Skepse (z řeckého sképsis, pochybnost) může znamenat: