Otevřít hlavní menu

Zpronevěra

přisvojení věci osobou, které byla svěřena do péče

Zpronevěra (někdy také defraudace) je trestný čin definovaný § 206 trestního zákoníku České republiky. Zpronevěry se pachatel (defraudant) dopustí, pokud si přisvojí nebo poškodí věc, která mu byla svěřena do péče/správy. Tento zločin je odlišen od skutkové podstaty v § 329 TrZ, tedy od zneužití pravomoci úřední osoby, a má rozdílné trestní sazby.

Obsah

Zpronevěra v trestním zákoníku České republikyEditovat

Dle trestního zákoníku České republiky č. 40/2009 Sb.:

§206 Zpronevěra
 • (1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 • (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
 • (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.
 • (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  • b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
  • c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
  • d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 • (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
  • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
  • b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
 • (6) Příprava je trestná.

ŠkodyEditovat

Různé druhy škod:

 • Škoda nikoli nepatrná je škoda dosahující částky minimálně 5 000 Kč
 • Škoda nikoli malá je škoda dosahující částky minimálně 25 000 Kč
 • Škoda větší je škoda dosahující částky minimálně 50 000 Kč
 • Značná škoda je škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč
 • Škoda velkého rozsahu je škoda dosahující částky nejméně 5 000 000 Kč.
Související informace naleznete také v článku Újma.

OdkazyEditovat