Stejnopohlavní manželství ve Spojeném království

Stejnopohlavní manželství je ve Spojeném království legální s výjimkou Severního Irska. Země Spojeného království jsou oprávněny přistupovat k otázce manželství osob stejného pohlaví individuálně, tudíž je jeho postavení v Anglii a Walesu, Skotsku a Severním Irsku odlišné.

Ze 14 Zámořských území Spojeného království je stejnopohlavní manželství legální na vojenských základnách Akrotiri a Dekelii a v Britském indooceánském území (pouze britský vojenský personál) od 3. června 2014. Dále na Pitcairnových ostrovech od 14. května 2025, v Britském antarktickém území od 13. října 2016, na Gibraltaru od 15. prosince 2016, na Ascensionu od 1. ledna 2017, na Bermudách od 5. května 2017. Zákon legalizující stejnopohlavní manželství na Falklandách momentálně čeká na královský souhlas. Ze tří Britských korunních závislých území Spojeného království je stejnopohlavní manželství legální na Manu od 22. července 2016 a na Guernsey od 2. května 2017.

HistorieEditovat

 
Stejnopohlavní soužití v Evropě
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrované soužití
     Neuznáváno či neznámo
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy

Právní historieEditovat

Anglosaské právo považovalo manželství mezi osobami stejného pohlaví za paakt, tedy za nicotné nebo spíše zdánlivé. Když se v r. 1680 Arabella Huntová provdala za "Jamese Howarda" bylo jejich manželství prohlášeno za neplatné právě z toho důvodu, že Howard byl ve skutečnosti Amy Poulterová, a tím pádem se jednalo o manželství dvou žen, které nemělo právní následky.[7] V průlomovém rozsudku v kauze Hyde vs. Hyde a Woodmansee z r. 1866 (případ polygamie) rozhodl Lord Penzance tak, že manželství je v křesťanském prostředí chápané jako dobrovolný celoživotní svazek jednoho muže a jedné ženy, a že nic jiného se nepřipouští.[8]

Když se v r. 1967 projednával případ Talbot (roz. Poyntz) vs. Talbot soudce Justice Ormerod rozhodnul, že to na čem závisí manželství není gender, nýbrž pohlaví. Jednalo se o případ přeoperované transosoby.[9][10] V r. 1971 byl přijat zákon o neplatnosti manželství (Nullity of Marriage Act 1971) zakazující v Anglii a Walesu manželství mezi lidmi stejného pohlaví.[11] Parlamentní debaty o této legislativě se týkaly pouze problematiky transgender, nikoli homosexuality.[12]

Tento zákon později nahradil zákon o záležitostech manželských 1973 (Matrimonal Causes Act 1973), který taktéž deklaroval, že manželství není platné, nejsou-li oba snoubenci muž a žena.[13] Zákaz stejnopohlavního manželství se promítnul i do právního řádu Skotska a Severního Irska. Manželská vyhláška (Severní Irsko) 2003 (Marriage Order (Northern Ireland) 2003) říká, že stejné pohlaví snoubenců je právní překážkou pro vstup do manželství. Manželský zákon (Skotsko) 1977 (Marriage Act (Scotland) 1977) obsahoval podobné ustanovení, dokud nebyl v r. 2014 pozměněn na zákon o manželství a registrovaném partnerství (Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014), který manželství mezi osobami stejného pohlaví již nezakazuje.[14][15]

17. července 2013 podepsala královna Alžběta II. nový manželský zákon (Marriage (Same-Sex Couples) Act 2013). 10. prosince 2013 oznámila vláda Jejího veličenstva, že by se první stejnopohlavní svatby mohly začít konat od 29. března 2014.[16]

Registrované partnerstvíEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Registrované partnerství ve Spojeném království.

V r. 2004 byl přijat zákon o registrovaném partnerství. Účinným se stal v prosinci 2005. Díky registrovanému partnerství němu získaly páry stejného pohlaví skoro stejná práva a povinnosti jako mají manželé.[17] Přestože některá britská média tato partnerství interpretovala jako "gay marriages"[18][19], vláda několikrát za sebou potvrzovala, že se o manželství nejedná.[20][21]

Po nabytí účinnosti sekce 9 manželského zákona (stejnopohlavní páry) 2013 si můžou všechny registrované páry změnit svůj svazek na manželství.

Wilkinson vs. Kitzingerová a ostatníEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Celia Kitzingerová a Sue Wilkinsonová.

26. srpna 2003 uzavřeli dvě britské univerzitní profesorky Celia Kitzingerová a Sue Wilkinsonová v kanadské Britské Kolumbii manželství. Britské právo však odmítlo jejich manželství uznat. Po následném přijetí zákona o registrovaném partnerství získalo jejich kanadské manželství status registrovaného partnerství. Nicméně obě ženy usilovaly o uznání jejich manželství s tím, že jej uzavřely podle platné zahraniční legislativy, a že splňuje veškeré požadavky na uznání sňatku ze zámoří, a tudíž by s ním mělo být nakládáno stejně jako s heterosexuálním manželstvím. Registrované partnerství odmítly, protože manželství považovaly za praktičtější a hodnotnější, kdežto registrované partnerství jim přišlo jenom jako taková pomyslná náhražka. Právním zastupováním pověřily občanskoprávní skupinu Liberty. Její představitel James Welch uvedl, že se jedná o záležitost férovosti a rovnosti, pokud bude lesbické manželství uznané, a že by registrované partnerství mělo představovat pouze druhou z nejlepších alternativ právního rámce pro vzájemné soužití.[22]

Vrchní soud v Londýně vydal rozsudek 31. července 2006, kde se usnesl na tom, že lesbickému zahraničnímu manželství nemůže být v Anglii a Walesu přiznán status manželství, nýbrž pouze registrovaného partnerství. Prezident Rodinné divize (Family Division) Sir Mark Potter jako důvod uvedl následující: "Trvalé svazky párů stejného pohlaví nejsou v žádném případě méněcenné, ale anglické právo je právně uznává jako registrovaná partnerství, nikoli jako konzervativní starobylou instituci manželství, která je dlouhodobě považovaná pouze za svazek jednoho muže a jedné ženy."[23][24] Souhlasil však s tvrzením páru, že je diskriminován zákonem o registrovaném partnerství, ale celý případ uzavřel takto: "Rozsah, ve kterém zákon odlišně zachází se stejnopohlavními partnery, je legitimní, přiměřený a zcela kompatibilní se vzájemnou dohodou zemí respektujících Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod."[25] Generální prokurátor, druhý respondet, nařídil žalobykním zaplatit soudní výlohy ve výši 25 tisíc liber.[26]

Wilkinsonová a Kitzingerová řekly, že jsou z rozsudku hluboce zklamané nejen kvůli nim samotným, nýbrž všem lesbickým a gay rodinám napříč celou Británií.[24] Odmítání našeho manželství nijak nechrání heterosexuální manželství, ale pouze potvrzuje diskriminaci a znevažování LGBT lidí a jejich svazků jako méně perspektivních, než jsou ty heterosexuální; pro nás neexistuje žádná jiná alternativa, než plnohodnotné manželství, nikoli ze své podstaty odlišná a separátní instituce.[27][28] Na závěr vyjádřily naději, že rozsudek nebude mít dlouhého trvání, a že je jenom otázkou času, kdy nadejde den, jímž nastane plná rovnost manželství.[23] Zpočátku plánovaly se proti rozsudku odvolat, ale později od toho upustily z důvodu nedostatku financí.[29]

Gay aktivista Peter Tatchell řekl, že agresivní opozice stejnopohlavního manželství ze strany establišmentu a soudní výlohy ve výši 25 tisíc liber poškozují dobré jméno britské vlády, která se prezentuje jako gay friendly. K výši soudních nákladů se navíc vyjádřil tak, že jsou příliš vysoké, a že jejich účelem je pouze odradit žalobkyně od dalšího odvolávání.[26] Na závěr uvedl, že se cítí rozhořen, ale nikoli poražen, a že se jedná pouze o dočasný nezdar v dlouhé cestě za manželskou rovností.[30]

DebatyEditovat

Aktivistické skupinyEditovat

Equal Marriage, kampaň za stejnopohlavní manželství ve Skotsku zahájila v r. 2008 Equality Network s cílem zpřístupnění sňatků homosexuálním párům a registrovaného partnerství heterosexuálním párům. V Anglii a Walesu se jako první kampaň za stejnopohlavní manželství zrodila iniciativa Equal Love založené Peterem Tatchellem v r. 2010. První hlavní opozicí stejnopohlavního manželství v Británii byla Skotsko za manželství (Scotland for Marriage) založená v r. 2011 následovaná Koalicí za manželství (Coalition for Marriage) v Anglii a Walesu založená v r. 2012. Následné kampaně pro a proti stejnopohlavním manželství vedly k zakládání širokého spektra různých organizací, včetně Koalice za rovné manželství a Out4Marriage založených v r. 2013 v Anglii. V Severním Irsku zahájili tamní LGBT aktivisté a politický aktivista Gary Spedding kampaň za stejnopohlavní manželství v červnu 2012 se zvláštním cílem změny sociálních postojů spolu s lobbyingem v Národním shromáždění Severního Irska za novelizaci manželské vyhlášky (Severní Irsko) z r. 2003 (Marriage Order (Northern Ireland) 2003).

Politické stranyEditovat

Konzervativci: Během probíhající politické kampaně v rámci všeobecných voleb 2010 řekl stínový lord státní pokladny George Osborne, že by se konzervativní vláda měla konečně pokusit vypořádat s otázkou konce zákazu stejnopohlavního manželství[31][32] navzdory kritice, že by neměl dávat takové specifické předvolební sliby.[33] 4. května 2010 publikovala strana dokument s názvem "Kontrakt rovnosti (Contract for Equalities)", který sliboval, že se strana bude zabývat tím, zda uznávat registrované partnerství jako manželství, vyhraje-li volby.[34]

Labouristé: V r. 1985 byla na konferenci Labouristické strany v Bournemouthu poprvé přijata rezoluce na podporu LGBT práv. Důvodem tohoto prodlení byla blokace hlasování ze strany Národního svazu horníků (National Union of Mineworkers).[35] V dubnu 2010 odpovědala labouristická ministryně rovných příležitostí Harriet Hermanová, že stejnopohlavní manželství považuje za ožehavé téma, že vládu čeká ještě dlouhá cesta k tomu, aby se ke gay právům postavila tak, jak má.[36] Předseda vlády Gordon Brown řekl, že by vláda neměla povolit stejnopohlavní sňatky kvůli obavám z oddělení církve od státu a otázek náboženské svobody obecně.[37] Během předvolební kampaně labouristů se každý jejich kandidát vyjádřil pro přijetí reforem vedoucích ke stejnopohlavnímu manželství. Poté, co se do čela Labouristické strany postavil Ed Miliband stalo se toto téma součástí její politické platformy, včetně poptávky po konzultacích na toto téma v jakékoli nově sestavené vládě Jejího veličenstva a následnému přijetí příslušné legislativy hned, jakmile to bude možné.[38]

Liberální demokraté: Předseda Nick Clegg řekl v r. 2009, že jeho strana podpoří takový zákon.[39][40] 4. července 2009 napsal Clegg v článku pro LabourList, že ačkoli lze považovat registrované partnerství za krok vpřed, tak teprve v momentě, kdy bude manželství přístupné i párům, si budeme moci říci, že je s homosexuálními i heterosexuálními páry zacházeno zcela stejně.[41] Po tomto projevu spustila LGBT pracovní skupina LGBT+ Liberální demokraté petici s názvem "Manželství bez hranic" požadující odstranění veškerých genderových omezeních jak v manželství, tak i registrovaném partnerství, nejen v Británii, ale i Evropě a postupem času i ve světě. Sběr podpisů pod petici se zahájil na festivalech Manchester Pride a Reading Pride v r. 2009. Online petice se zpřístupnila v lednu 2010[42], jejíž součástí byl i rozhovor s Cleggem v magazínu Attitude, kde znovu potvrdil svojí podporu rovnému manželství.[43][44] Nicméně nejednalo se o manifest celé strany.[45] V rozhovoru z července 2010 předseda poslaneckého klubu Liberální demokracie Simon Hughes potvrdil, že koaliční vláda plánuje zpřístupnit manželství homosexuálním párům. Bylo by dobré, kdyby se léta 2010 a 2011 zapsaly do dějin Velké Británie jako historické mezníky, kdy se občanský sňatek stal otevřeným jak párům různého pohlaví, tak i stejného pohlaví... Stát by jim měl dát rovnost. Teď jsme teprve na půli cestu. Myslím si, že bychom se měli k tomuto odhodlat ještě za tohoto parlamentu.[46]

Skotští liberální demokraté: Na jarní konferenci r. 2010 byl přijat podnět ke skotské vládě, aby umožnila homosexuálním párům uzavírání sňatku, s odůvodněním, že jejich vyjmutí z manželství představuje diskriminaci, se kterou je nutné skončit.[47] V září 2010 se Liberální demokracie na své podzimní federální konfrenci usnesla na začlenění stejnopohlavního manželství do své stranické politiky na úrovni Westminsteru.[48]

Zelení: 22. května 2009 vyzvala Zelená strana k ukončení zákazu občanského sňatku mezi lidmi stejného pohlaví jak v Británii, tak i dalších členských zemích EU. Předsedkyně strany Caroline Lucasová řekla, že její strana chce dosáhnout manželství pro páry stejného pohlaví, a že manželské stejnopohlavní páry cestující napříč Evropou by měly mít nárok na uznání jejich svazku stejně jako manželské heterosexuální páry. Peter Tatchell, který tou dobou kandidoval za Oxford East, uvedl, že různé partnerské zákony v Evropě jsou matoucí pojmy, a že pro většinu lesbických a gay párů jsou tak jejich práva a povinnosti limitovány. Nejlepší a nejuniverzálnější systém právního rámce pro partnerství je občanský sňatek. Všechno ostatní je pouze druhořadé a diskriminační, "uvedl Tatchell v závěru svého projevu.[49]

Náboženské obceEditovat

Na každoročním setkání v r. 2009 se Kvakeři rozhodli začít žehnat před Bohem jak heterosexuálním, tak i homosexuálním svazkům, a umožnit jim církevní svatební obřad, čímž se zapsali do dějin jako první mainstreamová britská církev, která takto učinila. Tou dobou zákony neumožňovaly úřadům sezdávat páry stejného pohlaví jako manželské páry, ale Kvakeři řekli, že ani zákony jim nezabrání v tom, aby hráli centrální roli v žehnání homosexuálním párům a sezdávání jejich svazků jako manželských před Bohem. Zároveň také vyzvali vládu, aby přijala příslušnou legislativu, která církevní stejnopohlavní manželství uzná.[50][51] Na společné tiskové konferenci v r. 2012 podpořily Kvakeři, Liberální judaisté a Unitáři legislativu vedoucí k legalizaci stejnopohlavních sňatků.[52]

3. prosince 2013 obdržela Nizozemská církev v Londýně potvrzení o tom, že je oprávněná k oddávání párů stejného pohlaví.[53]

Největší křesťanské denominace se celkově vyjádřily proti legalizaci stejnopohlavního manželství. Představitelé Katolické církve Anglie a Walesu byli nejhlasitějšími odpůrci a vyzývali své kněze i školy, aby zahájili sběr podpisů pod petici proti vládním plánům. Stejně se zachovala i Skotská katolická církev.[54][55] Představitelé Anglikánské církve jsou taktéž velcí odpůrci stejnopohlavního manželství. Při jeho přijímání dokonce vyjádřili i obavu z toho, že oslabí církevní pozici, a že povede k oddělení církve od anglického státu.[56] Metodistická církev Velké Británie odpověděla na vládní konzultace stejnopohlavního manželství tak, že metodistické církve se v posledních 20 letech naučily respektovat gay a lesbické páry, včetně jejich svazků. Nazývat je však svazky "manželskými" rozhodně nehodlá.[57]

Muslimská rada Velké Británie zahájila kampaň proti legalizaci stejnopohlavního manželství s názvem "Muslimové bránící manželství".[58] Hlavní rabín lord Sacks a Rabínský koncil se taktéž vyjádřil proti stejnopohlavnímu manželství s tím, že odporuje židovskému právu.[59]

Veřejné míněníEditovat

Průzkumy veřejného mínění obecně ukázaly, že stejnopohlavní manželství má u většiny Britů podporu.

Statistika organizace Gallup z r. 2004 ukázala, že 52 % Britů souhlasí s manželstvím mezi homosexuály, zatímco 45 % je proti. Stejný výzkum ukázal, že 65 % respondentů přiznává homosexuálním párům právo na registrované partnerství.[60] Eurobarometr z r. 2006 ukázal, že 46 % Britů souhlasí s legalizací stejnopohlavního manželství napříč celou Evropou, což je o něco více, než průměr EU 44 %.[61] Anekta ICM Research publikovaná v září 2008 v Observeru ukázala, že 55 % Britů by přiznalo homosexuálním párům právo na sňatek, zatímco 45 % by bylo proti.[62][63]

Průzkum veřejného mínění uskutečněný v červnu 2009 společností Populus pro The Times ukázala, že 61 % britské veřejnosti souhlasí s tím, že homosexuální páry by měly mít rovné právo na sňatek, nikoli jenom na registrované partnerství, zatímco 33 % nesouhlasilo. Největší podpora byla znát ve věkové skupině 25-34 let, kde 78 % souhlasilo a 19 % nesouhlasilo. Nejmenší byla u respondentů starších 65 let, kde 37 % souhlasilo a 52 % nesouhlasilo. Muži a ženy souhlasili a nesouhlasili přibližně stejně, ale u žen (67 %) byla podpora o něco větší, než u mužů (55 %). Co se týče volebního preferencí tak homosexuálním párům by právo na sňatek přiznalo 73 % liberálních demokratů, 64 % labouristů a 53 % toryů neboli konzervativců.[64][65]

Průzkum Agnus Reid z července 2010 ukázal, že 78 % by homosexuálním párům přiznala buď právo na manželství nebo na registrované partnerství s tím, že 41 % by bylo pro manželství a 37 % pro registrované partnerství. Podpora žádného právního rámce pro homosexuální páry od srpna 2009 klesla o 3 %.[66]

Podle Scottish Social Attitudes Survey z r. 2010 podporovalo 61 % Skotů stejnopohlavní manželství, 19 % bylo proti a 18 % nemělo jasný názor. Ve stejném výzkumu r. 2002 se pro stejnopohlavní manželství vyslovilo 42 % Skotů. V r. 2006 podpořilo stejnopohlavní manželství 53 % Skotů.[67]

V červenci 2011 ukázal reprezentativní výzkum Angus Reid Public Opinion, že 43 % Britů je přesvědčeno o tom, že by homosexuální páry měly ve Velké Británii mít možnost uzavřít manželství, 34 % by jim místo něj přiznalo právo na registrované partnerství a 18 % by jim nepřiznalo žádný právní rámec jejich soužití.[68]

Anketa publikovaná společností YouGov v březnu 2012 ukázala, že 43 % respondentů podporuje stejnopohlavní manželství, zatímco 32 % je pro registrované partnerství a 16 % odmítá jakékoli právní uznání homosexuálních svazků. Podpora byla největší mezi ženami, mladými lidmi a voliči Skotské a Liberální demokracie. Podpora byla nejmenší u dělnické třídy, starší generace, toryů a mužů. Ve stejném průzkumu souhlasilo 62 % respondentů s tím, že homosexuální vztahy mají stejnou hodnotu jako heterosexuální vztahy, ale 47 % z nich přiznalo Anglikánské církvi právo na obranu tradičního manželství, zatímco 37 % bylo proti.

Černová anketa YouGov indikovala vzrůstající podporu LGBT práv u Britů. Podle ní vzrostla podpora stejnopohlavního manželství na 71 %.[69] YouGov v prosinci 2012 shledal, že 55 % populace je pro stejnopohlavní manželství.[70]

Další průzkum z května 2013 potvrdil veřejnou podporu příslušnému návrhu, tedy 53 % respondentů.[71] Podobný výzkum u května ukázal podobnou úroveň podpory (54 %) a taktéž shledal, že 58 % těch, kteří považují stejnopohlavní manželství za důležitou předvolební otázku, bude volit podle toho, která strana jej podpoří.[72] Ipsos z května 2013 ukázal, že 55 % Britů podporuje stejnopohlavní manželství.[73]

Statistika zveřejněná v březnu 2014 v rádiu BBC ukázala, že 68 % resondentů podporuje stejnopohlavní manželství, zatímco 26 % je proti. Šetření rovněž ukázalo, že mladí lidé jsou obecně víc podporující. 80 % věkové skupiny 18-34 let bylo pro stejnopohlavní manželství, zatímco u osob starších 65 let bylo podporujících 44 %. 75 % žen bylo pro stejnopohlavní manželství, zatímco mužů bylo 61 %.[74]

Eurobarometr z r. 2015 ukázal, že 71 % Britů by souhlasilo s legalizací stejnopohlavního manželství napříč celou Evropou, zatímco 24 % bylo proti.[75]

Anglie a WalesEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Manželský zákon (stejnopohlavní páry) 2013.
 
Ilustrativní mapa hlasování poslanců britského parlamentu při druhém čtení návrhu novely manželského zákona (stejnopohlavní páry), 5. únor 2013.[76]
     Labouristé/Liberální demokraté/Zelení/Respect/PC/SDLP/Alliance hlasující pro
     Konzervativci hlasující pro:
     Konzervativci hlasující pro obojí[pozn. 1]
     Konzervativci/DUP/Individuální unionistka hlasující proti
     Labouristé/Liberální demokraté hlasující proti: 26
     Nehlasovali: 74
     Prázdné křeslo: 2

17. září 2011 oznámila na konferenci Liberálně demokratické strany Lynne Featherstoneová, že by se vláda v březnu 2012 měla začít zabývat implementací rovných občanských sňatků pro páry stejného pohlaví spolu s přijetím dalších souvisejících právních předpisů v nadcházejícím volebním období.[78] Nově zvolený konzervativní premiér David Cameron, který byl už dříve známý svojí podporou stejnopohlavních svazků, vyjádřil na konferenci Konzervativní strany dne 5. října 2011, že jako její předseda podpoří legislativu vedoucí k uzákonění stejnopohlavních svazků.[79]

12. března 2012 zahájila vláda Jejího veličenstva konzultace na téma občanských sňatků pro všechny v Anglii a Walesu. Vládní návrhy byly následující:

 • zpřístupnění občanských sňatků párům stejného pohlaví s tím, že svatební obřad bude možné uskutečňovat pouze na půdě orgánů veřejné moci, případně jiných příslušných místech (například obřadní síň v hotelu apod.);
 • žádný zásah do církevních sňatků. Ty zůstanou i nadále definovány jako svazek jednoho muže a jedné ženy;
 • ponechat stávající registrovaná partnerství párů stejného pohlaví s tím, že jejich soužití půjde po předložené žádosti změnit na manželství.
 • registrované partnerství bude i nadále možné uzavřít před Bohem na dobrovolné bázi jednotlivých náboženských skupin a bez náboženského obsahu; a
 • umožnit jednotlivcům procházejícím změnou pohlaví zůstávat v již existujícím manželství.

PodporaEditovat

V r. 2010 se Zelená strana Anglie a Walesu[80], Liberální demokraté a Plaid Cymru vyjádřily pro stejnopohlavní manželství na svých stranických konferencích.

Následující skupiny a jedinci vyjádřili podporu legalizaci stejnopohlavního manželství v Anglii a Walesu:

16. ledna 2013 oznámila Koalice za rovné manželství, že se jí podařilo získat většinovou podporu stejnopohlavnímu manželství v Dolní sněmovně Spojeného království.[87]

OpoziceEditovat

Následující politické strany se vyjádřily proti legalizaci stejnopohlavního manželství v Anglii a Walesu:

JinéEditovat

Následující strany nezaujaly žádné oficiální stanovisko, ani neutralitu s tím, že by se celou záležitostí měli zabývat převážně zákonodárci Anglie a Walesu:

 • Konzervativní strana: starší Konzervativci, včetně Davida Camerona, Williama Hague, George Osborne a Theresy Mayové manželství pro všechny sice podpořili,[91][92] ale strana jako taková se k záležitosti postavila nekonzistentně. Více než polovina konzervativních poslanců se ve druhém čtení vyjádřila proti,[93][94] ačkoli podle průzkumů většina konzervativních voličů návrh podporovala;[95]
 • Skotská národní strana není příslušná hlasovat o záležitostech Anglie a Walesu, a tudíž se hlasování nezúčastnila. Nicméně už v té době se skotská vláda zabývala legalizací stejnopohlavního manželství ve Skotsku;[94]
 • Sinn Féin jsou abstentionisté, a tudíž v Dolní sněmovně nezaujali místo, případně nehlasovali. Severoirské shromáždění odmítlo návrh předložený stranami Sinn Féin a Zelenou stranou Severního Irska. Veškeré pokusy o legalizaci stejnopohlavního manželství v Severním Irsku blokují Demokratická unionistická strana a Ulterská unionistická strana.[88]

VýsledkyEditovat

11. prosince 2012 zveřejnila vláda Jejího veličenstva odpovědi na konzultace. Z 228 tisíc odpovědí na konzultace získaných online, elektronickou poštou se 53 % vyjádřilo pro rovný občanský sňatek všech párů, 46 % bylo proti a 1 % si nebylo jisto, a tudíž neodpovědělo na otázku.[96] Vláda taktéž potvrdila obdržení devíti petičních archů od náboženských skupin a organizací jako je například Koalice za manželství s více než 500 tisíci podpisy na podporu tradičního pojetí manželství.[96]

LegislativaEditovat

11. prosince 2012 oznámila ministryně žen a rovných příležitostí Maria Millerová, že vláda předloží návrh zákona o stejnopohlavním manželství v Anglii a Walesu začátkem r. 2013.[96][97] V reakci na konzultační výsledky se návrhy rozšířily o umožnění náboženským organizacím oddávat homosexuální páry, pokud chtějí.[96] Nedotknutelnost ochrany náboženské svobody je v zákoně čtyřikrát potvrzená.[96] Jedná se o:

 • podle zákonného ustanovení je nepřípustné jakoukoli náboženskou organizaci nebo jednotlivce nutit k oddávání párů stejného pohlaví, jakkoli omezovat jeho náboženskou svobodu, či podporovat takové jednání;
 • každá náboženská organizace je oprávněná se sama rozhodnout, zda implementuje do své interní politiky oddávání párů stejného pohlaví před Bohem s tím, že individuální duchovní můžou i nadále odmítat oddávání takových párů navzdory tomu, že jejich náboženská organizace zastává jiný názor;
 • novela zákona o rovnosti (Equality Act 2010) říká, že je nepřípustné jakkoli diskriminovat náboženské organizace nebo jednotlivé duchovní za odmítání oddávat páry stejného pohlaví, či využívat jejich prostory pro účely svatebních obřadů párů stejného pohlaví; a
 • potvrzení faktu, že legislativa neprolomí kanonické právo Anglikánské církve a Velšské církve, tzn. že dokud nedojde ke změně kanonického práva budou obě církve chráněny před státním vymáháním sezdávání párů stejného pohlaví před Bohem v budoucnu.[96]

Vláda Jejího veličenstva se v odpovědích na konzultace vyjádřila o příslušnosti Evropského soudu pro lidská práva zasahovat do náboženské svobody církví v záležitosti stejnopohlavních párů takto:

Precedenční právo Evropského soudu pro lidská práva i Úmluva o lidských právech a základních svobodách potvrzují nedotknutelnost náboženské svobody. Naše legislativa potvrdí, že žádný z našich soudů, ani Štrasburk nebudou moci nutit náboženské organizace oddávat páry stejného pohlaví proti jejich vůli. Rovněž potvrzujeme, že veškeré pokusy o prolomení tohoto budou moci být směřovány pouze proti vládě, nikoli proti náboženským organizacím, čímž se zajistí také ochrana jejich rozpočtu, který by jinak musely použít na soudní náklady.[96]

24. ledna 2013 byl v Dolní sněmovně projednáván návrh novely manželského zákona (stejnopohlavní páry) (Marriage (Same-Sex Couples) Bill) ministryně Maria Millerové. K závěrečné debatě následované hlasováním došlo při druhém čtení 5. února.[98][99] Návrh obsahoval některé výjimky od manželství mezi mužem a ženou: ustanovení o rozvodu, za nevěru (obdobně jako u heterosexuálního manželství) se považuje pouze soulož s osobou opačného pohlaví, nezájem o intimní život nelze považovat za důvod k rozvodu stejnopohlavního manželství.[100]

5. února 2013 byl návrh přijat Dolní sněmovnou při druhém čtení v poměru hlasů 400:175.[101]

Návrh byl celkem třináctkrát projednáván Komisí pro manželský zákon (stejnopohlavní páry) (Marriage (Same-Sex Couples) Bill Committee) založená za účelem podrobného přezkumu a práce na návrhu. Návrh prošel komisemi 12. března 2013 a 20.-21. května 2013 byla v Dolní sněmovně předčítána komisionální zpráva.[99][102][103] Třetí čtení se pak konalo 21. května. Ve finálním hlasování pak návrh prošel poměrem hlasů 366:161.[104] Ten samý den se pak navečer stal návrh předmětem jednání Sněmovny lordů.[105]

4. června byl návrh ve fázi druhého čtení Sněmovny lordů, kde se nestal prakticky předmětem žádného podporu. Lord Dear však využil práva "vyprošťovací změny" (wrecking amendment), čímž došlo k odmítnutí návrhu poměrem hlasů 390:148 a jeho vrácení komisím.[106]

Návrh prošel Sněmovnou lordů ve třetím čtení 15. července 2013.[107] Následující den přistoupila Dolní sněmovna na všechny pozměňovací návrhy Sněmovny lordů. Návrh takto prošel oběma komorami Parlamentu Spojeného království a k plné implementaci mu zbýval ještě souhlas královny, která jej podepsala 17. července 2013.[108]

10. prosince 2013 oznámila ministryně kultury, médií a sportu Maria Millerová, že by k prvním svatbám párů stejného pohlaví v Anglii a Walesu mělo dojít 29. března 2014.[109] Páry, které si přály být oddány jako první, potřebovaly do 13. června 2014 získat formální souhlas.[110] Od 13. března 2014 jsou páry stejného pohlaví oddané v zámoří v Anglii a Walesu uznávány.[111] Části zákona umožňující změnu stávajících registrovaných partnerství na manželství a zachování stávajícího manželství, pokud jeden z páru prochází změnou pohlaví, se stal účinným 10. prosince 2014.[112] Stejnopohlavní manželství v Anglii a Walesu začalo platit od půlnoci 29. března 2014.[1]

SkotskoEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Zákon o manželství a registrovaném partnerství (Skotsko) 2014.
Související informace naleznete také v článku LGBT práva ve Skotsku.

Parlament Spojeného království není příslušný rozhodovat o rodinném právu ve Skotsku. Kompetencí měnit zákon o manželství disponuje pouze Skotský parlament.[113]

PeticeEditovat

V lednu 2009 zahájil Nick Henderson, ředitel skotské LGBT organizace LGBT Network, sběr podpisů pod petici předloženou skotskému parlamentu. Cílem petice byla změna zákona, který znemožňuje párům stejného pohlaví uzavřít sňatek, novelou skotského Manželského zákona (Marriage (Scotland) Act 1977). Kromě tohoto požadovala petice také legalizaci homosexuálních svatebních obřadů v kostelech, pokud k tomu příslušná náboženská skupina dá souhlas.[114][115] Kromě podpory předsedkyně Labouristické strany v Evropském parlamentu, europoslankyně a bývalé gay aktivistky Glenis Willmottové se pod petici podepsali také Celia Kitzingerová a Sue Wilkinsonová a osm církevních představitelů ze Skotské a episkopální církve. Jeden z velice vážených reverendů Kevin Holdsworth, probošt Skotské episkopální církve Katedrály Svaté Marie v Glasgow, se taktéž vyjádřil pro oddávání párů stejného pohlaví ve svém kostele. Ten se pak následně stal klíčovým podporovatelem petice.[116] K podpoře petice se přidal také Labourista ve Skotském parlamentu George Foulkes, baron z Cumnocku.[117] Sběr podpisů byl 6. března uzavřen. Do té doby se podařilo nasbírat 1007 podpisů.[118][119]

Následně se pak 17. března 2009 Komise Skotského parlamentu usnesla na tom, že by se začít řešit otázka novely skotského manželského zákona (Marriage (Scotland) Act 1977) legalizující stejnopohlavní sňatky.[118][119] V závěrečné komisionální zprávě je připomenuto, že pokud taková legislativa neprojde, měl by k tomu být dán objektivní důvod.[120][121]

V březnu 2009 krátce před postoupením petice LGBT Network Skotskému parlamentu zahájila Národní unie skotských studentů (National Union of Students Scotland) kampaň za rovné manželství (Equal Marriage Campaign) podobnou petici ležící ve Skotském parlamentu a kromě stejnopohlavního manželství požadující také heterosexuální registrované partnerství ve Skotsku. Na rozdíl od svého protějšku nečinila tato petice žádný rozdíl mezi občanským a církevním sňatkem. Kampaň získala podporu několika poslanců a europoslanců, jakož i aktivistických organizací a osobností.[122] Sběr podpisů byl uzavřen 1. září 2009 se získaným 1 317 počtem podpisů..[123] 8. září se Petiční komise Skotského parlamentu začala po letních prázdninách zabývat peticí, kterou pak následně předala vládě s požadavkem na odpověď specifických bodů obou peticí a následnou diskusi.[124][125]

1. prosince 2009 se Petiční komise rozhodla setkat s členy vlády a zakladateli petice. Předmětem jednání bylo hlavně to, zda by neměla vláda sestavit poradní výbor, který by se zabýval kontroverzními částmi.[126] Vláda petici odmítla s tím, že legalizace stejnopohlavního manželství pouze ve Skotsku by znamenala podstatný zásah do záležitostí řešených na národní úrovni - imigrace, sociální systém a dědické právo.[127] Představitelka vládní jednotky za rovnost Hilary Thirdová taktéž připomněla, že legalizací rovného manželství ve Skotsku by vznikaly "složité situace", neboť toto zatím není legální v Anglii a Walesu.[128] V r. 2011 oznámila vláda Jejího veličenstva, že se legalizací stejnopohlavního manželství v Anglii a Walesu začne zabývat v březnu 2012.

KonzultaceEditovat

Od září do prosince 2011 se ve Skotském parlamentu konaly konzultace na toto téma poté, co Scottish Social Attitudes Survey ukázal, že 60 % Skotů podporuje legalizace stejnopohlavního manželství. Předmětem konzultací byla kromě zrušení náboženských zákazů pro registrované partnerství také legalizace stejnopohlavních sňatků v zemi. V předmluvě ke konzultačnímu dokumentu se první náměstkyně ministra Nicola Sturgeonová vyjádřila takto:

"Skotska vláda je už na začátku této diskuse schopná zaujmout jasné stanovisko. V otázce uzavírání registrovaného partnerství před Bohem se přikláníme k tomu, že by nemělo být znepřístupněno stejnopohlavním párům. Pokud jde o stejnopohlavní manželství, tak by stejnopohlavní páry měly mít taktéž svobodu volby, zda do něj chtějí vstoupit, pokud chtějí takto demonstrovat své soužití před okolím. Zastáváme taktéž názor, že by žádný orgán církve neměl být nucen k uskutečňování obřadů stejnopohlavního manželství nebo registrovaného partnerství na své půdě."[129]

Na rozdíl od anglické a velšské konzultace se pouze Skotsko zabývalo otázkou stejnopohlavního manželství v náboženském kontextu. 10. prosince 2011 zveřejnil skotský týdeník The Scotsman 50 tisíc odpovědí z celé země..[130] Ve skutečnosti jich bylo finální ukončení sběru získáno 77 508.[131] Vláda prezentovala výsledky a analýzy konzultace v červenci 2012. Respondenti, kteří odmítali stejnopohlavní manželství, tvořili 67 % většinu.[132][133] Nicméně 14 869 (19 %) odpovědí nepocházelo ze Skotska a 26 383 (34 %) bylo předložených na předtištěné pohlednici, nikoli na řádném formuláři.[131]

LegislativaEditovat

25. července 2012 oznámila skotská vláda, že se začne zabývat legalizací občanských a církevních sňatků párů stejného pohlaví. Kromě tohoto zdůraznila, že se nová legislativa nijak nedotkne náboženských svobod církví, ani individuálních klerikálů, kteří nesmějí být nuceni k oddávání párů stejného pohlaví, ani k vykonávání takových svateb ve svých prostorách. Dále přislíbila spolupráci s Westminsterským palácem na přijetí nezbytných změn zákona o rovnosti (Equality Act), které tuto ochranu budou přímo garantovat.[134][135]

27. června 2013 předložila skotská vláda vlastní návrh novely zákona o manželství a registrovaném partnerství (Marriage and Civil Partnership (Scotland) Bill) skotskému parlamentu.[136][137] Aktivisté za LGBT práva oslavující před britským parlamentem 15. července 2013, kde Sněmovna lordů právě schválila manželský zákon (stejnopohlavní páry) (Marriage (Same-Sex Couples)), deklarovali že budou i nadále pokračovat v kampani za rozšíření stejnopohlavního manželství do zbývajících zemí Spojeného království - Skotska a Severního Irska.[138]

Většina členů skotského parlamentu deklarovala podporu stejnopohlavního manželství, včetně předsedů všech zastoupených stran: Alex Salmond (Skotská národní strana); skotská premiérka Johann Lamontová (Skotská labouristická strana), Ruth Davidsonová (Skotská konzervativní strana), Willie Rennie (Skotští liberální demokraté) a Patrick Harvie (Zelení).[139]

Návrh prošel skotským parlamentem rychle s cílem získání královnina podpisu do března 2014.[140] Komise rovných příležitostí (The Equal Opportunities Committee) překoumávala návrh od 5. - 7. listopadu s následně vydanou zprávou publikovanou 8. listopadu. 20. listopadu byl návrh přijat v první fázi poměrem hlasů 98:25 a 5 zdrženími se.[141] Z 98 poslanců hlasujících "ano" bylo 52 členy Skotské národní strany, 31 Labouritické strany, 7 Konzervativní strany, 4 Liberálně-demokratické strany, 2 Zelené strany a 2 nezávislí.[142] Z 15 hlasujících "ne" bylo 6 členů Skotské národní strany, 8 Konzervativní strany a 1 Labouristické strany.[142] Z 5 poslanců, kteří se zdrželi, byli dva členy Skotské národní strany a 3 členy Labouristické strany.[142]

Návrh byl vrácen Komisi pro rovné příležitosti (Egual Opportunites Committee) ve druhé fázi. Komise přezkoumala návrh 19. prosince 2013 a zrušila několik pozměňovacích návrhů předložených odpůrci legislativy.[143] Komise pokračovala ve druhé fázi 16. ledna 2014.[144] Finální fáze debaty a následné hlasování se pak odehrály 4. února 2014. Návrh byl přijat poměrem hlasů 105:18 a žádným zdržením se.[145] Návrh pak 12. března 2014 podepsala královna pod názvem zákon o manželství a registrovaném partnerství (Skotsko) 2014 (Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014).[146] První homosexuální svatba se konala 31. prosince 2014.[4]

Severní IrskoEditovat

Stejnopohlavní manželství není v Severním Irsku legalizované po několika záporných a jednom kladném stanoviscích Severoirského shromáždění. Stejnopohlavní manželství má zde status registrovaného partnerství.[147][148] V současné době se objevují pokusy o přijetí severoirského zákazu stejnopohlavního manželství

Navržená legislativaEditovat

Legislativa vedoucí k uzákonění stejnopohlavních sňatků v Severním Irsku byla od r. 2012 projednávána celkem pětkrát. Ve čtyřech případech se pouze malá část zákonodárců vyslovila pro stejnopohlavní manželství, vyjma nejaktuálnějšího hlasování v listopadu 2015, kde většina hlasovala pro.[149] 27. dubna 2015 se v Severoirském shromáždění hlasovalo o stejnopohlavním manželství znovu. Iniciátorem byla strana Sinn Féin. Shromáždění návrh nakonec zamítlo v poměru hlasů 49:47, přičemž proti hlasovali všichni členové Demokratické unionistické strany, zatímco Sinn Féin, Zelená strana Severního Irska a NI21 hlasovala pro.[150][151]

2. listopadu 2015 se o stejnopohlavním manželství hlasovalo znovu. Shromáždění jej přijalo v poměru hlasů 53:51, což byl první případ, kdy se pro stejnopohlavní manželství vyslovila většina zákonodárců. Nicméně Demokratická strana využila práva mezikomunitního hlasování (cross-community vote), které požaduje podporu ze stran hájících zájmy obou komunit - nacionalistů a unionistů.[149]

Sinn Féin oznámila, že by se otázka stejnopohlavního manželství měla stát prioritou v příštích volbách do Shromáždění Severního Irska v květnu 2016.[152] 23. června 2016 oznámil ministr financí Máirtín Ó Muilleoir, že se pokusí přimět zbytek vládního kabinetu k předložení vlastního návrhu zákona o stejnopohlavním manželství. V závěru zdůraznil, že mu bude milejší takové změny prosazovat prostřednictvím legislativního procesu, než přes soudy.[153] V říjnu 2016 potvrdila první ministryně Arlene Fosterová, že Demokratická unionistická strana bude i nadále pokračovat ve své opozici stejnopohlavního manželství s využitím práva mezikomunitního hlasování v nadcházejících pěti letech.[5] Nicméně ve volbách do Národního shromáždění v březnu 2017 obhájili unionisté méně než 30 mandátů, čímž ztratili právo blokace návrhu prostřednictvím mezikomunitního hlasování.

Právní výzvyEditovat

Z důvodu dlouhodobého a trvalého nezájmu místních zákonodárců přijmout zákon o sňatcích párů stejného pohlaví a existujícího zákona uznávajícího stejnopohlavní manželství uzavřené v jiných částech Spojeného království pouze jako registrovaného partnerství se místní LGBT skupiny rozhodli umožnit stejnopohlavním párům uzavírat manželství soudní cestou.[154]

V lednu 2015 dal homosexuální pár oddaný v Anglii, který se přesídlil do Severního Irska, žalobu na uznání jejich manželství v tomto regionu.[155]

V listopadu a prosinci 2015 se Nejvyšší soud Severního Irska zabýval dvěma žalobami o zákazu stejnopohlavního manželství.[6] Žalobci, jeden lesbický pár a jeden gay pár, Grainne Closeová a Shannon Sicklesová a Chris a Henry Flanaganovi-Kanemovi svojí žalobu zdůvodňují tím, že severoirský zákaz stejnopohlavního manželství porušuje jejich lidská práva. Případ probíhal spolu s lednovou žalobou taktéž dvou mužů oddaných v Anglii a přesídlivších do Severního Irska, po němž požadují uznání manželství. Soud řekl, že rozsudek vydá po Vánocích.[6]

Veřejné míněníEditovat

Statistika zveřejněná v září 2014 v Belfast Telegraphu ukázala, že 40,1 % populace podporuje stejnopohlavní manželství, 39,4 % je proti a 20,5 % nemá jasný názor. Z těch, kteří se přeci jenom nakonec vyjádřili, by 50,5 % bylo pro a 49,5 % <>CLAKRE, Liam. Slim majority in Northern Ireland supports same sex marriage law [online]. Belfast Telegraph, 3 October 2014 [cit. 2014-10-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-02-14. (anglicky) </ref> Výzkum z května 2015 ukázal, že 68 % populace podporuje stejnopohlavní manželství. Nejvíc podporovatelů 75 % bylo zaznamenáno v hlavním městě Belfastu.[156] 13. června 2015 proběhla velká masová akce organizovaná Irským kongresem odborů, Amnesty International a Duhový projekt[157] s účastí 20 tisíc osob.[158] Anketa z června 2016 ukázala 70 % podporu stejnopohlavnímu manželství a 22 % opozici.[159]

Manželské statistikyEditovat

V období od 29. března do 30. června 2014 bylo uzavřeno celkem 1 409 stejnopohlavních manželství, z toho 56 % bylo lesbických (796) a zbývajících 44 % bylo gay (613).[160] Koncem roku 2014 bylo v Anglii a Walesu oddáno celkem 5 000 homosexuálních párů.[161]

Od března 2014 do října 2015 bylo přibližně 15 000 homosexuálních párů oddáno v Anglii a Walesu, z toho 7 366 byla registrovaná partnerství měněná na manželství. 55 % těchto manželství bylo uzavřených mezi ženami a 45 % mezi muži.[162] Během této doby se výrazně snížil zájem o registrované partnerství. Například v Cheshiru se podle statistik uzavře každý rok v průměru 70 registrovaných partnerství. V r. 2015 klesl tento počet na 4.[163]

V prvních pěti měsících po účinnosti zákona o manželství a registrovaném partnerství (Marriage and Civil Partnerships (Scotland) Act 2014) bylo ve Skotsku uzavřeno 462 stejnopohlavních manželství. Stejnopohlavní manželství tak činí 12 % všech manželství uzavřených tou dobou. Podobně jako v Anglii a Walesu se i ve Skotsku výrazně snížil zájem o registrované partnerství.[164]

V březnu 2016 zveřejnil National Records of Scotland statistiku všech stejnopohlavních manželství uzavřených ve Skotsku. Jejich počet byl 1 671, z toho 935 představovala měněná registrovaná partnerství a 736 nová manželství.[165]

Církevní sňatkyEditovat

Naprostá většina církevních obcí ve Spojeném království nesezdává homosexuální páry před Bohem. Pouze některé menší křesťanské denominace jako jsou Nizozemská církev v Londýně, kvakeři a unitáři.

Dále také Liberální judaisté a Hnutí za reformu judaismu taktéž oddávají páry stejného pohlaví ve svých náboženských prostorách a podporují kampaně za stejnopohlavní sňatky.[166]

V květnu 2016 požádala Oasis Church Waterloo v Londýně o licenci, která by jí umožnila sezdávat páry stejného pohlaví před Bohem. „Oasis Church ve Waterloo se konečně rozhodla. Sice nám to chvíli trvalo, ale nyní už konečně víme, co chceme dělat," řekl pastor Steve Chalke.[167]

V červnu 2016 se Skotská episkopální církev stala první anglikánskou církví, která začala oddávat homosexuální páry ve svých náboženských prostorách. Generální synoda hlasovala pro přijetí rezoluce za zahájení diskuze v rámci sedmi diecézí na téma odstranění doktríny, podle níž je manželství pouze svazek jednoho muže a jedné ženy. Rezoluci podpořilo 5 ze 7 biskupů, 69 % klerikálů a 80 % světců.[168]

V červenci 2016 hlasovala United Reformed Church pro církevní sňatky párů stejného pohlaví. Církev se 60 000 členy a 1 400 farními sbory se tak stala největší křesťanskou organizací ve Spojeném království, která oddává stejnopohlavní páry před Bohem.[169]

Konzulární manželstvíEditovat

Po přijetí nařízení o konzulárním manželství podle zahraničních zákonů 2014 (Consular Marriage and Marriages under Foreign Law Order 2014) lze konzulární manželství uzavírat v těch zemích a teritoriích mimo Spojené království, které vyrozuměly státního tajemníka, že neexistuje žádná překážka v jejich právním řádu pro jeho uzavírání, a které následně svůj přístup nezměnily.[170] V současné době smějí páry stejného pohlaví uzavírat konzulární manželství v těchto 26 zemích: Austrálie, Ázerbájdžán, Bolívie, Kambodža, Chile, Černá Hora, Čína, Kolumbie, Kostarika, Dominikánská republika, Estonsko, Filipíny, Japonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mongolsko, Německo, Nikaragua, Peru, Rusko, San Marino, Srbsko, Seychely a Vietnam.[171][172]

Britská korunní závislá území a Zámořská území Spojeného královstvíEditovat

Přístup k manželství je ve třech Britských korunních závislých území a čtrnácti Zámořských území Spojeného království různý.

Korunní závislá územíEditovat

 • Man - stejnopohlavní manželství je legální. Zákon legalizující stejnopohlavní sňatky přijal House of Keys 8. března 2016 a Legislativní rada 26. dubna 2016.[173][174] Nová legislativa získala královský souhlas a účinnou se stala 22. července 2016.[175]
 • Guernsey - stejnopohlavní manželství je legální. Státy Guernsey přijaly návrh zákona o stejnopohlavním manželství v prosinci 2015.[176] Same-Sex Marriage (Guernsey) Law, 2016 přijaly Státy v září 2016 poměrem hlasů 33:5. 14. prosince 2016 jej podpořilo Její veličenstvo.[177][178] Zákon se stal účinným 2. května 2017.[179][180] Legislativa se však nevztahuje na závislá území ostrova Guernsey Alderney a Sark. Alderney uznává zahraniční manželství pro účely dědictví. 21. února 2017 odmítla Finanční komise při Státech Alderney návrh zákona o stejnopohlavním manželství.[181]
 • Jersey - stejnopohlavní manželství není legální. Návrh zákona o stejnopohlavním manželství přijala místní vláda v září 2015.[182] První ministr uvedl, že navržená legislativa Amendments to the Marriage and Civil Status (Jersey) Law 2001 (MD-HA-2017-0001) by se měla stát předmětem diskuzí v létě 2017. Pokud projde, očekává se její účinnost do konce prosince tohoto roku.[183]

Zámořská územíEditovat

Sedm z čtrnácti zámořských území Velké Británie - Akrotiri a Dekelia, Bermudy, Britské antarktické území, Britské indickooceánské území, Gibraltar, Pitcairnovy ostrovy a Faklandy - legalizovalo stejnopohlavní manželství. Podobný zákon přijal i Ascension, který je součástí zámořského území Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha.

Stejnopohlavní manželství je na vojenských základnách Akrotiri a Dekelia na ostrově Kypr legální pouze pro britský vojenský personál od 3. června 2014.[184] První stejnopohlavní manželství bylo uzavřeno na Dekelii 10. září 2016.[185] Registrované partnerství je vojenskému personálu přístupné od 7. prosince 2005.[186]

V Britském indickooceánském území, jehož obyvatelstvo sestává převážně z britského a amerického vojenského personálu a sdružených dodavatelů, je stejnopohlavní manželství legální od 3. června 2014.[187]

Na Pitcairnových ostrovech přijali zákonodárci návrh legislativy o stejnopohlavních sňatcích jednomyslně. 5. května 2015 jí schválil guvernér Jonathan Sinclair. Publikovaná byla 13. května 2015 a účinnou se stala následující den.[188][189][190]

V Britském antarktickém území je stejnopohlavní manželství legální od 13. října 2016.[191][192]

26. října 2016 přijal gibraltarský parlament s jednomyslnou podporou všech 15 zákonodárců zákon o občanských sňatcích párů stejného pohlaví.[193][194][195][196][197] Nový zákon získal královský souhlas 1. listopadu a účinným se stal 15. prosince 2016.[198][199]

Stejnopohlavní manželství je dále legální na Ascensionu, který tvoří část zámořského území Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha. Návrh takového zákona přijalo všech pět zákonodárců 31. května 2016.[200][201] Následně jej podepsal guvernér a do promulgačního listu se dostal 20. června.[202] 23. prosince 2016 vydal guvernér nařízení o uplatňování zákona, které je účinné od 1. ledna 2017.[203][204]

23. února 2017 se po konzultacích vyslovili guvernér Svaté Heleny a Rada Tristanu da Cunha ve prospěch přijetí zákona o stejnopohlavním manželství v nejbližší možné době.[205]

30. března 2017 přijalo Legislativní shromáždění Falkladských ostrovů návrh novely manželského zákona (Marriage (Amendment) Bill 2017)[206][207][208][209] v poměru hlasů 7:1.[210][211] Nová legislativa se momentálně nachází ve fázi čekání na podpis královny.

5. května 2017 vydal Nejvyšší soud Bermud rozhodnutí legalizující stejnopohlavní manželství.[212]

Svatá Helena (část zámořského území Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha) se taktéž nachází ve fázi diskuzí na téma stejnopohlavní manželství.[213][214][215] 27. dubna 2016 zahájila Výkonná rada Svaté Heleny veřejnou diskuzi na téma nové manželské legislativy, která, pokud projde, zpřístupní sňatky párům stejného pohlaví. 12. prosince 2016 přijali zdejší zákonodárci po dlouhé debatě pozměňovací návrh odstraňující část o stejnopohlavním manželství z navržené legislativy. Od návrhu zákona bylo pak následně upuštěno.[216] V lednu 2017 zažádal stejnopohlavní pár o sňatek na ostrově Svatá Helena. Úředník momentálně čeká na právní radu, jak postupovat (manželská vyhláška Marriage Ordinance 1851 z r. 1851 je v této věci nejasná), když je požádán o vydání manželské licence párem stejného pohlaví. Následně se úředník požádal Nejvyšší soud o konečné rozhodnutí. Předběžné soudní řízení se konalo 23. února 2017.[217]

PoznámkyEditovat

 1. tzn. že se zdrželi hlasování podporou a současným odmítnutím návrhu.[77]

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Same-sex marriage in the United Kingdom na anglické Wikipedii.

 1. a b Same-sex marriage now legal as first couples wed. BBC News. 29 March 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 March 2016. (anglicky) 
 2. Date set for first same-sex marriages in Scotland. www.bbc.co.uk. BBC News, 13 October 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 3. MACNAB, Scott. Same-sex marriage becomes legal in Scotland. www.scotsman.com. The Scotsman, 16 December 2014. Dostupné v archivu pořízeném dne 2 January 2016. (anglicky) 
 4. a b First same-sex weddings take place in Scotland. www.bbc.com. BBC News, 31 December 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 5. a b Same-sex marriage: Arlene Foster criticised for 'childish' online abuse comments [online]. 28 October 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 6. a b c Northern Ireland's gay marriage ban: Judgment reserved on legal challenge [online]. 4 December 2015 [cit. 2016-03-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-17. (anglicky) 
 7. MENDELSON, Sara H. Hunt, Arabella (1662–1705). [s.l.]: Oxford University Press, Jan 2008. (Oxford Dictionary of National Biography). Dostupné online. (anglicky) 
 8. Hyde v. Hyde and Woodmansee [L.R.] 1 P. & D. 130 [online]. United Settlement [cit. 2016-03-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 29 March 2016. (anglicky) 
 9. BRENT, Gail. Some Legal Problems of the Postoperative Transsexual. Journal of Family Law. 1972–1973, s. 405. (anglicky) 
 10. HC Deb 02 April 1971 vol 814 c.1829 [online]. Hansard.millbanksystems.com, 2 April 1971 [cit. 2012-04-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 14 March 2016. (anglicky) 
 11. CRETNEY, Stephen. Family law in the twentieth century: a history. [s.l.]: Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-826899-8. S. 70–71. (anglicky) 
 12. Report on Nullity of Marriage. Ireland: Law Reform Commission, October 1984. (Law Reform Commission Reports; sv. 9). Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 10 March 2016. Kapitola 1 (a) Marriages between persons of the same sex, s. 4–8. (anglicky) 
 13. Matrimonial Causes Act 1973 [online]. Legislation.gov.uk [cit. 2012-03-04]. S. Section 11(c). Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 14. Marriage (Scotland) Act 1977 (c.15) [online]. Office of Public Sector Information [cit. 2009-08-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 September 2012. (anglicky) 
 15. The Marriage (Northern Ireland) Order 2003 [online]. Office of Public Sector Information [cit. 2016-03-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 29 March 2016. (anglicky) 
 16. Same-sex weddings to begin in March. BBC News. 10 December 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 17. ROZENBERG, Joshua. All-embracing partnership Act. The Daily Telegraph. 6 October 2005. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 29 March 2016. (anglicky) 
 18. Plans for 'gay marriages' revealed. Daily Mail. 30 June 2003. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 30 March 2016. (anglicky) 
 19. JONES, George. 'Gay marriage' Bill left in disarray. The Daily Telegraph. 25 June 2004. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 20. House of Commons Standing Committee D (pt 4) [online]. Parliament of the United Kingdom [cit. 2009-09-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 March 2016. (anglicky) 
 21. HIRSCH, Afua. UK challenged the right to civil partnerships of gay couples abroad. The Guardian. 9 December 2008. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 March 2016. (anglicky) 
 22. Couple challenge UK stance on Gay Marriage [online]. Liberty, 11 August 2005 [cit. 2009-09-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 5 September 2008. (anglicky) 
 23. a b Lesbians lose legal marriage bid. news.bbc.co.uk. BBC News, 31 July 2006. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 March 2016. (anglicky) 
 24. a b MURPHY, Megan. British Lesbians Lose Bid to Validate Their Marriage. www.bloomberg.com. Bloomberg News, 31 July 2006. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 October 2012. (anglicky) 
 25. Wilkinson v Kitzinger & Ors [2006] EWHC 2022 (Fam) (31 July 2006), paragraph 122 [online]. BAILII [cit. 2016-03-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. a b High Court Judge Endorses the ‘Sexual Apartheid’ of Same-Sex Marriage Ban [online]. UK Gay News, 31 July 2006 [cit. 2009-09-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 5 March 2016. (anglicky) 
 27. ROZENBERG, Joshua. Lesbians lose battle to have marriage recognised. The Daily Telegraph. 1 August 2006. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 28. WILKINSON, Sue; KITZINGER, Celia. Editorial [online]. equalmarriagerights.org, 2007 [cit. 2009-10-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 5 March 2016. (anglicky) 
 29. SHOFFMAN, Marc. Lesbian couple drop marriage appeal. www.pinknews.co.uk. PinkNews, 11 October 2006. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 30. TATCHELL, Peter. Equality is still a dream. The Guardian. 2 August 2006. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 March 2016. (anglicky) 
 31. George Osborne says Tories will 'consider gay marriage'. news.bbc.co.uk. BBC News, 11 April 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 March 2016. (anglicky) 
 32. HOPE, Christopher. Chris Grayling row: Conservatives to consider 'legalising gay marriage' if they win power. The Telegraph. 11 April 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 March 2016. (anglicky) 
 33. SANDERS, James. Tory party make no promises, says George Osborne. Pink Paper. 12 April 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 July 2011. (anglicky) 
 34. BECKFORD, Martin. Gay couples could be allowed to marry under Tory election plans. The Telegraph. 4 May 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 30 March 2016. (anglicky) 
 35. KELLIHER, Diarmaid. Solidarity and Sexuality: Lesbians and Gays Support the Miners 1984–5. History Workshop Journal. Oxford Journals, 2014, s. 240–262. Dostupné online. DOI 10.1093/hwj/dbt012. (anglicky) 
 36. ROBB, Simon. Harriet Harman admits marriage equality still has 'a long way to go'. Pink Paper. 16 April 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 July 2011. (anglicky) 
 37. GEEN, Jessica. Exclusive: Gordon Brown tells gay voters that support for Lib Dems will lead to a Tory victory. PinkNews. 5 May 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 March 2016. (anglicky) 
 38. The Government should go further than they currently plan on same sex marriage – Cooper [online]. Labour Party, 15 March 2012 [cit. 2012-08-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 3 December 2013. (anglicky) 
 39. Lib Dem Leader speaks up for same-sex marriage [online]. LGBT+ Liberal Democrats, 4 July 2009 [cit. 2009-10-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 March 2016. (anglicky) 
 40. LDEG's Antony Hook interviews Nick Clegg MP [online]. Liberal Democrat European Group, 17 September 2009 [cit. 2009-10-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-30. (anglicky) 
 41. CLEGG, Nick. We must remain outspoken in defence of gay rights [online]. LabourList, 4 July 2009 [cit. 2016-03-30]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 May 2015. (anglicky) 
 42. Marriage Without Borders [online]. LGBT+ Liberal Democrats, 14 January 2010 [cit. 2010-01-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-30. (anglicky) 
 43. GRICE, Andrew; TAYLOR, Jerome. Clegg lays down law to Cameron on gay rights. The Independent. 13 January 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 30 March 2016. (anglicky) 
 44. Nick Clegg: A Liberal with Attitude [online]. LGBT+ Liberal Democrats, 13 January 2010 [cit. 2010-01-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-30. (anglicky) 
 45. Updated:Lib Dems introduce LGBT manifesto but it doesn't include pledge of full gay marriage rights rights. PinkNews. 14 April 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 March 2016. (anglicky) 
 46. GEEN, Jessica. Deputy Lib Dem leader Simon Hughes says government will allow gay couples to marry. PinkNews. 19 July 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 March 2016. (anglicky) 
 47. Lib Dems back same-sex marriages. www.google.com. Google News, 8 March 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 March 2010. (anglicky) 
 48. Equal Marriage in United Kingdom. www.libdems.org.uk. Liberal Democrats, 21 September 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 December 2013. (anglicky) 
 49. Green Party calls for EU-wide gay marriage [online]. PinkNews, 22 May 2009 [cit. 2009-10-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 9 December 2013. (anglicky) 
 50. Quakers 'to allow gay marriages'. news.bbc.co.uk. BBC News, 30 July 2009. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 6 March 2016. (anglicky) 
 51. GLEDHILL, Ruth. Quakers back gay marriage and call for reform. The Times. 1 August 2009. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 30 March 2016. (anglicky) 
 52. Quakers, Liberal Judaism and Unitarians welcome equal marriage consultation. www.quaker.org.uk. Britain Yearly Meeting, 15 March 2012. Dostupné v archivu pořízeném dne 27 December 2014. (anglicky) 
 53. Nederlandse Kerk: Gay marriage
 54. VASAGAR, Jeevan. Catholic church urges pupils to sign anti-gay marriage petition. The Guardian. 25 April 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 March 2016. (anglicky) 
 55. LITTAUER, Dan. Scotland: Catholic Church declares ‘war on gay marriage’ [online]. [cit. 2012-08-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 56. Church of England warning on gay marriage. www.bbc.co.uk. BBC News, 12 June 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 57. Response to the government's consultation on same sex marriage June 2012 [online]. June 2012 [cit. 2016-03-30]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 March 2016. (anglicky) 
 58. Muslims Defending Marriage website. www.mdm-campaign.org.uk. Muslim Council of Britain. Dostupné v archivu pořízeném dne 7 March 2016. (anglicky) 
 59. ROCKER, Simon. Chief Rabbi will oppose gay marriage. The Jewish Chronicle. 19 June 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 60. MAZZUCA, Josephine. Gay Rights: U.S. More Conservative Than Britain, Canada [online]. Gallup, 12 October 2004 [cit. 2009-09-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 61. Standard Eurobarometer 66 / Autumn 2006 – TNS Opinion & Social [online]. European Commission [cit. 2009-09-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 6 March 2016. (anglicky) 
 62. Sex uncovered poll: Homosexuality. The Observer. The Guardian, 26 October 2008. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 March 2016. (anglicky) 
 63. The Observer Sex Survey [online]. ICM Research [cit. 2009-09-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 3 March 2012. (anglicky) 
 64. BENNETT, Rosemary. Church 'out of touch' as public supports equal rights for homosexuals. The Times. 27 June 2009. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 30 March 2016. (anglicky) 
 65. Gay Britain Survey [online]. Populus [cit. 2009-07-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 7 January 2016. (anglicky) 
 66. A Third of Americans Favour Same-Sex Marriage. www.angus-reid.com. Angus Reid, 27 July 2010. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-07-27. (anglicky) 
 67. GEEN, Jessica. 61 per cent of Scots support gay marriage. PinkNews. 12 August 2011. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 68. Two-in-Five Britons Endorse Same-Sex Marriage. www.angus-reid.com. Angus Reid, 3 August 2011. Dostupné v archivu pořízeném dne 15 June 2013. (anglicky) 
 69. Living together: British attitudes to lesbian, gay and bisexual peoplein 2012 [online]. Stonewall [cit. 2012-06-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 6 September 2015. (anglicky) 
 70. YouGov / Sunday Times Survey Results. d25d2506sfb94s.cloudfront.net. YouGov, 16 December 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 71. YouGov / Sunday Times Survey Results. cdn.yougov.com. YouGov, 12 May 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 March 2016. (anglicky) 
 72. YouGov / Sunday Times Survey Results. cdn.yougov.com. YouGov, 19 May 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 March 2016. (anglicky) 
 73. Same-Sex Marriage [online]. Ipsos, 7–21 May 2013 [cit. 2017-05-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-23. (anglicky) 
 74. Robert Pigott. Gay weddings: 'Fifth of Britons would turn down invitation' [online]. BBC News, 28 March 2014 [cit. 2014-04-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 March 2016. (anglicky) 
 75. Special Eurobarometer 437 [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 22 January 2016. (anglicky) 
 76. Marriage (Same Sex Couples) Bill — 5 Feb 2013 at 18:52 [online]. Public Whip, 6 February 2013 [cit. 2013-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 23 March 2016. (anglicky) 
 77. LOWTHER, Ed. Yes but, no but... MPs who vote both ways. BBC News. 5 March 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 78. GEEN, Jessica. Government proposes introducing gay marriage after Cameron intervention [online]. [cit. 2012-04-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 79. GRICE, Andrew. Clegg: We will defy anti-gay marriage rebellion. The Independent. 18 January 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 30 March 2016. (anglicky) 
 80. a b Greens urge end to ban on same-sex marriage [online]. 22 May 2009 [cit. 2012-04-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 March 2016. (anglicky) 
 81. STAMP, Gavin. Lib Dems call for end to barriers to gay marriage. BBC News. 21 September 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 82. https://web.archive.org/web/20160107164402/http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11380751
 83. Equal Civil Marriage: A Consultation Response. Plaid Cymru – the Party of Wales [online]. June 2012 [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 21 March 2015. (anglicky) 
 84. Leading Article: David Cameron is right to back gay marriage [online]. 5 March 2012 [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-03-02. (anglicky) 
 85. Gay marriage: torn asunder from reality. The Guardian. 27 February 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 March 2016. (anglicky) 
 86. Equal Partners. The Independent. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 December 2014. (anglicky) 
 87. PARK, James. Majority of MPs indicate that they will vote for same-sex marriage in England and Wales [online]. 16 January 2013 [cit. 2013-01-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 88. a b MCDONALD, Henry. Northern Ireland assembly rejects motion on gay marriage. The Guardian. 1 October 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 March 2016. (anglicky) 
 89. ROBERTS, Scott. Nick Griffin: Civil partnerships lead to death of children. PinkNews. 26 October 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 90. ROBERTS, Scott. ‘No intention to support same-sex marriage’ says UKIP [online]. 16 November 2012 [cit. 2014-04-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 91. SMITH-SPARK, Laura; SHUBERT, Atika. UK lawmakers approve same-sex marriage in first vote. CNN. 5 February 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 March 2016. (anglicky) 
 92. Anthony Faiola. British Conservatives lead charge for gay marriage. The Washington Post. 25 February 2011. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 March 2016. (anglicky) 
 93. SCHOFIELD, Kevin. Tories at war. The Sun. 10 December 2012. Dostupné online [cit. 12 October 2012]. (anglicky) 
 94. a b MADDOX, David. Same-sex marriage vote goes through as Tories split. The Scotsman. 5 February 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 95. New poll: Most Conservative voters support David Cameron’s same-sex marriage policy. www.pinknews.co.uk. PinkNews, 26 December 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 96. a b c d e f g Equal marriage: The Government’s response [online]. Government of the United Kingdom, 11 December 2012 [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 March 2016. (anglicky) 
 97. ROBERTS, Scott. Government: Churches will be able to marry gay couples from next year [online]. 11 December 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 98. Gay marriage: MPs set to vote on proposals for the first time. BBC News. 24 January 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 99. a b Marriage (Same Sex Couples) Bill 2012–13 to 2013–14 [online]. Parliament of the United Kingdom [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 March 2016. (anglicky) 
 100. Marriage (Same Sex Couples) Act 2013, Schedule 4 [online]. The National Archives [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 10 July 2015. (anglicky) 
 101. Gay marriage: Legislation passes Commons despite Tory opposition. BBC News. 5 February 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 27 February 2016. (anglicky) 
 102. Parliamentary business for Monday 20 May 2013 [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 103. Parliamentary business for Tuesday 21 May 2013 [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 104. Gay marriage: Commons passes Cameron's plan. BBC News. 21 May 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 January 2016. (anglicky) 
 105. Šablona:Cite Hansard
 106. MCCORMICK, Joseph Patrick. House of Lords votes in favour of same-sex marriage bill at second reading [online]. 4 June 2013 [cit. 2013-06-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 107. BINGHAM, John. Gay marriage clears the House of Lords. The Daily Telegraph. 15 July 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 March 2016. (anglicky) 
 108. Same-sex marriage becomes law in England and Wales. BBC News. 16 July 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 February 2016. (anglicky) 
 109. First Same Sex weddings to happen from 29 March 2014 [online]. Government of the United Kingdom [cit. 2014-01-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 110. https://web.archive.org/web/20160107164402/http://www.bbc.co.uk/news/uk-25321353
 111. DUFFY, Nick. Congratulations! England and Wales begin to recognise overseas same-sex marriages. PinkNews. 13 March 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 14 March 2016. (anglicky) 
 112. JAVID, Sajid. Sajid Javid: I am pleased to announce that couples can soon convert civil partnerships to marriage. PinkNews. 26 June 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 113. Marriage (Same Sex Couples) Bill. researchbriefings.parliament.uk. House of Commons Research Library, 2013, s. 42. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 March 2016. (anglicky) 
 114. Same-sex marriage supporters to petition Scottish Parliament. Pink News. 13 January 2009. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 March 2016. (anglicky) 
 115. Same Sex Marriage Ban Must Be Lifted, Say Scottish Gays [online]. UK Gay News, 13 January 2009 [cit. 2009-08-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 19 March 2016. (anglicky) 
 116. HOLDSWORTH, Kelvin. Last Chance [online]. 5 March 2009 [cit. 2009-08-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 March 2016. (anglicky) 
 117. George Foulkes MSP joins our campaign for Marriage Equality [online]. LGBT Network, 1 March 2009 [cit. 2009-08-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 7 January 2016. (anglicky) 
 118. a b Scottish Parliament e-petitions: Right to same sex marriage [online]. Scottish Parliament [cit. 2009-08-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 27 July 2011. (anglicky) 
 119. a b Parliament to consider the petition [online]. LGBT Network, 4 March 2009 [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 16 March 2014. (anglicky) 
 120. Public Petitions Committee Official Report 17 March 2009 [online]. Scottish Parliament, 17 March 2009 [cit. 2009-08-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 June 2011. (anglicky) 
 121. Gay Marriage in Scotland: Parliament to Ask Scottish Government to Review Marriage Act. ukgaynews.org.uk. UK Gay News, 17 March 2009. Dostupné v archivu pořízeném dne 18 March 2016. (anglicky) 
 122. The Equal Marriage Pledge [online]. equalmarriage.org.uk [cit. 2009-08-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 23 June 2010. (anglicky) 
 123. Scottish Parliament e-petitions: Right to same-sex marriage and mixed-sex civil partnership [online]. Scottish Parliament [cit. 2009-09-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 22 April 2010. (anglicky) 
 124. Public Petitions Committee Minutes of Proceedings [online]. Scottish Parliament [cit. 2009-09-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 June 2011. (anglicky) 
 125. Public Petitions Committee Official Report 8 September 2009 [online]. Scottish Parliament [cit. 2009-09-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 June 2011. (anglicky) 
 126. EXCLUSIVE: Petitions Committee letter to Government on Marriage [online]. OUTfrontUK, 3 December 2009 [cit. 2010-11-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2009-12-03. (anglicky) 
 127. Exclusive: SNP leader and Scottish first minister Alex Salmond answers your questions. Pink News. 5 May 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 March 2016. (anglicky) 
 128. LYELL, Carrie. No end in sight for marriage equality, says Scottish Equality Unit. Pink Paper. 11 December 2009. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 July 2011. (anglicky) 
 129. The Registration of Civil Partnerships Same Sex Marriage – A Consultation [online]. Scottish Government [cit. 2012-07-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 March 2016. (anglicky) 
 130. Consultation sees 50,000 responses. The Scotsman. 10 December 2011. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2 February 2016. (anglicky) 
 131. a b Registration of Civil Partnerships, Same Sex Marriage: Consultation Analysis [online]. Scotland Government. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 6 March 2016. (anglicky) 
 132. Registration of Civil Partnerships, Same Sex Marriage: Consultation Analysis [online]. Scottish Government [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 March 2016. (anglicky) 
 133. LITTAUER, Dan. Scottish government sets date for gay marriage [online]. 27 June 2012 [cit. 2012-07-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 27 December 2013. (anglicky) 
 134. Gay marriage to be introduced in Scotland. BBC News. 25 July 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 6 February 2016. (anglicky) 
 135. Same-sex marriage to be legalised [online]. Government of Scotland [cit. 2012-07-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-01-13. (anglicky) 
 136. Marriage and Civil Partnership (Scotland) Bill [online]. Scottish Parliament [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 137. Bill published to make same-sex marriage legal in Scotland. PinkNews. 27 June 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 138. WOODCOCK, Andrew. Gay marriage moves a step closer in UK. The Australian. 16 July 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 28 February 2014. (anglicky) 
 139. Support [online]. Equal Marriage Scotland [cit. 2013-07-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 1 January 2014. (anglicky) 
 140. DINWOODIE, Robbie. Same-sex marriage Bill to be fast-tracked through Holyrood. www.heraldscotland.com. The Herald, 31 August 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 March 2016. (anglicky) 
 141. MCCORMICK, Joseph Patrick. Equal marriage bill overwhelmingly passes Stage 1 Debate in Scottish Parliament. PinkNews. 20 November 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 March 2016. (anglicky) 
 142. a b c Scotland's same sex marriage bill: How MSPs voted. BBC News. 20 November 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 143. SAMPY, Rochelle. Scottish Parliamentary committee rejects attempts to waterdown same-sex marriage bill. PinkNews. 19 December 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 March 2016. (anglicky) 
 144. ROBERTS, Scott. Scottish parliamentary committee votes to remove spousal veto from equal marriage bill. PinkNews. 16 January 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 145. LITTAUER, Dan. Scotland legalizes same-sex marriage. LGBTQNation. 4 February 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 146. Thursday 13 March 2014 – Announcements – Scottish Parliament. www.scottish.parliament.uk. Scottish Parliament, 13 March 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 147. MCBRIDE, Sam. Assembly members vote to block gay marriage [online]. The News Letter, 26 June 2013 [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 23 March 2016. (anglicky) 
 148. Same-sex marriage law bid fails. www.belfasttelegraph.co.uk. Belfast Telegraph, 29 April 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 March 2016. (anglicky) 
 149. a b MCADAM, Noel. Northern Ireland MLA's vote 'yes' for gay marriage – but motion is torpedoed by DUP [online]. 2 November 2015 [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-09-09. (anglicky) 
 150. PAYTON, Naith. Northern Ireland Assembly rejects same-sex marriage. PinkNews. 27 April 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 March 2016. (anglicky) 
 151. MORIARTY, Gerry. Assembly rejects motion on same-sex marriage again. The Irish Times. 27 April 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 152. Same-sex marriage to be Sinn Fein's priority in the next Assembly session. www.belfasttelegraph.co.uk. Belfast Telegraph, 28 April 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 153. Northern Ireland finance minister calls for gay marriage bill [online]. 23 June 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 154. WATERSON, Jim. Same-Sex Marriage Could Finally Become Legal In Northern Ireland [online]. 12 November 2014 [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 23 March 2016. (anglicky) 
 155. DUFFY, Nick. Northern Ireland: Couple launch legal bid for same-sex marriage recognition [online]. 13 January 2015 [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 6 March 2016. (anglicky) 
 156. CROMIE, Claire. Gay marriage now has overwhelming support in Northern Ireland. www.belfasttelegraph.co.uk. Belfast Telegraph, 6 July 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 March 2016. (anglicky) 
 157. MCDONALD, Henry. Northern Ireland under pressure after Irish gay marriage referendum win. The Guardian. 24 May 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 25 May 2015. (anglicky) 
 158. Thousands attend same-sex marriage rally in Belfast. Raidió Teilifís Éireann. 13 June 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 March 2016. (anglicky) 
 159. Survey shows 70% support for same-sex marriages in Northern Ireland - BelfastTelegraph.co.uk [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 160. How many marriages of same sex couples have been formed in England and Wales so far?
 161. Almost 5,000 same-sex marriages in first year
 162. Gay marriage: 15,000 same-sex couples wed since law change BBC News
 163. Civil partnerships in Cheshire almost disappear following new gay-marriage law
 164. One in eight marriages in Scotland are same sex, according to new figures
 165. 1,671 Scottish same-sex marriages in 2015. www.equality-network.org [online]. [cit. 2017-02-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-10-11. 
 166. Reform Judaism backs gay marriage [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 167. Pastor Steve Chalke of Oasis Church applies for licence to minister to same-sex marriages
 168. www.bbc.com. Scottish Episcopal Church takes gay marriage step [online]. 10 June 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 169. MAY, Callum. www.bbc.com. United Reformed Church approves gay marriage services [online]. 9 July 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 170. The Consular Marriages and Marriages under Foreign Law Order 2014 [online]. The National Archives [cit. 2015-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 171. Same sex couples will now be able to marry at British Consulates in 25 countries [online]. Government of the United Kingdom [cit. 2015-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 1 January 2015. (anglicky) 
 172. First same-sex couple to marry in Seychelles at British High Commission
 173. 08 Mar 2016 House of Keys Hansard [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 10 March 2016. (anglicky) 
 174. Isle of Man same-sex marriage bill approved [online]. BBC, 26 April 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 175. From Friday same-sex couples will be able to get married in the Isle of Man. www.iomtoday.co.im. IOMToday, 19 July 2016. Dostupné v archivu pořízeném dne 19 July 2016. (anglicky) 
 176. Same-sex marriage gets Guernsey States approval [online]. 10 December 2015 [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 January 2016. (anglicky) 
 177. Orders approved at Privy Council held by the Queen at Buckingham Palace on 14th December 2016 [online]. Privy Council of the United Kingdom [cit. 2016-12-15]. S. 18. Dostupné v archivu pořízeném dne 15 December 2016. (anglicky) 
 178. STRUDWICK, Patrick. This Tiny Island Has Just Voted To Introduce Same-Sex Marriage [online]. 21 September 2016 [cit. 2016-09-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 September 2016. (anglicky) 
 179. Same Sex Marriage Now Legal [online]. 26 April 2017 [cit. 2017-04-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 26 April 2017. (anglicky) 
 180. The Same-Sex Marriage (Guernsey) Law, 2016 (Commencement) Ordinance, 2017 [online]. Guernsey Legal Resources [cit. 2017-04-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 April 2017. (anglicky) 
 181. Policy and Finance Committee Meeting - 21 Feb 2017 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 182. Jersey States supports same-sex marriage [online]. 22 September 2015 [cit. 2016-03-31]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 February 2016. (anglicky) 
 183. WRITTEN QUESTION TO THE CHIEF MINISTER - 14TH MARCH 2017 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 184. Overseas Marriage (Armed Forces) Order 2014 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 185. Same-sex marriage first for Army sergeant on Cyprus. Mail Online. Dostupné online [cit. 2016-10-08]. (anglicky) 
 186. Civil Partnership (Armed Forces) Order 2005 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 187. Overseas Marriage (Armed Forces) Order 2014 [online]. 28 April 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 188. Same Sex Marriage and Civil Partnerships Ordinance 2015 [online]. Government of the Pitcairn Islands [cit. 2016-02-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 January 2016. (anglicky) 
 189. Pacific's tiny Pitcairn Island legalises same-sex marriage [online]. Yahoo! News, 25 June 2015 [cit. 2016-02-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 February 2016. (anglicky) 
 190. Pitcairn Island, population 48, passes law to allow same-sex marriage [online]. The Guardian, 22 June 2015 [cit. 2016-02-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 15 December 2015. (anglicky) 
 191. The Marriage Ordinance 2016
 192. Review of British Antarctic Territory legislation: changes to the marriage and registration ordinances - Publications - GOV.UK [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 193. Command Paper published on same sex marriage [online]. 22 December 2015 [cit. 2016-03-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 23 December 2015. (anglicky) 
 194. Govt publishes same sex marriage Bill – Gibraltar Chronicle [online]. [cit. 2017-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-11-04. (anglicky) 
 195. The Civil Marriage Amendment Bill 2016 (B20/2016). www.parliament.gi [online]. [cit. 2017-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-10-17. 
 196. Equal marriage bill passed by Parliament [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 197. Gibraltar approves same-sex marriage [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 198. [https://web.archive.org/web/20161217231602/http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2016-22.pdf Archivováno 17. 12. 2016 na Wayback Machine Civil Marriage Amendment Act 2016 [No. 22 of 2016]
 199. Civil Marriage Amendment Act 2016 - Notice of Commencement. www.gibraltarlaws.gov.gi [online]. [cit. 2017-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-03-27. 
 200. Island Council Report – 31 May 2016 [online]. [cit. 2016-06-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 23 June 2016. (anglicky) 
 201. MINUTES OF THE ASCENSION ISLAND COUNCIL (AIC) [online]. [cit. 2016-11-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-08-27. (anglicky) 
 202. Marriage (Ascension) Ordinance, 2016 [online]. [cit. 2016-11-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-23. (anglicky) 
 203. The St. Helena Government Gazette No 111 2016
 204. Marriage (Ascension) (Commencement) Order, 2016
 205. Facebook Post by Governor Lisa Phillips of Saint Helena [online]. 2017-02-24 [cit. 2017-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 206. Family Law Review 2015 – Proposals for new policy development and legislation. fig.gov.fk [online]. [cit. 2017-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-10-30. 
 207. Family Law Review 2016 – Proposals for legislative drafting. fig.gov.fk [online]. [cit. 2017-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-05-10. 
 208. Family Law Review – Proposals for legislative drafting. www.fig.gov.fk [online]. [cit. 2017-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-28. 
 209. 32-17P: Family Law Review – marriage reform
 210. Facebook Post by John Clifford [online]. 2017-03-30 [cit. 2017-03-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 211. Twitter Post by Lisa Watson of the Penguin News (Falkland Islands) [online]. 2017-03-30 [cit. 2017-03-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 212. Gay couple win right to marry. The Royal Gazette. Dostupné online [cit. 2017-05-05]. (anglicky) 
 213. MARRIAGE BILL, SUNDAY’S OBSERVANCE (AMENDMENT) BILL AND EMPLOYMENT REGULATIONS
 214. Marriage Ordinance
 215. MARRIAGE BILL QUESTIONNAIRE [online]. 15 July 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 216. Updated Facebook Post by Governor Lisa Phillips of Saint Helena. [online]. 2016-12-12 [cit. 2016-12-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 217. SUPREME COURT: SAME-SEX MARRIAGE APPLICATION – PRELIMINARY HEARING

LiteraturaEditovat

 • SMART, Carol; HEAPHY, Brian; EINARSDOTTIR, Anna. Stejnopohlavní manželství: nové generace, nové vztahy. Gender a sexualita v sociálních vědách.. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 9780230300231. (anglicky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat