Nejvyšší lovčí

čestný královský úřad

Nejvyšší lovčí (latinsky summus venator, německy Oberst-Jägermeister nebo Oberstjägermeister, případně Obrist-Jägermeister), původně jen lovčí patřil k dvorským úřadům (dignitates), které původně měly zabezpečovat hospodářství a chod domácnosti i dvora panovníka. Dalšími dvorskými úřady byl komorník (camerarius), správce knížecích stájí – maršálek (marschalcus, agazo), stolník, číšník (dapifer) a mečník (ensifer).

V Českém knížectví se lovčí připomíná už v 11. století. Kníže Jaromír (vládl 1003, 1004–1012, 1033–1034) odměnil svého zachránce Hovoru udělením úřadu lovčího s příslušností ke Zbečnu. Ve 12. století se hodnost lovčího změnila ve skutečný, stálý a institucionalizovaný úřad. Lovčí měl dohled nad celkem lesních komplexů, které byly rozděleny na menší lesní úseky dozorované hajnými (forestarii) a které panovnická družina využívala k honitbě. Lovci teoreticky podléhali nejvyššímu lovčímu. Úřad existoval až do konce 18. století. Významný královský lovecký revír se nacházel na Křivoklátsku (přemyslovský hvozd), v nejbližším okolí Prahy panovník a jeho družina lovili v Královské oboře.

V Rakouském arcivévodství se nejvyšší dvorský a zemský lovčí (Obersthof- und Landjägermeister) zdržoval v císařově blízkosti. Navrhoval program císařských lovů a honiteb, nesl zodpovědnost za dostatečné množství lovné zvěře v loveckých revírech, o jejichž stavech musel mít dobrý přehled. Jeho podřízenými byli podlesní, tajemníci, písaři, kaplani, psovodi, kováři, polní bradýři, fořti, lovčí, náhončí a další pomocné síly. Později mu byl podřízen i úřad dvorního sokolníka.[1]

České království editovat

Seznam nejvyšších lovčích Českého království editovat

Seznam nejvyšších místolovčích Českého království editovat

Čestný post dědičného místolovčího Českého království byl v roce 1655 udělen šlechtickému rodu Věžníkům z Věžník.

Seznam nejvyšších lovčích Moravského markrabství editovat

 • 1203 Blud (Olomouc)
 • 1203 Slavata
 • 1210 Milej (Brno)
 • 1227 Radoslav (Znojmo)
 • 1230–1239 Beneda (Olomouc)
 • 1232 Slavata, Spytata (Olomouc)
 • 1233 Bohuslav
 • 1234 Bohobud, Beneda, Ranožír (Znojmo)
 • 1234 Rym (Olomouc)
 • 1234 Vécen (Olomouc)
 • 1238 Zdislav
 • 1238 Rym (Brno)
 • 1239 Spytata a Vrch (?)
 • 1251–1259 Beneda
 • 1259 Ludslav (Brno)
 • 1278 Vlček
 • (80. léta ?) Albert Z Donky
 • 1306 Rajmund z Lichtenburka (kolem 1265–1329)
 • 1341 Berchtold z Lipé, Jan z Cimburka

Seznam nejvyšších císařských lovčích editovat

Úřad císařského nejvyššího lovčího (kaiserlicher Oberstjägermeister) zastávali:

Rakouské země editovat

Horní Rakousy editovat

V roce 1705 udělil císař Josef I. úřad jako léno hrabatům z Lambergu, od roku 1707 knížatům z Lambergu v primogeniturní linii.[13][pozn. 1]

Dolní Rakousy editovat

V roce 1848 zastával úřad rod hrabat z Baudissin-Zinzendorf-Pottendorfu.[15]

Štýrské vévodství editovat

Úřad dědičných zemských lovčích ve Štýrsku (Oberst-Erbland-Jägermeister in Steiermark) zastával šlechtický rod Ditrichštejnů (Dietrichsteinů). Jistě i v roce 1848.[15]

Korutanské vévodství editovat

V roce 1848 zastával úřad rod hrabat z Platzu.[15]

Kraňsko editovat

V roce 1848 zastával úřad rod hrabat a pánů z Gallenbergu.[15]

Tyrolsko editovat

V roce 1848 zastával úřad rod hrabat z Thunu (větev Castel Fondo).[15]

Hrabství Gorice a Gradiška editovat

V roce 1848 zastával úřad rod hrabat ze Strassolda.[15]

Seznam nejvyšších císařských dvorských sokolníků editovat

 • ?–? (určitě 1723[16]) Albrecht de Saint-Julian

Odkazy editovat

Poznámky editovat

Reference editovat

 1. HUSS, Frank. Vídeňský císařský dvůr. Kulturní dějiny od Leopolda I. po Leopolda II.. Praha: Euromedia Group, k. s. - Knižní klub, 2014. 392 + 20 stran obrázkové přílohy s. ISBN 978-80-242-4267-5. S. 223–224. 
 2. FUČÍKOVÁ, Eliška (ed.). Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze: Jacques Esprinchard, Pierre Bergeron, François de Bassompierre. Praha: Panorama, 1989. 136 s. S. 128. 
 3. BŮŽEK, Václav. Rytíři renesančních Čech. Praha: Akropolis, 1995. 160 s. ISBN 80-85770-28-8. S. 147. Dále jen Rytíři renesančních Čech. 
 4. Rytíři renesančních Čech, 160
 5. KASÍK, Stanislav; MAŠEK, Petr; MŽYKOVÁ, Marie. Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2002. ISBN 80-903040-3-6. S. 93, 217. 
 6. Lobkowiczové, s. 98, 217
 7. Lobkowiczové, s. 100, 217
 8. Lobkowiczové, s. 102, 217
 9. VÁCHA, Štěpán; VESELÁ, Irena; VLNAS, Vít; VOKÁČOVÁ, Petra. Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723. Praha: Paseka, 2009. 528 s. ISBN 978-80-7432-002-6. S. 84. Dále jen Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723. 
 10. MARTÍNKOVÁ, Romana; VALENTA, Aleš; VILIMOVSKÁ, Veronika. Úřad nejvyššího lovčího za Leopolda Kinského (1751–1760). Východočeský sborník historický [online]. 2007 [cit. 2022-03-31]. Čís. 14. Dostupné online. 
 11. HORČIČKA, Václav; ŽUPANIČ, Jan. Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století. Praha: Agentura Pankrác s. r. o., 2017. 912 s. ISBN 978-80-86781-33-4. S. 590. Dále jen Šlechta na křižovatce. 
 12. Österreichisches Biographisches Lexikon ab 1815, heslo: Abensperg und Traun, Hugo [online]. Österreichische Akademie der Wissenschaften [cit. 2018-08-18]. Dostupné online. (německy) 
 13. a b c PLANCK-PLANCKBURG, Karl. Die Landeserbämter und die Erbhuldigungen in Österreich ob der Enns. Linz an der Donau: F. J. Ebenhöch´sche Buchhandlung / Heinrich Korb, 1929. 46 s. Dostupné online. S. 18–19. (německy) 
 14. KLIČKOVÁ, Barbora. Korunovace císařovny Anny Tyrolské českou královnou v roce 1616. Praha, 2016 [cit. 2023-02-06]. 138 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin. Vedoucí práce Martin Holý. s. 101. Dostupné online.
 15. a b c d e f FRÖLICHSTHAL, Georg. Im Jahr 1848 belehnte Familien [online]. Adler – Heraldisch-Genealogische Gesellschaft Wien, 2017-09-16 [cit. 2020-10-16]. Dostupné online. (DE) [nedostupný zdroj]
 16. Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, s. 107

Literatura editovat

 • BOČEK, Antonín. Přehled Knížat a Markrabat i jiných nejvyšších důstojníků zemských v markrabství moravském. Brno: Jednota národní s. Cyrilla a Methuda, 1850. Dostupné online. 
 • HLEDÍKOVÁ, Zdenka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátku státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1. S. 25, 47, 57, 62, 63, 66, 124. 
 • HUSS, Frank. Vídeňský císařský dvůr. Kulturní dějiny od Leopolda I. po Leopolda II.. Praha: Euromedia Group, k. s. - Knižní klub, 2014. 392 + 20 stran obrázkové přílohy s. ISBN 978-80-242-4267-5. 
 • PALACKÝ, František. Dílo Františka Palackého I. Příprava vydání Jaroslav Charvát. Praha: [s.n.], 1941. Kapitola Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků, s. 321–417. 
 • SCHEUTZ, Martin: Die Elite der hochadeligen Elite. Sozialgeschichtliche Rahmenbedingungen der obersten Hofämter am Wiener Kaiserhof im 18. Jahrhundert, 195 stran dostupné online

Související články editovat