Otevřít hlavní menu

Separatismus (výraz pochází z latinského základu sēparātiō – odloučení, oddělení, odtržení či rozdělení apod.; někdy se používá i pojem secesionismus) je snaha nebo tendence k oddělení (separaci, secesi) a osamostatnění; nejčastěji určitého státního území, může se ale týkat např. náboženského přesvědčení, uměleckého či filosofického směru apod.

Územní či politický separatismus se obvykle týká území, kde převažuje například odlišná (národnostní, náboženská, kulturní) skupina obyvatel určitého státu, která se chce od tohoto státu odtrhnout. Např. v Německu se jako separatismus označovala snaha rýnských regionů odtrhnout se od Německé říše během tzv. Výmarské republiky (viz Rýnská republika a Nezávislá Falc). U náboženského separatismu lze uvést snahu jedné skupiny věřících v raném křesťanství o odtržení od větší společné původní církve, tj. evangelické církve.

Separatismus podle zemíEditovat

Separatistické organizace usilují o odtržení od nadvlády jiného státu, a to někdy i pomocí terorismu.

AfrikaEditovat

 
Ženy v barvách separatistického Somalilandu

AsieEditovat

EvropaEditovat

Jižní AmerikaEditovat

Severní AmerikaEditovat

OceánieEditovat