti neuděloval a zvažoval by jen žádosti nevyléčitelně nemocných odsouzených toužících strávit naprostý závěr života doma.[2][3] Totéž zopakoval krátce po svém zvolení v diskusním pořadu Partie televize Prima Family.[4]

 
Miloš Zeman

Ve svém poinauguračním prohlášení, předneseném 8. března 2013 na Hradčanském náměstí vedle sochy T. G. Masaryka, stran prezidentské milosti Miloš Zeman prohlásil: „(...) i v Ústavě ČR existují zbytečné monarchistické prvky, jako je například právo prezidenta ČR udělovat amnestii nebo milosti. Sám za sebe se těchto práv dobrovolně vzdávám a přál bych si, aby byla změněna Ústava takovým způsobem, aby jakýkoli můj nástupce nemohl institut amnestie nebo milosti jakýmkoli způsobem zneužít. A to je jeden z mých závazků mé prezidentské funkce.“[5][6]

Ve svém vánočním poselství, které přednesl v televizi 26. prosince 2013, připomněl svůj slib nevyhlašovat amnestii a neudělovat milosti s výjimkou případů nevyléčitelně nemocných, kteří se nedopustili závažného trestného činu. Tento přístup považoval za pojistku před kontroverzními milostmi, které udělili jeho předchůdci V. Havel a V. Klaus.[7] Jako třetí nezbytnou podmínku uváděl prezident zajištěné rodinné zázemí odsouzeného.[8]

V březnu 2015 odstupující ministryně spravedlnosti Helena Válková požádala prezidenta Zemana o zvážení přísných podmínek pro udělování milosti, neboť nemohla předložit téměř žádný návrh na udělení milosti (tři předložené návrhy byly zamítnuty). Prezident připustil možnost polevit v kritériích týkajících se zdravotního stavu nebo rodinného zázemí, zdůraznil však, že neustoupí od podmínky vylučující pachatele zvlášť závažného trestného činu.[9][10]

V lednu 2018 v předvolebním rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1 Miloš Zeman uvedl, že udělování milostí by v dalším volebním období omezil pouze na lidi v těžké životní situaci a další milost jako pro Jiřího Kajínka by během druhého mandátu neudělil.[11]

Při jmenování nových soudců v únoru 2020 vysvětloval prezident své rozhodování o milostech a uvedl, že milost volí v případě smrtelně nemocných odsouzených, kterým milost umožní strávit několik měsíců ve své rodině.[12] Zdůraznil, že dosud neudělil milost žádnému tuneláři, protože majetkové trestné delikty by podle prezidenta měly být správně potrestány, aby jejich pachatele nikdo nenapodoboval.[12]

Přenesení pravomoci na ministra spravedlnostiEditovat

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 378/2013 Sb. přenesl v listopadu 2013 Miloš Zeman svoji pravomoc provádět řízení o žádostech o milost a zamítat žádosti na ministra spravedlnosti s výjimkou „žádostí osob trpících závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život, pokud nebudou soudem shledány podmínky pro užití ustanovení § 327 odst. 4 trestního řádu.“[13][14][15]

Postup, kdy hlava státu nemá možnost přečíst všechny žádosti, byl kritizován bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem a ústavním právníkem Janem Kyselou jako hraničící s porušením Ústavy.[14] Za převedení pravomoci kritizoval Zemana i předchozí prezident Václav Klaus, který pravomoc vždy chápal jako výsadu hlavy státu, kterou není možné delegovat na úředníky. Podle Klause přenesením pravomoci Zeman poprvé mění ústavní zvyklosti.[16] Advokát Josef Lžičař konstatoval, že udílení milostí jako výsostného práva vycházejícího z Ústavy by se prezident neměl zbavovat. Podobný názor vyjádřil v roce 2014 i náměstek ministryně spravedlnosti Petr Jäger.[17] Josef Lžičař také připomněl, že hlava státu stojí mimo justici a nerozhoduje o vině a trestu, ale dává milostem lidský rozměr.[18] Zrušení možnosti přenesení rozhodování o žádostech o milost na ministerstvo spravedlnosti bylo součástí základních principů trestního řádu připravovaného komisí vedenou Pavlem Šámalem, neboť ústavní pravomoc prezidenta republiky by neměla být přenášena na jiný orgán.[9]

Ministryně spravedlnosti v demisi Marie Benešová v reakci konstatovala, že se vrací staronová praxe, která byla už v minulosti na ministerstvu zažitá.[18] Připomínala tak stav po rozhodnutí prezidenta Václava Havla č. 33/1994 Sb., kterým přenesl pravomoc provádět řízení a zamítat bezdůvodné žádosti na ministra spravedlnosti, trvající až do rozhodnutí Václava Klause č. 254/2003 Sb. rušící rozhodnutí o přenesení. Ministerstvo současně přiznalo technické problémy při zpracování žádostí, především nutnost vyčlenit na jejich vyhodnocení zvláštní tým lidí.[14] Později vyřizování žádostí o milost na ministerstvu zajišťovalo oddělení ústavněprávní s vedoucí, dvěma referenty a sekretářkou.[19]

Na podzim 2016 požádalo ministerstvo spravedlnosti o vyjasnění, jakým způsobem přistupovat k žádostem o milost pro právnické osoby.[20] Společnost Tenton (dříve Konstruktiva Branko) o milost požádala, protože její stíhání v souvislosti s korupční kauzou Davida Ratha bylo zahájeno po prodeji společnosti novému vlastníkovi, který ji koupil v dobré víře.[21] Prezident odmítl firmám milost udělovat, protože nesplňují jím stanovené podmínky.[22]

Udělené milostiEditovat

Zeman během svého prezidentství udělil oproti svým předchůdcům řádově méně milostí, za první mandát jich bylo devět, po dobu trvání druhého mandátu udělil dosud pět. Pro srovnání Václav Havel udělil přes 1000 milostí jako federální prezident a 860 milostí jako český prezident, Václav Klaus udělil milost 412 lidem.[14]

Přehled udělených milostí
Poř. Soulad Udělení Důvod Předmět
1. ano únor 2016 zdravotní stav PZT
2. ano 31. května 2016 zdravotní stav PZT
3. ano 27. září 2016 zdravotní stav ZTS
4. ne 20. listopadu 2016 péče o dítě PZT
5. ano 20. listopadu 2016 zdravotní stav PZT
6. ano 13. prosince 2016 zdravotní stav PZT
7. ano 4. dubna 2017 zdravotní stav PZT
8. ne 23. května 2017 pochybnosti nad rozsudkem PPZT
9. ne 1. března 2018 péče o dítě PZT
10. ano 28. srpna 2018 zdravotní stav PZT
11. ne 22. října 2018 amputace nohou PZT, ZTS
12. ano 22. ledna 2020 zdravotní stav PZT
13. ne 19. března 2020 záchrana života PZT
14. ano 19. března 2020 zdravotní stav PZT

Vysvětlivky: Soulad = soulad s podmínkami prezidenta, (P)PZT = (podmíněné) prominutí zbytku trestu, ZTS = zastavení trestního stíhání

První milost (Pavel Mareš)Editovat

První milost dostal v únoru 2016 čtyřiatřicetiletý Pavel Mareš z Pacova na Pelhřimovsku[23] (uváděna je i Plzeň[10]), který byl po odpykání části trestu pro svůj zdravotní stav podmíněně propuštěn do nemocničního ošetřování.[24] V žádosti o milost argumentoval chronickým autoimunitním onemocněním, roztroušenou sklerózou, s nepříznivou prognózou, pro které již měl několikrát přerušený trest, aby mohl být léčen na specializovaném pracovišti.[25][23][26]

Pavel Mareš byl odsouzený na tři roky nepodmíněně za méně závažnou majetkovou trestnou činnost,[24][27][28] které se dopustil při svém podnikání v oboru stavební činnosti, opravy aut a výroby nábytku neplacením materiálu či nedodáním zaplacené práce.[29] Konkrétně byl bývalý živnostník odsouzen za 38 podvodů, kterými způsobil škodu ve výši tří miliónů korun,[23][29] a za zkreslování údajů o stavu hospodaření.[24] Uložený trest byl Marešův první.

Druhá milostEditovat

Na základě podnětu ministra spravedlnosti Robertem Pelikánem udělil Miloš Zeman 31. května 2016 druhou milost. Omilostněnému prominul zbytek jednoho trestu a tři celé tresty odnětí svobody v celkové výši zhruba 29 měsíců za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,[30][31] které si měl omilostněný odpykávat do srpna 2018.[32] Prezident přihlédl k závažnému zdravotnímu stavu omilostněného – již před udělením milosti přerušil soud odsouzenému výkon trestů, neboť mu nebylo možné zajistit potřebnou zdravotní péči ve věznici.[30][33]

Podrobnosti o osobě, okolnostech odsouzení či nemoci nebyly zveřejněny,[34][35] ČTK je následně zjistila na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Omilostněný měl 15 záznamů v rejstříku trestů, které získal převážně za řízení aut bez řidičského průkazu, který ani nikdy nevlastnil. Soudy mu v minulosti uložily mimo jiné i zákaz řízení všech motorových vozidel. V září 2014 nenastoupil bez závažného důvodu do výkonu trestu na 10 měsíců, do vězení se dostal až po zadržení policií o více než měsíc později, což pro něj znamenalo záznam za maření úředního rozhodnutí. Podle lékařských zpráv omilostněný trpěl souborem závažných onemocnění, např. pro dysfunkční ledviny potřeboval omilostněný třikrát týdně dialýzu a kvůli cukrovce každodenní aplikaci inzulinu. Podstoupil amputaci části chodidla a lékaři nevylučovali amputaci celé nohy. Muž však v minulosti s lékaři nespolupracoval, léčbu odmítal, nenastoupil přes doporučení chirurgů do nemocnice a svévolně redukoval frekvenci dialýzy. Jeho trvale odmítavý postoj k léčbě byl důvodem, proč ministr Pelikán předchozí žádost o milost v červnu 2015 zamítl. Následující žádost o milost podanou sedmdesátiletou matkou odsouzeného ministr Pelikán předal pro splnění prezidentových podmínek Hradu, ale udělení milosti nedoporučil.[32]

Třetí milostEditovat

Třetí milost udělil prezident 27. září 2016 zastavením trestního stíhání z důvodu neuspokojivého zdravotního stavu obviněného na základě podnětu ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.[36][37][38] Obviněný v důsledku poškození mozku po cévní mozkové příhodě a pro duševní poruchu nebyl schopen chápat smysl trestního řízení, které bylo z tohoto důvodu přerušeno.[39][40] Žádost o milost podala dozorující státní zástupkyně, která dle zákona nemohla zastavit trestní stíhání obviněného za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.[41][42] Kromě vážného zdravotního stavu obviněného státní zástupkyně v žádosti uvedla, že pokud by trestní stíhání mohlo pokračovat, tak by soud nejspíše pouze vyslovil vinu, ale od potrestání by upustil vzhledem k době, která od spáchání činu uplynula.[39] Podle ČTK by horní hranice trestní sazby činila dva roky vězení.[43] Prezidentovo rozhodnutí o zastavení stíhání, tj. abolici, musel na rozdíl od prominutí uděleného trestu kontrasignovat předseda vlády.[44]

Podle informací ČTK byl omilostněn třicátník v invalidním důchodu, který byl dříve opakovaně potrestán brněnským městským soudem. V roce 2003 mu byl za křivé obvinění uložen sedmiměsíční podmíněný trest. V roce 2006 byl za sprejerství potrestán obecně prospěšnými pracemi, které však nevykonal a musel proto nastoupit do vězení. V roce 2012 mu soud za pokus o krádež uložil osmiměsíční podmínku s tříletou zkušební dobou, ale tento skutek byl amnestován. Prezidentem Zemanem zastavené trestní stíhání začalo v roce 2011, kdy řídil auto, přestože mu městský úřad v Třebíči odebral řidičský průkaz a současně zakázal řídit po dobu 16 měsíců. O rok později jej postihla mozková příhoda, po níž mu ochrnuly kromě lícního nervu i pravé končetiny, začal trpět i duševní poruchou. Podle psychiatrického posudku nebyl schopen chápat smysl stíhání a správně vnímat ani sdělovat informace.[45]

Čtvrtá milost (L. G.)Editovat

Na návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána udělil prezident 20. listopadu milost mladé[46][47] ženě, jež se ve věznici starala o malého syna,[48] a prominul ji zbytek trestu odnětí svobody uloženého za zpronevěru.[49][50][51] Podle tvrzení Hradu se na prezidenta republiky obrátil papež František osobním dopisem s žádostí, aby ke konci Svatého roku prokázal akt milosrdenství a laskavosti, aniž by papež František zmiňoval konkrétní formu tohoto aktu.[49][46] Prezident Zeman se rozhodl vyhovět a k poslednímu dni Svatého roku udělil milost odsouzené ženě, která nesplňovala prezidentovu podmínku velmi závažného zdravotního stavu.[49][52] Důvodem pro výjimečnou milost bylo malé dítě, které bylo ve výkonu trestu společně s matkou.[53] Ačkoliv se matka o svého syna vzorně starala, po dosažení věku tří let by musel být od matky oddělen.[49][50] Omilostněná byla trestaná poprvé a významnou část trestu již vykonala.[49]

Svatý rok je v křesťanské tradici rokem odpuštění dluhů a trestů za spáchané hříchy, mimořádný Svatý rok 2015 neboli Svatý rok Božího milosrdenství je provázen výzvou papeže Františka ke zmírnění či odpuštění trestů pro odsouzené a zlepšení podmínek ve věznicích. Omilostněná L. G. si v letech 2004 až 2008 ponechávala pro svou potřebu tržby od zákazníků, čímž svému zaměstnavateli způsobila škodu ve výši přes 8,2 miliónů Kč. Městský soud v Praze ji v lednu 2012 shledal vinou ze zvlášť závažného zločinu zpronevěry a odsoudil k pětiletému trestu odnětí svobody, což v únoru 2014 potvrdil Vrchní soud v Praze. Výkon trestu nastoupila se synem v říjnu téhož roku ve Věznici Světlá nad Sázavou na speciálním oddělení pro matky s dětmi. Konec trestu byl stanoven na říjen 2019, od dubna 2017 by mohla žádat o podmínečné propuštění a soud by ji vzhledem k vzornému chování mohl vyhovět, nicméně její syn by dosáhl věku 3 let dříve a byl by jí odebrán. V návrhu ministr Pelikán uvedl zajištěné rodinné zázemí, odhodlání vést řádný život i předešlou zamítnutou žádost o milost odsouzené.[48][54][55] Ministerstvo s žádostí údajně oslovil Jindřich Forejt, tehdejší šéf hradního protokolu.[54]

Pátá milost (Jiřina Mošnová)Editovat

Ve stejný den, tj. 20. listopadu 2016, udělil Miloš Zeman též na podnět ministra spravedlnosti Roberta Pelikána pátou milost.[56][51] Omilostněné ženě prominul zbytek souhrnného trestu odnětí svobody, který jí byl soudem uložený za trestné činy podvodu, zpronevěry a porušování povinnosti v řízení o konkurzu.[52] Milost byla udělena v době, kdy měla odsouzená vykonanou téměř polovinu trestu.[56] Prezident Zeman přihlédl k dlouhodobé léčbě závažné psychické nemoci odsouzené, která byla důvodem pro opakované přerušení výkonu trestu soudem. Podle tiskové zprávy Hradu si odsouzená odpykávala svůj první trest, ve věznici byla kladně hodnocena a proto přeřazena do věznice s mírnějším režimem.[56][57]

Z přípisu ministra spravedlnosti vyplynulo, že omilostněná byla trestaná opakovaně.[54] Právnička Jiřina Mošnová,[55] bývalá majitelka advokátní kanceláře,[58] byla již dříve odsouzená k nepodmíněnému odnětí svobody na 5 let.[54] Podle posledního rozsudku z roku 2009 společně s tehdejším manželem Pavlem Voltrem vylákala v období 2000–2003 podvodně 267 tisíc Kč.[54] Podílela se na projektu výstavby optického kabelu společnosti České radiokomunikace a s majiteli dotčených pozemků uzavírala smlouvy na právnické úkony spojené s vypracováním smluv o zřízení věcného břemene, přičemž slibovala nereálné odškodnění.[59] Následně si nechala hradit zálohy na právnické služby, ty však neprovedla, nad to faktury vystavovala majitelům pozemků i protistraně.[55] Následně se manželé pokusili nezákonně získat dalších 14,5 milionu Kč a měli připravené faktury pro vlastníky pozemků na dalších 319 tisíc Kč.[59] Soud jí uložil souhrnný trest v délce 6,5 roku, jeho výkon nastoupila v červenci 2014 a bez přerušování měl trvat do roku 2020. Ministr Pelikán si byl vědom závažnosti její trestné činnosti a navrhoval uvažovat o podmíněném uložení milosti. Omilostněná v minulosti prodělala vážnou dopravní nehodu, po které měla trvalé následky. Od roku 2003 byla invalidní důchodkyní, v době udělení milosti pobírala starobní důchod. Trest vykonávala ve Věznici Světlá nad Sázavou, kde byla umístěna na specializovaném oddělení.[54]

Šestá milostEditovat

Na podnět ministra spravedlnosti Roberta Pelikána udělil 13. prosince 2016 prezident milost onkologicky nemocnému muži.[60][61] Milostí byl omilostněnému prominut zbytek souhrnného trestu odnětí svobody uloženého za majetkovou trestnou činnost v délce téměř dvou let.[62][63] Prezident znovu přihlédl k závažnému zdravotnímu stavu, pro který měl odsouzený opakovaně soudem přerušen výkon trestu a v době milosti podstupoval náročnou a dlouhodobou léčbu. V tiskové zpravě byl omilostněný označen za „značného recidivistu, nicméně prezident přihlédl k povaze spáchaných trestných činů.[64]

Omilostněný má v rejstříku trestů 18 záznamů převážně za majetkovou trestnou činnost včetně vloupání a porušování domovní svobody.[65][63] Naposledy byl odsouzen v roce 2013 k tříletému nepodmíněnému trestu odnětí svobody, dvouletému zákazu pobytu v Teplicích a trestu propadnutí věci. Neboť vězeňská služba nemohla zajistit potřebnou léčbu, byl muži Okresním soudem v Chomutově v prosinci 2015 výkon trestu ve Věznici Všehrdy přerušen, později bylo přerušení prodlouženo do konce roku 2016. Podle lékařské zprávy byla nemoc odsouzeného v pokročilé fázi a nevyléčitelná, při udělení milosti podstupoval léčbu chemoterapií a biologickou léčbu.[65]

Sedmá milostEditovat

Na základě podnětu předloženého ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem udělil Miloš Zeman 4. dubna 2017 sedmou milost.[66][67][68] Omilostněnému prominul zbytek trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost a nedovolené ozbrojování.[66][69] Prezident přihlédl k velmi závažnému onkologickému onemocnění omilostněného, který podstupoval bezodkladnou, specializovanou a náročnou léčbu, a uvážil také přerušení výkonu trestu soudem pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.[66]

Omilostněný se v minulosti dopustil sedmi majetkových trestných činů, o posledním trestu v délce tří let v druhém nejpřísnějším typu věznice rozhodla pardubická pobočka královéhradeckého krajského soudu v březnu 2016 za krádež, poškození cizí věci a nedovolené ozbrojování.[70][71] Odsouzený měl rakovinu plic a v květnu téhož roku postoupil radioterapii gama nožem kvůli metastázám na mozku. V létě 2016 mu soud přerušil výkon trestu z důvodu nutnosti specializované léčby, kterou vězeňská nemocnice neposkytuje.[70]

Osmá milost (Jiří Kajínek)Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Milost pro Jiřího Kajínka.

Osmá milost byla v květnu 2017 udělena doživotně odsouzenému vrahovi Jiřímu Kajínkovi ve formě prominutí zbytku trestu.[72] Na rozdíl od ostatních milostí, jejichž udělení zveřejňoval Hrad až zpětně, informoval prezident Zeman již o zvažování této milosti a následně i o jednotlivých krocích. Milost se lišila i skutečností, že Kajínek byl potrestán za zvlášť závažný trestný čin a zároveň netrpěl nevyléčitelnou nemocí, čímž nevyhovoval podmínkám, které si prezident sám pro udělení milostí stanovil. Vzhledem ke známosti omilostněného i kontroverznosti[73][74] vzbudila tato milost silnou společenskou odezvu.

Devátá milostEditovat

Devátou milost udělil prezident 1. března 2018 muži z Novojičínska, který si odpykával trest odnětí svobody za ohrožení pod vlivem návykové látky a usmrcení z nedbalosti, přestože omilostněný nesplňoval podmínku závažného zdravotního stavu.[75][76] Odsouzený způsobil dopravní nehodu, při které zahynula jeho manželka a syn.[77][78] Důvodem pro udělení milosti byl především druhý nezletilý syn, který by po tragické nehodě a následném uvěznění otce přišel o všechny nejbližší rodinné příslušníky, což by mělo trvalý negativní dopad na jeho další psychický vývoj.[75] Prezident přihlédl k doživotnímu potrestání omilostněného úmrtím manželky a dítěte, dále k prosbám pozůstalých, k okolnostem dopravní nehody, při níž nebyla žádná jiná osoba zraněna či nikomu způsobena hmotná škoda, a též k předchozímu bezúhonnému a řádnému životu omilostněného.[75][47][79][80] Udělená milost prominutí zbytku trestu se nevztahovala na sedmiletý zákaz řízení motorových vozidel a povinnost zaplatit vysoké odškodné pozůstalým zesnulé ženy.[75][77] Novinky.cz připomněly, že jde již o třetí porušení podmínek, které si pro udělování milostí Miloš Zeman stanovil.[79]

Omilostněný o velikonočním víkendu v roce 2016 vyjel nedaleko Skřipova na Opavsku dodávkou ze silnice, narazil do stromu a následně se bočně zastavil o další strom. Na místě zahynula jeho třiatřicetiletá manželka a šestiletý syn, zranění mladšího syna si vyžádalo letecký transport do nemocnice, řidič byl při nehodě zraněn jen lehce. Při dechové zkoušce byla řidiči zjištěna více než jedna promile alkoholu v krvi. Okresní soud v Opavě rozhodl o zákazu řízení a náhradě škody, při zohlednění polehčujících okolností muži uložil dvouletý trest domácího vězení, aby mohl zůstat s přeživším synem. Odvolací Krajský soud v Ostravě ale trest zpřísnil na čtyři roky vězení nepodmíněně, což odůvodnil odpovědností řidiče za smrt dvou členů rodiny při zásadním porušení dopravních předpisů. Rozsudek následně potvrdil i Nejvyšší soud.[77] V srpnu 2017 se muže zastal Ústavní soud, který v nálezu ve věci II. ÚS 2027/17 rozhodnutí odvolacího a Nejvyššího soudu zrušil, přičemž krajskému soudu vytkl nedostatečné odůvodnění zpřísnění trestu.[81] Krajskému soudu uložil vzít při novém rozhodování o trestu v potaz účel trestání, podle zvolených účelů odůvodnit přiměřenost trestu, přihlédnout i k polehčujícím okolnostem a zejména zahrnout nejlepší zájem mladšího syna.[82][83][77] Krajský soud však z právního názoru neustoupil a nepodmíněný trest pouze zmírnil na 3,5 roku. Řidič proto nastoupil výkon trestu, zatímco o tehdy tříletého syna se starali rodiče zesnulé matky.[77]

Desátá milost (Drahomír Nosek)Editovat

V reakci na podnět ministra spravedlnosti Jana Kněžínka udělil prezident 28. srpna 2018 celkově desátou milost muži s onkologickým onemocněním.[84][85][86] Prezident Zeman muži prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, maření výkonu úředního rozhodnutí a přijetí úplatku,[84][85] když přihlédl k dlouholeté léčbě život ohrožujícího onkologického onemocnění omilostněného, která vyžaduje dlouhodobou a vysoce specializovanou péči na odborném lékařském pracovišti.[84] Podle Hradu vedl omilostněný před překročením zákona bezúhonný život, při kterém byl prospěšný společnosti, a trestného činu se dopustil jediným skutkem, který po předchozím opuštění veškerých veřejných funkcí již nemůže zopakovat.[84]

Podle deníku Aktuálně.cz byl omilostněn Drahomír Nosek, bývalý dlouholetý starosta Hevlína na Znojemsku.[87] V roce 2011 se dohodl Pavel Urban se starostou Noskem, že starosta za úplatu pošle Probační a mediační službě ve Znojmě lživou zprávu, že odsouzený Pavel Urban splnil trest obecně prospěšných prací, které však Urban nikdy nevykonal.[88] Urban byl odsouzen k tomuto trestu za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými látkami.[88] Okresní soud ve Znojmě odsoudil v říjnu 2013 oba muže, Drahomíra Noska k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a zákazu činnosti.[88][89] Po odvolání obou odsouzených posuzoval v srpnu 2014 případ Krajský soud v Brně,[88] o rok později Nejvyšší soud rozsudek zcela zrušil a v případě Noska nařídil nové projednání.[89][90] Znojemský okresní soud při opětovném projednání shledal bývalého starostu vinného z trojice zmíněných trestných činů a rozhodl o nepodmíněném trestu odnětí svobody, který po odvolání Krajský soud v Brně zkrátil na 30 měsíců vězení.[89] Druhé dovolání Nejvyšší soud zamítl[89] a Nosek neuspěl ani se stížností k Ústavnímu soudu.[87] Následně bývalý starosta dvakrát uspěl s žádostí o odklad nástupu výkonu trestu ze zdravotních důvodů, kdy mu bylo vyhověno, vždy o několik měsíců.[89] Noskova žádost o upuštění od zbytku trestu byla ale Okresním soudem ve Znojmě zamítnuta.[89] Do vězení Nosek však kvůli svému zdravotnímu stavu nenastoupil.[85][87][91]

Jedenáctá milostEditovat

Prezident Miloš Zeman 22. října 2018 omilostnil handicapovaného muže, kterému prominul roční nepodmíněný trest odnětí svobody a zároveň rozhodl o zastavení trestního stíhání za opakovaný přečin zanedbání povinné výživy za kontrasignace premiéra Andreje Babiše.[92][93][94][95] Dle tiskové zprávy Hradu se prezident slitoval nad doživotně handicapovaným, který při nedávné tragické události přišel o obě nohy, a umožnil mu přizpůsobení na nepříznivou životní změnu.[92][96][97] Prezident zdůraznil, že svým rozhodnutím nijak neomlouvá neplatiče výživného a ani nijak nekrátí právo matky jeho syna nadále vymáhat dlužné výživné; milostí jen zabránil dalšímu ztížení situace omilostněného.[92][93][98] Podnět k posouzení žádosti o milost předložil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.[92]

Omilostněný muž měl v době milosti v rejstříku trestů čtyři různá odsouzení.[99][100] Poprvé byl odsouzen v roce 1997 za krádež k podmíněnému osmiměsíčnímu trestu odnětí svobodu.[95] Podruhé byl odsouzen v roce 2006 k podmíněnému šestiměsíčnímu trestu odnětí svobody za neplacení výživného. Za opakovaný čin byl následně odsouzen k desetiměsíční podmínce, ale ta mu byla prominuta amnestií Václava Klause v roce 2013.[95][99] Počtvrté byl odsouzen Městským soudem v Brně opět za neplacení alimentů k podmíněnému ročnímu trestu s tříletou zkušební lhůtou, ve které měl vést řádný život, uhradit dlužné výživné a řádně platit alimenty.[95] Jelikož podmínku nesplnil, měl nastoupit výkon trestu ve věznici. Před nástupem ho v dubnu 2018 srazil vlak, po nehodě mu musely být amputovány obě nohy.[100] Při nehodě byl opilý, zdravotníci mu následně naměřili 1,7 promile alkoholu v krvi.[95][99][101] V době omilostnění prezidentem bylo proti muži vedeno další trestní řízení pro neplacení výživného.[99] V žádosti o milost muž uvedl, že mu jeho finanční situace neumožňovala alimenty platit, u dalších svých tří dětí vyživovací povinnosti řádně plní, což by po nástupu do vězení nemohl. Doplnil také, že bez nohou je s chodem domácnosti a hygienou odkázaný na pomoc dalšího člověka.[95][99]

Dvanáctá milost (Václav Grimm)Editovat

Na žádost ministryně spravedlnosti Marie Benešové udělil prezident 22. ledna 2020 milost onkologicky nemocnému muži, kterému prominul zbytky tří nepodmíněných trestů odnětí svobody.[102] Omilostněný třiašedesátiletý Václav Grimm z Kladna je recidivistou, který byl několikrát nepodmíněně odsouzen za krádeže a loupež.[103][104] Prezident se pro omilostnění rozhodl i přesto, že omilostněný opakovaně páchal trestné činy a dlouhodobě žil bez stálého přístřeší, z čehož se odvíjela jeho trestná činnost.[105] Prezident zohlednil vážný zdravotní stav způsobený nádorovým onemocněním v kombinaci s dalšími nemocemi, které bezprostředně ohrožují život omilostněného.[106] Přihlédl i k násilnému útoku, jehož se stal obětí, byl při něm těžce raněn a který přispěl ke zhoršení jeho zdravotního stavu.[102] Prezident uvedl, že když žadatel přes „tíživé okolnosti“ usiluje o řádný a pro společnost přijatelný způsob života, je potřeba jej v tomto úsilí podpořit.[107] V době udělení milosti měl muž přerušený výkon trestů a podstupoval onkologickou léčbu.[108]

Nemocný byl v minulosti soudy potrestán za 18 různých činů. Největší trest 13 let vězení mu byl uložen v roce 1980 za vraždu,[109] když se údajně popral kvůli nevěře své manželky se svým nejlepším přítelem a ten vypadl z okna.[104] Z vězení byl propuštěn v souvislosti s amnestií Václava Havla v roce 1990.[109][104] V roce 1992 skončil ve vězení znovu, když byl potrestán za loupež.[109] Převážnou dobu 80. a 90. let 20. století strávil ve výkonu trestu. Potrestán byl také za opakované krádeže, porušování domovní svobody, ublížení na zdraví, úvěrový podvod či neoprávněné opatření platebního prostředku.[109] Tresty za výtržnosti a krádeže byly předmětem amnestie Václava Klause.[104][109] Poprvé byl trestán v roce 1977, naposledy v roce 2018.

Prezidentem odpuštěné zbytky trestů byly uloženy za ozbrojenou loupež v trafice v Kladně, krádež kabátu v obchodu a krádež potravin z restaurace, odpykávat si je původně měl do srpna 2023. V. Grimm byl v roce 2017 na kladenském náměstí Svobody přepaden, oloupen a pobodán dvěma muži, stal se tedy obětí pokusu o vraždu.[104][109] Život mu zachránil včasný lékařský zákrok, přesto přišel o slezinu.[109] Současně má nemocné srdce a zhoubný nádor na plicích, který byl léčen několika cykly chemoterapie, podle svého vyjádření má též nádor na ledvině.[104][109] Protože jeho zdravotní stav vyžaduje komplexní péči, kterou nemůže Vězeňská služba zajistit, byl mu soudem výkon trestu již v létě 2019 na jeden rok přerušen.[109] Prognóza nemoci je velmi nejistá.[109] Václav Grimm žije po omilostnění na ubytovně na okraji Kladna, podle svých slov má novou přítelkyni a jedná o práci přes agenturu.[104]

Třináctá milost (Ondřej)Editovat

Prezident na žádost ministryně spravedlnosti Marie Benešové udělil ve čtvrtek 19. března 2020 milost muži, který nesplňoval prezidentovu podmínku závažného zdravotního stavu.[110] Vězni prominul zbytek nepodmíněného trestu odnětí svobody za zanedbání povinné výživy.[111] Milostí prezident ocenil jeho mimořádný skutek, když poskytnutím první pomoci zachránil další osobě život.[110][112] Omilostněný již vykonal větší část uloženého trestu, ve věznici pracoval a její ředitel jej hodnotil velmi kladně.[113]

Vězeň Ondřej[114] v příbramské věznici vykonával dvouletý trest, který mu byl udělen za zanedbání povinné výživy syna v letech 2014, 2015 a 2017.[115][116] Propuštěn na svobodu měl být na konci listopadu 2020, o předčasné podmíněné propuštění neusiloval.[115][116] Za neplacení alimentů byl potrestán opakovaně, nepodmíněný trest odnětí svobody mu byl před tím uložen čtyřikrát, přičemž v roce 2013 mu výkon trestu zkrátila amnestie Václava Klause.[115] Potrestán byl též za neoprávněný zásah do práva k domu, odsouzen byl i za neoprávněný zásah do práva k domu a za ohrožení pod vlivem návykové látky spojené s neoprávněným užíváním cizí věci.[115]

Vězeň spolu s dalšími dvěma vězni pracoval 5. února 2020 na venkovním nestřeženém pracovišti v areálu výrobní společnosti na Příbramsku, kde se jedné z pracovnic společnosti udělalo náhle nevolno, následně upadla do bezvědomí a došlo k srdeční zástavě.[114][115][116] Zatímco její kolegyně zavolala záchrannou službu, přispěchal k ženě vězeň Ondřej, zkontroloval životní funkce, po zjištění zástavy dechu a absence pulsu a zahájil masáž srdce.[116][115] Současně postupoval dle dalších pokynů operátorky tísňové linky.[115][116] Po dvou minutách se podařilo životní funkce obnovit, v masáži pokračoval do příjezdu zdravotnické záchranné služby.[116][114] Sedmapadesátiletá pacientka byla s rozsáhlým infarkt převezena do pražské nemocnice, kde se podrobila úspěšné operaci.[114][116]

Věznice vězni za záchranu života poděkovala a její ředitel mu udělil finanční odměnu dle zákona.[114][115] Prezidentské kanceláři následně obdržela anonymní žádost o milost, kterou postoupila k předběžnému posouzení ministerstvu spravedlnosti.[115] Ministryně M. Benešová podala návrh na udělení milosti ze zásadních humanitárních důvodů pro mimořádnou povahu činu odsouzeného, přestože nesplňoval podmínky prezidenta.[115] Omilostněný vězeň Ondřej při propuštění prohlásil, že udělá vše pro to, aby zůstal na svobodě.[116]

Čtrnáctá milostEditovat

Na žádost ministryně spravedlnosti Marie Benešové udělil prezident ve čtvrtek 19. března 2020 milost muži, který byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky.[110][111] Omilostněný má dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav způsobený závažným srdečním selháním, které jej ohrožuje na životě.[117][118] Prezidentova milost se nevztahuje na současně uložený tříletý trest zákazu řízení motorových vozidel.[112]

Muž byl odsouzen k pěti měsícům ve vězení, že přes opakovaný soudní zákaz řízení v Brně řídil auto a to ještě opilý.[115] Nešlo o jeho první střet se zákonem, dříve byl vícekrát potrestán za maření výkonu soudního rozhodnutí, trest mu byl udělen za krádež a též za nadržování spojené s křivou výpovědí.[115] Od roku 2015 omilostněnému selhává srdce, příznaky se postupně zhoršují.[115] S nevratně poškozeným srdečním svalem čeká na transplantaci srdce, která je jedinou možností léčby.[113][115] Zdravotní stav mu již několik let neumožňuje výkon trestu,[112] který mu byl soudem pětkrát odložen.[117][115] O milost požádala matka omilostněného právě z důvodu jeho špatného zdravotního stavu.[115]

Úvahy o omilostnění Andreje BabišeEditovat

V srpnu 2017 prezident Zeman jednoznačně odmítl, že by Andreji Babišovi v případě odsouzení dal milost.[119][120] Uvedl, že „Babiš není Kajínek, který seděl 23 let.“[121] Při vystoupení v předvolební debatě kandidátů na prezidenta v České televize 25. ledna 2018 potvrdil moderátorce Světlaně Witowské, že v žádném případě neuvažuje o udělení abolice premiéru Babišovi, protože se on sám musí očistit.[121] Na otázku moderátorky, zda je možné se spolehnout, že v tomto případě nezmění názor, prezident Zeman potvrdil, že názor nezmění s poukázáním na své naprosté zesměšnění takovým činem.[122][123]

 
Premiér Andrej Babiš

Na začátku září 2019 se prezident ke kauze Čapí hnízdo v souvislosti s premiérem Babišem vyjádřil, že může zvažovat kroky, které však budou aktuální až po ukončení posuzování na úrovní státního zastupitelství.[124][125] Po pravomocném zastavení trestního stíhání Andreje Babiše a dalších Městským státním zastupitelstvím v Praze prezident v pořadu Týden s prezidentem vysílaném na TV Barrandov 19. září prezident uvedl, že pokud by bylo trestní stíhání obnoveno, využil by svého práva abolice a trestní stíhání zastavil.[126][127] V rozhovoru pro Blesk tento úmysl potvrdil s vysvětlením, že Babiš je schopný premiér a nemá smysl jej v případě justičního ping-pongu zbytečně zatěžovat.[121] Abolici by podle rozhovoru udělil i členům Babišovy rodiny.[121]

Sám Andrej Babiš v září 2019 uvedl, že by abolici nepřijal s odkazem na svá dřívější prohlášení. Nad to úvahy o abolici označil za nesmyslné, podněcující pocity občanů, že je zpochybňován právní řád a rozhodnutí institucí právního státu.[128]

Poté, co nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman 4. prosince 2019 zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a Jany Mayerové v kauze Čapí hnízdo,[129] uvedl premiér Babiš, že s prezidentem Zemanem sdílejí stejný názor, že by se v jeho případě k abolici přistupovat nemělo.[130] O den později prezident Zeman tuto domluvu potvrdil, ale uvedl, že pro abolici v konkrétním případě nevidí důvod.[131] Odůvodnil to zastavením trestního stíhání Babišovy rodiny, ponecháním Jaroslava Šarocha dozorujícím státním zástupcem a výzvou policie k došetření případu.[131]

Komentátor Jan Lipold považuje postoje prezidenta Zemana za doklad otřesného způsobu nakládání s institutem milosti, za nejhorší považuje používání milostí jako „tahu na šachovnici moci“.[132] Připomněl též, že omilostnění Andreje Babiše by porušilo pravidla, která si Zeman pro posuzování milosti nastavil.[132] Novinářka Lenka Zlámalová považuje prezidenta za hráče, velké dítě, které si rádo hraje, a udělení abolice by Zemana o hru s Andrejem Babišem připravilo.[133]

Zamítnuté žádostiEditovat

Počty žádostí[134]
2013 2014 2015 2016 2017 2018
566 690 588 625 747 933

Od uvedení do funkce do převedení pravomoci na ministerstvo spravedlnosti v listopadu 2013 nebyly žádosti o milost vyřizovány, dle tehdejší ministryně v demisi Marie Benešové bylo z Hradu na ministerstvo předáno 500 žádostí ke zpracování.[14] V roce 2013 došly žádosti týkající se celkem 566 osob, v roce 2014 bylo požádáno o omilostnění 690 osob, v roce 2015 se žádosti týkaly 588 osob[25][35] a v roce 2016 byla milost žádána pro 625 osob.[135] V roce 2017 dosáhl počet žádostí na číslo 747[136] a v roce 2018 byl tento počet překonán 933 žádostmi.[134][26] Ministerstvo spravedlnosti evidovalo od roku 2013 do července 2018 celkem 3929 žádostí o milost,[137] s koncem roku 2018 počet dosáhl 4149 žádostí.[134]

Podmínky určené prezidentem vedly k zamítání naprosté většiny žádostí na ministerstvu, vedoucí oddělení Tereza Krupová v rozhovoru pro Lidové noviny v září 2015 uvedla, že bez opravdu vážného zdravotního stavu bude žádost téměř automaticky zamítnuta.[19] Podle vedoucí T. Krupové přicházelo na ministerstvo v průměru 40 žádostí o milost týdně. Někteří vytrvalí žadatelé opakovali žádosti i po měsíci, tyto často opakované žádosti byly rovnou odmítány pro existenci dřívějšího posouzení.[19] Pro jednotlivé vyřizované žádosti byly oddělením následně vyžádány další dokumenty jako informace z vězení či lékařské zprávy, získané informace byly ověřovány. Podle Krupové byla ale velká část žádostí špatně odůvodněná a přísné podmínky stanovené prezidentem neumožňovaly předat žádosti prezidentovi.[19] Jen zlomek žádostí byl předložen k posouzení prezidentovi a i některé z předložených byly prezidentem Zemanem zamítnuty, v srpnu 2018 Lucie Machálková z ministerstva spravedlnosti uvedla 23 žádostí předložených prezidentovi,[137] z čehož 8 žádostí bylo předáno v roce 2018.[89]

První žádost, kterou doporučila ministryně v demisi Marie Benešová kladně vyřídit, byla na Hrad odeslána 30. prosince 2013. Podle ministerstva žádost splňovala podmínku odsouzeného trpícího nevyléčitelnou nemocí a pro vážný zdravotní stav ohrožující život odsouzeného byla žádost vyhodnocena přednostně.[8] Odsouzený při autonehodě utrpěl vážná zranění se závažným poškozením míchy a mozku, v důsledku čehož trpěl demencí a byl již několik let upoután na lůžko.[17][19] Protože závažnost zranění podle soudního znalce vylučovala jakékoliv zlepšení i schopnost porozumět proti němu vedenému trestnímu řízení, požádal o prezidentskou milost žalobce.[138][19] Prezident se žádostí zabýval, nechal zařídit návštěvu odsouzeného, ale 12. ledna informoval o zamítnutí žádosti. Důvodem bylo zjištění, že žadatel netrpí nevyléčitelnou nemocí a že proti němu a jeho rodině je vedeno asi 20 exekucí.[139][140] Upřesnil také, že muži měla být udělena abolice a nikoliv milost, přičemž prezident Zeman abolici zásadně odmítá.[141][17]

V roce 2014 byla ministerstvem předána žádost o abolici byla pro dívku, která v opilosti způsobila tragickou dopravní nehodu.[142][19] Sedmnáctiletá spolujezdkyně při nehodě zahynula, řidička po havárii ochrnula od krku dolů,[143][142] její různě ochrnuté končetiny se postupně deformovaly, byla trvale upoutána na lůžko, měla trvale poškozený mozek, trpěla demencí a nebyla schopna chápat trestní řízení, které bylo z toho důvodu přerušené.[144][19] Prezident ověřoval, zda se k žádosti o milost přidala rodina zemřelé dívky.[142] Pro nepřipojení pozůstalých oběti a pro absenci bezprostředního ohrožení na životě žadatelky milost neudělil.[142][145][144]

Druhá žádost o milost předaná ministryní Válkovou v roce 2014 byla pro daňového podvodníka Vladislava Jaroška.[144] Moravský podnikatel Jarošek byl zakládajícím členem mutěnické buňky SPOZ a osobně se znal s prezidentem.[146] Lihovarník byl v červenci 2010 odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 6 let společně se zákazem činnosti a to pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, kterým pří výrobě denaturovaného lihu vznikla škoda ve výši 70 milionů korun.[19][147][148] Jaroškovo odvolání k vrchnímu soudu nebylo úspěšné, soud trest v roce 2012 potvrdil.[147] Jarošek měl nastoupit do věznice v lednu 2013, ale požádal o odklad ze zdravotních důvodů a soud mu vyhověl.[146] Další termín nástupu do věznice nedodržel, pátrala po něm policie a až po tři čtvrtě roku byl dopaden na Slovensku a vydán zpět.[149][146] Žádost o milost byla odůvodněna závažným onemocněním srdečního svalu, které znemožňovalo odsouzenému výkon trestu pro nezvratnost zdravotního stavu a pro nemožnost zajištění potřebné lékařské péče. Podle lékařů byla předpokládaná délka života odsouzeného nejvýše 3 roky.[19] Pro kriminální minulost odsouzeného, závažnost spáchaného trestného činu a pro skutečnost, že z lékařské zprávy přímo nevyplývala naprostá neschopnost výkonu trestu, navrhlo ministerstvo předané žádosti o milost nevyhovět.[19] Žádost byla prezidentem zamítnuta, protože zdravotní stav žadatele nebyl nezvratný, naopak se mohl dle lékařských posudků výrazně zlepšit.[150]

V roce 2015 nebyla ani jedna z žádostí postoupena Kanceláři prezidenta republiky.[35]

V únoru 2016 předložil ministr spravedlnosti Pelikán prezidentovi dvě žádosti o milost, přičemž druhou ze žádostí prezident zamítl pro nesplnění podmínek. Žadatelkou byla žena odsouzená k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 6,5 roku za zpronevěru; jednalo se o její první trest. Žena jako účetní opakovaně převáděla finanční prostředky zaměstnavatele na svoje účty a následně je používala, čímž způsobila škodu nad 10 miliónů. O milost žádala především pro zdravotní problémy onkologického charakteru, pro které měla trest přerušen.[25]

Sexuolog Radim Uzel požádal na podzim 2016 prezidenta o milost pro svého přítele Vladislava Jaroška, znovu ze zdravotních důvodů souvisejících se srdcem.[151] Kancelář prezidenta republiky předala žádost na ministerstvo k posouzení[151] a ministr Pelikán ji po vyhodnocení předal prezidentovi k rozhodnutí. Avšak prezident republiky ani druhé Jaroškově žádosti nevyhověl a v únoru 2017 ji zamítl.[152]

Pavel Kroneisl požádal v roce 2018 prezidenta o amnestii pro premiéra Andreje Babiše. Premiér čelí podezření z ovládání médií spadajících pod holding Agrofert, který vložil v roce 2017 do svěřenských fondů kvůli zákonu o střetu zájmů. Možný přestupek premiéra proti zmíněnému zákonu posuzuje Městský úřad v Černošicích.[153][154] Pavel Kroneisl žádal prezidenta též o ukončení vleklého přestupkového řízení, které vede se svojí sestrou ve sporu o tři kopky hnoje.[153][155] Podle tiskového mluvčího prezident nevyhoví ani jedné ze žádostí.[153] Odmítnutí žádostí doprovázela rozdílná stanoviska právníků: např. dle Jana Lipavského prezident nemůže amnestovat individuální přestupek, podle Petra Kučery udělení amnestie určité osobě umožňuje prezidentovi zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.[155]

O milost prezidenta požádal Antonín Pospíšil z Bedihoště, který v březnu 2016 zastřelil svého tchána, aby ukončil desítky let trvající spory a teror, za což byl odsouzen k odnětí svobody na 13 let.[156][157] Za jeho omilostnění se v petici postavila velká část obce.[156] Kancelář prezidenta jej informovala o přenesení pravomoci na ministerstvo, to přes vyjádřené pochopení k ojedinělému případu mohlo konstatovat jen nesplnění podmínek.[157]

V roce 2019 nebyl omilostněn nikdo. Ministerstvo spravedlnosti vybralo v průběhu roku šest žádostí o milost, které postoupilo prezidentovi. Do Vánoc bylo pět žádostí zamítnuto, poslední žádost byla před Vánoci na Hrad předávána.[26]

Návrhy amnestie v souvislosti s pandemií COVID-19Editovat

V reakci na celosvětovou pandemii nemoci COVID-1 na jaře 2020 navrhl advokát Petr Toman prezidentovi republiky vyhlášení amnestie.[158][159][160] V dopisu odeslaném ve čtvrtek 26. března 2020 navrhl prezidentovi zvážení zmírnění problémů rodin s členy vykonávající nejmírnější tresty odnětí svobody za méně závažná provinění, aby se mohli postarat o rodiny za složité situace.[158][161] Navrhl též abolici části trestních stíhání.[159] Návrh Petr Toman odůvodňuje i objektivními skutečnostmi jako jsou přeplněnost českých věznic, značné náklady na věznění a průměrná doba výkonu trestu vězňů, která se řadí mezi nejdelší v Evropě.[158]

O podporu požádal předsedu vlády Andreje Babiše a ministryni spravedlnosti Marii Benešovou.[158] Ministryně potvrdila, že se tématem zabývá, zvláště s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a dění v některých evropských státech, diskutuje jej s kolegy a Vězeňskou službou.[159] Uvedla též, že podnětů s tématem amnestie obdržela již mnoho.[159] Ministerstvo spravedlnosti však uvedlo, že v současnosti amnestii nepřipravuje, už jen pro nevhodnost takových kroků v době nouzového stavu.[162] Premiér Babiš se k možnosti amnestie staví odmítavě.[160]

Prezident Zeman 28. března prostřednictvím tiskového mluvčího vzkázal, že podnět odmítl.[163][164] Svůj postoj odůvodnil zásadním odporem k amnestii i škodlivostí amnestie vzhledem k současné epidemiologické a ekonomické situaci.[165][166] V pořadu „S prezidentem v Lánech“ webu Blesk.cz označil návrh za „šílený nápad dvou advokátů“ a také upřesnil důvody pro odmítnutí: lepší ochranu vězňů před epidemií ve věznicích, obava z narušení sociální stability, když by řada vězňů po propuštění skončila jako bezdomovci, a prací vězňů ve věznicích.[167]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. ČTK. Kandidáti na prezidenta: Milost bychom udělovali jen zřídka. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2012-09-30 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. 
 2. MORAVEC, Václav; ZEMAN, Miloš. VIDEO: Miloš Zeman: V rámci prezidentské kampaně pošlu všem svůj životopis. Rádio Impuls [online]. LONDA spol. s r. o., 2012-03-06 [cit. 2018-03-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-03-15. 
 3. ČTK. Prezidentem bude Zeman, nebo Schwarzenberg. Favorit Fischer neuspěl. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2013-01-12 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 4. KOPECKÝ, Josef. Zeman milosti dávat nehodlá, je pro obnovení soudu s Kajínkem. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2013-01-27 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 5. ČTK. Zeman: Vzdávám se práva udělovat milosti a amnestie. Tyden.cz [online]. EMPRESA MEDIA, 2013-03-08 [cit. 2017-06-03]. Dostupné online. 
 6. Lidovky.cz. Miloš Zeman složil slib a vzkázal: Milosti ani amnestii neudělím. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2013-03-08 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 7. ZEMAN, Miloš. DOKUMENT: Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2013-12-26 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 8. a b ČTK; iDNES.cz. Zeman řeší první žádost o milost, Benešová ji doporučila schválit. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2014-01-08 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 9. a b MALECKÝ, Robert. Zeman se nechal obměkčit, připustil, že rozdá více milostí. Česká justice [online]. Media Network, 2015-03-16 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 10. a b CHRAMOSTOVÁ, Kateřina; VNOUČEK, Petr. Milost jen pro vážně nemocné? Ještě loni Zeman Kajínka na svobodě nechtěl. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2017-05-12 [cit. 2018-03-18]. Dostupné online. 
 11. BARTONĚK, Jan; ČTK. Zeman uvedl, že by další milost jako pro Kajínka neudělil. Pochody homosexuálů odsoudil a ponížil vulgarismem. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-01-07 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 12. a b iDNES.cz; ČTK. Vrahovi Kajínkovi ano, tunelářům ne. Zeman vysvětloval soudcům své milosti. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2020-02-13 [cit. 2020-02-13]. Dostupné online. 
 13. BURIANOVÁ, Hana. Prezident republiky rozhodl o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti. www.hrad.cz [online]. hrad.cz, 2013-11-29 [cit. 2017-06-03]. Dostupné online. 
 14. a b c d e ban. Zeman bude udělovat jen některé milosti, třídit je bude ministerstvo. ČT24 [online]. Česká televize, 2013-11-30 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 15. ČTK. Miloš Zeman převedl milosti na ministerstvo s výjimkou vážně nemocných. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2013-11-30 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 16. Lidovky.cz; ČTK. Zeman při milostech mění ústavní zvyklosti, kritizuje Klaus. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2013-12-03 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 17. a b c BYSTRÝ, Tomáš; mka; VIKTORA, Antonín. Ze 450 žádostí o milost doporučili ministerští úředníci tři, Zeman neudělil ani jednu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2014-11-29 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 18. a b Lidovky.cz; ČTK. Zeman milosti udělovat nebude. Své právo převedl na ministerstvo spravedlnosti. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2013-11-30 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 19. a b c d e f g h i j k MAZANCOVÁ, Hana. Rozhoduje o žádostech o milost. Téměř všechny ale zamítne a k Zemanovi nepustí. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2015-09-19 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 20. ČTK. Prezident Miloš Zeman neudělí milost firmě z kauzy Davida Ratha. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2016-10-04 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. 
 21. ČTK; KLEMENTOVÁ, Jana. Prezident neomilostnil firmu z kauzy Rath. Nesplňuje Zemanovy podmínky: nemoc či rodinné zázemí. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-10-04 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. 
 22. ste. Zeman firmu neomilostní. Haló noviny [online]. Futura, 2016-10-04 [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. 
 23. a b c JANOUŠ, Václav. Muž, jemuž dal Zeman milost: Nevím, proč si prezident vybral zrovna mě. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2016-02-18 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 24. a b c OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (11. 2. 2016) [online]. Správa Pražského hradu, 2016-02-11 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 25. a b c ČTK; MAZANCOVÁ, Hana; KOPŘIVA, Jakub. První milost Miloše Zemana: Nemocný muž odsouzený na tři roky za milionový podvod. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2016-02-10 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 26. a b c REŽŇÁKOVÁ, Lada. Prezident letos pětkrát odmítl udělit milost. Na Hrad putuje šestá žádost. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-12-20 [cit. 2019-12-20]. Dostupné online. 
 27. JEŽEK, Petr. Prezident Zeman udělil první milost, dostal ji nemocný pachatel. iDNES.cz / Plzeňský kraj [online]. MAFRA, 2016-09-02 [cit. 2017-06-03]. Dostupné online. 
 28. ČTK; Lidovky.cz. Zeman udělil první milost. Dal ji dlouhodobě nemocnému člověku. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2016-02-09 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 29. a b dce. Nemocný podvodník, kterému dal Zeman milost: Po vesnici jezdí v SUV se švýcarskou značkou, tvrdí místní. Blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 2016-02-19 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 30. a b OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (31. 5. 2016) [online]. Správa Pražského hradu, 2016-05-31 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 31. LÁTAL, Ondřej. Prezident Zeman udělil svou druhou milost, také ze zdravotních důvodů. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-05-31 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 32. a b ČTK. Omilostněný řídil bez dokladů, má 15 záznamů v rejstříku a neléčenou cukrovku. Hrad: Podmínky splnil. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2016-06-01 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 33. JIŘIČKA, Jan. Zeman udělil druhou milost. Dostal ji vážně nemocný člověk, řekl Ovčáček. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2016-05-31 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 34. ČTK. Zeman udělil druhou milost. Přihlédl k zdravotnímu stavu omilostněného. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2016-05-31 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 35. a b c Aktuálně.cz. Miloš Zeman udělil druhou milost, opět kvůli vážnému zdravotnímu stavu. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2016-05-31 [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 
 36. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (27. 9. 2016) [online]. Správa Pražského hradu, 2016-09-27 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 37. ČTK. Zeman udělil třetí milost, opět ze zdravotních důvodů. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 38. POKORNÝ, Jakub. Stíhanému, jemuž Zeman udělil milost, pomohla již v minulosti amnestie. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2016-10-04 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 39. a b ŠVEC, Michael. Zeman udělil další milost, zastavil trestní stíhání duševně nemocného. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 40. ČTK; KOTTOVÁ, Anna. Prezident udělil třetí milost. Muži, který kvůli poškození mozku nechápe smysl trestního stíhání. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 41. KUCHYŇOVÁ, Zdeňka. Zeman udělil třetí milost, opět ze zdravotních důvodů. Radio Praha [online]. Český rozhlas, 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 42. jas; Novinky. Prezident Zeman udělil milost. Obviněný nechápal kvůli nemoci trestní řízení. Novinky.cz [online]. Borgis, 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 43. ČTK; mrk. Prezident Zeman udělil třetí milost. Obviněný po cévní mozkové příhodě nechápe smysl trestního řízení, zdůvodnil. Hospodářské noviny [online]. Economia, 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. ISSN 1213-7693. 
 44. ČTK. Zeman udělil třetí milost. Muži s poškozením mozku. TÝDEN.cz [online]. EMPRESA MEDIA, 2016-09-27 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 45. afi. Prezident Zeman s milostmi šetří. První udělil teprve letos. ČT24 [online]. Česká televize, 2016-11-22 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 46. a b afi. Zeman udělil milost dvěma ženám. Jedné z nich na žádost papeže. ČT24 [online]. Česká televize, 2016-11-22 [cit. 2018-03-17]. Dostupné online. 
 47. a b KOTTOVÁ, Anna. Prezident Zeman udělil devátou milost. Dostal ji muž, který při nehodě zabil svou ženu a syna. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-03-01 [cit. 2018-03-06]. Dostupné online. 
 48. a b ČTK; Český rozhlas. Odsouzená žena už jednou o milost žádala, Zemana přesvědčila až výzva papeže Františka. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-11-23 [cit. 2018-03-17]. Dostupné online. 
 49. a b c d e OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil z podnětu papeže Františka milost [online]. Správa Pražského hradu, 2016-11-22 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 50. a b KOTALÍK, Jakub. Prezident Zeman udělil milosti dvěma ženám, jedné na podnět papeže. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2016-11-22 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 51. a b ČTK. Prezident Zeman udělil další dvě milosti. Jednu na žádost papeže Františka. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-11-22 [cit. 2018-03-17]. Dostupné online. 
 52. a b ČTK. Zeman udělil milosti dvěma ženám. Jedné na žádost papeže. Euro.cz [online]. Mladá fronta, 2016-11-22 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 53. ČTK. Zeman omilostnil dvě ženy, jedna byla ve vězení i s dítětem. O její propuštění žádal papež František. Hospodářské noviny [online]. Economia, 2016-11-22 [cit. 2018-03-17]. Dostupné online. ISSN 1213-7693. 
 54. a b c d e f ČTK. Žena, které dal Zeman milost, nebyla trestána poprvé. Páchala majetkové činy. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2016-11-23 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 55. a b c POKORNÝ, Jakub. Žena, kterou prezident omilostnil, zpronevěřila osm milionů korun. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2016-11-23 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 56. a b c OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (22. 11. 2016) [online]. Správa Pražského hradu, 2016-11-22 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 57. Redakce; ČTK. Zeman vyhověl žádosti papeže a omilostnil dvě ženy. TÝDEN.cz [online]. EMPRESA MEDIA, 2016-11-22 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 58. ČT24. Žena, kterou prezident omilostnil, je právnička. Ve vězení nebyla poprvé. ČT24 [online]. Česká televize, 2016-11-23 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 59. a b HRAZDĚRA, Karel. Soud poslal komplice z Jičína a Trutnova za mříže. Náchodský deník [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2009-06-19 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 60. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (14. 12. 2016) [online]. Správa Pražského hradu, 2016-12-14 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 61. ČTK. Další prezidentská milost. Dostal ji recidivista s vážným onkologickým onemocněním. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-12-14 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 62. HAMPEJS, Martin. Prezident Zeman udělil milost recidivistovi, který je vážně nemocný. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2016-12-14 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 63. a b nely. Zeman omilostnil 18krát trestaného zločince!. Bleskově.cz [online]. Scandalist, 2016-12-15 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 64. ČT24. Šestá milost v jednom roce. Zeman prominul trest vážně nemocnému recidivistovi. ČT24 [online]. Česká televize, 2016-12-14 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 65. a b MAZANCOVÁ, Hana. Kdo je Zemanem omilostněný recidivista? Muž s nevyléčitelnou chorobou a 18 záznamy v rejstříku. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2016-12-15 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 66. a b c OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (4. 4. 2017) [online]. Správa Pražského hradu, 2017-04-04 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 67. ČTK. Zeman udělil sedmou milost. Osvobodil muže s rakovinou, trestaného za majetkové zločiny. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2017-04-04 [cit. 2018-03-11]. Dostupné online. 
 68. rez; ČTK. Kajínkovi milost nedám, opakoval Zeman. Otočil až letos, když zpochybnil verdikt soudu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-05-12 [cit. 2017-06-09]. Dostupné online. 
 69. deb. Zeman udělil sedmou milost. Propustí vězně s rakovinou. Blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 2017-04-04 [cit. 2018-03-11]. Dostupné online. 
 70. a b ČTK; iDNES.cz. Omilostněný muž s rakovinou se dopustil sedmi majetkových trestných činů. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2017-04-10 [cit. 2018-03-11]. Dostupné online. 
 71. ČTK. Muž, kterého omilostnil Zeman, má sedm záznamů včetně loupeže a nedovoleného ozbrojování. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-04-10 [cit. 2018-03-11]. Dostupné online. 
 72. OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (23. 5. 2017) [online]. Správa Pražského hradu, 2017-05-23 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 73. HARZE, Filip. Proč volit prezidenta? Jmenuje ústavní soudce, dokáže blokovat jmenování velvyslanců i profesorů. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-01-12 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 74. ČTK. Zeman omilostnil handicapovaného muže, který neplatil alimenty. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2018-10-22 [cit. 2019-04-03]. Dostupné online. 
 75. a b c d OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost (1. 3. 2018) [online]. Správa Pražského hradu, 2018-03-01 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 76. bud. „Jsem neskutečně šťastný.“ Muž s milostí od Zemana je se synem, opilý zabil půl rodiny. Blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 2018-03-02 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 77. a b c d e hro; Novinky; ČTK. Zemanem omilostněný muž je už doma, dříve se ho zastal i Ústavní soud. Novinky.cz [online]. Borgis, 2018-03-02 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 78. iDNES.cz. Zeman omilostnil muže, který při nehodě zabil manželku a syna. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2018-03-01 [cit. 2018-03-06]. Dostupné online. 
 79. a b hro, Novinky. Zeman udělil milost muži, který zabil při nehodě svou ženu i syna. Novinky.cz [online]. Borgis, 2018-03-01 [cit. 2018-03-06]. Dostupné online. 
 80. ČTK; kal. Zeman udělil další milost. Opilci, který v autě zabil svou ženu i dítě. Blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 2018-03-01 [cit. 2018-03-06]. Dostupné online. 
 81. jas; Novinky. Při nehodě zabil manželku a dítě. Ústavní soud mu zrušil vězení kvůli mladšímu synovi. Novinky.cz [online]. Borgis, 2017-08-24 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 82. Trestní sankce a nejlepší zájem dítěte. www.usoud.cz [online]. Ústavní soud, 2017-08-24 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 83. https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/II._US_2027_17_an.pdf
 84. a b c d OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost. Pražský hrad [online]. Správa Pražského hradu, 2018-08-28 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. 
 85. a b c KOTTOVÁ, Anna; ČTK. Prezident Zeman udělil desátou milost. Dostal ji muž s onkologickým onemocněním, seděl za korupci. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-08-28 [cit. 2018-10-12]. Dostupné online. 
 86. zpe; Novinky. Zeman udělil milost onkologicky nemocnému vězni. Novinky.cz [online]. 2018-08-28 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. 
 87. a b c POKORNÝ, Marek. Zeman omilostnil exstarostu Hevlína, kterého odposlechy usvědčily z korupce. Aktuálně.cz [online]. 2018-08-28 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. 
 88. a b c d ŘÍMANOVÁ, Michaela. Bývalý starosta Hevlína půjde na čtyři roky do vězení. Za přijetí úplatku. Znojemský deník [online]. 2014-08-14 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. 
 89. a b c d e f g MAZANCOVÁ, Hana. Zemanem omilostněný exstarosta Nosek: dvakrát si oddálil pobyt ve vězení, upuštění od trestu mu soud zamítl. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-09-03 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. 
 90. ČTK. Exstarosta Hevlína na Znojemsku dostal tři roky za korupci. Aktuálně.cz [online]. 2015-08-27 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. 
 91. ČTK. Zeman udělil milost nemocnému vězni. Trest měl za přijetí úplatku. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2018-08-28 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. 
 92. a b c d OVČÁČEK, Jiří. Prezident republiky udělil milost a abolici. Pražský hrad [online]. Správa Pražského hradu, 2018-10-22 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. 
 93. a b jas; Novinky. Zeman udělil milost handicapovanému neplatiči alimentů. Novinky.cz [online]. Borgis, 2018-10-22 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. 
 94. MATULÍK, Petr. Zemanova jedenáctá milost. Dostal ji handicapovaný muž neplatící alimenty. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2018-10-22 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. 
 95. a b c d e f ČTK; iDNES.cz. Muž, který dostal milost od Zemana, k handicapu přišel v opilosti. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2018-10-30 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. 
 96. Echo24; ČTK; zd. Zemanova jedenáctá milost. Patří muži bez nohou, který neplatil alimenty. Echo24.cz [online]. Echo Media, 2018-10-22 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. 
 97. ČTK. Prezident Zeman omilostnil muže, který při nehodě přišel o obě nohy. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2018-10-22 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. 
 98. ČTK. Prezident Zeman udělil jedenáctou milost. Dostal ji hendikepovaný muž, který neplatil alimenty. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-10-22 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. 
 99. a b c d e ČTK. Komu dal Zeman milost: Omilostněný muž byl třikrát trestaný za neplacení alimentů a jednou za krádež. Vězení se vyhnul díky tomu, že opilý přišel o nohy. Hospodářské noviny [online]. Economia, 2018-10-30 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. ISSN 1213-7693. 
 100. a b ČTK. Dostal milost od Zemana. K handicapu přitom přišel v opilosti. www.denik.cz. 2018-10-30. Dostupné online [cit. 2019-04-03]. 
 101. ČTK. Zemanem omilostněný invalida: O nohy přišel v opilosti, čtyřikrát ho soudili. Blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 2018-10-30 [cit. 2018-10-30]. Dostupné online. 
 102. a b ČTK. Onkologicky nemocný recidivista žijící bez přístřeší. Prezident Zeman udělil dvanáctou milost. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2020-01-22 [cit. 2020-01-22]. Dostupné online. 
 103. jas. Zeman udělil milost, recidivistovi prominul tři tresty. Novinky.cz [online]. Borgis, 2020-01-22 [cit. 2020-01-22]. Dostupné online. 
 104. a b c d e f g JANOUŠ, Václav; HROMKOVÁ, Dominika. Vězení bych už nepřežil, říká vrah, jemuž dali milost Havel, Klaus i Zeman. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2020-02-14 [cit. 2020-02-15]. Dostupné online. 
 105. ČTK. Prezident Zeman podvanácté udělil milost. Tentokrát onkologicky nemocnému recidivistovi. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2020-01-22 [cit. 2020-01-22]. Dostupné online. 
 106. mld; ČTK. Prezident omilostnil těžce nemocného lupiče. Když se vyléčí, nebude muset zpátky do vězení. ČT24 [online]. Česká televize, 2020-01-22 [cit. 2020-01-22]. Dostupné online. 
 107. ČTK. Zeman omilostnil recidivistu s rakovinou. „Tíživým okolnostem“ navzdory. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2020-01-22 [cit. 2020-01-22]. Dostupné online. 
 108. ČTK. Prezident Zeman udělil milost, recidivista seděl za krádež a loupež. EuroZprávy.cz [online]. INCORP, 2020-01-22 [cit. 2020-01-22]. Dostupné online. 
 109. a b c d e f g h i j ČTK. Vražda, loupeže, krádeže. Muž, který dostal od prezidenta milost, spáchal 18 trestných činů. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2020-02-06 [cit. 2020-02-06]. Dostupné online. 
 110. a b c ČTK. Prezident Zeman udělil milost dvěma mužům. Jeden má onemocnění srdce, druhý poskytl první pomoc. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2020-03-19 [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 111. a b ČTK. Prezident udělil milost dvěma vězňům, jeden zachránil život a druhý je vážně nemocen. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2020-03-19 [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 112. a b c Zeman udělil dvě milosti. Novinky.cz [online]. Borgis, 2020-03-19 [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 113. a b mld. Třináctá a čtrnáctá Zemanova milost. Jedna kvůli nemoci vězně, druhá za záchranu života. ČT24 [online]. Česká televize, 2020-03-19 [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 114. a b c d e Masáž srdce zachránila ženě život. www.vscr.cz [online]. Příbram: Vězeňská služba ČR, Věznice Příbram, 2020-02-11 [cit. 2020-03-27]. Dostupné online. 
 115. a b c d e f g h i j k l m n o p ČTK. Zeman omilostnil muže, který zachránil ve věznici život. ‚Jeho čin byl mimořádný,‘ uvedla Benešová. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2020-03-26 [cit. 2020-03-27]. Dostupné online. 
 116. a b c d e f g h PEČENKA, Tomáš. Prezident udělil milost vězni, který zachránil život. Prezident udělil milost vězni, který zachránil život [online]. Rosalota, 2020-03-24 [cit. 2020-03-27]. Dostupné online. 
 117. a b ČTK. Prezident Zeman udělil dvě milosti, jednu za záchranu života a druhou vážně nemocnému vězni. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2020-03-19 [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 118. ČTK. Prezident Miloš Zeman udělil dvě milosti. Oba odsouzení měli nepodmíněné tresty. Deník.cz [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2020-03-19 [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 119. ČTK. Zeman: Babišovi bych milost nedal, podřízení Tuhého nezvládli v případu Čapí hnízdo situaci. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-08-27 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 120. MÁLEK, Petr; NEŠETŘIL, Roman. Miloš Zeman v Bílině: Milost pro Babiše? Nebyl ve vězení 23 let. Teplický deník [online]. VLTAVA LABE MEDIA, 2017-10-03 [cit. 2018-03-13]. Dostupné online. 
 121. a b c d Jedenáct obratů Miloše Zemana aneb Jen idiot nemění názory. Novinky.cz [online]. Borgis, 2019-12-02 [cit. 2019-12-20]. Dostupné online. 
 122. Vystoupení prezidenta republiky v debatě v České televizi. Pražský hrad [online]. Správa Pražského hradu, 2018-01-25 [cit. 2019-09-20]. Dostupné online. 
 123. ČTK; KOPECKÁ, Radka. Abolici neudělím a názor nezměním. Zesměšnil bych se, řekl loni Zeman. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-09-20 [cit. 2019-09-20]. Dostupné online. 
 124. NOHL, Radek. Zeman může stíhání za Čapí hnízdo zastavit, ale potřebuje na to Babišův podpis. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz, 2019-09-06 [cit. 2019-09-10]. Dostupné online. 
 125. LIPOLD, Jan. Komentář: Zeman nakousl milost pro Babiše. Buďte připraveni, ale spěchat nebude. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz, 2019-09-09 [cit. 2019-09-10]. Dostupné online. 
 126. ČTK; iDNES.cz. Pokud by stíhání premiéra Babiše bylo obnoveno, zastavím ho, řekl Zeman. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-09-19 [cit. 2019-09-23]. Dostupné online. 
 127. Echo24, zd. Pokud dojde k přehodnocení trestního stíhání, udělí Zeman Babišovi abolici. Echo24.cz [online]. Echo Media, 2019-09-19 [cit. 2019-12-20]. Dostupné online. 
 128. ČTK; iDNES.cz. Abolici bych nepřijal. Debata o tom je nesmyslná, zopakoval Babiš. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-09-23 [cit. 2019-09-23]. Dostupné online. 
 129. REŽŇÁKOVÁ, Lada. Státní zástupce Zeman obnovil stíhání premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-12-04 [cit. 2019-12-05]. Dostupné online. 
 130. iDNES.cz; ČTK. Abolice nebude, shodli se ohledně stíhání prezident Zeman a premiér Babiš. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-12-04 [cit. 2019-12-05]. Dostupné online. 
 131. a b KOLÁŘ, Petr. Abolice nebude, bral jsem ji jen jako prevenci, řekl prezident Zeman. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-12-05 [cit. 2019-12-05]. Dostupné online. 
 132. a b LIPOLD, Jan. Komentář: Zeman odvolal milost pro Babiše. Ne, to není k smíchu. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz, 2019-12-06 [cit. 2019-12-09]. Dostupné online. 
 133. ŠTRUNC, Pavel; PALIČKA, Jan. Zlámalová: Zeman je dítě, které si rádo hraje. Abolice Babišovi by ho o tu hru připravila. Info.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 2019-12-09 [cit. 2019-12-09]. Dostupné online. 
 134. a b c Loni žádalo o milost téměř tisíc lidí. Prezidentský pardon dostali jen tři. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-03-26 [cit. 2019-03-26]. Dostupné online. 
 135. Demagog.cz. Factcheck politických diskuzí - Pavel Fischer: Těch žádostí jsou desítky nebo stovky.. Demagog.cz [online]. Demagog.cz, z.s. [cit. 2018-03-20]. Dostupné online. 
 136. JANÁKOVÁ, Barbora. Žádostí o milost přibývá, Zeman čtyřikrát porušil své podmínky. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2018-05-14 [cit. 2018-05-14]. Dostupné online. 
 137. a b bud. Češi rekordně vrší žádosti o milost. Na Zemanův metr jich je většina krátká. Blesk.cz [online]. 2018-08-30 [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. 
 138. BROŽ, Jan; SVOBODOVÁ, Michaela. Zeman nedal milost nepohyblivému muži, který nechápe, proč ho soudí. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2014-01-14 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 139. FIRBACHEROVÁ, Pavla; ak. Zeman zamítl první žádost o milost. Muž prý není v ohrožení života, naopak čelí exekucím. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2014-01-12 [cit. 2018-03-09]. Dostupné online. 
 140. Lidovky.cz; ČTK. Zeman první žádosti o milost nevyhoví, muž 'nesplňuje podmínky'. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2014-01-12 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 141. ČTK. Zeman odmítl první žádost o milost. Podmínky splňovala, tvrdí ministerstvo. Zprávy E15.cz [online]. CN Invest a.s, 2014-01-12 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 142. a b c d ZEMAN, Miloš. Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení návštěvy Plzeňského kraje. Miloš Zeman - oficiální stránky [online]. Miloš Zeman, 2016-02-10 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 143. HRON, Michal. Na Hrad letos nedorazila jediná žádost o milost. Byla by prý zbytečná. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2015-08-27 [cit. 2018-03-12]. Dostupné online. 
 144. a b c Mladá fronta DNES. Prezident plní, co řekl. Milosti nedává. invArena [online]. 2014-10-22 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 145. ČTK. Zeman vysvětlil udělení své první milosti. TÝDEN.cz [online]. EMPRESA MEDIA, 2016-02-10 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 146. a b c MAZANCOVÁ, Hana. U Zemanova přítele zasahují celníci. Za daňové podvody s lihem už byl jednou odsouzen. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2016-04-29 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 147. a b KMENTA, Jaroslav. Zemanův další kostlivec: zakladatel pobočky jeho strany podváděl s lihem. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2012-11-24 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 148. Domácí redakce Aktuálně.cz. Policie zatkla odsouzeného exzemanovce Jaroška v nemocnici. Hlídá jeho pokoj, pak ho vrátí do vězení. Aktuálně.cz [online]. Ekonomia, 2016-07-26 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 149. Lidovky.cz; ČTK. Policie na Slovensku zatkla bývalého člena Zemanovců, vyhýbal se vězení. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2014-03-27 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 150. KEJLOVÁ, Sabine. Zeman šetří milosti. Válková mu navrhla tři, všechny odmítl. Aktuálně.cz [online]. Ekonomia, 2014-12-25 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 151. a b KMENTA, Jaroslav; ROBINSON, Tereza. Dodával Zemanovi kořalku, teď čeká na jeho milost. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 152. GOLIS, Ondřej. Nepomohl ani sexuolog Uzel. Zeman odmítl milost pro 'svého' lihovarníka. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-02-26 [cit. 2018-03-15]. Dostupné online. 
 153. a b c LEDERER, Benedikt. Muž, který se pře o tři kupky hnoje, požádal Zemana o milost pro Babiše. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2019-03-21 [cit. 2019-03-26]. Dostupné online. 
 154. ČTK; Domácí redakce Aktuálně.cz; FROUZOVÁ, Kateřina. Babiš zatím pokutu platit nemusí. Kraj případ vrátil do Černošic k novému projednání. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2019-03-21 [cit. 2019-03-26]. Dostupné online. 
 155. a b REŽŇÁKOVÁ, Lada. Na Hrad doputovala žádost, aby prezident ukončil hádku kvůli hnoji. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2019-03-21 [cit. 2019-03-26]. Dostupné online. 
 156. a b Po vraždě tchána žádal milost. I v obci mu zkoušeli pomoct, neuspěl. tn.nova.cz [online]. TV Nova, 2018-08-19 [cit. 2019-05-29]. Dostupné online. 
 157. a b KARÁSKOVÁ, Ivana. Za zabití tyrana milost nedostal. Chce raději trest smrti než vězení. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2018-08-12 [cit. 2019-05-29]. Dostupné online. 
 158. a b c d Advokát Petr Toman navrhuje prezidentovi vyhlášení amnestie - COVID-19. Advokátní deník [online]. Česká advokátní komora, 2020-03-27 [cit. 2020-03-27]. Dostupné online. ISSN 2571-3558. 
 159. a b c d ČTK. Advokát navrhl Zemanovi vyhlásit kvůli koronaviru amnestii. Novinky.cz [online]. Borgis, 2020-03-27 [cit. 2020-03-27]. Dostupné online. 
 160. a b REŽŇÁKOVÁ, Lada. Benešová zvažuje kvůli koronaviru amnestii, Babiš je naopak zásadně proti. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2020-03-27 [cit. 2020-03-27]. Dostupné online. 
 161. JANUŠ, Jan. Zeman dostal návrh na amnestii. Mohl by kvůli koronaviru propustit vězně s kratšími tresty. Info.cz [online]. CZECH NEWS CENTER, 2020-03-27 [cit. 2020-03-27]. Dostupné online. 
 162. ŘEPKA, Vladimír. Ministerstvo spravedlnosti amnestii nepřipravuje. Justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2020-03-27 [cit. 2020-03-27]. Dostupné online. 
 163. Zeman odmítl vyhlásit kvůli koronaviru amnestii. Novinky.cz [online]. Borgis, 2020-03-28 [cit. 2020-03-28]. Dostupné online. 
 164. ČTK; epa. Prezident Zeman odmítl kvůli koronaviru vyhlásit amnestii, podnět označil za škodlivý. Česká justice [online]. Media Network, 2020-03-28 [cit. 2020-04-07]. Dostupné online. 
 165. KOPECKÝ, Josef. Zeman odmítl nápad na amnestii, byla by kvůli koronaviru škodlivá. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2020-03-28 [cit. 2020-03-28]. Dostupné online. 
 166. ČTK. Prezident Zeman amnestii kvůli koronaviru nevyhlásí. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz, 2020-03-28 [cit. 2020-04-07]. Dostupné online. 
 167. RENOVICA, Vera. Rozhovor prezidenta republiky pro internetové vysílání webu Blesk.cz „S prezidentem v Lánech“. Miloš Zeman - oficiální stránky [online]. 2020-04-05 [cit. 2020-05-21]. Dostupné online.