Kontrasignace (z latiny) neboli spolupodpis znamená další podpis jako předpoklad platnosti nebo závaznosti určitého rozhodnutí. Je známá a používaná stovky let (např. kontrasignace šeků), je aplikací principu rozdělení povinností (SoD).

V právním smyslu se používá zejména při výkladu Ústavy České republiky pro výkon pravomocí prezidenta, z nichž některé vyžadují ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

Pravomoci prezidenta s kontrasignací editovat

Konkrétně jde o „další pravomoci“ prezidenta republiky stanovené výslovně v článku 63 odst. 1 Ústavy a o pravomoci dle článku 63 odst. 2 Ústavy, které sice nejsou přímo v Ústavě uvedeny, ale stanoví je zvláštní zákon. Prezident tedy s kontrasignací:

Zbývající pravomoci s nutností kontrasignace určují běžné zákony. Podle nich prezident například:

Externí odkazy editovat