Wikipedie:Pod lípou (návrhy)/Archiv 2005-1

Návrh řešení s neaktivními správci

Situace s panem Malovcem by se dala řešit vytvořením ručního seznamu aktivních správců (na rozdíl od seznamu správců) a odkazováním nováčků z nápovědy spíše na tento nový seznam. Pak by nebylo nutno nikomu odebírat práva a nikoho by to zároveň nemátlo. Co říkáte? Aspoň dočasně si myslím, že i neaktivní by si mohli práva ponechat pro případ návratu, ničemu to IMHO nevadí.
— Egg 15:41, 14. 7. 2005 (UTC)

Ano, to je konstruktivní návrh. -- Vít Zvánovec 15:59, 14. 7. 2005 (UTC)
Mě se to taky líbí. Pokud se správce opět vrátí, může se "přehodit" do seznamu aktivních. --Mojža 16:04, 14. 7. 2005 (UTC)
Souhlas. Cinik 16:16, 14. 7. 2005 (UTC)
Rozumný návrh. TMA 16:52, 14. 7. 2005 (UTC)
Nemám nic proti, nicméně neřeší to zmíněný bezpečnostní problém s heslem (není pravda, že je stejný problém s aktivními, kontaktovatelnými správci - ty lze nějak vyzvat ke změně hesla a dočkat se reakce). Možná bych navrhoval dvoufázový postup: napřed (po třech měsících???) správce přesunout mezi neaktivní (což by mělo odstranit problém, že se na ně lidé obracejí jako na správce) a po nějaké době další neaktivity (např. po roce) je zkusit kontaktovat, zda si přejí mít dále práva správce. Pokud neodpovědí, provést hlasování o návrhu na žádost o odebrání těchto práv u stewardů. --Radouch 16:22, 14. 7. 2005 (UTC)
Je to pravda. Když Vám někdo ukradne heslo, tak už se ke svému kontu nedostanete, ladaže by ten zloděj byl tak pitomý a to heslo nezměnil. Nebo si myslíte opak?
Jsem zásadně proti jakýmkoliv lynchům. -- Vít Zvánovec 16:55, 14. 7. 2005 (UTC)

Další důvody proč odstraňovat neaktivní správce (kromě toho, že systémové stránky a statistiky o správcích jsou nepravdivé):

 • Člověk příliš dlouho pryč není obeznámen s komunitou, s aktuálními pravidly, s možnostmi a zrádnostmi software, s tím, čeho se vyvarovat. Stejně tedy zpočátku není schopen plnit úlohu správce. Na druhou stranu by se mu mělo relativně v brzké době po návratu umožnit opět správcem být. Prodleva, po kterou nebude správcem mu dovolí obeznámit se opět s pravidly a vyhnout se pro něj překvapivým a pro všechny nepříjemným situacím a sporům.
 • Předpokládá se, že správci mají důvěru komunity. Toho, kdo se projektu příliš dlouho neúčastní, komunita nezná, takže těžko mluvit o nějaké velké důvěře.
 • Budeme-li držet správce i přesto, že jsou neaktivní, narušuje to koncept toho, že správce je služebníkem komunity a navozuje dojem, že správcovství je něco tak výlučného, že nikdy nemůže být odejmuto.
 • Bezpečnostní problém - neaktivní správce si nemůže všimnout, že jeho účtu někdo občas zneužívá. Až se útočník rozkouká a zjistí, jak "se co nejlépe pobavit," může už být na včasný zásah pozdě.

--Beren 16:27, 14. 7. 2005 (UTC)

Statistika je opravdu ta nejdůležitější věc. Opravdu máme 1215 wikipedistů? Pak pro můj lynch hlasovalo 1,65 % wikipedistů.
Jak to můžete tvrdit? Co Vás opravňuje k tomu hlásat, že ten, kdo needituje články, Wikipedii nesleduje? K tomu dodávám, že správce nemá žádné aktivní povinnosti (tj. něco dělat), pouze passívní (tj. něco nedělat).
Znovu opakuji, že znalost <> důvěra.
I neaktivní správce žádným způsobem služebníkem komunity být nepřestává.
Správcovství může být odejmuto po řádném processu, jehož základním znakem je bezpodmídnečné dodržování zásady audiatur et altera pars.
Toto si všimnou ostatní. Ale stejně jako s krádeží konta s tím nemohou nic aktuálně dělat. Včasný zásah je nemožný.
Váš návrh by měl být důsledný: Neaktivním uživatelům by měla být rušena konta. Co kdyby je zneužil nějaký vandal?
-- Vít Zvánovec 16:55, 14. 7. 2005 (UTC)

Berenovy argumenty jsou pro mě přesvědčivé. Správcovství by skutečně mělo být chápáno jako služba komunitě a projev důvěry, nikoliv jako privilegium za zásluhy. Zvýšená úroveň oprávnění je jen technický prostředek, který umožňuje službu vykonávat. Uděluje se jen těm, kdo prokázali určité schopnosti, ale přesto nejde o odměnu. Odebrání proto není trest. Udělování atributu sysop by proto napříště mělo být jen se souhlasem dané osoby! A neaktivním by se mělo odebírat. Jde zřejmě opravdu o to, jestli to bereme jako privilegium anebo službu. Já si to teď ujasnil a musím změnit svůj hlas na opačný. Jsem pro odebrání.
— Egg 17:01, 14. 7. 2005 (UTC)

Děkuji za bezvadnou illustraci Vašeho přístupu k věci. Každý si obrázek udělá sám. Není třeba žádný komentář, z mých argumentů jste nevyvrátil žádný. Takže správcovství je služba kommunitě a projev důvěry, ale zároveň též privilegium za zásluhy. Je to odměna. Kdyby nebyla, měl by na správcovství nárok každý.
Odebrání správcovství je trestem, protože je odebráním privilegia. V normální řeči se to, když o něco přijdete z vůle třetí osoby, označuje jako trest. Jak trest chápete Vy?
-- Vít Zvánovec 17:21, 14. 7. 2005 (UTC)
Co to má co společného s právem??? Jinak zde nejde o žádná privilegia. Privilegium je výsada za zásluhy poutající se k osobě, výsada jejíž využívání závisí na libovůli privilegovaného.
Naopak to, oč zde jde, jsou pravomoci spojené s "úřadem". Správcovsví nemá s privilegiem nic společného, je to služba, k jejímuž provádění dostává správce určité pravomoce. Nic víc. Cinik 17:38, 14. 7. 2005 (UTC)
Vaše názory na dualitu privilegium v. úřad jsou zhruba na stejné úrovni, jako kdybych já začal psát o kodonu v. allele. Doporučuji si nastudovat odbornou literaturu, např. Slovník veřejného práva československého, příp. učebnici Správní právo. Obecná část. -- Vít Zvánovec 17:51, 14. 7. 2005 (UTC)
České správní právo nemá s wikipedií moc společného. V normální lidské mluvě je privilegium na úrovni může jezdit zadarmo autobusem a pojí se k osobě, zatímco pravomoc je moci někoho zablokovat a spojí se s úřadem. Rozdíl mezi tím je evidentní a české správní právo s tím nemá co dělat. Správci wikipedie nemají žádná privilegia, jen pravomoci. Cinik 17:56, 14. 7. 2005 (UTC)
PS: alela a kodón jsou sakra odlišné věci. Cinik 17:59, 14. 7. 2005 (UTC)
V normální lidské mluvě zajíc žije v lese. :-) -- Vít Zvánovec 18:39, 14. 7. 2005 (UTC)
Chtěl jsem se původně zdržet, ovšem zejména dnešní argumenty (m.j. Beren) mne přiměly k hlasování pro odejmutí práv. Mimochodem, není mi jasné, proč zde někteří stále hovoří o trestu, soudu apod. Jeden z nás to uvedl myslím na správnou míru – jedná se (nejen u kolegy Malovce) o ochranu komunity, ne o potrestání správce. Zajímavé přitom je, kdo toto napsal: byl to kolega Dodo, zatímco ateisté a jiní zde stále mluví o trestech. -jkb- 18:00, 14. 7. 2005 (UTC)
Být atheistou není dědičný hřích.
To, že Vás přesvědčily argumenty jedné strany, vyvrácené druhou stranou jen svědčí o Vaší úrovni. ČSSR byla také chráněna železnou oponou, rozhodně to nebyl žádný test. :-) -- Vít Zvánovec 18:39, 14. 7. 2005 (UTC)
Nebude to tím, že to vyvrácení nebylo takl přesvědčivé, jak se snažíte sám sobě namluvit? Jinak srovnávat železnou oponu a tento případ mi nepřipadá normální. [urážka wikipedisty]. Cinik 18:44, 14. 7. 2005 (UTC)

[odstraněn provokativní příspěvek]

I když by mě to nestálo příliš velké úsilí, necítím nutnost oponovat každé poznámce či osobnímu názoru VZ (no flame war); u většiny mých argumentů ponechávám na laskavém posouzení čtenářů, co je vyvrací a co ne. Jen podotýkám, že já, jelikož jsem aktivní, poznám např. přes IRC prakticky hned (pípnutím), když by kdokoliv přispíval mým jménem. Komunita naproti tomu zpočátku nemůže vůbec tušit, že šlo o útočníka a nikoliv o mě. --Beren 00:47, 16. 7. 2005 (UTC)

Jistě, tu povinnost nemáte, ale do té doby jsou Vaše názory vyvráceny, protože nejsou podloženy argumenty. Je x aktivních správců, ale není známo, kolik z nich IRC má a kolik z nich dokonce sleduje příslušný kanál. Nicméně to je irrelevatní. Znovu a snad už naposledy opakuji: To, že Vám někdo ukradne heslo, dřív nebo později poznáte. Otázkou je, kdy to pozná kommunita a jak zabránit škodám tím způsobenými. A opět poukazuji na Vaši nedůslednost: Neaktivnímu wikipedistovi by měl být odebrán účet, aby nemohl být zneužit, např. pro massivní vandalismus. -- Vít Zvánovec 16:32, 18. 7. 2005 (UTC)

Pokud jste aktivní a na zneužití komunitu ihned upozorníte, pozná komunita zneužití hned a může rychle reagovat.
Argument není vyvrácen tím, že k němu někdo napíše nesmyslnou poznámku a nedočká se odpovědi. Do této kategorie jsem zařadil i Vaše poukazování na důslednost. Vypichujete-li však opět tuto svou konstrukci, zřejmě ji pokládáte za důležitou a jen proto se k ní vyjádřím:

 1. Jak lze snadno nahlédnout, argumenty, které jsem uvedl vzhledem ke správci, vůbec nelze aplikovat na obyčejného uživatele, ten nemusí být nositelem důvěry komunity a software MediaWiki je úzkostlivě dělán tak, aby jeho případné excesy šly snadno eliminovat (kdežto u správců jsou některé nebezpečné funkce ponechány - je jich málo a jsou to důvěryhodné osoby). Takže nevím o jaké „důslednosti“ tady mluvíte, zvláště když návrh je změnit správce v obyčejného uživatele, nikoliv mu „odebrat účet.“
 2. Nebezpečnost zneužívání obyčejných účtů je nízká, uživatel na rozdíl od správce nemůže udělat nic, co by nešlo napravit. Navíc existují i noví uživatele, jejichž důvěryhodnost je podle mého názoru menší než neaktivních starých. Chcete snad „odebírat účty“ všem novým nebo neaktivním uživatelům a odsoudit tak wiki k zániku?
 3. Připusťme na chvíli, že chceme něco takového dělat, zbývá otázka, jak technicky „odebírání účtu“ provádět.
  1. blokováním - není důvod aplikovat takto restriktivní politiku, blokování IP by navíc mohlo poškodit i „nevinné“ uživatele. I pokud bychom nezablokovali IP. ale jen účet, nedosáhli bychom žádného pozitivního cíle, jen chaosu, spousty zablokovaných účtů, hromady zbytečně zakládaných duplicitních účtů, zbytečné každodenní diskuse kolem toho. Nevím, jak byste vysvětloval zahraničnímu wikipedistovi, že mu byl zablokován účet, který mu sloužil jen k tomu aby občas napsal nějaké interwiki.
  2. mazáním účtu - toto máte patrně na mysli, když mluvíte o „odebrání účtu“ a „rušení kont.“ To by byla ovšem úplná katastrofa, protože účet je nositelem identifikace přispěvatele a tyto informace je třeba uchovávat, jinak hrozí nebezpečí porušení autorského zákona, konflikt s licencemi, které většinou vyžadují uchovávat identifikaci autora (v rozsahu jaký si sám zvolil). To byste však jako právník měl vědět.

Závěr: Váš návrh je zbytečný, neřeší žádný skutečný problém, není ani tím, za co se vydává (důsledností), a navíc by jeho realizace projektu uškodila. --Beren 13:33, 19. 7. 2005 (UTC)

Tahle diskusse nemá valného smyslu. Pokoušíte se, marně, obhájit své absurdity, ačkoliv to k ničemu dobré není. Nicméně popořadě:
 1. Pokud bude někdo mazat obrázky, pozná to rovněž kommunita hned. Ergo Váš argument je vyvrácen.
 2. Škodu, která vznikne mazáním obrázků, nelze napravit, ať se pozná hned, nebo později.
 3. Má poznámka není nesmyslná. Nesmyslný je Váš argument o nebezpečí neaktivního správce. Toto "nebezpečí" považují za nebezpečí 2 (slovy: dvě) Wikipedie, přičemž EN:, PL: či DE: k nim nepatří. Proč chcete, aby CS: patřila k naprosto zanedbatelné menšině Wikipedií?
 4. Pokud Vám něco říká pojem sock puppet, tak víte, k čemu lze takové konto zneužít. Je to např. VfD. Ergo Váš argument je vyvrácen.
 5. "Váš návrh je zbytečný, neřeší žádný skutečný problém, není ani tím, za co se vydává (důsledností), a navíc by jeho realizace projektu uškodila." Ano, v tom se shodujeme, takže byste měl nad tím zamyslet.
-- Vít Zvánovec 15:19, 19. 7. 2005 (UTC)

Tato diskuse opravdu nemá valného smyslu, neboť mé argumenty nepousloucháte.

 1. Psal jsem např. něco o tom, že obvykle se útočník napřed rozkoukává... Vědomí toho, že účet byl ukraden vyvolá MNOHEM rychlejší reakci, než pochybnosti - jak to ten člověk myslel, když udělal toto?
 2. To je pravda, kdyby ten účet správcovská práva neměl, nedošlo by k žádné škodě.
 3. Váš názor je, že většina má vždy pravdu?
 4. Ano, ale to není neodvratná škoda, a likvidace účtů by tento problém stejně neřešilo. Navíc pro útočníka je snadnější zakládat účty sám, než získávat cizí.
 5. Už když jsem viděl Vaši výzvu, myslel jsem si, že použijete tento diskusní trik ;) --Beren 15:43, 19. 7. 2005 (UTC)
Ale poslouchám. Nicméně jste zabetonovaný na své posici, nemá to valného smyslu. A protože mne nebaví řešit tento zcela akademický problém (neaktivní správce je zde jen jeden), ze své strany tuto "debatu" končím.
 1. Když někdo krade heslo, tak asi ví, co dělá. Nicméně tato debata je oboustranně akademická. Nevím ani na EN: o nikom, komu by ukradli heslo, ať už byl nebo nebyl aktivní.
 2. Proto počet správců omezme na minimum, ať to ukrutné nebezpečí z bugu v MediaWiki minimalisujeme.
 3. Nikoliv. Nicméně, dnes sice existuje 205 Wikipedií, ale budeme se řídit 2, tam to vědí nejlíp.
 4. Sice neřešilo, nicméně by ten problém minimalisovalo. :-)
-- Vít Zvánovec 16:59, 19. 7. 2005 (UTC)

Návrh týkající se postav byzantských dějin

V poslední době se tu vyrojily spory o názvy článků týkajících se postav dějin Byzance. Debata je roztříštěná na několika místech, proto jsem se nakonec rozhodl přesunout návrh sem. Navrhuji proto jako obecné pravidlo:

Dodův návrh

Pro podobu byzantských jmen používat takovou podobu, jakou používsjí Zástěrová, B. a kol., Dějiny Byzance, Academia 1992 ve svém jmenném rejstříku.

Po dobu diskuse, než se otázka přepisu byzantských jmen vyřeší, nebude nikdo provádět žádné redirecty ostatních diskutovaných přepisů jména a rovněž v hlavním textu článku nebudou podávána žádná vysvětlení správného či špatného přepisu jména; tyto debaty patří na diskusní stránky. --Dodo 08:24, 25. 7. 2005 (UTC)

Případný další návrh

Reakce

Tedy jsem pro Justinián I., Fotios a Michael Kerullarios. --Dodo 08:10, 25. 7. 2005 (UTC)

Také bych navrhl, že po dobu diskuse, než se toto vyřeší, nebudou dělány žádné redirecty, etymologická vysvětlení v článcích, přesuny a další provokace. -jkb- 08:17, 25. 7. 2005 (UTC)

Souhlas s -jkb-. Zapracoval jsem do návrhu. --Dodo 08:24, 25. 7. 2005 (UTC)

Souhlas s návrhem. Toto je česká encyklopedie a jako taková si zaslouží mít zde tato jména v podobě, v jaké jsou používána českými soudobými odborníky i veřejností. A to jsou i z historického hlediska správnější řecké podoby jmen. Cinik 08:57, 25. 7. 2005 (UTC)
Nesouhlas. Není možné opakovat chyby jedné české publikace. Tvar Κηρουλάριος uvádí officiální seznam cařihradských patriarchů, Encyclopaedia Britannica, Katholická encyklopedie a všechny seriosní zahraniční práce, s výjimkou německých.
Jak budeme transkribovat správné řecké tvary, je mi lhostejné, pokud to bude konsistentní, tj. éta ne jednou jako é a jednou jako e.
Co týká toho, že práce na Wikipedii (tj. psaní hesel) je považováno za provokaci, ať se dotyčný raději zamyslí nad tím, co je to provokace.
-- Vít Zvánovec 10:03, 25. 7. 2005 (UTC)

Mám teď přístup na internet a nestačím se divit, co se tady děje. Mám k tomu dvě poznámky:

a) napsal jsem na Slovanský ústav AV, aby se od nich vyjádřil nějaký odborník. Ptám se zúčastněných stran: jste ochotni názor někoho, kdo se Byzancí odborně zabývá, respektovat?

b) není mi jasné, proč pan Zvánovec trvá na latinských přepisech řeckých jmen, když ve svých článcích mimo wikipedii sám používá řecké tvary. Kromě toho je pro mne záhadou, jak mám chápat poznámku o "étě". Sám jsem přece říkal, že bychom měli psát Michael krátce. Potom pochopitelně nebudeme psát ani Kérullarios.

Obecně si myslím, že pokud budeme (a to myslím do budoucna) hlasovat o každém detailu, můžeme práci zde zabalit. A že k tomu už jistou dobu silně inklinuji, nemusím snad dodávat. Jirka O. 10:49, 25. 7. 2005 (UTC)

Laskavě si nevymýšlejte. Na latinských přepisech řeckých jmen netrvám, kde jste to vzal? Mnohokrát jsem tvrdil opak.
Jediné proti čemu jsem kdy protestoval, byl chybný tvar *Κηρουλλάριος.
Ta poznámka nebyla určena Vám, Vy rozdíl mezi étou a epsilonem znáte. Byla určena nejmenované "odbornici".
A všem milovníkům řeckých tvarů: Jak to, že Vám nevadí články typu: Eusebios z Césareje (ta Césareja, to je tedy hnus), Caesarea Maritima a Caesarea? Najednou je latina přípustná. Není to tak trochu schizofrenie?

Nemusíte odpovídat tak ostře. Uznávám, že příklad s Eusebiem je oprávněný. Mělo by být Eusebios z Kaisareie, když už to psát řecky. Ani Césareja není v pořádku. Jistě ale uznáte, že na něčem bychom se i pro budoucnost dohodnout měli. Jinak se omlouvám, já nemůžu dnes na diskusi pravidelně reagovat. Jirka O. 14:13, 25. 7. 2005 (UTC)

Když mne tady pro nic za nic obviníte, že trvám na latinských přepisech řeckých jmen, ačkoliv Vám musí být znám opak, jak se mám jinak k tomu postavit?
Já dohodu nevidím jako nezbytně nutnou. Každý jak píše, jak umí, pokud to bude v souhladu alespoň s nějakými pravidly a konsistentní. Přepisovat Μιχαήλ Κηρουλάριος jako *Michaél Kerullarios nijak konsistentní není. -- Vít Zvánovec 15:05, 25. 7. 2005 (UTC)

Slovanský ústav a Dějiny Byzance

Ohledně přepisu byzantských jmen vyjadřuji ochotu respektovat názor odborníků. Dějiny Byzance považuji za natolik standardní knihu, že bych jí byl ochoten připsat autoritu podobně jako se transkripci antických jmen dává Encyklopedii antiky 1972. --Dodo 12:08, 10. 8. 2005 (UTC)

Hlasování

Hlasování navrhuji začít až po reakcích na výše předložené návrhy. Prosím zvláště kolegy historiky a klasické filology, aby se ke zmíněnému návrhu vyjádřili. --Dodo 08:28, 25. 7. 2005 (UTC)

Navržení Sladyho správcem

Chtěl jsem se Sladyho zeptat, zda by chtěl dělat správce. Bohužel Skupina 25 rozpoutala následující diskussi, ačkoliv jim do mého dotazu na Sladyho nic nebylo. Proto přesouvám sem. -- Vít Zvánovec 13:40, 4. 8. 2005 (UTC)

Velice dobře pane kolego Zvánovče. To je dobrý návrh. Směřujme tak více ke smíru, než k válce.
--Jan Pospíšil 09:46, 4. 8. 2005 (UTC)
Návrh má mou podporu. Bude-li tedy "postižený" souhlasit... :-) Miaow Miaow 10:29, 4. 8. 2005 (UTC)

Obávám se, že jmenování kohokoliv panem Zvánovcem v této době je potenciální zdroj dalších sporů. Nebylo by přínosnější nejdříve prodiskutovat a odsouhlasit pravidla, jak se do budoucna mají správci jmenovat a případně odvolávat? Egg 10:32, 4. 8. 2005 (UTC)

Váš názor mne nezajímá: Dodnes jste se za své chování nebyl schopen omluvit, ač jsem Vás opakovaně vyzýval.
A drobné poučení pro Vás. Má práva jako správce nebyla suspendována v době lynche, natož nyní, kdy ta hanebnost skončila. -- Vít Zvánovec 10:41, 4. 8. 2005 (UTC)
Práva Ti zůstala, ale o způsobu jmenování správců se tu v poslední době opravdu diskutovalo. Je pokrok, že se dotyčného nejdřív ptáš. Podle mě by to opravdu chtělo nějakou dohodu jak postupovat, než bude jmenován další správce. Proti sladymu nic nemám a jeho kandidaturu bych podpořila. --Karakal 10:52, 4. 8. 2005 (UTC)

(s edit. konfl.) Mám stejný názor jako Egg. Těžko si představit, že podobný návrh bude mít v současné době jiné důsledky než zvýšení napětí a vyvolání averze mezi wikipedisty, kteří toho až dosud byli ušetřeni. --Beren 10:58, 4. 8. 2005 (UTC)

(s edit. konfl.)

No comment. Já na své diskusní stránce právě píšu příspěvek, jak jsem ochoten uzavřít příměří ... bla bla bla ... Přesně styl argumentace a chování, které teď opět ukázal VZ je (podle mého skromného názoru) právě tím největším problémem wikipedie. Arogance a hrubost.
Pro mě za mě, ať si VZ ty prává má, když na nich tak lpí, ale ať se proboha chová slušně. -- Pastorius 11:00, 4. 8. 2005 (UTC)
Nelíbí se mi ty postoje typu "s někým nemluvím, protože udělal tohle" nebo "návrh je pochybný, protože ho předkládá ten a ten". Pravidla pro jmenování tu teď hned mít nebudeme, takže se to musí provést zjednodušeně. Hodnoťme, prosím, pouze to, jestli je dobré, aby Slady byl správcem. Zatím tu nikdo námitku proti jeho osobě nevznesl. A pokud vysloví podporu i další kolegové a nebude zpochybněna SLADYHO osobní způsobilost, nevidím důvod, proč pravomoci nepřidělit. Miaow Miaow 11:19, 4. 8. 2005 (UTC)
Sohlasím s názorem. Na anglické wikipedii se může na správce nominovat dokonce sám uživatel. Pokud se tedy SLADY nominuje - oznámí, že by měl o tuto nelehkou úlohu zájem - rád vyjádřím. Pokud se shodneme na užitečnosti takového kroku, může tuto ryze administrativní záležitost provést kdokoliv se stávajících oprávněných osob. -- Pastorius 11:31, 4. 8. 2005 (UTC)

Nesouhlasím s tím, že se to teď honem musí provést. Egg 11:26, 4. 8. 2005 (UTC)

Nevím, proč bychom měli případnými výhradami vůči sladymu kazit atmosféru, není-li jasné, zda o kandidaturu vůbec stojí. --Beren 11:39, 4. 8. 2005 (UTC)

Ani já netvrdím, že je nutné provést to teď hned. To, zda bude o jednoho správce víc, nás, myslím, akutně nepálí. Ale když jsme tu měli před pár dny tu rezignaci, že, :-( nějaké doplnění stavu by nemuselo být na škodu. Miaow Miaow 11:54, 4. 8. 2005 (UTC)

Podle mne navržení nového správce nespěchá, pouze bych připomněl, že VZ navrhuje za správce pouze osoby, které se za něj při hlasování postavily a opomíjí ostatní osoby, které by mohly správci být avšak hlasovaly proti němu (např. Miaw Miaow)--Zp 12:05, 4. 8. 2005 (UTC)

Souhlasím. Cinik 12:29, 4. 8. 2005 (UTC)
Miaow Miaow se mi dosud neomluvil, že se zúčastnil lynche. Pokud to udělá, zřejmě jeho kandidaturu podpořím. -- Vít Zvánovec 12:16, 4. 8. 2005 (UTC)

A jsme u zásadní věci, podle pana Zvánovce není pro jmenování správcem nejdůležitější přínos wikipedisty pro celou wikipedii ale to, zda snad náhodou někdy nehlasoval proti němu. --Zp 12:44, 4. 8. 2005 (UTC)

Váš požadavek na omluvu za vyjádření názoru v hlasování je naprosto nelegitimní. Já osobně ho vnímám jako snahu manipulátora navodit u oběti pocit viny. Je absurdní požadovat, aby se vám většina komunity wikipedistů omlouvala za svůj názor. To co předvádíte, je nepřípustný nátlak a útok na svobodu názoru. Egg 12:35, 4. 8. 2005 (UTC)
Naprostý souhlas s Eggem. Cinik 12:39, 4. 8. 2005 (UTC)

Chápu ty, co nedůvěřují panu Zvánovci... Pokud pan Zvánovec nezmění své chování – k čemuž se mu snaží už pár kolegů pomoci – tak se nevyhneme špatné náladě mezi wikipedisty. ––wiki-vr 12:11, 4. 8. 2005 (UTC)

Myslím, že v atmosféře, kdy je většina Wikipedistů přesvědčena, že mezi správci je člověk, který tam být nemá, je dost ošidné se zabývat kandidaturou nového správce. Proti Sladymu nic nemám, nemám na něj názor. Možná právě proto bych spíš byl proti jeho jmenování. Navrhovatel žádné konkrétní důvody neuvedl. I když práce už Slady udělal dost. Jinak si myslím, že návrh je spíš provokací než seriózním návrhem. --Miraceti 12:40, 4. 8. 2005 (UTC)

V kostce, páč musím za chvíli pryč. 1) Za tím, jak jsem hlasoval si stojím a odvolávat to nebudu. Možná jsem se tím nezachoval ke kolegovi Vítu Zvánovcovi hezky, ale hlasoval jsem v dobré víře, že to bude ku prospěchu Wikipedie. 2) Nechci, aby břemeno správcovství bylo hozeno na mne. Cítím se lépe u řadové práce. Takže teď mne, prosím, z případné nominace raději vynechte. 3) Poukaz na to, že kolega Vít Zvánovec navrhuje správce toliko z okruhu těch, kdo nestáli v hlasování proti němu je nejspíš oprávněný. Ale co brání někomu jinému navrhnout také zástupce té takzvané "skupiny" opačné? Proč ne. 4) Nevylévejme z vaničky dítě. To, že se některým z nás nelíbí diskusní ostrobřitost našeho kolegy a některé jeho postupy, neznamená, že velká část jeho skutků nemůže být "nezávadná" a ku prospěchu věci. 5) Když už říkáme, že Wikipedie není demokracie, pak si přiznejme, že není o mnoho více ani právním státem, kde by se mělo přehnaně nasazovat všelijaké legalistické páky do slabých míst. Tady se totiž při troše snahy dá najít slabé místo na všem. Miaow Miaow 13:18, 4. 8. 2005 (UTC)

Co na to slady

Děkuji za navržení mé osoby na správce. Upřímně nevím, jak na to zareagovat.

Správce by mě potěšil tak před rokem, v polovině roku 2004, kdy situace byla klidná a Wikipedie, zdálo se, směřovala správným směrem. Dnes se zmítá v žabomyších válkách a řešení není v dohledu.

Bylo mým skromným přáním, aby hlasování ukončilo všechny spory, ať už jakýmkoli směrem. Naneštěstí skončilo neúspěchem pro většinu hlasujících, která se nehodlá s porážkou smířit.

Sledování červencových sporů odsávalo většinu mé energie na Wikipedii a způsobovalo nejeden bolehlav.

Mám radost, že moje včerejší navrženi nevyvolalo negativní reakce. Nebrání mi nic správcovství přijmout, konec konců, kdykoli se ho klidně zase vzdám, je to služba Wikipedistům, a ne nějaká extra výsada. Možná by ale trvalo dlouho, než se v nové úloze rozkoukám. Lepší řešení by bylo udělat Berena dočasným správcem, jak navrhuje, i když, to se vlastně nemusel dobrovolně vzdávat správcovství. :-)

Ostatní Wikipedisté mají pravdu, že přidělování správců nijak nespěchá. Raději počkejme na vyřešení sporů.

Ještě jednou díky! --slady 08:57, 5. 8. 2005 (UTC)

Jak by měl vypadat správce

Tohle píšu po inspiraci textem Wikipedisty Berena. Nebude to ani tak o tom, jak by měl vypadat správce, ale o tom, jak ho zvolit.

Navrhuju pro tento (a možná i pro další případy) dvoukomorový systém. Navržený musí projít volbami jak mezi již existujícími správci, tak mezi ostatními Wikipedisty. Jakým poměrem hlasů bych už nechal na diskuzi.

Možná je to ale přeci jenom složité. Jiné návrhy a vylepšení jsou vítány. Rád bych rozpoutal věcnou diskuzi o tom, jak má správcovství vypadat, abychom mohli přijmout koncensus. Myslím, že není potřeba nijak zvlášť pospíchat, ale Berena bych za správce viděl zpátky co nejdříve. --Miraceti 23:09, 4. 8. 2005 (UTC)

Já bych nejprve přijal pravidla pro přijímání pravidel, poté bych navrhl volené správce, do přijetí tohoto klíčového pravidla bych nepřijímal žádná pravidla.
PS: Pokud by s tim p. Beren souhlasil, tak vzhledem k situaci by mohl být jmenován některým z byrokratů. Vrba 23:21, 4. 8. 2005 (UTC)
OK, oboje je rozumné. --Miraceti 23:34, 4. 8. 2005 (UTC)

Pokud mě komunita chce za správce i když nejsou schválena pravidla volby (což byla pro mě důležitá podmínka), je pro mě přijatelné být jen správcem dočasným (např. na dobu tří měsíců, dočasný správce by asi mohl být jmenován i bez volby dle zvážení byrokratů). Mezitím snad pravidla schválíme a budu moci kandidovat normálně. --Beren 23:59, 4. 8. 2005 (UTC)


Okamžiky první euforie už minuly a poslední změny naštěstí opět zaplňují svými příspěvky lidé, kteří se dočasně odmlčeli. Současná atmosféra na wiki mě naplňuje optimismem (ten pocit je k nezaplacení), opět jsem si uvědomil, kolik vynikajících a důvěryhodných lidí pracuje na společném díle. Je skvělé, že v současné době nevyvstává vůbec potřeba, abych byl jakýmkoliv nestandardním způsobem jmenován správcem. Až budou schválena pravidla, bude mi opět ctí, dovolí-li to komunita, se mezi správce vrátit. Děkuji všem. --Beren 13:19, 10. 8. 2005 (UTC)

Proč je Beren vysoce nevhodným kandidátem na správce či dokonce byrokrata

 1. Byl jedním z hlavních organisatorů lynchování Víta Zvánovce. Za tuto svou činnost se nikdy neomluvil.
 2. Po porážce v hlasování resignoval na svou funkci správce, čímž vyjádřil pohrdání kommunitou. Lze důvodně předpokládat, že kdyby v budoucnu opět nebylo po jeho, že by se zase své funkce vzdal.
 3. Bez důkazů obvinil Tomáše Pecinu, že je sockpuppet Víta Zvánovce. Tomáši Pecinovi se za toto křivé nařčení dodnes neomluvil.
 4. Když ve sporu musel dát za pravdu Vítu Zvánovci, doprovodil to slovem "bohužel". Tím dal jasně najevo, že není schopen nadhledu a že svou činnost na Wikipedii vnímá jako stranickou. -- Vít Zvánovec 20:18, 22. 8. 2005 (UTC) (dodatečně)

Tato tvrzení považuji za absurdní, jelikož však v současné době nekandiduji na správce, nebudu je zbytečně komentovat. Doporučuji použít až v diskusi před volbou, pak se k nim rád vyjádřím, aspoň to kandidování nebude nudná záležitost. :) --Beren 21:45, 22. 8. 2005 (UTC)

Návrh na propagaci Wikipedie

Přesunuto na Diskuse k Wikipedii:Propagace. --che 21:57, 10. 8. 2005 (UTC)

Procedura hlasování (zdržení se)

Vážení,
dovolte mi malou obecnější poznámku k principům hlasování a k hlasovací proceduře.

Základní zásadou demokratického hlasování o určitém návrhu je, že se ho smějí účastnit jen ti, kteří byli s návrhem seznámeni, vyslechni rozpravu (diskusi) o něm a měli možnost se v ní vyjádřit. Není proto např. možné, aby někdo, kdo není přítomen, poslal svůj hlas pro nebo proti ve formě písemného prohlášení, byť i s notářsky ověřeným vlastnoručním podpisem. Takový hlas je neplatný.

Podobně ale nelze z výsledku hlasování vyřadit ty, kteří návrh i diskusi vyslechli a přesto se hlasování nezúčastnili (zdrželi se). Tyto abstenční hlasy se sčítají s hlasy proti návrhu.

Běžně se abstence pokládá za "měkčí ne", avšak skutečným důvodem této zdánlivé složitosti je, že nikoho nelze nutit, aby hlasoval pro návrh nebo proti návrhu: nechce-li, prostě nehlasuje. Nesprávné a téměř komické bývá, když někteří předsedající schůzí proceduře nerozumějí a nutí všechny, kdo se zdrželi, aby zvedli ruku.

Vzhledem k chybějící speciální úpravě je tedy nutno vyjít z popsaných obecných pravidel a dovodit, že výsledek hlasování zní "návrh nebyl přijat".

Váš,
--Tompecina 07:23, 11. 8. 2005 (UTC)

Vážený kolego Tomáši, je to všechno moc hezké, ale má to jednu vadu. Nelze to zavést v otevřené komunitě, jako je Wikipedie. Není hlasování jako hlasování. Celonárodní volby vypadají zcela jinak než hlasování v uzavřené skupině 200 poslanců. --Miraceti 08:15, 11. 8. 2005 (UTC)
Ve volbách se nehlasuje o jednom návrhu, ale vybírají se kandidáti, to je jiná procedura. Co jsem popsal, je standardní způsob sčítání hlasů, který se aplikuje naprosto identickým způsobem při hlasování vlády i na schůzi dobrovolných hasičů ze Shořelé Lhoty. --Tompecina 09:52, 11. 8. 2005 (UTC)
A všechno jsou to uzavřené komunity. Nezapomínejte třeba na referendum, kde se o návrhu taky hlasuje. To, že někde funguje takový a takový model, neznamená, že musí fungovat všude. Je dobré se fungujícími systémy inspirovat, ale slepě je přejímat by bylo chybou. --Miraceti 10:46, 11. 8. 2005 (UTC)

Co se týče hlasování o kolegovi Zvánovcovi, stewardi už podle svého uvážení rozhodli, takže nevidím smysl dalšího rozebírání té věci. Co se týče budoucích hlasování, nepovažuji za nutné pro náš dosti specifický komunitní projekt přebírat pravidla z parlamentu apod. Budeme mít taková pravidla, na jakých se dohodneme, vizte Wikipedie:Pravidlo pro přijímání pravidel a diskusiEgg 10:04, 11. 8. 2005 (UTC)

Ač neprávník, vidím v hořejší argumentaci několik nesrovnalostí.

 1. že nepřítomní nemohou hlasovat neplatí vždy, při volbách do parlamentu (jistý druh hlasování) mohu volit dopisem; okolbosti takové volby (hlasování na dálku) jsou situaci ve wikipedii asi blíže než hlasování pak v parlamentu samotném či na schůzi hasičů (tam jistě plati: kdo tu není, nemá hlas); stranou: i při hlasování ve wikipedii se může jednat o výběr kandidátů (návrhů)
 2. pokud kolega Tompečina tvrdí, že hlasy zdržení se počítají k hlasům proti, tak předsedající schůzí tedy činí dobře, když vyzívají ke zvednutí ruky ty co se zdrželi, aby mohli i tyto hlasy spočíst (cituji: "tyto hlasy se sčítají s hlasy proti")

Jenomže my tu skutečně nejsme v českém parlamentě, taky ne v britském House of Lords, takže musíme vycházet z toho, co platí zde nebo o čem se dohodnem. Proto jsou odkazy Egga na probíhající diskusi ok, kde každý může navíc podat svůj vlastní alternativní návrh. -jkb- 10:20, 11. 8. 2005 (UTC)

Volba z více kandidátů je úplně jiný případ hlasování, tím se, myslím, korektně argumentovat nedá. Ve volbách vybíráte z množiny návrhů (kandidátů) jejich podmnožinu, kdežto při hlasování se vyjadřujete k tomu, zda souhlasíte nebo nesouhlasíte s jedním konkrétním návrhem.

Výzva k tomu, aby zvedl ruku ten, kdo nehlasuje, je chybná a protismyslná. Má-li předsedající přítomné spočítány (což by vždy měl mít, jinak nemůže správně stanovit kvórum), není k tomu ani důvod. Praxe "kdo nehlasoval, ať zvedne ruku" je občas vídaná, třeba na valných hromadách, ale z hlediska správné procedury ji nelze označit za správnou - co např. s těmi, kteří se zdrželi, ale "nepřiznají" se k tomu?

Pokud jde o to, zda převzít zavedený model nebo zkoušet něco nového, jako konservativní člověk se přikláním k první možnosti. Upozorňuji, že kdybyste chtěli zavádět podobné novinky třeba do hlasování v orgánech občanského sdružení nebo politické strany nebo hnutí, ministerstvo vnitra vám je nemusí zaregistrovat. --Tompecina 17:14, 11. 8. 2005 (UTC)

No ale to je přece právě to: všechny vámi zmiňované systémy počítají s tím, že máte "přítomné spočítány". Na wikipedii je nemáte spočítány, nelze rozhodně tvrdit, že všichni registrovaní wikipedisté jsou "přítomní" ve smyslu přítomných na schůzi zahrádkářů či na jednání parlamentu. Tudíž nelze kvórum odvozovat z nich. Daleko lépe situace odpovídá dejme tomu referendu, kde hlas těch, kdo se do volební místnosti nedostaví (zdrží se hlasování) není brán jako hlas proti, aspoň zpravidla ne (samozřejmě lze stanovit pravidla pro referendum, že musí být pro např. aspoň čtvrtina všech voličů, ale běžné to IMHO není). --Radouch 17:32, 11. 8. 2005 (UTC)
Zastával jsem napřed stanovisko pana Peciny, protože vskutku je pravda, že u nás se většinou všechny hlasy nevyplněné, neplatné či zdržující se hlasování šmahem sdružují s hlasy "ne" a to i v hlasování s předem neznámým počtem voličů (kromě voleb). A nejen u nás, ale i v řadě dalších zemí, přestože je toto chování nelogické (redundance mezi "ne" a "zdržel se" voliče často mate a těm, co se zdržují, často ani nedojde, že vlastně hlasují "ne"). V jiných zemích je podobný způsob počítání hlasů vnímán jako nedemokratický (nikdo přece nemá právo rozhodnout za ony voliče, jak vlastně (ne)chtěli hlasovat) - příklad viz en:1995 Quebec referendum, kde výsledek je 50,58% ku 49,42% (celkem 100%, protože se počítají jen skutečně hlasující lístky a prázdné či neodevzdané lístky se nepřihazují ani na jednu stranu). Je celkem možné, že quebecké referendum by české orgány odmítly uznat, ale vypovídá to o něm něco? Bylo spíše naší chybou podobnou možnost (zdržet se hlasování) do procedury požadované na metě vůbec zavádět, to co se z našeho provinciálního pohledu může zdát jasné, svět často (pro nás překvapivě) vnímá naopak sporně. --Beren 19:07, 11. 8. 2005 (UTC)

A bavíme se obecně, nebo o nějakém konkrétním hlasování?? Vrba 20:14, 11. 8. 2005 (UTC)

Pan Pecina zahájil rozpravu v archivu červencového sporu. Uzavřenou záležitostí samozřejmě nemá cenu se dále zabývat, ale problematika hlasů "zdržel se" nás bude provázet i do budoucna, takže asi nebude na škodu, když už ji máme na stole, tuto záležitost probrat obecně a využít k přednesené argumentace k vytvoření si kvalifikovaného názoru. Můj názor je, že zdržel se má smysl jen tam, kde neexistuje jiná možnost, jak s návrhem jako celkem vyjádřit nesouhlas. Např. tam, kde se hlasuje vícero hlasy pro vícero možností - tam má smysl jen se zapsat do seznamu voličů, ale zdržet se hlasování a vyjádřit tak se všemi návrhy nesouhlas. Tam, kde explicitně existuje možnost "ne", bych možnost "zdržet se" raději vůbec nezaváděl, neboť je matoucí. --Beren 20:37, 11. 8. 2005 (UTC)

Tento příspěvek nereaguje na jakékoliv již proběhlé hlasování a je pouze vyjádřením k debatě co s tímto problémem pro příště, pokud jsem se chtěl vyjádřit k nějakému hlasování, které již proběhlo, již jsem tak učinil
To přeci záleží na způsobu hlasování, pokud hlasování říká, že je potřeba x% hlasů, pak samozřejmně hlasy zdržel se jsou hlasy proti, pokud potřebuji mít rozdíl pak se započítávají pouze do počtu hlasujících. Pokud mám na výběr z více možností pak záleží na tom zda mám zdržel se u každého návrhu (potom je to hlas proti, rozhodují-li % či poměr) a mám-li to pouze na konci tak je jasné, že se jedná o lidi, kteří nemají na věc názor, ale chtějí umožnit přijetí čehokoli.
Pokud to chci odchylně od těchto principů, musím to včas (předem) oznámit. Pro všechny uvedené varianty lze najít dostatek příkladů v praxi a záleží pouze na nás jakou variantu si zvolíme. Vrba 21:00, 11. 8. 2005 (UTC)

Plně souhlasím, že varianta "zdržení se" nemá v případě, že se hlasuje takovým způsobem, jakým se hlasovalo o zbavení sysopovských práv, žádný význam. Kdyby se abstenční hlasy nezapočítávaly ani pro účely stanovení kvóra, byla by tato možnost už úplně nesmyslná, protože, mohu-li použít parafrázi z filmu Vrchní prchni, "to přeci vidíme", že někdo nehlasoval. Souhlasím proto s návrhem abstence v příštích hlasováních neuvádět. Na druhé straně ale, jestliže tam už uvedeny byly, je třeba tyto hlasy započítat pro stanovení kvóra. --Tompecina 17:21, 12. 8. 2005 (UTC)

Není. Cinik 17:37, 12. 8. 2005 (UTC)
Ten, kdo nehlasoval, dal svým zápisem najevo, že se s návrhem i diskusí seznámil (a je tedy oprávněn hlasovat) a není pro návrh, ale nebude hlasovat ani proti němu. Hlasování se ale zúčastnil, takže váš argument neobstojí, protože mu imputujete právní jednání, které neučinil a nelze mu je připisovat. --Tompecina 09:01, 13. 8. 2005 (UTC)
Problém je právě v tom, že někteří lidé mohou volbu "nehlasuji" interpretovat selským rozumem jako "přišel jsem, viděl jsem, nejsem ani pro jednu alternativu", z čehož se dá usuzovat, že jejich úmyslem nebylo, aby se jejich hlas efektivně připočítal ke skupině hlasujicí pro "ne". Myslím ale, že dohadovat se o interpretacích proběhlého hlasování nemá smysl a že je rozumnější možnost podobných nejasností prostě do budoucna vzít v úvahu a explicitně stanovit, jak s takovými hlasy nakládat. Howgh. --che 11:11, 13. 8. 2005 (UTC)

Protože se tady opakuje několik nedorozumění, považuji za nutné je objasnit:

 1. V každém hlasování je znám počet oprávněných voličů, tedy i ve volbách, i na Wikipedii. Je nutno si neplést quorum pro platnost hlasování (usnášeníschopnost) a quorum pro schválení návrhu. Quorum pro platnost hlasování (usnášeníschopnost) bývá obvykle stanoveno (ne jak tvrdí Radouch opak), ale nemusí (případ Québecu).
 2. Institut "zdržení se" je skutečně sovětský (např. britský parlament ho nepoužívá), ale pokud má existovat, je nutno ho používat standardně.
 3. Je nutno si neplést "zdržení se" (= měkké ne) s nehlasováním (= měkké ano). Ten, kdo se v hlasování o mém desysoppingu zdržel, mne podpořil; ten, kdo nehlasoval vůbec, podpořil lynch.

-- Vít Zvánovec 12:24, 22. 8. 2005 (UTC)

Jediné, co je nutné, je aby byl institut zdržení se předem definován a vysvětlen. Žádné standardní užití není nutné. Cinik 12:28, 22. 8. 2005 (UTC)

Je technicky možné zařídit to tak aby

Zatím ještě nehlasujeme, ale brzo se tak stane. Přitom si vzpomínám, že jeden z nás, dokonce myslím sysop, byl při posledním hlasování na dovolence, a když se vrátil, tak s údivem až někdy třetí den zjistil, že se hlasuje. Otázka: je technicky možné zařídit to tak, aby když se o něčem hlasuje toto ihned každý se dověděl? První možnost je, že taková hláška (něco jako "máte nové zprávy") se objeví každému uživateli, když do wikipedie vleze (jen přihlášeným, ostatní stejnak nemohou hlasovat); alternativně by bylo myslitelné umístit tuto hlášku na stránce Poslední změny (nevím, mohu-li předpokládat, že každý uživatel se tam dívá jako já). Tato hláška s příslušným odkazem někam by se měla objevit skutečně jen při hlasování o důležitých pravidlech a pod., ne když se hlasuje o VfD, přirozeně... -jkb- 10:39, 11. 8. 2005 (UTC)

Je možné to dát do sitenotice (pak se to neustále zobrazuje všem na každé stránce nahoře), což je ale asi příliš vtíravé. Pro tento účel je asi vskutku nejlepší zobrazení na stránce posledních změn; tak se to také řeší na jiných Wikipediích. --Mormegil 11:19, 11. 8. 2005 (UTC)

Jo, asi jo. Ovšem, pro provedení vidím dvě možnosti. Začne se hlasovat a někdo si musí vzpomenout na to, že by se na hlasování mohlo upozornit. Alternativa 2, cituji z návrhu Radoucha Pravidlo pro přijímání pravidel: "Po zahájení hlasování (viz dále) se šablona změní na Hlasování o návrhu, která říká, že jde o návrh pravidla, a upozorňuje na hlasování. "; je možné, že s umístěním této šablony se nějak automaticky ona hláška v RC objeví? Ať tak či tak, v obou případech bych pad Radouchovi doporučit příslušný odstavec doplnit o poukaz, jak na hlasování upozornit. -jkb- 11:52, 11. 8. 2005 (UTC)

Jo, souhlasím s obojím, tj. s tím, že by se na hlasování mohlo upozorňovat na posledních změnách, a s tím, že by se pravidlo pro přijímání pravidel mělo doplnit o příslušnou formulaci. Bohužel nevím, jak technicky se upozornění na stránku RC umisťuje, mohl by tedy např. Mormegil příslušnou formulaci zformulovat? --Radouch 12:05, 11. 8. 2005 (UTC)

Myslím, že pokud jde dávat do prostoru MediaWiki šablony, pak stačí přidat do hlášky MediaWiki:Recentchangestext nějakou šablonu ve které bude dočasné informace moci opravit kdokoliv, ale o nějakém automatickém přidávání bych si radši nechal jen zdát... --Li-sung 12:28, 11. 8. 2005 (UTC)

Tak jsem koukal na en a tam to co mají v posledních změnách mají v šabloně en:Wikipedia:Recentchanges, takže to asi lze. --Li-sung 19:03, 13. 8. 2005 (UTC)

Návrh na novou šablonu o oficiálnosti pravidla

Všimnul jsem si na anglické Wikipedii, že co je oficiálním pravidlem Wikipedie, co by tedy mělo být aplikováno v kterékoli části tohoto mnohojazyčného projektu (ať už se jedná o různé jazyky, nebo různé podprojekty), tak tam mají ŠABLONU {{policy}} asi tohoto znění:

"Tato stránka je oficiální politikou na Wikipedii. Má široké přijetí mezi wikipedisty, kteří tvoří nové články a je to považováno za standard, který by měli všichni uživatelé dodržovat. S výjimkou případů malé editace prosím použijte diskusní stránky k návrhům změn v této politice."

Mohl by jí někdo vyrobit taky v češtině? Šablony ještě nezvládám.

--Jan Pospíšil 09:51, 19. 8. 2005 (UTC)

Šablona o oficiálnosti pravidla –> šablona "Závazné pravidlo wikipedie"

Pokud vím, tak pravidla a postupy se z en: automaticky nepřebírají, už kvůli velikosti. Myslím, že u nás na oficiální pravidla zatím postačuje Šablona:Závazné pravidlo Wikipedie (až tedy bude její použití oficiálně schváleno).
Na druhou stranu by ale možná stálo za to vyrobit šablonu pro neoficiální pravidla, které takto schváleny nejsou, ale jsou "široce akceptovány". (Pravidlo tří revertů apod.) --che 09:59, 19. 8. 2005 (UTC)

Šablona pro neoficiální pravidla –> šablona "Návrh pravidla"

Myslím, že šablona "Návrh pravidla" je vhodná i pro neoficiální pravidla. –wiki-vr 06:06, 24. 8. 2005 (UTC)

Přišla by vhod nová šablona

A to šablona s názvem Pražské čtvrti. Něco ve stylu šablony Pražské metro (já sám tvorbu šablon jaxsi nezvládám). Jo, a nevíte někdo kam zmizela ta stránka s oznámeními o překonaných tisícech článků? Vždy, když kliknu na odkaz Oznámení, tak mě to přepošle na Pod Lípou: Oznámení, kde ale to co bylo dříve není, přesto v ostatních wikipediích tato analogie zůstala. Předem dík. --Aktron 10:58, 22. 8. 2005 (UTC)

Nahoře v oznámení je odkázek Wikipedie:Kronika české Wikipedie --Li-sung 14:47, 22. 8. 2005 (UTC)
S pražskými čtvrtěmi opatrně. To, co píšete jsou články, pojednávající o sídelních oblastech ve městě Praze na dosti neformální bázi podle názvu. V Praze existuje velmi složitý systém městských částí a obvodů, hranice toho všeho se navíc ne 100% kryjí s katastrálními územími někdejších měst a obcí (např. Vinohrady). Když používat šablonu, pak ve smyslu formálního členění. Srv. Praha#Správní členění. Raději s tím nepospíchejte, protože já Vám v tom teď pomoci nemohu, takhle nestíhám, sám budu muset téma trochu nastudovat. Ale jinak myšlenka je to dobrá. Členění Prahy do zápatí, u místních částí infobox s mapkou znázorňující polohu v rámci Prahy, jo to by bylo něco. Před pár měsíci jsem náhodou narazil na inspirativní mapy, ale budu muset vyhrabat odkaz. Miaow Miaow 22:30, 22. 8. 2005 (UTC)

Je pravda, že s tím správním členěním je to složité. Např. přímo do středu Bílé Hory zasahují Řepy, ty čtvrti jako Zlíchov, Hlubočepy, Radlice nebo Košíře vlastně oficiálně členěny nejsou téměř nijak. Avšak na toto členění jsou všichni notoricky zvyklí, proto si myslím že ty články by měly být takhle. A řazeny do kategorií, podle příslušné městské části. Šablonu (snad) používám jen u na ní uvedených čtvrtích. --Aktron 19:07, 25. 8. 2005 (UTC)

Tady je

wiki-vr 08:12, 24. 8. 2005 (UTC)

Hlasovat o zablokování pana ZV

podáno jako Hlasovat o zablokování pana Z. (wiki-vr, 20:55, 22. 8. 2005 (UTC)

Kolegyně a kolegové, dávám k diskuzi návrh, provést hlasování o zablokování pana Z. Může mu předcházet pokus o smírné řešení, o něčem takovém se dnes tady zmínil kolega Jan Pospíšil.
Diskuse o tom začala na Wikipedie:Pod lípou, Konflikty III. a IV.. –wiki-vr 20:55, 22. 8. 2005 (UTC)

Pan "Z" je kdo? --Kirk 21:01, 22. 8. 2005 (UTC)
Pan Z je VZ -jkb- 21:08, 22. 8. 2005 (UTC)
Jak to víte? Vy jste nějak domluveni? -- Vít Zvánovec 21:43, 22. 8. 2005 (UTC)
Nějak domluveni? Ne, bohužel to ještě neumíme. Ale snažím/e se.
A kdo že jste, pane Z.? Těžko přehlédnout, je Vás plná Wikipedie... –wiki-vr 21:47, 22. 8. 2005 (UTC)
Jestli to nebude tím, že Z. píše články, na rozdíl od jiných, kteří jen v lepším případě žvaní či v horším provokují. -- Vít Zvánovec 22:01, 22. 8. 2005 (UTC)

Souhlasím absolutně s Wiki-vr, s tím, že tentokrát tu vůbec nechci diskutovat o zdržení se apod. To by na metawiki stejnak neprošlo. Je nutno jednoznačného ne hlasu, ale názoru české komunity, přátelé. -jkb- 21:10, 22. 8. 2005 (UTC)

OK, kolego, jak do toho? A co kolega Pospíšil, mohl s panem Z. nějak mluvit?

Nechci se někomu hrabat do jeho sporů, ale víte, že kdyby příspěvky s tématem Boj pro/proti VZ vyšly tady jako normální články, tak bysme snad dosáhli tu hranici 20 000 ještě dneska? Proč se vlastně nedokážete dohodnout? --Aktron 22:07, 22. 8. 2005 (UTC)

Těžko říci. Začalo to tím, že se Eggovi nelíbila má editace jeho článku o RKZ a Cimrmanovi. Tím ke mně pojal vášnivou zášť a od té doby se to veze. -- Vít Zvánovec 22:12, 22. 8. 2005 (UTC)
Tak to si sáhnul hluboko do minulosti. Jenže ta zášť a nenávist byla velmi dlouho jen v tvé fantazii. Teď už asi opravdu někteří lidé jsou proti tobě zaujatí. Jinak jediný, kdo se tu nechce dohodnout jsi ty. --Karakal 22:16, 22. 8. 2005 (UTC)

Mě to ale příjde divné; proti vám je jak se zdá hodně Wikipedistů. --Aktron 22:14, 22. 8. 2005 (UTC)

Stačí, když někomu šlápnete na kuří oko, což jako aktivní správce uděláte velice snadno, a hned se přidá k této rozrůstající se skupině. Ono jich není tak mnoho: Původně tam byl Egg, Miraceti, Cinik a Pastorius. Pak se přidal Radouch a JKB. Snad jsem na nikoho nezapomněl. -- Vít Zvánovec 22:24, 22. 8. 2005 (UTC)
ale jo ale jo, opomenul jste asi tak dvě třetiny hlasujících wikipedistů. No to ale není žádný malér, jde o to, jak tuto manipulaci zde ve wikipedii případně označím a uvedu. No, navíc se mi zdá, že po Vašich stížnostech na mediawiki se to trochu pohne. Jinak dkuji za spolupráci. -jkb- 22:37, 22. 8. 2005 (UTC)
Milý –jkb– myslím, že s panem Z. asi těžko bude domluva. Kolik, jak napsal mimo mnohých jiných i Aktron, času a energie tady vkládáme (ničíme) do povyku pana Z. a kolem pana Z.? Víc než dost. Dobrou noc –wiki-vr 22:47, 22. 8. 2005 (UTC)
Neházejte všechny lynchery do jednoho pytle. Nechápu, proč proti mně hlasoval např. p. Vítek. Vůbec ho neznám a neměli jsme spolu sebemenší kontakt. Za to Vaše nenávist vůči mé osobě je už takřka příslovečná. -- Vít Zvánovec 08:45, 23. 8. 2005 (UTC)

Aktrone, tady je něco o tom našem panu Z.: Wikipedista:Zlobivý, akorát my jsme tady na takové krátcí. Dobrou noc. –wiki-vr 22:47, 22. 8. 2005 (UTC)

Viz Wikipedie:Pod lípou#Problém VZ v novém světle -jkb- 12:27, 23. 8. 2005 (UTC)

Arbitrážní komise

Návrh jsem přestěhoval na Diskuse k Wikipedii:Pravidla arbitráže. --che 23:22, 25. 8. 2005 (UTC)

Případ Zvánovec versus česká Wikipedie

V současné době probíhá podle přijatého pravidla Wikipedie:Řešení konfliktů jednak (dle návrhů budoucích pravidel) Wikipedie:Vyjednávání a jednak Wikipedie:Mediace. Tak prosím nespěchejte, a taky nepřebírejte bezhlavě pravidla z anglické Wikipedie. Každé pravidlo v národních Wikipediích si vyžaduje lokalizaci. Překlad z angličtiny nechť se nejdříve octne v Kategorii:Překlady následně v Kategorii:Navrhovaná pravidla Wikipedie a poté podle pravidla Wikipedie:Pravidlo pro přijímání pravidel bude následovat schválení nového pravidla. Dobré pravidlo potřebuje čas dozrát a připravit pro něj prostředí. Nelze jej udělat ve spěchu a na koleně Pod lípou. Dále by bylo potřeba promyslet, jak a zda pravidla jako taková násilně vymáhat (viz Zvánovec), nebo spíše dlouhodobě a ve stylu WikiEtiky všichni působit osobním dobrým příkladem, aby vás většina dalších wikipedistů v dodržování pravidel ochotně a dobrovolně následovala. Schvalování pravidel totiž probíhá vždy v rámci nejhorlivější a nejaktivnější menšiny. K mírumilovnému prosazování pravidel na české Wikipedii bych měl ještě příště cosi. Ale včera proběhla schůzka a kolegy Zvánovcem a MalýmČtenářem, dnes mne čeká další schůzka s dalším kolegou k vyjednávání a zprostředkování. Zítra trochu poreferuji Pod lípou. Vypadá to velmi dobře. Těším se na novou, lepší etapu rozmachu české Wikipedie s Vámi. Spěchejte pomalu a Keep smiling --Jan Pospíšil 13:04, 24. 8. 2005 (UTC)

to by znělo jako vcelku velice nadějná zpráva. Jenomže, kolego, pokud Vám to neušlo, tak zde se nejedná o konflikt české wiki s VZ, ale o ČTVRTÝ KONFLIKT ČESKÉ WIKIPEDIE S VZ, no a tam prostě nějaké poznámky, že to vypadá dobře atd., no ty jsem slyšel už víckrát a další konflikt se dostavil ihned tehdy, když kolega VZ k nám opět zavítal. Takže bez konkrétních výsledků (jako např. slib, že se zde neobjeví), vycházím ze současného stavu. Děkuji za pochopení. -jkb- 13:43, 24. 8. 2005 (UTC)
Re: Vypadá to velmi dobře (--Jan Pospíšil 13:04, 24. 8. 2005 (UTC)):
Sdílím skepsi kolegy –jkb–, (opakované plané) sliby nejsou ani omluvy ani pokání natož pak činy správným směrem.
Pane kolego Pospíšile, co to musí být za zmatek na duši, když někdo "musí" takhle posedle řádit? Viz též Červencový (III.) konflikt na nějž navazuje Srpnový (IV.) konflikt... Tady předpokládám hlubší problém, na který jsou pravidla slušného chování krátká
Panu Z. by mělo být pomoci, ale obávám se, že bez odborníka na lidské duše to nepůjde bez jeho spolupráce na tom jeho problému také ne. Podívat se sám na sebe je první těžký krok.
Jsem ale zvědav, co konkrétního, jakkoliv malinkého, případně docílíte, a pokud, tak jakou cestou (omluvy, pokání, činy správným směrem) bude pan Z. ochoten, vlastně schopen jít. Myslím, že dost ještě musí předcházet tomu, aby se takové schopnosti naučil. –wiki-vr 15:59, 24. 8. 2005 (UTC)
Přistupujme k němu bez předsudků, příští týden se vrátí a chovejme se k němu jako ke každému jinému, třeba se opravdu srovnal s novou situací na české wikipedii a zapojí se do tvůrčího procesu i to tu již bylo. Není důvod po něm požadovat omluvy atp., pokud se bude chovat jako každý jiný je jako každý jiný. Pokud ne bude česká wikipedie muset zaujmout jasné stanoviko jak dál, ale nepředjímejme, snažme se o variantu klidný příchod, ale připravujme se i na opačnou variantu. "Chceš-li mír, připravuj se na válku" Vrba 16:42, 24. 8. 2005 (UTC)
Díky, kolego Vrbo, za optimistická slova. Ale, myslím, že přes všechen optimismus nemůžeme zavírat oči před realitou. –wiki-vr 17:54, 24. 8. 2005 (UTC)
Souhlasím s kolegou Vrbou. Myslím, že jeho přístup není nijak nezdravě optimistický, naopak zdravě vyvážený a počítající s oběma možnostmi. --Radouch 18:13, 24. 8. 2005 (UTC)
Taky tak. --che 09:48, 25. 8. 2005 (UTC)

S názorem Tomáše Vrby souhlasím také. Přestože si myslím, že chování kolegy Zvánovce není přiměřené jeho inteligenci a vzdělání, neumím si představit, že by kdokoli mohl být "doživotně" vyloučen z práce na wikipedii. Nejsem právník, ale vždycky jsem měl dojem, že trest má být prostředkem k nápravě - absolutní tresty se v demokratickém soudnictví moc často nedávají, nepřihlížejí totiž k vývoji osobnosti. Totéž by mělo platit i pro soudy této komunity. Jirka O. 19:03, 24. 8. 2005 (UTC)

Pokud si dobře vzpomínám, v ZSV mi cosi vyprávěli i o tom, že smyslem trestu může být i ochrana společnosti. Což ale samozřejmě neznamená, že Vít Zvánovec musí nezbytně být zablokován trvale. --che 09:48, 25. 8. 2005 (UTC)

Jak už bylo řečeno: pondělní osobní jednání se zdálo postupovat slibně; to jsme ještě ovšem nikdo z přítomných nevěděli o návrhu Lex Zvánovec, který skutečně k řešení rozporů nepřispívá. Je zřejmé, že zablokování VZ bylo aklamací ex post, respektive mlčící většinou, schváleno; zůstává ovšem legitimní otázka, zda i oněch 14 lidí, kteří je pokládali za potřebné k uklidnění okamžité situace, jsou si vědomi rozsahu trestu a plně ho schvalují.

Za prvé, jednat o někom bez něj silně napomáhá k vytvoření démonizační/ostrakizační atmosféry; bylo by správné dát VZ možnost přinejmenším k vyjádření, jak by si své další působení na cs.Wiki představoval, je-li ochoten se zavázat k nějakým pravidlům atd. (Bohužel my, co se pokoušíme o zprostředkování na dlouhé lokte, prostě nestíháme.) Za druhé, týdenní lhůta je bezprecedentně a snad až zbytečně dlouhá; i jiné, nezpochybňované tresty zablokování v minulosti byly dodatečně zmírněny. Konečně, zablokování znemožňuje nejen editování, ale i přístup ke zdrojovým kódům Wikipedie (na rozdíl od zamčení specifické stránky).

S ohledem na to, kdy zablokování proběhlo, mi přišlo jako minimální dobrý nápad zkrátit je o 24 hodin, tj. ukončit je v pondělí kolem poledne (čímž by ti z nás editující přes všední den měli dopoledne na obvyklé dohánění Posledních změn za víkend :-) Na druhou stranu VZ také o víkendu needituje, takže by se s víceméně stejným praktickým výsledkem (až na to pondělní dopoledne) dal ban zkrátit opticky výrazněji o další dva dny.

Koneckonců, doposud jsme nevyzkoušeli žádné z jemnější škály jaksi podmíněných opatření, které zjevně mají na en: zákaz editovat určité stránky, třebas i celé jmenné prostory atp.

--Malý·čtenář 14:28, 25. 8. 2005 (UTC) P. S. (A teď se odlogovávám a jdu ven.)

Pokud věříte, že to pomůže... (mírně skeptický smajlík).--che 14:37, 25. 8. 2005 (UTC)
Já teď vůbec nestíhám, ale jednu poznámku musím učinit. Nevím, zda jste četl jeho vyjádření na metě. Poslední bylo z úterka ráno, tedy velmi krátce po vaší večerní schůzce. Shledáváte-li na tomto vyjádření cokoli, co by nás neúčastníky schůzky mělo vést k názoru, že si Vít Zvánovec z celé kauzy či z vaší večerní schůzky odnesl nějaké ponaučení, zkuste prosím upřesnit, co vás k tomuto názoru vede. Jinak bohužel ke zkrácení trestu nevidím důvod (BTW, -jkb- ho svým reblokem o pár hodin zkrátil, ale to je jen technický detail). --Radouch 14:42, 25. 8. 2005 (UTC)
Dneska skutečně mám času naprosto minimálně, tedy ještě jeden štěk a opět mizím: na legitimní otázka, zda jsem si coby jeden z oněch 14 lidí plně vědom rozsahu trestu a plně ho schvaluji, odpovídám, že ano. Rozsah trestu považuji naopak vzhledem k závažnosti celé kauzy za naprosto minimální. S čím nejsem spokojen - ovšem IMHO nebylo v daný moment k dispozici jiné řešení - je způsob rozhodnutí o trestu. Tím by do budoucna - po přijetí příslušných pravidel - mělo být rozhodnutí nějakého vícečlenného orgánu, popř. celé komunity, nikoli rozhodnutí jednoho správce. Představa, že Vítu Zvánovcovi zakážeme např. editovat nějaký jmenný prostor (BTW který?) a on to bude respektovat, mi připadá na základě dosavadních zkušeností velmi iluzorní. --Radouch 18:26, 25. 8. 2005 (UTC)
Ad Zdrojové kódy stránek: ty lze každopádně získat pomocí Speciální:Export. --Li-sung 21:50, 25. 8. 2005 (UTC)
Já bych byl opatrně proti tomuto návrhu, tedy pokud nemáte nějaké inf., které Vás opravňují k optimismu, pokud máte, ale nemůžete je veřejně sdělit, řekněte pouze, že takové inf. máte. Kdyby se něco mělo zakázat editovat, tak jsem pro nástěnku správců :-)). Teď se jdu podívat na odkaz p. Radoucha. Vrba 22:32, 25. 8. 2005 (UTC)

Vycházím z celkového dojmu z osobního jednání v pondělí a ze včerejší e-mailové komunikace; z toho, že při nich i dříve na Wikipedii jsem byl s to s ním nesouhlasit civilizovaně; a přesvědčení, že spor se vyhrotil natolk, že i Nepřátelé Víta Zvánovce mají máslo na hlavě, nebo aspoň předsudky ad hominem. Spíš než slepá víra to je jisté filozofické přesvědčení o lidské povaze, a wikiprocesu. (A potřeba si osobně spálit čumák, než se vzdám naděje a zlomím nad vším hůl.)

Hádka na metě je jistě nešťastný projev zabejčenosti/sudičství VZ; ale právě to, že poslední bylo z úterka ráno, interpretuji zcela opačně: to bylo velmi krátce poté, co se dozvěděl o návrhu Lex Zvánovec a IMO měl právo na jisté rozrušení.

VZ se doposud žádný ban nepokoušel obcházet, a vyjádřil se ve smyslu, že porušování pravidel je mu cizí; zrovna na to, že by dodržoval podmínky nějakého konrétněji zaostřeného omezení (tedy, pokud by je shledal přijatelnými a neodešel zcela), bych se spolehl asi s největší jistotou (koneckonců, trestat porušení úplným zablokováním by bylo velice snadné). Celý jmenný prostor byl jen příklad, samozřejmě by se to dle potřeby dalo vymezit ještě úžeji.

--Malý·čtenář 09:26, 26. 8. 2005 (UTC)
P. S. Upozorňuji ty, kterých se to týká, že Tomáš Pecina nemá v příjmení žádný háček.

Já bych byl proti zakazovat mu editovat nějaký prostor, obávám se, že to není dobrá cesta. Pokud věříte, že prominutí zbytku trestu pomůže uzavřít věčné nikam nevedoucí debaty a že se p. Zvánovec bude chovat jako každý normální wikipedista (Vy, já, kdokoliv jiný) a jste v opačném případě ochoten postavit se za jeho znovuzablokování, jsem ochoten Vás v tomto podpořit. Kromně toho bych rád, aby zde projevil názor i p. Jan Pospíšil, který se sním také sešel.
IMHO by bylo nejlepší, kdybych ho odblokovával já (protože jsem ho zablokoval). Pokud nikdo nebude výrazně proti a Vy odsouhlasíte to co jsem zde popsal, učinil bych tak kolem 12.00 v pondělí. Na jeho stránku bych napsal zhruba toto: "Na návrh p. Malého Čtenáře Vám bylo podmínečně zkráceno Vaše zablokování, věřím, že wikipedie ve Vašem případě již nebude nucena použít takto drastických prostředků." Vrba 09:49, 26. 8. 2005 (UTC)
@Malý čtenář: Nu, snad rozumím, jen mám o mnohém pochybnosti, a nejvíce o případném dodržování pravidel. Před svým odchodem jasně demonstroval, že nehodlá dodržovat ani ty nejelementárnější zvyklosti, např. kategorizovat články (což samozřejmě není prohřešek na nějaký trest, jen to ukazuje, jak uvažuje). Pravidla si IMHO vykládá velmi pružně, tj. bude tvrdit, že omezení dodržuje a nic neporušil, i kdyby si všichni mysleli opak.
@Malý čtenář a Vrba: Nu, přečtěte si jeho dnešní vyjádření na metě o tom, jak vyhrál hlasování. Jinak dělejte, jak myslíte, ale kladu velký důraz na tu podmínku, že zejména ti, kdo se postaví pro dřívější odblokování, budou pociťovat výrazně zvýšenou zodpovědnost za zakročení v případném (a IMHO bohužel téměř jistém) dalším konfliktu. --Radouch 10:03, 26. 8. 2005 (UTC)
Nevím, jak probíhalo vyjednávání, ale jak jsem si prohlédl dnešní příspěvky pana Zvánovce na meta, tak musím s lítostí konstatovat, že nevidím naději. Vždyť ten člověk zjevně zcela odmítá uznat, že by se zachoval nějak špatně a pokračuje ve svém konání. "Bylo mu ublíženo a on to tak nenechá!!" Vůbec žádné pokání, vůbec žádné pochopení nebo uznání toho, že něco dělal špatně. Opravdu nevidím nejmenší důvod k optimismu - vidím jen další a další důkazy toho, že v pondělí opět vypukne bengál. Patrně ještě horší než předtím.Cinik 17:56, 26. 8. 2005 (UTC)

Já nic nepředjímám, metu si přečtu až večer, trochu mi tu zahýbali s mandlema a pak bych mohl mít třeba i kontraproduktivní názory, víte, že jsem to včera ne zcela správně chápal :-). Ano, proto bych rád jasné vyjádření od p. Malého čtenáře, protože jeho beru jako hlavního navrhovatele, nechci po něm, aby VZ blokoval a kazilo to jejich dobré vztahy to je nesmsl, chci vědět, že v opačném případě bude souhlasit s protiopatřeními. Děkuji Vrba 10:10, 26. 8. 2005 (UTC)

Tak vidím, že se zde nenajde nikdo, kdoby spojil své jméno a odpovědnost s dřívějším odblokováním VZ, jelikož je IMHO jisté, že ani navrhovatel není ochoten podepsat důvěru ve VZ: "Pokud věříte, že prominutí zbytku trestu pomůže uzavřít věčné nikam nevedoucí debaty a že se p. Zvánovec bude chovat jako každý normální wikipedista (Vy, já, kdokoliv jiný) a jste v opačném případě ochoten postavit se za jeho znovuzablokování". Je dřívejší odblokování IMHO zbytečné a podle mne i kontraproduktivní, protože alepoň někdo by měl projevit natolik silnou víru, že řekne, ano já věřím v klidný návrat VZ a dát tak za něj "hlavu na špalek", jestliže to nikdo neučinil není IMHO důvod k prominutí byť jen minuty trestu. Vrba 18:49, 26. 8. 2005 (UTC)
Já se na metu dívám, a snad proto bych rád apeloval na kolegy vyjadřovat se tam poněkud méně než dosud. Jednak to tam začíná vypadat jako v holubníku, za druhé, pár příspěvků, které jsem tam viděl, mluví stejnak zasebe. Takže klid. -jkb- 18:53, 26. 8. 2005 (UTC)
Nu, tak ještě jeden - slibuji poslední - dodatek k této věci, psaný v rychlosti mezi malováním kuchyně a chystáním aktualizace Aktualit: Dnes odpoledne (poté, co jsem psal své výše uvedené stanovisko) jsem se na metě dočetl, že: "I am banned for nothing for 7 long days. -- Vít Zvánovec 14:58, 26 August 2005 (UTC)". Inu, výsledkem (nepochybuji, že nemalé) osobní snahy kolegů Jana Pospíšila a Malého čtenáře je, že Vít Zvánovec ještě dnes neví, za co je zablokován. K tomu bych chtěl podotknout dvě věci:
1. Vyslovuji se tedy jednoznačně proti jakémukoli zkrácení trestu.
2. Nakolik sleduji aktivity Víta Zvánovce na metě, tak nezměnil své chování ani o chlup. Pokud se nestane nějaký zázrak, v nějž jako přísný agnostik moc nevěřím, tak to znamená, že se po vypršení zablokování hodlá zde chovat stejně jako předtím. V tom případě se za sebe zavazuji (a ostatní k tomu vyzývám), že učiním vše proto, aby tento jeho návrat na cs: byl v dohledné budoucnosti poslední. Žádný V., VI. či kolikátý konflikt nepřipadá v úvahu. --Radouch 19:58, 26. 8. 2005 (UTC)
P. S. K apelu -jkb- na Pastoria se plně připojuji.


Takže od pondělka raději pryč

Skepsi sdílím. Bez změny přístupu pana Z. k Wikipedii nevidím důvod k optimismu, pokud jej ovšem nedefinujem jako slepu víru. Počítám s tím, že, bez oné změny, to tu od pondělka bude vypadat jak je očividno na Speciální:Contributions/Vít_Zvánovec. Ne děkuji, to nemusím mít. Zastihnete mne mailem, dejte vědět, pokud bych se odmlčel. Pokud mohu nějak smysluplně přispět, (po rozvaze) učiním. Hezký večer –wiki-vr 15:23, 25. 8. 2005 (UTC)

Nechcete se trochu naučit slovensky? Na sk se nic podobného neděje a dá se tam pracovat, byť ma sloveštna zatial moc neposlúcha...
Jinak opravdu by mne zajímalo, co opravňuje pány JP a Mč k dobrým pocitům, neboť pomluvy, které kolem sebe pan Zvánovec plive na meta (jinak jeho útok na pana Vrbu ohodnotit neumím), bych hodnotil jako důkaz toho, že veškeré naděje zmizely. Koneckonců, těžko věřit, že se sem pan Pečina vydal po dlouhé době sám od sebe a nikoliv na jeho žádost. K Mč. bych dodal, že týden považuji za mírný trest v poměru k řádění provinilce, což je ovšem způsobeno faktem, že pan Zvánovec měl být zablokován mnohem dřív. Cinik 15:49, 25. 8. 2005 (UTC)

No, s tou slovenštinou nevím, já jí rád poslouchám, ale nechtěl bych jí na sk.wiki kazit (leda že bych se tam snažil prosadit svébytný "pravopis" :-).
Jinak obdivuji odvahu, v pondělí zase tady spustit to řádění, asi to nějak patří k naší kultúře, že neumíme dávat hranice. Zdá se mi, podle psaní o té věci, že někteří správci začínají tušit, že by pak měli řádění zarazit hned.
Ale nikde nevidím ani náznak poznání pana Z., že by něco z jeho strany bylo na místě učinit.
Takže od pondělka raději pryč. –wiki-vr 10:57, 26. 8. 2005 (UTC)

Wikipedie:Žádost o práva správce a Wikipedie:Žádost o jmenování správcem

Po posledním vývoji jsem oprášil návrh formálního postupu jmenování správců - výsledek, jako obvykle značně inspirovaný en:, najdete na Wikipedie:Žádost o jmenování správcem. --Wikimol 18:04, 25. 8. 2005 (UTC)

O 30 minut starší je na Wikipedie:Žádost o práva správce. --Li-sung 18:06, 25. 8. 2005 (UTC)

Bude někdo proti, pokud to sloučím jako dva návrhy třeba na Wikipedie:Žádost o správcovství? --che 18:36, 25. 8. 2005 (UTC)

Přátelé, přestávám se v těch návrzích orientovat, je toho moc a na různých místech. Kde všude by si měl wikipedista číst návrhy a vyjádřit se k nim? Chtělo by to zpřehlednit. Mohl by mi někdo ukázat aspoň seznam všech návrhů? Je spoleh na Kategorie:Wikipedie:Navrhovaná pravidla? Mimochodem v návrzích pravidla pro přijímání pravidel je tahle kategorie jinak pojmenovaná. -- Egg 08:29, 26. 8. 2005 (UTC)

Na kategorii je spoleh (až na rozcházející se název:), všechny návrhy závazných pravidel v ní povinně jsou. --che 09:03, 26. 8. 2005 (UTC)

Kategorie u obrázků

V commons jsou obrázky řazeny do kategorií. Na české Wikipedii jsou obrázky řazeny pouze automaticky do kategorií podle šablony licence Kategorie:Obrázky wikipedie . Myslím si, že by se měly také řadit do (nějakých nových "obrázkových") kategorií, alespoň přibližně. Nevím, jak lze nalézt na české wikipedii potřebný obrázek. --snek01 12:18, 28. 8. 2005 (UTC)

Wikipedie není na rozdíl od commons skladištěm obrázků a každý by měl být použit v článku. --Li-sung 15:32, 28. 8. 2005 (UTC)

Anglická taky není skladištěm obrázků a přesto jsou v ní tematicky řazené, vizte en:Category:Wikipedia images by topic. Jsem rozhodně pro, abychom měli takové kategorie, pokud se toho někdo chce ujmout. --Egg 16:21, 28. 8. 2005 (UTC)

Ta kategorie vznikla možná ještě před vznikem Commons (a hlavně na en: mají obrázků strašně hodně moc), každopádně já bych byl spíše pro to, co nejvíce obrázků ládovat na Commons. Tady by měly zůstat prakticky jen nesvobodné, se kterými si to jednoho dne stejně možná budeme muset vyříkat. :-) --Mormegil 20:10, 28. 8. 2005 (UTC)
Nezávisle s editkonfliktem: Já se toho určitě neujmu, protože nestíhám, ale nebránil bych se tomu. Nejlepší by bylo, kdyby ti kolegové, kteří by rádi měli obrázky tříděné, naznačili, co (jaká struktura kategorií) by jim při hledání pomohlo. Jestli např. Portréty lidí/Mapy/Diagramy/... Je tu ale přece jen malý háček. Nějaký systém kategorií bude mít značně deformované naplnění, protože většina obrázků patří primárně na commons. Na cs: je místo především pro mapky a schémata s českými popisky, titulní listy českých knih apod. Prostě to co ani potenciálně cizí wiki nevyužijí. A ovšem taky obrázky, které se nevejdou do přsnějších licenčních kritérií commons. Miaow Miaow 20:14, 28. 8. 2005 (UTC)

Commons mají moc přísnou licenční politiku, chtějí v podstatě jen GFDL a PD. Nejde tam nahrát fair-use, dokonce ani logo, žádné noncommerical, web only, screenshoty nesvobodného software, přebaly knih a podobně. Nemá smysl tam dávat obrázky s českými nápisy. To všechno musí být zde, musí se to sem z jiných wiki (většinou anglické) kopírovat a bude toho, dá-li Bůh, čím dál víc. Klidně může přijít wikipedista s vlastními kvalitními obrázky, který si zvolí noncommerical, a přece ho s tím nepošlem pryč.

Tématické kategorie - no jistě se lze inspirovat v anglické, navíc některé obrázky můžou spadat do více kategorií zároveň a bude tam nějaká hierarchie. Co mě teď tak z hlavy napadá: fotografie lidí, fotografie přírody, zvířata, rostliny, architektura, interiéry, letecké snímky, technika, astronomie (tu určitě rozdělit jemněji), mapy, satelitní snímky, snímky papírových dokumentů, schémata, chemické vzorce, screenshoty, symboly, grafy, erby, vlajky, loga, propagace.

--Egg 20:41, 28. 8. 2005 (UTC)

Z mého pohledu je kategorizace obrázků zbytečná, neboť jak řekl Li-sung, na cswiki dávám obrázek jen pokud ho chci hned použít v článku. Pokud mám obrázek, který by mohl být užitečný i mimo článek, do kterého jsem ho právě přidal (a který ho tedy výborně popisuje a určitě přes něj půjde najít), dám ho na commons. Samozřejmě, pokud se někomu do té práce chce natolik, že vybuduje strom obrázkových kategorií a vyvěsí ho někde tak, že ho najdu a pochopím, asi ty obrázky zařazovat budu, ale budu přitom mít pocit, že to moc k ničemu není :) --che 22:07, 28. 8. 2005 (UTC)