Práva párů stejného pohlaví v Evropě

Diskuse na téma legalizace stejnopohlavního manželství nebo registrovaného partnerství párů stejného pohlaví probíhá napříč celou Evropou.

Stejnopohlavní soužití v Evropě
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrované soužití
     Neuznáváno či neznámo
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy

V současné době 28 z 50 zemí a 5 ze 7 závislých teritorií v Evropě nějak uznává stejnopohlavní soužití. Mezi nimi převládají členské státy EU. Do července 2017 legalizovalo stejnopohlavní sňatky 15 evropských zemí: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko[pozn. 1], Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království[pozn. 2]. V Rakousku bude stejnopohlavní manželství legální od 1. ledna 2019.[1] Dále 12 evropských zemí legalizovalo registrované partnerství nebo jinou právní formu úpravy stejnopohlavního soužití: Andorra, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Řecko, Slovinsko a Švýcarsko. San Marino uznává stejnopohlavní soužití pouze v imigračních záležitostech. Arménie uznává pouze stenopohlavní manželství uzavřené v cizině.

Některé země, které legalizovaly stejnopohlavní manželství, mají zároveň i zákony o registrovaném partnerství. Jedná se o země Beneluxu, Francii, a Spojené království. Irsko, Německo a severské země po přijetí zákona o stejnopohlavních sňatcích registrované partnerství zrušily a nahradily jej manželstvím pro všechny. Stávající partnerství zůstávají stále platná a lze je měnit na manželství. Nové partnerství uzavřít nelze.

Stejnopohlavní manželství neuznává několik evropských zemí, ba dokonce jej má ústavně vymezené jako svazek jednoho muže a jedné ženy: Arménie, Bělorusko, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Polsko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina. Nicméně Arménie uznává stejnopohlavní manželství uzavřené v zahraničí[2] a Chorvatsko a Maďarsko umožňují homosexuálním párům uzavřít registrované partnerství.

Judikatura Evropského soudu pro lidská právaEditovat

V průběhu let řešil Evropský soud pro lidská práva několik případů týkajících se práva homosexuálních párů na uznání ze strany členských států Rady Evropy. Soud se shodl na tom, že Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod zavazuje členské země nějak uznávat stejnopohlavní soužití, ale ne zpřístupnit manželství párům stejného pohlaví.

V kauze Schalk a Kopf vs. Rakousko (24. červen 2010) rozhodl Evropský soud pro lidská práva, že Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod nezavazuje členské státy legalizovat stejnopohlavní sňatky. Nicméně soud v tomto případu poprvé uznal právo stejnopohlavních párů na "rodinný život".

V kauze Vallianatos a ostatní vs. Řecko (7. listopad 2013)[3] rozhodl soud, že vynětí homosexuálních párů ze zákona o registrovaném partnerství a jeho omezení pouze na heterosexuální páry odporuje Úmluvě. Řecko přijalo v r. 2008 zákon o registrovaném partnerství pouze pro různopohlavní páry. Ten pak následně v r. 2005 rozšířilo i na stejnopohlavní páry.

Oliari a ostatní vs. Itálie (21. červenec 2015)[4] šel soud ještě dál a rozhodl, že členské státy jsou povinné právně uznávat stejnopohlavní svazky. Itálie tak měla porušovat Úmluvu, když neumožňovala homosexuálním párům úředně stvrdit své soužití. V r. 2016 pak přijala zákon o registrovaném partnerství. Toto rozhodnutí by se dalo považovat za precedent pro budoucí případy týkajících se 23 členských států, včetně britských, dánských a nizozemských teritorií, a území se sporným mezinárodním postavením (vyjma Kosova), které stále nerespektují právo stejnopohlavních párů na rodinný život.

V kauze Chapin a Charpentier vs. Francie (9. červen 2016) potvrdil soud své rozhodnutí z kauzy obdobného charakteru Schalk a Kopf vs. Rakousko, že znepřístupnění manželství párům stejného pohlaví neodporuje Úmluvě. V té době již Francie legalizovala stejnopohlavní manželství. Případ však pochází z r. 2004, kdy mohly homosexuální páry ve Francii uzavírat pouze Občanský pakt solidarity.

Současná situaceEditovat

Národní úroveňEditovat

Status Země Rok Počet obyvatel žijících v Evropě
(Poslední sčítání lidu)
Manželství
(16 zemí)
* V 11 zemích předcházela legalizaci manželství osob párů stejného pohlaví
jiná právní forma stejnopohlavního soužití.
  Belgie 2003[5] 11 198 638
  Dánsko 2012[6] 5 655 750
  Finsko 2017[7] 5 470 820
  Francie 2013[8] 66 030 000
  Island 2010[9] 325 671
  Irsko 2015[10] 4 609 600
  Lucembursko 2015[11] 549 680
  Malta 2017[12] 446,547
  Německo 2017[13] 80 716 000
  Nizozemsko[pozn. 3] 2001[14][15] 16 856 620
  Norsko 2009[16] 5 136 700
  Portugalsko 2010[17] 10 427 301
  Rakousko 2019[18] 8 504 850
  Španělsko 2005[19] 46 704 314
  Švýcarsko 2022[20] 8 183 800
  Švédsko 2009[21] 9 716 962
  Spojené království[pozn. 4] 2014[22][23] 62 700 000[pozn. 5]
Mezisoučet 348 625 667
(46,7 % evropské populace)
Uznávání stejnopohlavního manželství zahraničního manželství
(2 země)
*Ústavní zákaz
domácího stejnopohlavního manželství
  Arménie * 2017[24] 3 018 854
  Estonsko 2016[25] 1 315 819
Mezisoučet 4 334 673
(0,5 % evropské populace)
Jiná forma stejnopohlavního soužití
(13 zemí)
* V jedné zemi předcházela legalizaci stejnopohlavních svazků
jiná forma stejnopohlavního soužití.
  Andorra 2014[26] 85 082
  Chorvatsko 2014[27] 4 284 889
  Česko 2006[28] 10 513 209
  Kypr[pozn. 6] 2015[29] 1 117 000 [pozn. 7]
  Estonsko 2016[30] 1 315 819
  Řecko 2015[31] 10 816 286
  Maďarsko 2009[32] 9 877 365
  Itálie 2016[33] 60 782 668
  Lichtenštejnsko 2011[34] 37 132
  Slovinsko 2006[35] 2 061 085
  Švýcarsko 2007[36] 8 183 800
Mezisoučet 107 758 516
(12,6 % evropské populace)
Neregistrované soužití
(2 země)
  San Marino 2012[37] 32 576
Mezisoučet 32 576
(0,003 % evropské populace)
Celkem 447 175 441
(52,4% evropské populace)
Neuznáváno
(11 zemí)
  Albánie 3 020 209
  Ázerbájdžán 9 494 600
  Bosna a Hercegovina 3 871 643
  Kazachstán 17 948 816
  Monako 36 371
  Rumunsko 19 942 642
  Rusko 143 700 000
  Severní Makedonie 2 058 539
  Turecko 76 667 864
  Vatikán 842
Mezisoučet 276 741 526
(37,94% evropské populace)
Ústavní zákaz manželství
(13 zemí)
*Arménie uznává stejnopohlavní manželství uzavřené v zahraničí.

**Ve dvou zemích, které mají stejnopohlavní manželství ústavně zakázané,
byla přijata jiná právní forma stejnopohlavního soužití.

  Arménie * 2015[38] 3 018 854
  Bělorusko 1994[39] 9 475 100
  Bulgaria 1991[40] 7 364 570
  Chorvatsko ** 2013[41][42] 4 284 889
  Gruzie 2018[43] 4 935 880
  Maďarsko ** 2012[44][45] 9 877 365
  Lotyšsko 2006[46][47] 1 990 300
  Litva 1992[48] 2 944 459
  Moldavsko 1994[49] 3 557 600
  Černá Hora 2007[50] 647 905
  Polsko 1997[51] 38 483 957
  Srbsko 2006[52] 7 209 764
  Slovensko 2014[53][54] 5 415 949
  Ukrajina 1996[55] 44 291 413
Mezisoučet 143 498 005
(18,66% evropské populace)
Součet 420 236 531 [pozn. 8]
(49,3% evropské populace)

Území s limitovaným mezinárodním uznání nebo bez mezinárodního uznáníEditovat

Status Země Rok Počet obyvatel
(Last estimate count)
Bez uznání
(5 zemí)
  Abkhazia 243 564
  Kosovo 1 907 592
  Severní Kypr 313 626
  Jižní Osetie 51 547
  Podněstří 475 665
Subtotal 2 991 994
Ústavní zákaz manželství
(1 state)
  Náhorně-karabašská republika 2006[56] 150 932
Mezisoučet 150 932
Celkem 3 142 926

Sub-národní úroveňEditovat

Status Země Jurisdikce Legální od r. Obyvatelstvo jurisdikce
(Poslední sčítání lidu)
Manželství
(4 jurisdikce)
  Spojené království   Akrotiri a Dekelia 2014[57] 15 700
  Man 2016[58] 84 497
  Guernsey 2017[59][60] 62 948
  Gibraltar 2016[61][62] 32 194
Celkem 195 339
(0,02 % evropské populace)
Stejnopohlavní manželství uzavřená v zahraničí uznávaná
(1 jurisdikce)
  Spojené království   Alderney 2016[63][64] 2 020
Celkem 2 020
(0,01 % evropské populace)
Jiná forma partnerství
(2 jurisdikce)
  Spojené království   Severní Irsko 2005[65] 1 864 000
  Jersey 2012[66] 100,080
Celkem 1 964 080
(0,22 % evropské populace)
Neuznáváno
(2 jurisdikce)
  Dánsko   Faerské ostrovy 49 198
  Spojené království Sark  Sark 600
Celkem 49 798
(0,01 % evropské populace)

Budoucí legislativaEditovat

ManželstvíEditovat

Vládní návrhy nebo návrhy s parlamentní většinouEditovat

  Alderney: 21. února 2017 zamítla Politická a finanční komise Států Alderney návrh zákona legalizujícího stejnopohlavní manželství na ostrově.[67] 16. května 2017 se komise rozhodla poslat vlastní návrh nového manželského ostrova Státům Alderney k hlasování.[68] Očekává se, že bude trvat rok, než se zákon stane účinným.[69]

  Jersey: 14. července 2015 předložil předseda vlády návrh příslušného zákona. Státy byly dotázány, jak se k věci postaví, respektive, zda by podle nich měly mít stejnopohlavní páry možnost uzavřít sňatek. Návrh přijalo Shromáždění 22. září 2015.[70] Platnost nové legislativy se předpokládá na léto a účinnost na prosinec 2017.[71]

  Švýcarsko: 5. prosince 2013 předložila Národní radě Zelená liberální strana Švýcarska parlamentní iniciativu požadující ústavní novelu, která by umožnila všem párům vstup do manželství nebo registrovaného partnerství bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. 20. února 2015 doporučil Výbor Národní rady pro právní záležitosti přijetí návrhu.[72] 1. září 2015 byla iniciativa přijatá Výborem Rady kantonů pro právní záležitosti, což otevřelo cestu vypsání celonárodního ústavního referenda.[73] 16. června 2017 hlasoval spolkový parlament v poměru hlasů 118:71 pro přijetí návrhu Zelené liberální strany k zahájení parlamentní studie ve věci stejnopohlavního manželství. Vzhledem k tomu, že se jedná o ústavní novelu, je vypsání celostátního referenda obligatorní.[74] Parlament se usnesl na tom, že Výbor pro právní záležitosti má čas až do léta 2019 k sepsání příslušného návrhu zákona o stejnopohlavním manželství a všech s ním souvisejících prováděcích předpisů.[75]

  Česko[76]: 13. června předložilo 46 poslanců Hnutí ANO, Pirátské strany, KSČM, TOP 09 a STAN návrh zákona o stejnopohlavním manželství. Proti návrhu jsou SPD, ODS a KDU-ČSL. 22. června byl poslanecký návrh zákona o stejnopohlavním manželství podpořen vládou v demisi.[77] K prvnímu čtení mělo dojít 31. října, ale nakonec bylo odloženo na 14. listopad.[78]

Opoziční návrhy nebo návrhy bez parlamentní většinyEditovat

  Severní Irsko: V únoru 2018 řekla tajemnice Severního Irska Karen Bradleyová, že by bylo možné, aby zákon legalizující sňatky párů stejného pohlaví v Severním Irsku přijal britský parlament. Konzervativní vláda Theresy Mayové na tato slova reagovala tak, že by všichni poslanci měli v případě předložení takového návrhu hlasovat podle svědomí.[79] Návrh příslušného zákona byl prezentován ve Sněmovně lordů konzervativním křídlem 27. března 2018.[80] Do Dolní sněmovny se pak dostal 28. března 2018 s podporou napříč celým politickým spektrem.[81] Následující den byl puštěn do druhého čtení, které proběhne 11. května 2018.[81]

Nemanželské partnerstvíEditovat

Vládní návrhy nebo návrhy s parlamentní většinouEditovat

  Litva 30. května 2017 přijal litevský jednomorový parlament Seimas návrh novely občanského zákoníku utvářející nový institut partnerského soužití dvou a více osob, jimž chce přiznat určitá majetková práva, ale ne status rodiny. Pro novelu hlasovalo 46 poslanců, 6 bylo proti a 17 se zdrželo. Nová legislativa se momentálně nachází ve fází dalších diskuzí a pozměňovacích návrhů.[82] Za nejvíce spornou část se považuje ustanovení, podle něhož není účelem partnerského soužití založení rodiny a výchova dětí.

  Monako: 27. října 2016 přijala Národní rada jednomyslně návrh zákona o registrovaném partnerství (pacte de vie commun).[83] 27. dubna 2017 přistoupila monacká vláda na návrh s tím, že by měly veškeré práce na nové legislativě být dokončeny do dubna 2018, tedy po únorových volbách.[84]

  San Marino: V březnu 2016 se dvě opoziční strany LabDem a Sjednocená levice spolu s vládnoucí strany Sanmarinská křesťanskodemokratická strana rozhodly rozšířit práva nesezdaných párů prostřednictvím nových partnerských zákonů. Koaliční Socialistická a demokratická strana oznámila, že předloží svůj vlastní a čtvrtý návrh příslušného zákona.[85] Sjednocená levice vyhrála 20. listopadu 2016 volby a momentálně se chystá předložit návrh zákona o registrovaném partnerství.

  Slovensko:11. prosince 2017 vyzval po předchozím setkání se zástupci Iniciativy Inakosť slovenský prezident Andrej Kiska k diskuzi na téma právního uznání homosexuálních svazků.[86] Ten samý den potvrdila opoziční strana SaS, že se pokusí znovu prosadit zákon o registrovaném partnerství.[87]

Opoziční návrhy nebo návrhy bez parlamentní většinyEditovat

  Černá Hora: Černohorské ministerstvo pro lidská práva a práva menšin sepsalo návrh zákona o registrovaném partnerství, který by umožnil homosexuálním párům úředně stvrdit své soužití. Nicméně negarantoval by jim stejná práva a povinnosti, jako mají heterosexuální manželské páry.[88]

  Rumunsko: Návrh zákona o registrovaném partnerství se momentálně nachází v Poslanecké sněmovně. Ačkoliv jej Senát 24. října 2016 odmítl, politické debaty pokračovaly napříč několika sněmovními výbory až do roku 2017.[89] V září 2018 rozhodl rumunský ústavní soud, že by homosexuálním páry měly být právně uznávány.[90] 9. října 2018 po neúspěšném referendu o ústavním zákazu stejnopohlavního manželství se ministr pro evropské záležitosti Victor Negrescu rozhodl zpracovat vládní návrh zákona o registrovaném partnerství, který by měl být dokončen v polovině října.[91]

  Polsko: Nový návrh zákona o registrovaném partnerství zpracovala předložila Nowoczesna.[92][93][94]

  Slovensko: 11. prosince 2017 se slovenský prezident Andrej Kiska sešel se zástupci Iniciativy Inakosť, s nimiž diskutoval o právech homosexuálních párů.[86] Slovenská opoziční strana SaS při této příležitosti slíbila, že se ještě jednou pokusí předložit návrh zákona o registrovaném partnerství Národní radě SR.[95]

Vzájemné uznáváníEditovat

  Evropská unie: Orgány Evropské unie se několikrát dohadovaly o vzájemném uznávání uzavřeného stejnopohlavního manželství nebo registrovaného partnerství v různých členských zemí z důvodu zajištění svobody pohybu všech občanů EU a jejich rodinných členů.[96] Evropský soudní dvůr se bude v případě vzájemného uznávání stejnopohlavních svazků usnášet. Jeho rozhodnutí bude mít dopad na 18 členských států, které zatím nepřijaly žádný zákon institucionalizující stejnopohlavní svazky.[97]

Zákaz stejnopohlavního manželstvíEditovat

  Rumunsko: Vláda oznámila, že plánuje vypsat referendum o přijetí ústavního zákazu manželství párů stejného pohlaví koncem roku 2017 v reakci na úspěšnou občanskou iniciativu několika skupin proti stejnopohlavnímu manželství sdruženými pod Koalicí pro rodinu.[98] Poslanecká sněmovna schválila iniciativu 9. května 2017.

Veřejné míněníEditovat

Veřejná podpora stejnopohlavního manželství v členských zemích EU změřená v průzkumu z r. 2015 byla největší v Nizozemsku (91 %), ve Švédsku (90 %), Dánsku (87 %), ve Španělsku (84 %), Irsku (80 %), Belgii (77 %), Lucembursku (75 %), Spojeném království (71 %) a ve Francii (71 %).[99] Na Maltě došlo v poslední době k enormnímu nárůstu podpory z 18 % v r. 2006 na 65 % v r. 2015. Stejný trend byl zaznamenán v Irsku, kde podpora rovných sňatků dosáhla v r. 2015 80 % v porovnání s r. 2006, kdy činila pouhých 41 %.[100]

Po legalizaci stejnopohlavního manželství v Portugalsku v lednu 2010 se pro takovou změnu vyslovilo 52 % Portugalců.[101] V r. 2008 podpořilo 58 % Norů novou definici manželství, která byla ten stejný rok navržená. 31 % bylo proti.[102] V lednu 2013 se 54,1 % Italů vyslovilo pro sňatky osob stejného pohlaví.[103] V průzkumu z konce ledna 2013 by 77,2 % Italů podpořilo registrované partnerství.[104]

V Řecku sice podpora stejnopohlavního manželství v letech 2006–2015 vzrostla o dvojnásobek, ale i tak stále zůstává nízká. V r. 2006 se 15 % respondentů vyslovilo pro legalizaci stejnopohlavního manželství v celé Evropě. V r. 2015 s touto možností souhlasilo 33 % Řeků.[100]

V Irsku podle průzkumu z r. 2008 podporovalo 84 % Irů registrované partnerství pro páry stejného pohlaví (a 58 % stejnopohlavní manželství).[105] V r. 2010 by manželství pro všechny podpořilo 67 % respondentů.[106] Do r. 2012 tato podpora vzrostla na 73 %.[107] 22. května 2015 podpořilo v referendu 62,1 % voličů změnu irské ústavy, která definuje manželství jako svazek dvou osob, tedy i párů stejného pohlaví.

Podle průzkumu z března 2013 uskutečněném společností Taloustutkimus podporovalo stejnopohlavní manželství 58 % Finů.[108]

V Chorvatsku se v průzkumu z listopadu 2013 59 % respondentů vyslovilo pro ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, zatímco 31 % bylo proti.[109]

V Polsku se v průzkumu z r. 2013 70 % respondentů neztotožnilo s představou registrovaného partnerství.[110] Podle dalšího z února 2013 bylo 55 % Poláků proti a 33 % pro registrované partnerství párů stejného pohlaví.[111]

V Evropské unii je podpora nejnižší v Bulharsku, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v Litvě. Průměrná podpora stejnopohlavního manželství v 25 členských zemích EU (2006) byla 44 %, což je z hlediska předchozích výpočtů pokles z tehdejších 53 %. Příčinou této změny jsou nově příchozí sociálně konzervativní členové.[100] In 2015, with 28 members, average support was at 61%.[99]

Průzkumy veřejného míněníEditovat

Názory na otázku stejnopohlavního manželství
Země Výzkum Rok Pro Proti Nevím / Je mi to jedno / Bez odpovědi Zdroj
Arménie  Arménie Pew Research Center 2017 &0000000000000003.0000003 % &0000000000000096.00000096 % &0000000000000001.0000001 % [112]
Bělorusko  Bělorusko Pew Research Center 2017 &0000000000000016.00000016 % &0000000000000081.00000081 % &0000000000000003.0000003 % [112]
Belgie  Belgie Eurobarometr 2015 &0000000000000077.00000077 % &0000000000000020.00000020 % &0000000000000003.0000003 % [113]
Bosna a Hercegovina  Bosna a Hercegovina Pew Research Center 2017 &0000000000000013.00000013 % &0000000000000084.00000084 % &0000000000000004.0000004 % [112]
Bulharsko  Bulharsko Pew Research Center 2017 &0000000000000018.00000018 % &0000000000000079.00000079 % &0000000000000003.0000003 % [112]
Chorvatsko  Chorvatsko Pew Research Center 2017 &0000000000000031.00000031 % &0000000000000064.00000064 % &0000000000000007.0000007 % [112]
Česko  Česko CVVM 2017 &0000000000000052.00000052 % &0000000000000041.00000041 % &0000000000000007.0000007 % [114]
Dánsko  Dánsko Eurobarometr 2015 &0000000000000087.00000087 % &0000000000000009.0000009 % &0000000000000004.0000004 % [113]
Estonsko  Estonsko Estonian Human Rights Center 2017 &0000000000000039.00000039 % &0000000000000052.00000052 % &0000000000000009.0000009 % [112]
Finsko  Finsko Eurobarometr 2015 &0000000000000066.00000066 % &0000000000000028.00000028 % &0000000000000006.0000006 % [113]
Francie  Francie BVA 2015 &0000000000000067.00000067 % &0000000000000031.00000031 % &0000000000000002.0000002 % [115]
Gruzie  Gruzie Pew Research Center 2017 &0000000000000003.0000003 % &0000000000000095.00000095 % &0000000000000002.0000002 % [112]
Island  Island Gallup 2004 &0000000000000087.00000087% &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /1.1000000- &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /1.1000000- [116]
Irsko  Irsko ILGA 2016 &0000000000000064.00000064 % &0000000000000018.00000018 % &0000000000000018.00000018 % [117]
Itálie  Itálie Demos & Pi 2016 &0000000000000056.00000056 % &0000000000000040.00000040 % &0000000000000004.0000004 % [118]
Kypr  Kypr Eurobarometr 2015 &0000000000000037.00000037 % &0000000000000056.00000056 % &0000000000000007.0000007 % [113]
Lotyšsko  Lotyšsko Pew Research Center 2017 &0000000000000016.00000016 % &0000000000000077.00000077 % &0000000000000007.0000007 % [112]
Litva  Litva Pew Research Center 2017 &0000000000000012.00000012 % &0000000000000085.00000085 % &0000000000000005.0000005 % [112]
Lucembursko  Lucembursko Eurobarometr 2015 &0000000000000075.00000075 % &0000000000000020.00000020 % &0000000000000005.0000005 % [113]
Maďarsko  Maďarsko Pew Research Center 2017 &0000000000000027.00000027 % &0000000000000064.00000064 % &0000000000000009.0000009 % [112]
Malta  Malta Business Leaders Malta 2016 &0000000000000061.00000061 % &0000000000000025.00000025 % &0000000000000014.00000014 % [119]
Moldavsko  Moldavsko Pew Research Center 2017 &0000000000000005.0000005 % &0000000000000092.00000092 % &0000000000000003.0000003 % [112]
Německo  Německo SUZ 2017 &0000000000000083.00000083 % &0000000000000017.00000017 % &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 % [120]
Nizozemsko  Nizozemsko Eurobarometr 2015 &0000000000000091.00000091 % &0000000000000007.0000007 &0000000000000002.0000002 % [113]
Norsko  Norsko Ipsos 2013 &0000000000000078.00000078 % &0000000000000017.00000017 % &0000000000000004.0000004 % [121]
Polsko  Polsko IPSOS 2017 &0000000000000038.00000038 % &0000000000000057.00000057 % &0000000000000005.0000005 % [122]
Portugalsko  Portugalsko ILGA 2016 &0000000000000053.00000053 % &0000000000000027.00000027 % &0000000000000021.00000021 % [117]
Rakousko  Rakousko "Österreich" magazine 2017 &0000000000000059.00000059 % &0000000000000025.00000025 % &0000000000000016.00000016 % [123]
Rumunsko  Rumunsko Pew Research Center 2017 &0000000000000026.00000026 % &0000000000000074.00000074 % &0000000000000001.0000001 % [112]
Rusko  Rusko Pew Research Center 2017 &0000000000000005.0000005 % &0000000000000090.00000090 % &0000000000000005.0000005 % [112]
Řecko  Řecko DeaNeosis 2017 &0000000000000050.00000050 % &0000000000000047.00000047 % &0000000000000003.0000003 % [124]
Srbsko  Srbsko Pew Research Center 2017 &0000000000000012.00000012 %: &0000000000000083.00000083 % &0000000000000004.0000004 % [112]
Slovensko  Slovensko Eurobarometr 2015 &0000000000000024.00000024 % &0000000000000069.00000069 % &0000000000000007.0000007 % [113]
Slovinsko  Slovinsko Ninamedia 2015 &0000000000000038.30000038,3 % &0000000000000049.50000049,5 % &0000000000000012.20000012,2 % [125]
Spojené království  Spojené království Eurobarometr 2015 &0000000000000071.00000071 % &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /1.1000000- &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /1.1000000- [113]
Španělsko  Španělsko Eurobarometr 2015 &0000000000000084.00000084 % &0000000000000010.00000010 % &0000000000000006.0000006 % [113]
Švédsko  Švédsko Eurobarometr 2015 &0000000000000090.00000090 % &0000000000000007.0000007 % &0000000000000003.0000003 % [113]
Švýcarsko  Švýcarsko Pink Cross 2016 &0000000000000069.00000069 % &0000000000000025.00000025 % &0000000000000006.0000006 % [126]
Ukrajina  Ukrajina Pew Research Center 2017 &0000000000000009.0000009 % &0000000000000085.00000085 % &0000000000000006.0000006 % [112]
 • Země označené zelenou barvou umožňují párům stejného pohlaví uzavřít sňatek.

PoznámkyEditovat

 1. Vyjma Aruby, Curaçaa a Svatého Martina
 2. Vyjma Severního Irska, Korunních závislých území a Zámořských teritorií (vyjma Manu, Ascensionu, Britského antarktického teritoria, Akrotiri a Dekelie, Gibraltaru a Pitcairnových ostrovů, které jej přijaly. Na Guernsey není zákon o stejnopohlavní manželství ještě účinný.
 3. Vyjma Aruby, Curaçaa a Svatého Martina
 4. Vyjma Guernsey a Zámořských teritorií (vyjma Gibraltaru)
 5. Zahrnutá populace Anglie, Walesu a Skotska
 6. Vyjma sporného území Severní Kypr
 7. Včetně neuznaného území Severního Kypru
 8. Vyjma Chorvatska a Maďarska

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Recognition of same-sex unions in Europe na anglické Wikipedii.

 1. https://www.vfgh.gv.at/medien/Ehe_fuer_gleichgeschlechtliche_Paare.de.php
 2. Same-sex marriages registered abroad are valid in Armenia [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. CASE OF VALLIANATOS AND OTHERS v. GREECE, European Court of Human Rights
 4. CASE OF OLIARI AND OTHERS v. ITALY, European Court of Human Rights
 5. (nizozemsky) Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
 6. (dánsky) Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab
 7. (švédsky) Lag om ändring av äktenskapslagen
 8. (francouzsky) LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
 9. (islandsky) Lög um breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög)
 10. Marriage Bill 2015 (Number 78 of 2015) [online]. House of the Oireachtas [cit. 2015-10-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. (francouzsky) Mémorial A n° 125 de 2014 Archivováno 16. 9. 2016 na Wayback Machine
 12. Act no. XXIII of 2017 – Marriage Act and other Laws (Amendment) Act, 2017. www.justiceservices.gov.mt. Ministry for Justice, Culture and Local Government of Malta. Dostupné online [cit. 1 August 2017]. (anglicky) 
 13. Germany's first same-sex marriages expected in October. www.thelocal.de. 2017-07-21. Dostupné online [cit. 2017-07-21]. (anglicky) 
 14. (nizozemsky) Wet openstelling huwelijk
 15. (nizozemsky)ECLI:NL:HR:2007:AZ6095
 16. name="lovdata.no">(norsky) Lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par)
 17. (portugalsky) Lei n.º 9/2010 de 31 de Maio
 18. (německy) Gesamte Rechtsvorschrift für Eingetragene Partnerschaft-Gesetz
 19. (španělsky) Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio
 20. (německy)|title=Zum Nachlesen: Das War der SRF-Abstimmungssonntag |date=September 26, 2021 |website=SRF |language=de |access-date=September 29, 2021
 21. (švédsky)Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken
 22. Marriage (Same-sex couples) Act 2013
 23. Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014
 24. PanARMENIAN.Net - Mobile [online]. [cit. 2017-07-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Kooseluseadus. www.riigikogu.ee. Riigikogu, 9 October 2014. Dostupné online. (estonsky) 
 26. (katalánsky) Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995
 27. (chorvatsky) Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola
 28. (česky) 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Archivováno 2. 5. 2019 na Wayback Machine
 29. Τέθηκε σε ισχύ η πολιτική συμβίωση στην Κύπρο
 30. Kooseluseadus. www.riigikogu.ee. Riigikogu, 9 October 2014. Dostupné online. (estonsky) 
 31. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3456 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.. www.et.gr [online]. [cit. 2017-01-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-10-21. 
 32. (maďarsky) 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról
 33. POVOLEDO, Elisabetta. Italy Approves Same-Sex Civil Unions. The New York Times. 2016-05-11. Dostupné online [cit. 2016-05-12]. ISSN 0362-4331. (anglicky) 
 34. (německy) Gesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz; PartG)
 35. (slovinsky) 2840. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti
 36. (německy) Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare
 37. San Marino axes medieval law to let gay couples live together [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 38. Referendum in Armenia brings constitutional reforms [online]. ILGA Europe, 16 December 2015 [cit. 2015-04-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 39. Prof. Dr. Axel Tschentscher, LL-M. Belarus - Constitution [online]. Servat.unibe.ch [cit. 2014-01-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 40. National Assembly of the Republic of Bulgaria - Constitution [online]. National Assembly of the Republic of Bulgaria, 6 February 2008 [cit. 2014-07-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 41. 2013 Referendum [online]. Izbori.hr [cit. 2014-01-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-01-20. (anglicky) 
 42. Croats reject gay marriage in referendum. Reuters. EurActiv.com, 2 December 2013. Dostupné online [cit. 18 June 2015]. (anglicky) 
 43. https://www.reuters.com/article/us-georgia-president-constitution/georgian-president-reluctantly-signs-new-constitution-into-law-idUSKBN1CP20O?il=0
 44. "New Hungarian constitution comes into effect with same-sex marriage ban," PinkNews, 3 January 2012, accessed 18 June 2015.
 45. Text of the Hungarian Constitution (pdf) [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 46. Laura Sheeter, "Latvia defies EU over gay rights", BBC News website, 16 June 2006.
 47. www.saeima.lv [online]. [cit. 28-01-2017]. Dostupné v archivu pořízeném dne 09-12-2008. 
 48. CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 49. Title II. Fundamental rights, freedoms and duties - Presidency of the Republic of Moldova [online]. [cit. 2015-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 50. United Nations High Commissioner for Refugees. Refworld - Constitution of Montenegro [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 51. The Constitution of the Republic of Poland [online]. Sejm, 2 April 1997 [cit. 2014-07-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 52. Constitution of the Republic of Serbia [online]. Srbija.gov.rs [cit. 2015-06-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 53. ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. www.slov-lex.sk. Ministry of Justice of the Slovak Republic. Dostupné online [cit. 9 July 2015]. (anglicky) 
 54. Slovakia bans gay marriage in constitution. www.skynews.com.au. Sky News Australia, 5 June 2014. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-07-10. (anglicky) 
 55. Constitutions - Legislationline [online]. Legislationline [cit. 2015-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 56. The Constitution of the Republic of Artsakh
 57. Overseas Marriage (Armed Forces) Order 2014 [online]. 28 April 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 58. Marriage and Civil Partnership (Amendment) Act 2016 [online]. [cit. 2016-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 59. Same-Sex Marriage (Guernsey) Law, 2016 (P.2016/30) [online]. [cit. 2016-12-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 60. Orders Approved at Privy Council 2016-12-14 [online]. [cit. 2016-12-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-12-15. (anglicky) 
 61. [https://web.archive.org/web/20161217231602/http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2016-22.pdf Archivováno 17. 12. 2016 na Wayback Machine Civil Marriage Amendment Act 2016 [No. 22 of 2016]
 62. Civil Marriage Amendment Act 2016 - Notice of Commencement. www.gibraltarlaws.gov.gi [online]. [cit. 2017-01-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-03-27. 
 63. The Inheritance (Alderney) Law, 2015 [online]. [cit. 2016-12-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 64. Inheritance (Alderney) Law, 2015 (Commencement) Ordinance, 2015 [online]. [cit. 2016-12-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 65. Civil Partnership Act 2004 [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 66. Civil Partnership (Jersey) Law 2012. www.jerseylaw.je [online]. [cit. 22-08-2018]. Dostupné v archivu pořízeném dne 04-03-2016. 
 67. Policy and Finance Committee Meeting - 21 Feb 2017 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 68. POLICY AND FINANCE COMMITTEE MEETING - 16 May 2017 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 69. Alderney to introduce Same-Sex Marriage - Liberate. Liberate. 2017-03-02. Dostupné online [cit. 2017-03-15]. (anglicky) 
 70. P.77/2015 Same-sex marriage, divorce and dissolution
 71. WRITTEN QUESTION TO THE CHIEF MINISTER - 14 March 2017 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 72. (německy) 13.468 – Parlamentarische Initiative – Ehe für alle
 73. Ständerat sagt Ja zur Homo-Ehe [online]. Blick.ch, 1 September 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 74. https://www.thelocal.ch/20170616/gay-marriage-back-on-the-discussion-table-in-swiss-parliament
 75. https://www.swissinfo.ch/eng/gay-equality_same-sex-marriage-delayed-in-switzerland-/43264176
 76. https://www.lidovky.cz/dustojnost-pro-vsechny-poslanci-navrhli-aby-manzelstvi-mohli-uzavirat-i-lide-stejneho-pohlavi-i2d-/zpravy-domov.aspx?c=A180613_161954_ln_domov_ele
 77. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2517118-vlada-podporila-manzelstvi-pro-homosexualy-registrovane-partnerstvi-tim-zaniklo
 78. https://www.jsmefer.cz/prvni_cteni_vysledek
 79. Same-sex marriage could be introduced to Northern Ireland via Westminster - Bradley [online]. 20 February 2018. Dostupné online. (anglicky) 
 80. Northern Ireland same-sex marriage bill passes first stage - Independent.ie. Independent.ie. Dostupné online [cit. 2018-03-27]. (anglicky) 
 81. a b Northern Ireland gay marriage bill has 'little prospect' of progress, says DUP Chief Whip. PinkNews. Dostupné online [cit. 2018-03-27]. (anglicky) 
 82. Seimas Approves the Proposal on “Cohabitation Agreements” as Alternative to Partnership Law - LGL. LGL. 2017-05-31. Dostupné online [cit. 2017-09-19]. (anglicky) 
 83. Pacs monégasque : bientôt un projet de loi ? - Monaco Hebdo. Monaco Hebdo. 2016-11-09. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-05-10. (francouzsky) 
 84. « Je suis une indépendante » - Monaco Hebdo. Monaco Hebdo. 2017-07-19. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-12-18. (francouzsky) 
 85. (italsky) San Marino. Unioni civili, presto sul tavolo tre bozze di legge Archivováno 8. 10. 2016 na Wayback Machine
 86. a b President Kiska calls for discussion on the rights of same-sex couples
 87. (slovensky) Tímlíderkou SaS pre osobné slobody se stala Natália Blahová
 88. http://www.balkaninsight.com/en/article/recognition-of-same-sex-unions-causes-controversy-in-montenegro-04-25-2018
 89. URMARIREA PROCESULUI LEGISLATIV [online]. [cit. 2017-06-02]. Dostupné online. (rumunsky) 
 90. Washington Post. 28 September 2018. Dostupné online [cit. 30 September 2018]. (anglicky) 
 91. Romania aims to legalize same-sex civil unions after failed marriage vote
 92. Nowoczesna z projektem ustawy o związkach partnerskich [online]. [cit. 2018-02-16]. Dostupné online. (polsky) 
 93. Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich [online]. [cit. 2018-03-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-06-19. (polsky) 
 94. Projekt ustawy o związkach partnerskich [online]. [cit. 2018-03-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-02-17. (polsky) 
 95. Tímlíderkou SaS pre osobné slobody se stala Natália Blahová
 96. REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers - A7-0386/2013 [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 97. ECJ plans to rule on same-sex marriage in Romania [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 98. MARICA, Irina. Romanian SocDem leader: Referendum for family redefinition to be organized this fall. Romania Insider. 2017-09-04. Dostupné online [cit. 2017-09-05]. (anglicky) 
 99. a b Special Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015 [online]. European Commission, October 2015 [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-22. (anglicky) 
 100. a b c EU Public Opinion: SSM [online]. [cit. 2010-11-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 101. New England's largest GLBT newspaper [online]. Bay Windows, 25 January 2010 [cit. 2010-11-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 12-06-2011. (anglicky) 
 102. AVJonathan Tisdall  . Support for gay marriage [online]. Aftenposten.no [cit. 2010-11-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-06-29. (anglicky) 
 103. (italsky) [1] Archivováno 2. 3. 2014 na Wayback Machine Datamonitor, 7 January 2013
 104. (italsky) Il Rapporto Italia 2013 | L'Italia del presentismo Eurispes, 31 January 2013
 105. Increased support for gay marriage – Survey [online]. BreakingNews.ie, 31 March 2008 [cit. 2010-11-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-18. (anglicky) 
 106. Yes to gay marriage and premarital sex: a nation strips off its conservative values. www.irishtimes.com. Irish Times, 9 September 2010. Dostupné online [cit. 15 September 2010]. (anglicky) 
 107. Poll finds Irish support for gay marriage at 73% [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 108. Poll: Over half of Finns favour same-sex marriage law [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 109. Anketa za HRT: 59 posto građana ZA promjenu Ustava [online]. Slobodnadalmacija.hr, 29 November 2013 [cit. 2014-04-26]. Dostupné online. (chorvatsky) 
 110. (polsky) Polacy: Związki partnerskie? Niepotrzebne! [SONDAŻ TOK FM]
 111. (polsky) Sondaż: Polacy przeciwko związkom partnerskim. [SONDAŻ TNS OBOP]
 112. a b c d e f g h i j k l m n o http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 113. a b c d e f g h i j Archivovaná kopie. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-22. 
 114. https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4354/f9/ov170608.pdf
 115. http://www.bva.fr/data/sondage/sondage_fiche/1724/fichier_bva_-_orange_-_i-tele_-_les_francais_et_les_droits_des_couples_homosexuelse312c.pdf
 116. (islandsky)http://docplayer.dk/70836-Regnbaagsfamiljers-stallning-i-norden-politik-rattigheter-och-villkor-nikk-publikationer-2009-1-nikk-oslo-2009-isbn-978-82-7864-025-4.html#show_full_text
 117. a b http://ilga.org/downloads/Ilga_Riwi_Attitudes_LGBTI_survey_Logo_personal_political.pdf
 118. (italsky)http://www.demos.it/a01231.php
 119. http://www.independent.com.mt/articles/2016-04-20/local-news/ISurvey-61-ready-to-change-gay-civil-union-into-marriage-6736156628
 120. (německy)http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Aktuelles/DE/2017/20170112_Umfrage_LSB.html Archivováno 3. 6. 2017 na Wayback Machine
 121. https://www.ipsos.com/en-us/404[nedostupný zdroj]
 122. (polsky)https://oko.press/pierwszy-polsce-zwolennicy-homoseksualnych-zwiazkow-partnerskich-sa-wiekszosci-moze-juz-czas/
 123. (německy)http://www.queer.de/detail.php?article_id=29236
 124. (řecky)http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/03/ti_pistevoun_oi_ellines_2017_.pdf
 125. (slovensky)http://www.rtvslo.si/slovenija/referendum/kaj-je-pokazala-anketa-pred-referendumom/381443
 126. (francouzsky)http://www.rts.ch/info/suisse/8089860-les-suisses-pour-l-introduction-du-mariage-pour-tous-selon-un-sondage.html

Související článkyEditovat