Ohrožování výchovy mládeže

Ohrožování výchovy mládeže (dříve ohrožování mravní výchovy mládeže) je trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že:

  1. svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu,
  2. umožní jí vést zahálčivý nebo nemravný život nebo
  3. závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let,

nebo ten, kdo umožní, byť i z nedbalosti, osobě mladší než osmnáct let hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry. Taktéž podávání alkoholu a návykových látek nezletilému dítěti.

Externí odkazyEditovat