Wikipedie:Arbitrážní výbor/volby leden 2022/Tchoř


Archivovaná stránka

Nacházíte se na stránce, která byla archivována. Neměla by tedy být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.

TchořEditovat

Tchoř (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty)

 • žádost podána: 18. 1. 2022, 06:19 (CET)

Volby ukončil--F.ponizil (diskuse) 5. 2. 2022, 18:30 (CET)

Hlasovalo 38 wikipedistů, z toho platných hlasů bylo odevzdáno 38. Podmínka 20 hlasujících byla splněna.

Hlasování skončilo výsledkem 27:8:3 (pro : proti : zdrželi se), což představuje 77% podporu. Podmínka dvou třetin z hlasů pro+proti byla splněna.

Wikipedista Tchoř byl zvolen do Arbitrážního výboru.--F.ponizil (diskuse) 5. 2. 2022, 21:03 (CET)


ZdůvodněníEditovat

Do arbitrážního výboru kandiduji potřetí (předchozí kandidátky: 2010, 2020). Hlavním důvodem je obava, že kandidátů bude málo, a přesvědčení, že české Wikipedii existence arbitrážního výboru prospívá. Problematickým uživatelům může schválit opatření na míru, takže omezí narušitelský charakter jejich činnosti, aniž by jim zcela znemožnil editovat a tím se třeba té spolupráci postupně naučit. Příliš drsné správce může korigovat, těm opatrnějším nabízí možnost vyhnout se nutnosti kontroverzně silného zásahu (typicky typu WP:IAR) a místo toho svěřit problematického uživatele méně kontroverznímu a především méně osobnímu procesu.

Myslím, že arbitrážní výbor pomáhá proti polarizaci komunity a zvyšuje naděje, že se na české Wikipedie dokáží navzájem přinejmenším snášet uživatelé reprezentující různé myšlenkové proudy. Zejména pro Wikipedii, která není psaná zrovna „světovým jazykem“, a kde můžeme množství potenciálních editorů ohraničit podstatně menším množstvím mluvčích než třeba u Wikipedie anglické, mi to přijde jako velmi podstatný faktor pro další rozvoj.

Na své končící funkční období nejsem zrovna hrdý, svým očekáváním jsem nedostál. Částečně to mohu omluvit pandemií, která mi docela zamávala s časovými možnostmi a mírou soustředění, kterou jsem mohl Wikipedii věnovat. Věřil jsem, že budu patřit po celou dobu k „tahounům“ výboru, budu dohledávat důkazy, dělat jejich rozbor atp., ale nakonec jsem u části rozhodnutí svou účast omezil jen na kontrolu práce jiných arbitrů a zahlasování.

Svou kandidaturu beru i jako povzbuzení jiných, aby také kandidovali. Třeba proto, že vedle Tchoře, který šanci už dostal a očekáváním tak úplně nedostál, bude komunita k jejich kandidatuře vstřícnější.

HlasováníEditovat

ProEditovat
 1. ProPro Pro V předchozích volbách jsem nehlasoval pro Tchoře kvůli souběhu funkcí správce a arbitra. Po dvouleté zkušenosti z výboru vidím, že Tchoř dokáže tyto dvě role oddělit. V kandidátce píše, že byl méně aktivní než čekal. Já zevnitř výboru musím říci, že návrhy, které podával jsou dobré a promyšlené. Rád s ním budu nadále spolupracovat v ArbComu.--F.ponizil (diskuse) 22. 1. 2022, 18:36 (CET)
 2. ProPro Pro Jednoznačně. Nevidím žádný problém. S kolegou se mi spolupracovalo dobře. K práci v AV přistupuje kvalifikovaně. --Rosičák (diskuse) 22. 1. 2022, 18:54 (CET)
 3. ProPro Pro --Khamul1 (diskuse) 22. 1. 2022, 19:49 (CET)
 4. ProPro Pro Herigona (diskuse) 22. 1. 2022, 22:22 (CET)
 5. ProPro Pro A dík za snahu o zachování kontinuity AV --KPX8 (diskuse) 22. 1. 2022, 23:15 (CET)
 6. ProPro Pro Jedine za. A nehovor, že nie si veľkým prínosom pre AV.--Lalina (diskuse) 23. 1. 2022, 02:26 (CET)
 7. ProPro Pro --Podzemnik (diskuse) 23. 1. 2022, 06:08 (CET)
 8. ProPro Pro - Chtěl bych jenom napsat, že obecně nepovažuji kumulaci arbitra a správce za vhodnou, proto je toto můj poslední hlas pro pro kandidujícího správce, muselo by jít o naprostou výjimku. Jinak nemám s kolegou Tchořem ansoultně žádný problém. --Chalupa (diskuse) 23. 1. 2022, 16:41 (CET)
 9. ProPro Pro Jsem pro to, aby kolega Tchoř pokračoval jako arbitr, když se k tomu rozhodl. Hlasuji tedy takto, i když je asi známo, že se ve výkladu jistého doporučení s kolegou Tchořem neshodnu. V poslední době byla a je (covid-19) celkově obtížná situace a teď kandidují jen dva lidé, což je málo. Ti by měli být zvoleni, a ne jeden z nich odmítnut. A to zrovna ten, který má na Wikipedii dlouholeté bohaté zkušenosti (pardon, ale už jsem hlasoval také pro kolegu Herigonu). Jeden jiný kolega napsal: „Tento institut tu máme jako nejvyšší instanci řešení sporů, před kterou přichází wikipedisté poté, co ostatní řešení selhala.“ Přitom hlasoval proti, ale samozřejmě jeho rozhodnutí respektuji. Stávající arbitr Tchoř odpověděl: „Nemyslím si, že arbitrážní výbor je plně nahraditelný správci.“ Dalo by se k tomu dodat, že AV je tady absolutně nezbytný. Tchořova odpověď je ale sama o sobě natolik trefná a závažná, že v jeho připadě jdou pro mne tady nějaké jiné námitky stranou. Představme si svět, kde existují jen lokální samosoudci, ale žádný vyšší soud a také žádný odvolací soud. Tak to teda ne, tak to nemůže a nesmí na české Wikipedii být. --Zbrnajsem (diskuse) 23. 1. 2022, 18:01 (CET)
  @Zbrnajsem:Wikipedie není demokracie ani normální svět. Wikipedie se má v mých očích primárně udržovat, jako se kupují potraviny a vynáší smetí, ne v ní řešit obsáhlé případy a uživatelská melodramata, jejichž podstata je většinou marginální. To je právě problém, na který narážím, moc jste si navykli řešit malicherné spory u „Wiki-soudu“ a některým těmto „Wiki-soudcům“ (jmenovat nebudu) až příliš narostl hřebínek a ego. Vrcholem toho jsou hlasy pro jen proto, aby tato instituce mohla dále fungovat, byť se loni ukázalo, že je značně nepružná a nefunkční. Když už taková autorita, raději žádná než jen na oko. OJJ, Diskuse 24. 1. 2022, 12:29 (CET)
 10. ProPro Pro Myslím si, že nějaký arbitr je lepší než žádný arbitr. Mám ovšem velký zdvižený prst nad fungováním AV. Vezměme si třeba poslední ŽOO, která skončila v archivu kvůli tomu, že na ni AV nebyl schopen adekvátně a hlavně včas reagovat. --Martin Tauchman (diskuse) 23. 1. 2022, 22:28 (CET)
 11. ProPro Pro --Ján Kepler (diskuse) 24. 1. 2022, 09:06 (CET)
 12. ProPro Pro --Xyzabec (diskuse) 24. 1. 2022, 12:01 (CET)
 13. ProPro Pro --Hrdlodus (diskuse) 24. 1. 2022, 12:43 (CET)
 14. ProPro Pro Dlouhodobě přínosný wikipedista i nestranný a spravedlivý arbitr. --Wikipedista:Whiny15 24. 1. 2022, 15:37 (CET)
 15. ProPro Pro Tchoře považuju za velmi kvalitního kandidáta co se týče schopností potřebných pro tuto funkci. Bylo by ale fajn, kdyby AV opět začal řešit všechny předložené kauzy a nenechával je vyhnít do ztracena. --Palu (diskuse) 24. 1. 2022, 20:08 (CET)
 16. ProPro Pro V diskusi zaznívá kritika problémů kolem fungování Arbitrážního výboru v poslední době, jejich vnímání částí komunity, ale také určitá reflexe ze strany členů AV. Myslím, že i to je důležitá součást zkušeností k uvědomění si důležitosti a potřeb funkčních mechanismů. Navíc aktivních, zkušených a k práci ochotných editorů není tak moc. Z těchto důvodů jsem pro a věřím, že zmíněné zkušenosti kolega Tchoř v případě úspěchu dokáže spolu s ostatními pozitivně využít a že s opětovnou kandidaturou taky dostatečně zvážil, zda a jak se tomu zvládne věnovat. Krabiczka (diskuse) 25. 1. 2022, 12:44 (CET)
 17. ProPro Pro. AV dlouhodobě vnímám se smíšenými pocity, ale v současném složení mi až tak nevadí, Tchoř je navíc jeden těch, u kterých věřím, že to opravdu dělá pro komunitu a ne pro svoje ego. Sám svůj volný čas raději využiju tvořením , i když jsem také zvažoval, zda se do toho nevrhnout. Věřím, že v následujícím období bude AV fungovat a všichni členové budou mít aspoň trochu času. JAnD (diskuse) 26. 1. 2022, 07:48 (CET)
 18. ProPro Pro --Podroužek (diskuse) 26. 1. 2022, 18:28 (CET)
 19. ProPro Pro --Gortyna (diskuse) 27. 1. 2022, 09:03 (CET)
 20. ProPro Pro --Mercy (diskuse) 28. 1. 2022, 10:13 (CET)
 21. ProPro Pro --Grtek (diskuse) 28. 1. 2022, 11:11 (CET)
 22. ProPro Pro Která ze dvou možností spíš pomůže fungování AV? Zvolit arbitra, nebo nezvolit arbitra? --Matěj Suchánek (diskuse) 29. 1. 2022, 16:59 (CET)
 23. ProPro Pro Hodně dlouho jsem uvažoval, jak hlasovat. Loňský výkon AV byl katastrofa a Tchoř k tomu také svým dílem přispěl. Na druhou stranou nemůže být jen jeden obětní beránek, sebereflexi má. I tak jsem se chtěl zdržet, ale po zjištění, že František rezignuje k 30.6., hlasuji pro, jelikož si myslím, že AV potřebujeme, ale funkční ve všech směrech (tj. i personálně obsazený). Škoda, že se nepřihlásilo více kandidátů, nová krev by byla potřeba. Tchoři, dávám Vám důvěru, prosím snažte se být více aktivní. --Quar (diskuse) 30. 1. 2022, 06:28 (CET)
 24. ProPro Pro RiniX (diskuse) 2. 2. 2022, 13:14 (CET)
 25. ProPro Pro --Jvs 3. 2. 2022, 19:22 (CET)
 26. ProPro Pro Anna Tesař 4. 2. 2022, 20:17 (CET)
 27. ProPro Pro Je to obtížné rozhodování. Z přehledu doby rozhodování ŽOO je vidět, jak se původní záměr rychlého řízení, které se podařilo prvních pět let držet pod jeden měsíc, nejprve v letech 2015-2016 prodloužilo na takřka standardní dva, tři i čtyři měsíce, což už tehdy bylo považováno za problém. V letech 2017-2018 se to podařilo překonat a vrátit (až na výjimku) k onomu jednomu měsíci, aby to v roce 2019 znovu úplně zabilo období čtyřměsíčního přešlapování a rozjímání. Nové složení AV to pak znovu nastartovalo a v roce 2020 se dařilo stabilně držet jednoměsíční limit až do loňského léta, kdy akceschopnost výboru prakticky zkolabovala, dvě žádosti se projednávaly třetinu roku, jedna dokonce půlrok, další tři byly předčasně archivovány pro nečinnost.
  Při srovnání s chronologickým přehledem obsazení AV je patrné, že Tchořův nástup spolu s uživateli F.ponizil a následně Lalina přispěl v roce 2020 k aktivizaci výboru. Kolečka se zadrhla pak zas až v dalším volebním období s novou dvojící Khamul1 a Mario7. Po příčinách se dá těžko pátrat bez nahlédnutí pod pokličku, různé náznaky a spekulace zazněly v diskusi i u hlasů Proti. Chápu, že Tchoř svou kandidaturu pojal spíš jako vyprovokování dalších lidí k vlastní kandidatuře, což se ale bohužel moc nepovedlo. A tak bych to zkusil vzít z úplně jiného konce: nechť kandidát vezme na sebe zodpovědnost, poučí se z onoho neblahého období, pořádně zabere a dokáže v období následujícím, že to jde i lépe. Protože nezvolení by patrně nevedlo k výsledku o moc lepšímu, pokud se tu nenabízí zástupy nadějnějších kandidujících. --Bazi (diskuse) 5. 2. 2022, 17:58 (CET)
ProtiEditovat
 1. ProtiProti Proti Loni byl AV zcela nepružný orgán (kauzy se stále táhnou dlouhé měsíce), a ještě jsem viděl chování arbitrů, jež jsem nikdy předtím nepozoroval. Za odpověď děkuji, považuji ji za vhodnou i pro ostatní hlasující. Já mohu s čistým srdcem říct, že jsem určitě pro Tchoře – správce, ale už ne pro Tchoře – arbitra. OJJ, Diskuse 23. 1. 2022, 05:39 (CET)
  Sory, ale tento argument je falešný. Posuzujete jednotlivce na základě práce celého kolektivu. A o práci kolektivu máte jen mlhavé představy. Uvádíte, že jste pozoroval chování arbitrů, které jste nikdy nepozoroval, ale připisujete ho na vrub Tchořovi. Dopustil se ho prosím on? Pokud ano, uveďte prosím kde. --Rosičák (diskuse) 23. 1. 2022, 06:00 (CET)
  @Rosičák: AV je kolektivní orgán. Proti bych tedy byl i u kohokoli z jeho současného obsazení. OJJ, Diskuse 23. 1. 2022, 06:12 (CET)
  AV jistě kolektivní orgán je, ale žádný arbitr nenese odpovědnost za to, co koná nebo nekoná jeho kolega. Nemá na něj většinou větší vliv, než kdokoliv jiný, jež mu může napsat mail nebo do diskuse. To, co tu prosazujete je princip kolektivní viny ve smyslu "někdo z nich tím vinen byl - nevěřím tedy nikomu z nich". Hlas tedy není proti Tchořovi, ale proti výboru jako celku. --Rosičák (diskuse) 23. 1. 2022, 06:45 (CET)
  Nechci tím teď zpochybňovat zbytek Tvého hlasu. Ale opravdu by mne zajímalo, zda bylo konkrétně na mém chování něco divného. --Tchoř (diskuse) 23. 1. 2022, 18:45 (CET)
  @Tchoř, OJJ: Když nad tím tak přemýšlím, nejsou tím myšleny ty zmatky kolem ŽOO Whiny15?--F.ponizil (diskuse) 24. 1. 2022, 11:12 (CET)
  @Tchoř, Rosičák, F.ponizil:AV vystupuje všude jako kolektivní orgán, zdá se mi rozumné aplikovat tam princip kolektivní viny, když jinde si hraje na kolektivní autoritu. Tchoř byl členem neaktivního výboru, Tchoř nereagoval pružně ani na podané žádosti, ani na chování ostatních členů výboru. Zcela košér by v mých očích bylo, aby se AV rozpustil a všichni jeho současní členové požádali o potvrzení svých mandátů, kandidovat se ale tady rozhodl Tchoř. OJJ, Diskuse 24. 1. 2022, 12:29 (CET)
  @Tchoř, Rosičák, F.ponizil, OJJ: Zda by to bylo košer, kdyby se AV za dané situace sám rozpustil, o tom by se dalo sáhodlouze diskutovat. Moje stanovisko je, že by to nebylo dobře. Českou wikikomunitu bychom neměli na takovou cestu pustit. Když se uváží, že Tchořova kandidatura byla včera (nebo kdy) nakliknuta 598krát, ale nehlasoval skoro nikdo, tak to o něčem svědčí. Koukáme se na editace, ale nejdeme do ničeho. Jsme pasívní až to není pěkné. Ruce pryč od nějakých kontroverzních kroků. Samozřejmě to nebyli jenom registrovaní wikipedisté, ale tak jako tak je ta (ne)účast na hlasování alarmujícím signálem. --Zbrnajsem (diskuse) 24. 1. 2022, 13:13 (CET)
  Jinak ano, Whiny15 byla fraška. AV tam nereagoval měsíce a netvrďte mi, prosím, že jste byli týdny mimo civilizaci jako Sandokan na Mompracemu. Že nebylo možné ten případ projednat. Přeji vám všem pochopitelně klidnou dovolenou, nikdo nechce každodenní aktivitu, ale obětovat v to léto třeba jeden večerní blok v TV pro inteligentní domluvu (třeba i přes Skype) a následné sepsání nálezu, přičemž hlasování by bylo podle časových možností jednotlivců, to by byla z mého pohledu ekvivalentní oběť za to, že jste měli důvěru komunity. Co se covidu týče, jsem rád, že jste všichni ok. O Máriovi tuto zprávu bohužel nemám, ale že arbiterstvo nemá kontakt na svého člena a nedá ani komunitě veřejně vědět, že se evidentně nemůže zapojit, to mě taky zaráží (ale možná jsem toto jen přehlédnul). OJJ, Diskuse 24. 1. 2022, 12:51 (CET) --OJJ, Diskuse 24. 1. 2022, 12:51 (CET)
  @Tchoř, OJJ, Chrz, Rosičák:Skype je jistě dobrý nápad, v rámci mého mandátu jsem to navrhoval, ale tento návrh nebyl přijat. V rámci výboru jsme mluvili o Mariovi s obavami, jestli se mu něco nestalo. Během listopadu a prosince jsem ho kontaktoval jak mailem tak na DS, kde nereagoval. Když se ohlédnu zpět, tak jsme to měli zveřejnit, to byla chyba. Osobně jsem to nechtěl „zametat pod koberec“, věřil jsem, že se Mario7 vrátí. Na své DS psal, že potřebuje dobít baterky, že je vyhořelý. Doufám, že je v pořádku. Mějte se všichni fajn. S pozdravem--F.ponizil (diskuse) 25. 1. 2022, 12:50 (CET) P. S. Že se něco děje, bylo naznačeno v posledních dvou řešených ŽOO, kde byl odkaz na čl. 12 WP:PA: Jeden případ může řešit i část arbitrážního výboru, vždy ale nejméně tři členové. Za výsledek odpovídají všichni členové skupiny stejnou měrou.--F.ponizil (diskuse) 25. 1. 2022, 12:55 (CET)
 2. ProtiProti Proti Popravdě Tvoji kandidaturu nechápu. Naprosto chápu, že přijdou v životě starosti, které člověku vytvoří neplánované wikiprázdniny. Znám to ze své zkušenosti moc dobře. Jako arbitr ses poslední měsíce ke konci období promlčel a najednou chceš mandát obhajovat, přičemž je vysoce pravděpodobné, že čas mít ještě dlouho nebudeš. Nechápu, že Ti bylo zatěžko napsat jednu větu, že vlivem neplánovaných okolností budeš určitý čas mimo. V kandidátní řeči píšeš o potřebě zachování AV, ale navolením neaktivních kandidátů dojde k pravému opaku. --Gumideck (diskuse) 23. 1. 2022, 10:22 (CET)
  Tak já holt naopak považuji za vysoce pravděpodobné, že pandemie už skutečně odezní. Jinak bych nekandidoval. Sice si myslím, že i „jen hlasující“ arbitři jsou z hlediska pestrosti pohledů lepší než neobsazená místa, ale zrovna pozice správce mi dává možnost poměrně účelně pomáhat arbitrážnímu výboru zvenčí a to je také škoda nevyužít. Například k němu důsledně odkazovat ty, již si žádají řešení sporu od správců. Zrovna to mi je jako správci-arbitrovi trapné, že bych si případy tak trochu přihrával sám sobě.--Tchoř (diskuse) 23. 1. 2022, 18:45 (CET)
 3. ProtiProti Proti Můj hlas patří spíše celému AV za práci v roce 2021 a stejně bych v těchto volbách hlasoval u každého ze současných arbitrů. Pokud má AV fungovat ve prospěch projektu, pak musí být mnohem pružnější. V souladu s ochranou kvality české Wikipedie bylo loni navrženo opatření proti uživatelům Petr1888 a Zoner60, a to z důvodu zakládání obrovského množství nekvalitních článků. K uzavření došlo po 4 a 6 měsících, během kterých tito wikipedisté založili dalších asi 180 článků a zbytečně tak zatěžovali patrolu. Nelíbí se mi také, že tu v létě visely skoro 3 měsíce dvě ŽOO, které podal relativní nováček, který nesprávně pochopil účel výboru a které měl IMHO AV během několika málo dní rozhodnout neprojednávat (či jednodušeji, bez nutnosti domluvy v rámci AV, navrhnout individuálně uživateli stažení). --Lukša (diskuse) 23. 1. 2022, 13:30 (CET)
 4. ProtiProti Proti Kandidáti nám kandidují a žádosti k AV zatím padají pod stůl z důvodu jejich nečinnosti. Smutné. Nikdo nečeká zázraky na počkání, ale arbitr, který je časově zřejmě natolik zaneprázdněn, že nezvládne ani v řádu měsíců napsat k žádosti stručnou noticku, zda se výbor záležitostí bude, či nebude zabývat, a o účast v hlasování ho musí kolegové veřejně upomínat, by arbitrem být neměl, sorry jako. Což platí i pro ty ostatní. Dále viz kolega nade mnou, se články Petra1888 o tatranských dolinách, se strojově zmršenými názvy rostlin a přírodovědnou terminologií, které bylo potřeba dohledávat a opravovat, jsem si za dlouhých letních arbitrovských prázdnin též užil svoje. --Borzywoy (diskuse) 23. 1. 2022, 17:31 (CET)
 5. ProtiProti Proti Tchoř je pro mě PAN WIKIPEDISTA, jeden z top lidí zde na wikipedii, ke kterému obdivně vzhlížím, často se setkávám s jeho články. Po tom, co arbitrážní výbor ale předvedl svou nekomunikací a vyšuměním spousty věcí, si myslím, že nikdo ze současných členů by tam neměl kandidovat. Nevím, co se pořádně přihodilo, proč se výbor tak odmlčel, proč nekonal. Není to vděčná funkce, dívám se, že spoustu lidí odradila od další činnosti. A to by bylo u Tchoře škoda. Pro jakoukoliv jinou funkci mu dám hlas, který si zaslouží. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Stavrog (diskusepříspěvky) 23. 1. 2022, 22:01‎ CET
 6. ProtiProti Proti Ač nerad. Ale práce, či spíš nepráce (a hlavně i nekomunikace) AV za minulé období je hodně vypovídající. A kandidovat do AV s tím, že už budu mít čas, neb pandemie skončí, je pro mě hodně podivný argument. A co když pandemie neskončí? To bude AV zase hibernovat? To tak prostě nejde... S dovolením, buď budu mít čas na AV, nebo si tím nejsem jistý a kandidovat nebudu a třeba si rok počkám a odpočinu si... Toť můj skromný názor. Nebo to taky může dopadnout jak u jistého poslance, že... --VasekPav (diskuse) 24. 1. 2022, 18:25 (CET)
  Pokud pandemie neskončí, tak to neznamená, že budu AV zásadně brzdit. I v takovém případě bych dokázal často najít čas na to, abych si přečetl komentáře a nálezy kolegů a nebo zahlasoval (tedy s výjimkou prázdnin, to opravdu mizím od počítače do přírody třeba na čtrnáct dní). Znamenalo by to ovšem, že ani nebudu tím, kdo bude arbitrážní výbor „pohánět“. Tedy tím, kdo bude věc aktivně posouvat dál přes překážky, snažit se dohledávat důkazy, snažit se na základě předběžně vyjádřených (často dosti protichůdných!) postojů pracně zformulovat kompromisní stanoviska přijatelná pro většinu arbitrů a podobně. Tedy zastávat tu roli, na kterou zhruba od června do listopadu neměl některé měsíce elán nikdo - a proto věci vázly. Tu roli jsem ten první rok a půl občas na sebe bral a je to ta role, o které věřím, že na ni díky končící pandemii zase najdu čas. --Tchoř (diskuse) 25. 1. 2022, 15:58 (CET)
  Děkuji za odpověď, pokud letos neuspějete a budete kandidovat příště, tak nejspíš můj hlas máte. Prostě tento hlas berte jako vysvědčení za práci za minulé období. Sice to teda trochu schytáváte i za ostatní, ale věřte, těm to "spočítám" při příštích volbách :-). Pokud teda bude komu :-D. --VasekPav (diskuse) 25. 1. 2022, 17:11 (CET)
  Pozn na okraj: Zdá se mi, že je to vysvědčení (a to nejen od Vás) za necelý rok. Jak psal Tchoř výše od června do listopadu nikdo neměl sílu táhnout tu káru dál. Já byl vyhořelý, Mario7 taky a ostatní byli zaneprázdnění... V roce 2020 jsme zvládali vyřešit ŽOO za měsíc AV byl funkční institucí, což bylo během loňských voleb nejednou kvitováno s povděkem. Zkraje roku 2021 jsme řešili tři ŽOO (v průběhu voleb skončila Jan kozak, po volbách to byly ŽOO Chrz – revize opatření Chrzwzcz 2 a Hejhulák). Všechny byly vyřízeny za měsíc. Ta douška že nám to „spočítáte“ při dalších volbách mi přijde zvláštní... Mariovi7 zanikl mandát, já k 30. 6. t. r. rezignuji a jak to vidí Lalina s případnou kandidaturou nevím. Přijde mi to nefér, že kvůli špatnému konci, se hodí do koše všechna kvalitní (a velmi často nevděčná) práce, která byla odvedena. S pozdravem--F.ponizil (diskuse) 25. 1. 2022, 17:39 (CET)
  Jsou tam smajlíky a ještě v uvozovkách, tak to prosím neberte úplně vážně. Samozřejmě si práce AV vážím, ale tak to holt bývá, že se vidí jenom ta zaváhání, která přebijí i to dobré... --VasekPav (diskuse) 25. 1. 2022, 17:46 (CET)
  Zrovna ten poslední smajlík byl pochopen jinak než asi byl zamýšlen... Mě na ArbComu hodně záleží, investoval jsem do práce arbitra hodně energie a mrzí mě, že se s vaničkou vylévá i dítě--F.ponizil (diskuse) 25. 1. 2022, 17:53 (CET)
 7. ProtiProti Proti Neakceptovatelný (ne)výkon jako arbitra v posledním období - neosvědčil se. --Týnajger (diskuse) 24. 1. 2022, 19:02 (CET)
 8. ProtiProti Proti Současný AV je nedůstojná komedie plná omylů. Pomalost, tajnůstkářství, výmluvy, arogantní výlevy ve stylu „vládneme, nerušit“, podivné čachry kolem čtrnáctidenní lhůty pro archivaci, zpackané opatření, která bylo zrušeno pro nevykonatelnost. Vrcholem je, když arbitři nebyli schopni ani včas aktualizovat stránky výboru a oznámit zánik mandátu jednoho z kolegů.--Hnetubud (diskuse) 2. 2. 2022, 14:22 (CET)
Zdržuji seEditovat
 1. Zdržuji seZdržuji se Zdržuji se AV byl v posledním roce mlčenlivý spolek, u kterého nevíte, jestli něco potichu řeší, nebo spíše neřeší - jak se ukázalo. Komunikačně naprosto nezvládnutá činnost. Dvě žádosti spadly pod stůl pro naprostou nečinnost. Pokud není AV schopen v současné sestavě ani během 3 měsíců rozhodnout, jestli "obžalovaný" koná nebo nekoná podle čerstvě dojednaného konsenzu, a jestli žalobce už nejedná spíš z osobních než objektivních příčin, tak v současné sestavě moc akční není a není správné zase stejnou sestavu potvrzovat, protože za chybu nekomunikace může každý jeden člen tohoto sdružení, ať už by tvrdil cokoliv o jednotném vystupování AV a vypouštěním pouze oficiálních schválených oznámení. Je to takový problém říct, že teď se neúřaduje, protože jsou osobní problémy nebo něco? Ale aby tady někdo netvrdil, že jsem v nějakém střetu zájmů, protože zrovna mě má AV teď řešit, tak aspoň komentářem. Chrz (diskuse) 23. 1. 2022, 10:42 (CET) Edit: Tak po pár hodinách už i ta žádost na mě padla pod stůl, a ne, nebylo to alespoň protentokrát přičiněním AV, i toto musel udělat někdo jiný. Zlí jazykové by mohli říct jen to, že AV vyvinul v poslední jedinou významnější aktivitu a tou byla starost o znovuzvolení, kde se reaguje naprosto neskonale pružněji. Ale to by bylo jistě nefér zhodnocení... že Chrz (diskuse) 23. 1. 2022, 18:58 (CET)
  Co se týče porovnání aktivit: Sám za sebe si rozhodnu, jak na něco reagovat, opravdu o poznání pružněji, než když se musím snažit dohodnout na společném stanovisku s několika dalšími lidmi. Na tom není nic neférového nebo zlého, to je poměrně samozřejmá záležitost. Jen je tedy mylné tvrzení, že tu AV projevuje starosti o znovuzvolení. Ty tu AV jako celek neprojevuje, tady mluvíme každý za sebe.--Tchoř (diskuse) 23. 1. 2022, 19:32 (CET)
  dále dole
 2. Zde se zdržím. S Tchořem mám obecně dobré zkušenosti (minimálně jako se správcem a byrokratem), ale jak už napsali někteří, AV měl v minulém roce do optimálního fungování dost daleko (případ interních neshod kolem Whinyho ventilovaných ven + téměř zapadlá má ŽoO Petr1888). Na druhou stranu mi přijde důležité, že dosavadní arbitři (F.ponizil, Khamûl i Lalina) hlasují pro, takže spolupráce uvnitř výboru asi nějak fungovala. Pro to, abych Tchoře aktivně podpořil, je to ale málo. — Draceane diskusepříspěvky 24. 1. 2022, 22:11 (CET)
 3. Zdržuji seZdržuji se Zdržuji se Tchoře si nesmírně vážím jako špičkového wikipedisty, avšak poté, co AV předváděl v posledním období, opravdu nemohu hlasovat pro, ač mě to sakra mrzí. Po zvolení jsem měl od Tchoře očekávání, že trochu zracionalizuje a zkoriguje úlety některých arbitrů, kteréžto očekávání se bohužel nenaplnilo. --Vojtasafr (diskuse) 3. 2. 2022, 22:19 (CET)

KomentářeEditovat

RosičákEditovat

Děkuji moc, že se snažíte zachovat funkčnost výboru. --Rosičák (diskuse) 18. 1. 2022, 17:52 (CET)

OJJEditovat

@Tchoř: Pochopitelně se nebudu pídit po interních podrobnostech jednotlivých případů, nicméně docela by mě zajímalo, co se uvnitř té slavné instituce děje. Kauzy se táhly nekonečné měsíce, rovněž jejich řešení a „archivace“ připomínaly spíše tragikomedii a vyplouvala na povrch i nesnášenlivost ve výboru. To jsi zmiňoval sám, včetně dlouhé neaktivity. Co se týče složení výboru, tak kolega Mario7 se náhle odmlčel (doufám, že je to pouze Wikidovolená, ne např. nějaký zdravotní problém, protože mně nereagoval ani na soukromý mail, i když jsme si spolu loni celkem dost psali kvůli prověřování článků), Khamul1 jako neúnavný pisatel článků se od tvorby obsahu od vstupu do AV zcela distancoval.

Pokud je jeden kolega neaktivní, druhý znechucený a Ty ses podle vlastních slov zde do případu zapojoval „jenom na skok“, považuji takový výbor za fakticky zbytečný. Jaká je pro projekt výhoda, když si pár lidí z povinnosti pytlíkuje za oponou nějaké rozhodnutí a nezapojují se do toho zodpovědně ani všichni členové, případně se ještě poštěkají sami, ve srovnání s veřejným správcovským rozhodnutím? Osobně tedy celou tuto instituci hodnotím dlouhodobě jako zbytečnou a plně nahraditelnou správci; Wikipedie je encyklopedie, nikoli právní stát, má se tedy podle mě omezovat na primitivní správu článků a problematických uživatelů ve stylu blok, smazání, zámek, přepsání hesla, oprava technické chyby atd. To, že si z AV někteří problematičtí editoři udělali imitaci soudního líčení, které jim rozhoduje jejich nekonečné diskuse o osobním útoku a nesmrtelnosti hnědých nezmarů, považuji za hrubý odklon od samotné podstaty projektu (tvořit obsah). Byl jsem nicméně ochoten tuto instituci respektovat jako nějakou uzavřenou skupinu lidí s určitým mandátem, která na Wikipedii uklidňuje takové lidi, co by tu jinak dělali „brajgl“, a snažil jsem se tam hlasovat pro relativně normální lidi, kteří mají tendenci být v AV proto, aby pomáhali obsahu, nikoli aby představovali „wikipedistické soudce“, kterým stouplo ego s tak „důležitou funkcí“ (ano, také jsem kdysi četl, jak mám na vyjádření na ŽoO vyhrazeno jen nějaké jedno místo, protože soudcům taky nikdo neleze na stolici > směšné, AV není nějaký vyšší/kultivovanější orgán, a soud už vůbec ne).

Nepopírám, že cswiki je po covidu v menší krizi, hodně kolegů zmizelo, jenže zvláště poslední roky připomíná AV slavný hrnec s kurare. Kdo tam přišel, znechuceně odešel, mnohdy opustil i editační pole. Kdysi Leome323 (to mně psala sama, snad to tu můžu napsat), Whitesachem (ten tu ale dál edituje), Khamul1, Mates. Opravdu si budeme hrát na to, že všechny odtud ostřihnul covid a povinnosti? Na projekt, který jim přinášel radost, si prakticky vůbec nevzpomenou? A co se vám tam podařilo letos, to je s prominutím podle mě spíše na okamžitou rezignaci všech členů výboru, na na znovunabytí mandátu a lákání dalších kolegů do vašeho kroužku. Kdybyste věnovali ten volný čas patrole nebo údržbě, bylo by to podle mě i pro vás prospěšnější. --OJJ, Diskuse 21. 1. 2022, 08:23 (CET)

Původně jsem chtěl taky něco napsat, ale rozmyslel jsem si to. Jenže mi naprosto mluvíš z duše, a tak to napíšu, i když tentokrát to moc pozitivní nebude. AV poslední roky nefunguje a opravdu funkčním orgánem byl část roku 2020. Osobně zastávám názor, že nefunkční AV je horší, než kdyby nebyl dostatek členů. Tento institut tu máme jako nejvyšší instanci řešení sporů, před kterou přichází wikipedisté poté, co ostatní řešení selhala. Mají očekávání a odchází leda tak zklamaní a frustrovaní. Arbitři týdny a měsíce mlčí, a když se konečně ze záhrobí někdo ozve, je lepší, kdyby mlčel. Mějme buď AV funkční, anebo žádný. To něco mezi tím jsme měli a máme, bohužel. Moc rád podpořím hlasem i takové kolegy, kteří mají odlišné názory, ale kteří vezmou práci v AV vážně a budou komunikovat. --Gumideck (diskuse) 21. 1. 2022, 20:51 (CET)
V tom zásadním se neshodneme. Nemyslím si, že arbitrážní výbor je plně nahraditelný správci. Natož v současné situaci, kdy jim to v podstatě neumožňují pravidla. To vím moc dobře, protože moje prvotní motivace kandidovat do arbitrážního výboru opravdu nebyla a není nějaké stoupání ega, ale to, že jsem jako správce potřeboval někam odkazovat všechny, kdo přijdou na nástěnku správců s žádostmi o rozsouzení sporů, o řešení dlouhodobějšího chování na hraně a podobně, tedy s žádostmi, které tam nepatří a které správce řešit podle pravidel nemá (a tedy by je ani řešit neměl). A očekávám, že stejný problém mají i ostatní správci.
Pokud chceš nahradit arbitrážní výbor prací správců, bylo by to vhodné v rámci nějaké širší diskuse, která kromě zrušení arbitrážního výboru zároveň správcům přidá pravomoci. Například současné pravidlo Wikipedie:Blokování je dosti omezující.
Já si myslím, že bez arbitrážního výboru to bude fungovat ještě hůř, že problematičtí uživatele otráví (použiji-li Tvé názvosloví) správce ještě snáz než arbitry. A dost možná i o nějakého toho velmi aktivního správce přijdeme, až bude blokovat v rámci WP:IAR a na komunitu už to bude moc. A místo nekonečných diskusí a čekání na uzavření žádosti o opatření arbitrážním výborem se ty spory budou řešit nekonečnou diskusí v nějaké žádosti o komentář, která bude viset neuzavřená rovněž celé měsíce, než se najde někdo, kdo by ji uzavřel.
Zkusit v tomto směru vymyslet nějakou reformu jistě můžeš. Ale bez nějaké redefinice smyslu správců to podle mne půjde jen těžko.--Tchoř (diskuse) 22. 1. 2022, 00:29 (CET)
@Tchoř: Ok, ale to je zase taková obecná diskuse. Na vytučněný dotaz, proč AV fungoval jako zadrhnuté hodiny, dva kolegové z něj jsou na Wikipedii neaktivní, proč jste se dle vlastních slov rozhádali a jaké tam tedy máte vztahy, na to jsem odpověď oklikou nedostal. To je podle mě klíčová otázka, pokud se znovu ucházíš o tento mandát. A jestli tedy vidíš smysl v tom, že 2 arbitři na cswiki vůbec nejsou, Ty arbitruješ jen na skok a zbytek se rozhádá. OJJ, Diskuse 22. 1. 2022, 05:30 (CET)
Přiznám se, že jsem tu otázku bral spíš jako řečnickou, na kterou si sám odpovídáš, že o tom rozhádání před půl rokem víš a že pandemii jako hlavní důvod nebereš. Já kandiduji proto, že jsem méně aktivní právě kvůli té pandemii, která mi do života docela zasahuje, a u té teď docela věřím tomu, že až se republikou prožene omikron, tak už víceméně skončí, takže myslím, že budu podstatně aktivnější. Ale pokud rovnou říkáš, že to nebereš, tak mi přišlo zbytečné o tom nějak diskutovat, a přišlo mi důležitější snažit se vyvrátit ten pohled, že bez arbitrážního výboru bude lépe. Mně jako správci lépe nebude.
Arbitrážní výbor z principu věci může fungovat tak, že je vždy činorodý jen jeden arbitr, který si dá práci s připravením podkladů a návrhů k hlasování, a ostatní už se omezí jen na to, že důkazy a argumentaci kontrolují a návrhy korigují a hlasují podle svého pohledu. Před prázdninami přišlo rozhádání, o prázdninách dovolené (a to mi tedy přijde normální a rovnou říkám, že v červenci a srpnu budu arbitrovat zase jen málo), pak to vypadlo slibně a tam už mohu mluvit jen za sebe, že mne z velké části zase vyřadila pandemie, o které jsem si v době odkazovaných optimistických řečí myslel, že je tím očkováním fakt vyřešená a život se vrátí do normálu. Takže jsem roli toho tahouna vzít nemohl a nevzal.
Proč jsou méně aktivní ostatní arbitři, to ví oni (ale třeba František teď někde veřejně zmiňoval, že byl prostě vyhořelý a potřeboval pár měsíců odpočinku, a teď je už aktivnější).
Tím jsem snad zodpověděl alespoň ze svého pohledu dotaz, proč AV fungoval a funguje pomalu. Proč jsme se rozhádali se dá víceméně dohledat: Většina výboru se poměrně pracně dohodla na stanoviscích a návrzích, jeden arbitr se účastnil méně, nicméně žádný zásadní nesouhlas najevo nedával, částečně protože si kvůli komunikačním problémům myslel, že je ke zveřejnění daleko, a až v okamžiku, kdy jsme to považovali v podstatě za uzavřené a zveřejnili k veřejnému odhlasování, začal nesouhlasit zásadně a veřejně to celé překopávat, že je to podle něj procesně úplně špatně.
Vztahy v tuhle chvíli máme buď dobré nebo spící, rozhádaní snad nejsme. Zcela neaktivní by měli raději rezignovat. Málo aktivní arbitři jsou problém, ale pokud nejsou v AV jen takoví, tak to nevadí. Klidně bych Tě volil, kdybys řekl, že si na AV najdeš v průměru jen čtyři hodiny měsíčně, a u některých případů se možná rovnou zdržíš projednávání, abys u těch, kde se účastníš, zvládl komentovat a hlasovat zodpovědně. Protože přínos AV vidím hlavně v tom, že je kolektivní orgán, a pokud nejsou lepší a aktivnější kandidáti, tak i ti jen hlasující v něm mají smysl.--Tchoř (diskuse) 22. 1. 2022, 10:46 (CET)
Ano, ty jsi moc hezky zareagoval na OJJova slova o zbytečnosti AV, ale to podstatné zůstalo bez reakce. My všichni se potýkáme s osobním životem. Zrovna mně včera skončilo naprosto neplánované období útlumu, které trvalo skoro rok. Pokud se stane, že arbitr třeba na dva měsíce bude z nějakého důvodu mimo, je takový problém napsat to jednou větou, aby komunita věděla? To se stává i našim poslancům, jak všichni víme :-) Jak je AV potřebný v době své nečinnosti? Světe div se, musí za něj rozhodovat právě správci a při tom doufat, že se jednou někdo probudí. V současnosti vám tam visí jedna žádost o opatření. Podaná byla před dvěma a půl měsíci (sic!) a jediná reakce je vyloučení se jednoho arbitra z projednávání. Ty máš čas na kandidaturu, ale nemáš čas na nějakou reakci? Zpět k žádosti: tato žádost byla podána v době, kdy se tu vyloupl nějaký problém. Dva a půl měsíce na něj AV veřejně nezareagoval. Domnívá se někdo, že jsou zainteresovaní lidé spokojení? Zadavatel je spokojen se způsobem řešení? Ten, na koho je žádost podána, se rovněž cítí v pohodě, když nad ním visí nějaká obvinění a nic dál? Ostatní zainteresovaní také v klidu popíjejí kávu? Pokud je opatření AV ochrana projektu, pak tuto žádost archivujte, protože nějaké reakce arbitrů a nedejbože nějaké opatření v tuto chvíli nebo za další měsíce nikoho neochrání. PS. Berte všichni má slova jako prosté a smutné konstatování faktu, ne jako útočná slova plná vzteku :-) --Gumideck (diskuse) 22. 1. 2022, 11:06 (CET)
Na kandidování mnoho času a mentální energie potřeba není, ohledně smyslu arbitrážního výboru mám věci rozmyšlené dlouhodobě a vím, co chci napsat. Zformulovat odpověď tady do diskuse mohu během desetiminutového čekání na autobus. Dokonce i vím, že chci kandidovat, i když mi zdánlivě neúspěšná kandidatura jen spálí reputaci … pokud to pomůže tomu, že tím postrčím ke kandidatuře jiné, úspěšnější. Protože existence (i jen jakž takž) funkčního AV mi výrazně usnadní správcování.
Jak si poradit s tou ŽoO je daleko náročnější, to je úplně jiná disciplína, stejně jako je jiná disciplína frkání malých geografických článků (na což čas a mentální energii mám) versus psaní nejlepších článků (což mne sice nikdy moc nelákalo, ale teď v uplynulém půlroce bych na to prostě ani neměl). A zrovna ten problém diskutovaný v ŽoO je natolik dlouhodobý, že spory o něj tu klidně mohou zuřit ještě další roky (a třeba i s jinými aktéry), takže pokud by se podařilo najít nějaké smysluplné řešení v řádu měsíců, tak to podle mne furt smysl má.--Tchoř (diskuse) 22. 1. 2022, 11:39 (CET)
Co se uvnitř té slavné instituce děje? Především chci upozornit na totoː
1.Každý arbitr je taky jen člověk a žije svůj vlastní život. Některé věci vám do života zasáhnou a nemohl jste je předpokládat při nejlepší vůli. Ano jsou tací, kteří počítají se vším a dají manželce nebo dětem pokyn, co má udělat, když...
2. Každý člen výboru je stejně důležitý. Pokud se jediný zadrhne, může to mít pro ostatní demotivující následky.
3. Nejhorší je varianta rozhádání se ve výboru, pokud ho následuje lidově řečeno sabotáž práce. Doufám, že k tomu ve výboru nedošlo.
4. Práce ve výboru se dost zlepšila od doby zavedení interního projektu AV. Mnohem snadněji se pořizují a interpretují důkazy, sporné věci se řeší v diskusi, návrhy se snadněji upravují. Projekt může každý jeho účastník nastavit tak, že dostává mailem upozornění na každou editaci sledované stránky případu.
5. Pro výbor byla zřízena mailová schránka na které participují všichni členové výboru - všichni dostávají na svůj mail podání, které do ní odešlete.
6. Členové výboru by měli (a doufám, že tak postupují) zachovávat "tajemství arbitráže" měli by být informováni jen o případech, které řeší nebo které již byly vyřešeny.
7. Velké plus spatřuji v nynější možnosti dohledat starší případy a poučit se z nich, ale i v možné kontrole práce bývalých arbitrů těmi novými.
Takže, ten kdo je zvědavý, jak výbor pracuje, nechť do něj kandiduje
To, co napsal Tchoř (níže i výše), mohu směle podepsat i já. --Rosičák (diskuse) 22. 1. 2022, 07:00 (CET)
@Rosičák: Ještě jednou zareaguji, jinak se těmto diskusím také raději vyhýbám. Představte si, že jsem taky jen člověk a žiji si svůj vlastní život. Život arbitra určitě není těžší než život správců. Ale když se nechám někam zvolit, byť na bázi dobrovolnictví, a někdo ode mě něco očekává, tak se to snažím splnit. A když to dělat nemohu/nechci, tak to dám lidem vědět. Ode mě se teď taky očekává, že budu prověřovat články, byť s tím jsem ani nebyl zvolen jako Tchoř. Až to nebudu chtít dělat, napíšu, že s tím končím, aby se komunita zařídila. A pokud třeba té hypotetické manželce řeknu, že nakoupím, tak nakoupím, byť to není "povinnost", nebo se třeba omluvím, že to nestihnu, ale neokusovali bychom doma futra. Pokud by se k tomu Tchoř postavil jako chlap, tak napíše, jak probíhala práce v AV za uplynulé volební období, jaká tam panuje atmosféra a proč (toho jsem se nedočkal, podle toho budu i hlasovat). Komunita to má právo vědět, aniž by do té "sekty" sama vstupovala. Bohužel z AV děláte pomalu Svobodné zednářstvo, kancelář BIS a něco, o čem komunita prakticky nemá právo vědět, jenom k tomu vzhlížet (připomíná mi to, s prominutím, slavný obraz Zvířátka obdivují :)). Je to komická hra, protože nejste naduživatelé. Souhlas s @Gumideck:. OJJ, Diskuse 22. 1. 2022, 08:06 (CET)
A to si ještě uvědomme, že měl na práci míň věcí, že dvě žádosti o opatření skončily v posledním pod stolem díky pravidlu, že když na to 14 dní nikdo nesáhne, považuje se to archivované (viz hned první věty Wikipedie:Žádost_o_opatření#Žádosti). Takhle mohly skončit v podstatě snad všechny v poslední době, akorát je AV asi tak zaseknutý, že se nestíhá provádět ani tuhle "odmítací" operaci. --Chrz (diskuse) 22. 1. 2022, 10:02 (CET)
Mohu potvrdit, že v případě právě probíhající žádosti je poslední příspěvek z 22. prosince 2021. Viz historii jeho změn. Tj. na stránce se za poslední měsíc nic neudálo. --Martin Tauchman (diskuse) 22. 1. 2022, 12:17 (CET)

@OJJ, Gumideck:Dobrý den všem, pokusím se zareagovat popořadě na příspěvky výše. Tvorba obsahu s sebou nutně nese třecí plochy a je třeba je řešit. Velkou nevýhodou Wikipedie je, že většina editorů se nezná osobně a to nese problémy v komunikaci. Když někoho znám a přečtu si od něj ostřejší zprávu, tak si jednodušeji řeknu: „Kolega obvykle reaguje rychle a prudce, ale on to myslí dobře. Zamysli se nad tím ještě jednou, nechce Ti ublížit.“

Výhodou arbitrážního výboru je, že má prostor pro diskusi nad daným případem a může vynést rozhodnutí ušité „na míru“. Správce má svázané ruce pravidly a já osobně jsem zcela proti blokování na základě WP:IAR, tato zásada je – dle mého názoru – aplikovatelná pouze pro tvorbu obsahu.

Osobně nevnímám arbitry jako něco víc, je to služba pro správu projektu (jak zaznělo v ŽoPSu KPX8). Jsou případy, které jsou jednodušší a jsou případy, které jsou složitější. Výše zmiňovaná kauza Whiny15 patří k nejsložitějším, které jsem jako arbitr řešil. Tam vznikla třecí plocha, jak psal Tchoř výše. Souhlasím s Tchořem, že nejsme rozhádaní, byl to komunikační problém. Jistě by šlo zlepšit komunikaci jak směrem ven ke komunitě (např. informování o wikidovolené nebo o stavu případu), tak i uvnitř v rámci AV (tam jsme po tom sporu přijali opatření, jak předcházet dalším konfliktům).

Uznávám, že ŽOO Whiny15 se táhla hůře než pověstný týden před výplatou. Hlasovalo se opravdu dlouho. Uzavírání této ŽOO se mě sešlo s koncem jednoho velkého projektu a už jsem neměl sílu v tom cokoliv dělat, potřeboval jsem odpočinek. V červnu jsem uvažoval nad rezignací, ale neudělal jsem to, protože jsem nechtěl utíkat z boje.

Na podzim roku 2021 jsem si uvědomil, že jsem vyhořel, od zvolení v únoru 2020 jsem do práce v AV investoval opravdu hodně, v rámci dobrovolných aktivit byl ArbCom mojí prioritou. Myslím si, že AV fungoval dobře celý rok 2020, kdy kauzy byly vyřešeny ± do měsíce od podání, řešili jsme celkem 11 kauz. Rok 2021 byl ze strany AV slabý (podání bylo 8).

O zlepšení vnímání ArbComu ze strany komunity během roku 2020 – dle mého názoru – svědčí vysoká účast a komentáře ve volbách v lednu 2021, kde zvolení arbitři získali silný mandát a počty hlasů se dostaly na úroveň voleb v lednu 2018.

Jestli je život arbitra těžší než život správce nevím, to je spíše otázka na Vachovce1 nebo Khamula1, kteří si vyzkoušel obě role bez souběhu a v opačném pořadí. Arbitr a správce jsou jiné role s jinými úkoly a požadavky. Nehodlám se srovnávat a řešit kdo má těžší roli, každé má svoje výhody i nevýhody, každé má své radosti i bolesti.

Tento příspěvek je mým osobním pohledem na věc, já osobně žádnou křivdu nebo znechucení necítím. Řečeno slovy klasika: „Staré křivdy bych nechal historikům.“ To, co se stalo, už nezměníme, pojďme kupředu, společně pracovat pro dobro Wikipedie.

S pozdravem--F.ponizil (diskuse) 22. 1. 2022, 12:37 (CET)

@F.ponizil: AV fungoval v roce 2020 příkladně a skvěle, což byla samozřejmě i Vaše zásluha a díky za to :-) Tato instituce bude dobře fungovat pouze v případě, že v ní budou zastoupeni lidé, kteří budou moci této funkci věnovat nějaký ten čas. A někdy toho času bude potřeba opravdu hodně. Od personálního složení se to celé odvíjí. Bohužel, právě kvůli starým křivdám spousta lidí kandidovat nebude, protože budou před volbou a během ní lustrováni a kamenováni. Taky jsem si minimálně jedné křivdy vědom, zpětně mě mrzí hlasování proti před dvěma lety. Naprosto souhlasím, že bychom teď měli směřovat k tomu, abychom za dva týdny měli funkční AV. Ještě zbývá asi pět hodin a třeba se někdo přihlásí. Stačí mít čas a myslet to s projektem dobře. A editoři by při hlasování neměli vyhrabávat prkotiny a neměli by mít na kandidáty vyšší nároky než na sebe samotné. --Gumideck (diskuse) 22. 1. 2022, 13:57 (CET)
@Gumideck Díky za státnický projev. Snad se ještě někdo přihlásí, volná místa ve výboru máme. --F.ponizil (diskuse) 22. 1. 2022, 14:45 (CET)

Zdravím všechny, je pravda, že působení v AV pro mě bylo vyčerpávají a demotivující, ale hlavním důvodem mého přerušení editační činnosti byl neplánovaný vstup do nové životní etapy. Ze stejného důvodu letos znovu nekandiduju. --Khamul1 (diskuse) 22. 1. 2022, 14:01 (CET)

Hlavně ať se Ti daří a rádi Tě uvidíme při psaní, když budeš mít čas :-) --Gumideck (diskuse) 22. 1. 2022, 14:05 (CET)
ChrzEditovat

(pokračování svrchu)

S dovolením tohle neberu. Každý jednotlivý člen AV je zodpovědný za to, aby žádosti nepadaly pod stůl po 14denní neaktivitě. Pokud je jeden stižen osobními problémy či nedostatkem času, pořád jsou tu další, kteří nás při volbách ujišťují, jak budou zodpovědní, a skutek utek (ano na pravidlo "14 dní neaktivity značí archív" se začalo uplatňovat až po posledních volbách, takže se to ve volebních proslovech neobjevovalo, prostě na všechno se časem dostane a tak...). Mám tady teď potupně kontrolovat, jestli každý z členů měl současně dvoutýdenní výpadek, kdy nedělal na Wikipedii naprosto nic, nebo na jiné aktivity si čas našel, ale na jeho navolenou fci mu čas nezbyl? Ano, do AV se lidi nehrnou a je to třeba i nevděčná role, ale to není důvod abychom se spokojili "aspoň s něčím", protože to poškozuje instituci AV jako takovou. Vždyť tu padaly i návrhy AV zrušit, jsou tu rozhořčené reakce od správců a revertérů, a to už je zatraceně k zamyšlení... Nevděk si třeba vyžere první s vypršelým mandátem za všechny, ale můžou za to hlasující? --Chrz (diskuse) 23. 1. 2022, 20:07 (CET)
Já se nesnažím argumentovat, že arbitrážní výbor má pracovat pomalu. Jen konstatuji, že já osobně jsem podstatně rychlejší, když mluvím za sebe, než když se musím snažit hledat konsenzus s ostatními na nějakém společném stanovisku (a tedy v mém chápání je i ta otázka, zda má to či ono začít arbitrážní výbor projednávat, něco, co by neměl jeden arbitr rozhodovat sám). Kdybychom ve volbách kandidovali na společné kandidátce jako jeden subjekt, tak bychom také na otázky neodpovídali obratem, ale nejdřív se poradili, co si o tom myslíme a odpovídali s prodlevou (třeba i trapně dlouhou). Problém v rychlosti není ŽoO versus volby, ale kolektivní versus individuální rozhodování.--Tchoř (diskuse) 23. 1. 2022, 21:14 (CET)
Takhle se asi k hlasování dlouze hovořit nemá a je to zralé na posun do komentářové sekce.
Do ŽoO může psát každý individuálně. Například že se z projednávání osobně vylučuje. Nemusí se snad s ostatními složitě radit, než tam tohle své napíše. V kandidátní řeči si sypete popel na hlavu, ale evidentně to nepostačilo revertérům a správcům, které výpad činnosti AV zasáhl. Takže toho popela to chtělo asi v té úvodní řeči víc, záruky do budoucna.
To, že jste natahovali ve vazbě mě osobně, to už tak nikoho bolet nemusí, zvlášť když jsem byl tak "laskav" a vytýkaného jednání jsem zanechal, i když jsem nadále přesvědčen, že bylo vytýkáno naprosto zbytečně, neb bylo odsouhlaseno konsenzuálně. Ale za 85 dní AV nevymyslel nic, co by mohl k tomu říct, jen po 8 dnech se jeden arbitrážník rozhodl vyloučit. Takže mi přijdou hlasy PRO "zachování funkčnosti výboru" nadnesené. Jaké dosavadní funkčnosti, jako? Osobně bych byl radši, kdyby moje žádost byla AVčkem odmítnutá jako nesmysl než aby skončila na základě ochablého orgánu. Asi se budu muset zase dopustit čehosi, aby ŽoO někdo (kdo asi) napsal znova, nebo nevím jak jinak se domoci toho, aby někdo rozhodl, že konsenzus pro moje jednání jasně byl (či nebyl) dohodnut a nemůže (či musí) se proto žádat potrestání. --Chrz (diskuse) 23. 1. 2022, 21:50 (CET)
@Chrz Dobrý večer Vám přeji, ŽOO proti Vám měla být – z procesních důvodů – nepřijata/zamítnuta. V souladu s nálezem v ŽOO Chrz – revize opatření Chrzwzcz 2, kde ArbCom deklaroval, že pro další řešení sporu připadá v úvahu pouze řádná arbitráž…
Jsou některé věci, které arbitr může konat sám, a jsou jiné kde je třeba diskuse. A ta v pěti trvá déle než ve třech. S pozdravem --F.ponizil (diskuse) 23. 1. 2022, 22:00 (CET)
Takže 1) to se dalo napsat už dávno 2) to bych si teda nepřál to ještě protahovat, ale já nic s AV neinicioval 3) nám tady vlastně nepřímo říkáte, že je lepší, když má AV členů málo, snadněji se dohodnou, ne?  :) Až si říkám jestli by neměla na Wikipedii existovat nějaká funkce wikiadvokáta, který by řešil tyhle oplétačky s byrokratickým aparátem za obviněného. Chrz (diskuse) 23. 1. 2022, 22:07 (CET)
Ano mě to mrzí, že se to tak vleklo, ale považoval jsem za férové se vyloučit, když jsem se vyloučil už v předchozí ŽOO. Nechtěl jsem říct, že je lepší když je méně arbitrů, naopak, pět je optimální počet, je prostor vyloučit se a také pro hlasování je lepší lichý počet. --F.ponizil (diskuse) 23. 1. 2022, 22:15 (CET)
A já jsem se vyloučil zde z hlasování taky, jenom zvyšuju kvórum. Takže můj hlas nemá žádný význam pro úspěšnost kandidáta, ale když se skládají účty tak by bylo dobré probrat i ty neúspěchy z poslední doby a snad je vidět, že moje nespokojenost neplyne z toho, že mě někdo chtěl řešit, ale z toho, že se to vleklo strašně dlouho. Na to, že ze strany AV tam vlastně za tu dobu krom vašeho vyloučení nebylo lautr nic. Při představě, že ty žádosti lze účelově udržovat při životě už jen formální úpravou staršího příspěvku nebo trapnou větou "jojo, máme to na paměti" a přesto nebyl AV schopen udělat ani tuhle hloupou formalitu, je docela vypovídající. A když i wikipedisti ztratí zájem žádost popostrkovat kupředu, ukáže se nečinnost AV v plné "kráse". Covid, osobní život, bezva, jasně, můžeme být rádi, že AV byl spasen i tím, že těch žádostí na řešení nebylo víc, to už by těch hlasů PRO teď bylo jistě míň a možná by se stávající členové ani neodvažovali žádat o znovuzvolení. --Chrz (diskuse) 23. 1. 2022, 22:28 (CET)
"ŽOO proti Vám měla být – z procesních důvodů – nepřijata/zamítnuta" F.ponizil: Celkem silná reakce komunity v poslední (neprojednané) ŽoO mluví jasně - v dané kauze nejde o věc pro arbitráž (kde je více stran sporu), ale o věc pro opatření (kde je opakovaný a jasně doložený problém na straně jednoho uživatele, navzodry neustálému opakování hříšníka, že je za tím cosi osobního).
K tomu ponechání poslední ŽoO osudu, kdy jste se neobtěžovali ani naznačit, ani po veškerých urgencích, že ji řešti nechcete, a až po jejím zavření třetí osobou po několika měsících tlení sdělujete, že to snad bylo kvůli procedurálním důvodům, musím říct, že podle mě se jedná opět o ohromný alibismus ze strany AV a o naprosto nezvládnutou komunikaci směrem ke komunitě. Prvním alibismem v této kauze přitom bylo, když jste zrušili opatření proti Chrzovi místo opravy původního opatření, což mělo z hlediska výchovného efektu destruktivní účinek a byla nutná nakonec kvůli recidivě další, právě ta vyignorovaná žádost. Za mě je celá kauza výborem zcela nezvládnutá a de facto neřízená.
Můžeme jen děkovat univerzu a hlavně všem těm kolegům, co se v poslední ŽoO vyjádřili a poskytli Chrzovi zpětnou vazbu, že si Chrz vzal nějaké ponaučení a (aspoň prozatím) nepokračuje v nekonsenusálních úpravách (pokud mi něco neuniklo - příliš času na sledování Wikipedie teď nemám). V podtatě se díky této ignoraci stala z ŽoO žádost o komentář, naštěstí zatím se zdá, že zafungovala. Svoje až skoro - dalo by se říct - ulpívavé nutkání všechno všude slaďovat a standardizovat za každou cenu teď Chrz částečně uplatnil na Wikislovníku, kde jsou jeho akce zaplať pámbůh v podstatě ku prospěchu věci, za rozdíl od zdejších přepisování Wikipedie sem a tam. Za to mu velký dík a držím palce, aby mu konstruktivní přístup (na rozdíl od nepolevující nekonstruktivní rétoriky, viz výše) vydržel co nejdéle. I proto, abychom už AV nemuseli "otravovat".
A vás AV proboha žádám, abyste změnili do budoucna (nejlépe hned po volbách) ke komunitě přístup a přinejmenším s ní aspoň dostatečně komunikovali a nenechali hnít problémy měsíce a kupit urgence. Ono totiž kdyby se komunikovalo hned a přímočaře, tak by se klidně dala ta ŽoO předělat na ŽoA, případně vydiskutovat proč ano a proč ne, a nemuselo se to nechat takto v podstatě na komunitě, aby Chrzovi poskytla zpětnou vazbu sama. Moc díky za změnu k lepšímu, pevně věřím, že k ní dojde. --Palu (diskuse) 24. 1. 2022, 20:35 (CET)
Opravdu nechápu, z jakého důvodu potom hlasujete PRO kandidáta, který nedokázal během tří měsíců v tak křišťálově jasné "kauze" rozhodnout a když mu vytýkáte tak zásadní nedostatky, vlastně naprostou neschopnost.
Já jsem taky chtěl jasné rozhodnutí AV, aby bylo jednou provždy černé na bílém vidět, že jsem jednal podle ještě "mokrého" schváleného konsenzu a teď abych nadosmrti trnul, jestli se ta šaráda na mou osobu nesnese zas až si dovolím podle toho konsenzu zase začít jednat. Zatím "otravujete" AV jenom vy, a chtěl jsem aby Palu dostal jasnou zpětnou vazbu, že konsenzy platí všecky a nejen ty, co se mu historicky nelíbí. --Chrz (diskuse) 24. 1. 2022, 20:45 (CET)
Opravdu netuším, jak můžete vířit slova jako "nekonsenzuální změny" pár hodin po schválení konsenzu pod lípou. Už jsem to říkal v ŽoO samotné, to je děsivá neúcta. To, že si přijde někdo do ŽoO postěžovat, to mi zpětnou vazbu opravdu neposkytlo, nebyli to zrovna lidi, od kterých takové věci nezněly nejupřímněji, nebo taky se jim nelíbilo, že na základě předchozí ŽoO jsem si zajistil přesně tu podporu, která byla vyžadována. Tu podporu jsem cítil, ne to, že si někdo přišel kopnout při ŽoO (třeba že mu rozdupávám bábovičky u přechylování nebo něco nesouvisejícího). Fakt, že se tady teď zapleveluje diskuze jednou z nedořešených "kauz" je opět a pouze vina AVčka a všech jeho stávajících členů. Nemám zájem zde už více psát, mám zájem implementovat dávno dohodnutý konsenzus. --Chrz (diskuse) 24. 1. 2022, 20:52 (CET)
Pro kandidáta hlasuji proto, že věřím, že má kvality dobrého arbitra. Jestli to leželo na něm, že AV mlčel, nebo ne, skutečně nevím, ale věřím, že to nikdy nemůže ležet na jednom člověku. Jinak k tomu konsensu - konsensus jste k hromadné editaci celé Wikipedie neměl, měl jste konsensus typu "lze velmi opatrně slaďovat" apod. To už je zase problém toho, že neodlišíte hromadné přepsání Wikipedie od velmi opatrného slaďování. --Palu (diskuse) 24. 1. 2022, 21:08 (CET)
Dobrý den, reagoval jsem jako řadový wikipedista, z projednávané ŽOO jsem se vyloučil a udělal bych to i v budoucnu. Pouze jsem zde upozornil na usnesení ArbComu z předchozí ŽOO. Přeji Vám hezký den --F.ponizil (diskuse) 25. 1. 2022, 12:27 (CET)
BorzywoyEditovat

Jenom pár poznámek, které mě ještě napadají: je zjevné, že to kolega Tchoř tak trochu odnáší za ostatní, ne proto že by snad byl horší než oni, ale proto, že ze současného nefunkčního orgánu obhajuje svou funkci jako první. Nicméně: kolik těch arbitrů vlastně ve skutečnosti máme? Pro mlčenlivost výboru nevíme paradoxně ani tohle. Pan Ponížil si nedávno změnil datum konce mandátu: znamená to, že k 30. 6. hodlá rezignovat? Mario7 se od vaší veřejné hádky nějakých procesů účastní, nebo neúčastní? Pokud ne, bylo by asi záhodno zrušit mu mandát pro nečinnost, ať se situace vyjasní. Ostatně opakovaně z úst arbitrů zaznívá, že se jim v tolika (pěti) lidech obtížně komunikuje, ať tedy alespoň do příštích voleb zůstane pouze nějaká úplně minimální, zato aktivně fungující sestava. --Borzywoy (diskuse) 24. 1. 2022, 10:15 (CET)

@Borzywoy Wikipedie:Pod_lípou_(oznámení)#Volby_do_Arbitrážního_výboru_&_rezignace_k_30._6._2022 --Ján Kepler (diskuse) 24. 1. 2022, 10:23 (CET)
Díky, to mi uniklo. Ale je dobře to vědět. Druhý dotaz je nicméně pořád aktuální. --Borzywoy (diskuse) 24. 1. 2022, 10:58 (CET)
@Borzywoy: dobré dopoledne, děkuji za Váš příspěvek, též mě to mrzí, že Tchoř odnáší nečinnost AV a vnímám v tom svůj díl viny. Mario7 se zapojoval do činnosti i po tom konfliktu, ale od 1. 11. 2021 nereaguje ani na DS ani na maily, které jsem mu psal nejen já, ale i OJJ jak to psal výše, který zkoušel i jinou mailovou adresu. Z výše uvedeného vyplývá, že v souladu s článkem 10 Mariovi7 zaniknul mandát arbitra. S pozdravem--F.ponizil (diskuse) 24. 1. 2022, 11:07 (CET) Doplnil--F.ponizil (diskuse) 24. 1. 2022, 11:18 (CET)
Mario7 se opravdu záhadně odmlčel a doufám, že v tom není nic zlého. Nicméně AV nemá dělat Ovčáčka s Mynářem a popravdě sdělovat, jak to s členy AV vypadá a nezažehlovat dlouhodobější absence, aby se aktivace článku 10 nespustila jen díky tajnůstkářství sboru. Je to další vroubek na "kredibilitě" současné sestavy. --Chrz (diskuse) 24. 1. 2022, 11:46 (CET)
ZbrnajsemEditovat

Začínám být roztrpčený. Obrovská množství nakliknutí této kandidatury – 598 předevčírem, asi 520 včera – a přesto skoro žádné hlasy. Přitom je přihlášených wikipedistů jistě několik set (nevím teď, kolik). Tady jde o zachování funkčnosti Arbitrážního výboru, ale vlastně vůbec o jeho zachování. A ejhle, spousta lidí se schovává, hlasovat nechtějí. Nebo píšou, tentokrát jsem proti, ale pokud budete kolego příště kandidovat, tak vám hlas dám, ovšem když ještě nějaký AV bude. To je nádhera, že z toho česká Wikipedie bude mít škodu, kdyby AV zanikl, na to se kolegové neohlížejí. Samozřejmě bych tady sám za sebe chtěl hlavně hlasy pro a ne další hlasy proti. Doufám, že to kolegovi Tchořovi nakonec vyjde. Hlas jsem mu dal, snad se najdou další kladné hlasy ve prospěch české verze tohoto mezinárodního projektu. Někdy to vypadá, že si mnozí lidé myslí, že existuje jen ta česká verze, a srovnání s jinými národními Wikipediemi, jejich pravidly, jejich úspěchy či neúspěchy neexistuje. Jaký my jsme to spolek ... --Zbrnajsem (diskuse) 25. 1. 2022, 17:29 (CET)

Dobrý podvečer, nebojte se, já věřím, že Tchoře zvolíme. A kdyby to u Tchoře náhodou nevyšlo, tak (předpokládám, že Herigona bude zvolen) ArbCom bude do 30.6. funkční a je pořád prostor na doplňující volby, které můžou skončit 1. 7. a tudíž by se mohlo kandidovat i na moje místo. Vysoké počty otevření stránek ovlivňuje diskuse. Já sám ani nevím pokolikáte tady dnes jsem :-D. S pozdravem --F.ponizil (diskuse) 25. 1. 2022, 17:44 (CET)
Tak určitě. Domnívám se, že jsou i Wikipedisté, kteří věří, že Arbitrážní výbor dokáže fungovat a že valná většina editorů Wikipedie (záměrně nepíšu Wikipedistů) nepotřebuje hnát spory až k arbitrážnímu výboru. Kterej by aspoň dle měl být opravdu až úplně posledním možným nástrojem řešení sporů. A když pak uvidí diskuzi s naprosto negativním vyzněním už prvních vět, tak je to otráví. Třeba mě to otrávilo, svůj čas raději věnuju třeba koukání do zdi, to je užitečnější než čtení týhle diskuze. --frettie.net (diskuse) 26. 1. 2022, 09:32 (CET)
AV při nezvolení Tchoře nezanikne, bude mít 4 členy (když počítám zvolení Herigona). A jak už píše kolega F.ponizil výše, mohou se uspořádat doplňující volby. Tak prosím nešiřte zbytečnou paniku... --VasekPav (diskuse) 26. 1. 2022, 17:00 (CET)
@VasekPav Pokud správně počítám tak při nezvolení Tchoře (věřím, že bude zvolen) by ArbCom měl tři členy :-). S pozdravem --F.ponizil (diskuse) 26. 1. 2022, 17:50 (CET)
Njn, tak je to na hraně... Pokud si teda správně interpretuji odstavec 12 ("...vždy ale nejméně tři členové"). --VasekPav (diskuse) 26. 1. 2022, 18:27 (CET)
Aby bylo zcela jasno, lépe řečeno, že moje obavy jsou oprávněné. Je pravda, že kolega Herigona má naději být zvolen. Ale v případě nezvolení kolegy Tchoře by měl AV ke dni 6. února 2022 sice ještě tři členy, ale stávající člen AV F.ponizil odchází pokud vím z osobních důvodů dnem 30. června 2022. Tak to přece není dobrá a už vůbec ne skvělá perspektiva. Kde máme jistotu, že v možných doplňovacích volbách bude vůbec někdo kandidovat a že bude zvolen. Pak by totiž zůstali jen Lalina (do 5. února 2023) a Herigona.
Stávající členové:
* F.ponizil (do 5. února 2023)
* Khamul1 (do 5. února 2022)
* Lalina (do 5. února 2023)
* Tchoř (do 5. února 2022)
To všechno je nutno zohlednit a nemyslet si, že máme do budoucna zcela růžové vyhlídky. Celá česká Wikipedie. --Zbrnajsem (diskuse) 27. 1. 2022, 09:56 (CET)
Ano, může se to stát, to nevyvracím, ale teď bych se držel zlidovělé hlášky z filmu Sněženky a machři: „Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko.“ Nehledě na to, že zvolení Tchoře vypadá nadějně.--F.ponizil (diskuse) 27. 1. 2022, 11:07 (CET)

Tato stránka byla archivována a neměla by být (s výjimkou oprav odkazů po přesunu cílových stránek apod.) editována.