Otevřít hlavní menu
Demagog.cz

Demagog.cz je studentský projekt, jehož cílem je kontrola faktických tvrzení, která zazní v politických televizních debatách.

Obsah

HistorieEditovat

Demagog.cz vznikl v únoru 2012 a přímo navazuje na slovenskou verzi projektu – Demagog.sk.[1] Ten vznikl jako dobrovolná a nezávislá iniciativa Mateja Hrušky a Ondreje Luntera, studentů Masarykovy univerzity v Brně. I díky jejich studiu v Brně bylo jen logické, že se projekt přenesl do českých souvislostí.

Projekt je nepřímo inspirován americkými "factcheckovými" portály Politifact.com[2] a Factcheck.org,[3] z nichž první zmiňovaný byl za svou činnost oceněn Pulitzerovou cenou. Daný styl výběru, zpracování a hodnocení výroků je ovšem unikátní a mimo Česko a Slovensko nemá obdobu jinde na světě.

FinancováníEditovat

Projekt Demagog.cz je zcela neziskový. Není finančně navázán na žádnou politickou stranu či politickou zájmovou skupinu. Pro zajištění nezávislosti a udržitelnosti je financován z více zdrojů.

Část prostředků tvoří grantová podpora programu Mládež v Akci a Open Society Fund Praha. Další zdroje finančních prostředků pochází z účasti v řadě soutěží jako Restart Česko či novinářská cena Googlu a v neposlední řadě také z individuální podpory čtenářů a podporovatelů projektu.

Hospodaření projektu Demagog.cz lze sledovat na transparentním účtu.[4]

StrukturaEditovat

Demagog.cz je dobrovolnickým projektem. V současné chvíli se na jeho vedení podílí pětice členů Rady Demagog.cz (Jan Tvrdoň, Zdeněk Jirsa, Pavlína Škromachová, Veronika Šiková a Petr Gongala). Každodenní činnost projektu je zajišťována přibližně dvaceti dobrovolnými stážisty,[5] studenty Masarykovy univerzity a jiných českých či slovenských škol.

MetodologEditovat

Náplní práce metodologa je v první řadě dohled nad správností ověřovacího postupu a výsledného hodnocení faktických výroků. Jinými slovy metodolog představuje poslední instanci před publikováním ověřovaných výroků.

Hlavním metodologem projektu je Petr Gongala.

ExpertEditovat

Úkolem experta je výběr faktických výroků z ověřované diskuze a jejich následné rozdělení mezi analytiky. Expert se také sám podílí na ověřovacím procesu a následné kontrole výroků.

Tuto činnost zajišťují v současné době tři experti Jan Tvrdoň, Ivana Procházková a Pavlína Škromachová.

Analytik (stážista)Editovat

Úkolem analytika je analyzování faktických výroků vybraných experty. Tato činnost zahrnuje dohledávání relevantních informací z důvěryhodných zdrojů, posuzování těchto informací ve vztahu k výroku a následné vyhodnocení výroku.

Factcheck a proces ověřováníEditovat

Co je to factcheck?Editovat

Termín "factcheck" znamená ověřování pravdivosti faktických vyjádření politiků. Sledování jsou pouze ověřitelná tvrzení politiků, tedy ta zakládající se na faktech v různých podobách, ať už jsou těmito fakty numerické informace, minulé činy dané osoby (např. hlasování o zákonech nebo vyjádření), nebo historické události.

V dané debatě jsou vybírány všechny faktické výroky politiků, nelze tedy vyloučit, že některá tvrzení se mohou jevit jako banální či nedůležitá. Není však možné je z hodnocení vyloučit z důvodu zajištění nestrannosti a objektivnosti. Nelze proto tedy svévolně srovnávat jednotlivá tvrzení či politiky mezi sebou navzájem.

Kategorie neověřitelných tvrzení jsou rovněž považována za faktická (vycházející z faktů), ke kterým ovšem nebylo možné dohledat žádný veřejný zdroj, který by dané tvrzení potvrzoval nebo vyvracel.

Jakýkoli souhrn hodnocení je možné vztahovat právě jen na tato tvrzení, ne na celkový projev politiků.

Hodnocení faktických výrokůEditovat

Pro hodnocení výroků jsou vytvořeny 4 základní kategorie:

PravdaEditovat

Použití správné informace ve správném kontextu.

NepravdaEditovat

Tato tvrzení nejsou v souladu s veřejně dostupnými čísly nebo informacemi o nějakém konání, respektive nekonání; nebo dané tvrzení nepotvrzuje žádný dostupný zdroj (pro případy, kdy se liší způsob výčtu daného ukazatele).

ZavádějícíEditovat

V této kategorii nejde o umístění mezi póly pravda a nepravda, ale spíše o zhodnocení jejich rozumnosti (dokazatelnosti), respektive nerozumnosti.

- Případy porovnávání, které není možné považovat za přiměřené na základě dostupných informací. - Dávání informace do jiného kontextu, než ve kterém měla původně sloužit; vytrhávání z původního kontextu.

NeověřitelnéEditovat

V případě, že není možné najít zdroj tvrzení, respektive není možné ho na základě žádných informací potvrdit či vyvrátit.

Co není projektem Demagog.cz hodnoceno?Editovat

Nejsou hodnocena politická prohlášení, hodnotící soudy a predikace dopadů nějakých opatření (např. opatření vlády XY je dobré, neboť způsobí růst zaměstnanosti). Je to proto, že při hodnocení ideologických či normativních soudů, která nejsou postavena na jasných a doložitelných faktech, bychom se sami museli uchylovat k metodám, které by již nebylo možné označit za objektivní a nestranné.

Ověřované diskuzeEditovat

 • Otázky Václava Moravce
 • Prezidentská volba
 • EU sekce

OceněníEditovat

Od svého založení se projektu podařilo získat již několik ocenění:

Novinářská cena 2012: Cena za inovativní občanskou online žurnalistiku.[6]

ReStart Česko: Online řešení pro společenskou změnu – Cena za 3. místo.[7]

Křišťálová lupa 2012: Projekt roku – 3. místo.[8]

Křišťálová lupa 2015: Veřejně prospěšná služba – 2. místo.[9]

Ověř to!Editovat

Od května 2013 zavedl Demagog.cz pro své návštěvníky novou webovou službu. Aplikace Ověř to![10] umožňuje ověření jakéhokoli výroku politiků, který se objeví ve veřejném prostoru a čtenáře zaujme.

"Funguje to jednoduše, jakmile vidíte něco podezřelého, označíte daný výrok myší a odešlete do databáze serveru Demagog.cz. Poté proběhne na webu veřejné hlasování, kde sami čtenáři rozhodnou čím se analytici Demagog.cz budou zabývat..."[11]

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Oficiální stránka Demagog.sk http://www.demagog.sk/
 2. Oficiální stránka Politifact.com http://www.politifact.com/
 3. Oficiální stránka Factcheck.org http://www.factcheck.org/
 4. Transparentní účet projektu Demagog.CZ
 5. Seznam stážistů podílejících se na projektu Demagog.CZ http://demagog.cz/o-nas
 6. Novinářská cena 2012 má své vítěze a vítězky http://www.novinarskacena.cz/aktuality/novinarska-cena-2012-ma-sve-viteze-a-vitezky/ Archivováno 28. 5. 2013 na Wayback Machine
 7. ReStart Česko http://www.sdruzenivia.cz/services-view/restart/
 8. Křišťálová lupa 2012 - Výsledková listina http://kristalova.lupa.cz/2012/vysledkova-listina/ Archivováno 9. 11. 2013 na Wayback Machine
 9. Křišťálová lupa 2015 - Výsledková listina https://kristalova.lupa.cz/2015/vysledky/
 10. Ověř to! http://overto.demagog.cz/ Archivováno 22. 8. 2013 na Wayback Machine
 11. ReStart Česko - Demagog.cz spustil aplikaci na online fact check politických výroků http://www.sdruzenivia.cz/sdruzeni-via/restart-cesko-demagog-cz-spustil-apliaci-na-online-fact-check-politickych-vyroku/ Archivováno 10. 3. 2016 na Wayback Machine