Práva párů stejného pohlaví v amerických zemích

práva párů stejného pohlaví v amerických zemích

V současné době jsou Kanada a Spojené státy americké jedinými zeměmi Severní Ameriky[pozn. 1], které umožňují homosexuálním párům uzavřít manželství celonárodně. V Mexiku mohou homosexuální páry uzavřít manželství pouze v hlavním městě a 12 státech, ačkoliv platí federální zákon, který přikazuje jednotlivým mexickým státům vzájemné uznávání homosexuálních sňatků. Místní úřady jim navíc umožňují uspořádat si svatební obřad i v těch mexických státech, které nelegalizovaly stejnopohlavní manželství. Většina obyvatel Severní i Jižní Ameriky žije ve státech, které přiznávají LGBT občanům právo na uzavření sňatku. Stejnopohlavní manželství je legální v Karibském Nizozemsku, na Bermudách (pouze dočasně, nahrazeno domácím partnerstvím), v Grónsku, francouzských zámořských departmentech - Guadeloupe, Martiniku, Svatém Bartoloměji, francouzské části Svatého Martina a Saint Pierre a Miquelon. Aruba, Curaçao a Svatý Martin uznávají stejnopohlavní manželství uzavřené v Nizozemsku. Jeden mexický stát umožňuje homosexuálním párům uzavřít registrované partnerství.

Právní aspekty stejnopohlavního soužití v Severní Americe na Havaji.1
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Stejnopohlavní manželství je uznáváno
     Vydáno rozhodnutí rušící zákaz stejnopohlavního manželství, které ještě nebylo implementováno2
1Zahrnuje i zákony a soudní rozhodnutí uznávající stejnopohlavní manželství s budoucí účinností.
2Některé státy spadající do této kategorie mají zákazy jakéhokoliv úředního uznávání jiných svazků, než je tradiční heterosexuální svazek - tedy muž a žena.
Zákony týkající se homosexuality ve Střední Americe a Karibiku.
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrované soužití
     Uznávána zahraniční manželství
     Neuznáváno či neznámo
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy
     Homosexuální styk je nezákonný, ale zákony nejsou prosazovány
     Mužský homosexuální styk je nezákonný
     Mužský i ženský homosexuální styk je nezákonný
Právní aspekty stejnopohlavního soužití v Jižní Americe
     Manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrováno
     Stejnopohlavní manželství zakázáno
     Homosexuální pohlavní styk je nezákonný
Zákony o homosexualitě na Malých Antilách.
     Stejnopohlavní manželství
     Stejnopohlavní manželství uznáváno
     Registrované partnerství
     Neuznáváno či neznámo
     Homosexuální pohlavní styk je nezákonný, ale zákony nejsou vymáhány
     Homosexuální pohlavní styk je nezákonný

Debaty na téma legalizace stejnopohlavního manželství nebo registrovaného partnerství probíhají napříč celou Jižní Amerikou. Momentálně mohou homosexuální páry v 6 z 12 jihoamerických zemí úředně stvrdit svůj svazek. Stejnopohlavní manželství je legální v Argentině, Brazílii, Kolumbii a Uruguayi,ve Francouzské Guyaně po přijetí příslušné legislativy v Metropolitní Francii a na Falklandách. Ve dvou zemích mohou homosexuální páry uzavřít registrované partnerství. Jedná se o Chile a o Ekvádor. Jižní Amerika byla prvním kontinentem, v němž většina obyvatel žila v zemi, kde je legální stejnopohlavní manželství.

8. ledna rozhodl Meziamerický soud pro lidská práva (IACHR), že Americká úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod zavazuje jednotlivé smluvní státy k tomu, aby bylo manželství přístupné i homosexuálním párům. Průlomový rozsudek nyní žádá po Kostarice, která byla iniciátorem příslušné žaloby, a zbývajících smluvních státech, aby přijaly zákon, který umožní stejnopohlavním párům uzavřít sňatek. Jedná se o Barbados, Bolívii, Chile, Kostariku, Dominikánskou republiku, Ekvádor, El Salvador, Nikaraguu, Haiti, Honduras, Guatemalu, Paraguay, Peru a Surinam. Kostarická vláda následně oznámila, že vyhoví požadavkům rozsudku v „celém jeho totalitním znění“. Akceptaci rozhodnutí IACHR potvrdila i panamská vláda.[1][2]

Současná situaceEditovat

Národní úroveňEditovat

Status Země Rok Počet obyvatel
(Poslední sčítání lidu proběhlo v roce 2015)
Manželství
(6 zemí)
  Argentina 2010[3] 43 590 400
  Brazílie 2013[4] 205 574 000
  Kanada 2005[5] 35 819 000
  Kolumbie 2016[6] 48 509 200
  USA 2015[7][8] 321 234 000
  Uruguay 2013[9] 3 480 222
Mezisoučet 658 206 822
(67.32% americké populace)
Částečně legalizované manželství;

legální pouze v některých jurisdikcích; vzájemné uznávání
(1 země)

  Mexiko 2010[10] 121 006 000
Mezisoučet 121 006 000
(12.35% americké populace)
Jiná forma stejnopohlavního soužití
(2 země)
  Chile 2015[11] 18 191 900
  Ekvádor 2008[12] 16 278 844
Mezisoučet 34 471 744
(3.49% americké populace)
Neregistrované soužití
(1 země)
  Kostarika 2013[13][14] 4 851 000
Mezisoučet 4 851 000
(0.49% americké populace)
Celkem 818 535 566
(83.65% americké populace)
Neuznáváno
(19 zemí)
Homosexuální styk je legální
  Bahamy 379 000
  Belize 369 000
  El Salvador 6 460 000
  Guatemala 16 176 000
  Haiti 10 994 000
  Nicaragua 6 514 000
  Panama 3 764 000
  Peru 31 488 700
  Suriname 534 189
  Venezuela 31 648 930
Homosexuální styk je nezákonný (zákony se neuplatňují)
  Barbados 283 000
  Trinidad and Tobago 1 357 000
Homosexuální styk je nezákonný
  Antigua and Barbuda 89 000
  Dominika 71 000
  Grenada 104 000
  Guyana 746 900
  Svatý Kryštof a Nevis 46 000
  Svatá Lucie 172 000
  Saint Vincent and the Grenadines 110 000
Mezisoučet 111 306 719
(11.21% americké populace)
Ústavní zákaz stejnopohlavního manželství
(7 zemí)
* Existuje jiná forma stejnopohlavního soužití
** Homosexuální pohlavní styk je protizákonný
  Bolívie 2009[15] 10 985 059
  Kuba 1976[16] 11 252 000
  Dominikánská republika 2010[17] 9 980 000
  Ekvádor* 2008[12] 16 278 844
  Honduras 2005[18][19] 8 950 000
  Jamajka** 1962[20] 2 729 000
  Paraguay 1992[21] 6 854 536
Mezisoučet 67 029 439
(6.81% americké populace)
Celkem 178 336 158
(18.02% americké populace)

Rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva z ledna 2018Editovat

9. ledna 2018 vydal Meziamerický soud pro lidská práva (Inter-American Court of Human Rights - IACHR) doporučující stanovisko, že by všechny smluvní státy Americké konvence o ochraně lidských práv měly garantovat homosexuálním párům stejná práva a povinnosti, jako mají heterosexuální páry, včetně možnosti uzavřít manželství. V pozadí vydání stanoviska stála intervence kostarické vlády, kterou zajímalo, jak se na práva LGBT minority pohlíží z hlediska Konvence.[22] Rozsudek by se tak mohl stát precedentem pro všech 23 zemí, z nichž 19 ještě nelegalizovalo stejnopohlavní sňatky: Barbados, Bolívie, Chile, Kostarika, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Grenada, Haiti, Honduras, Jamajka, Mexika, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru a Surinam. Vyjma Jamajky, Grenady a Dominiky se zbylých 16 zemí s tímto stanoviskem ztotožnilo. Předtím než se rozhodnutí IACHR stane účinným, musí uvedené státy legalizovat stejnopohlavní manželství.

Budoucí legislativaEditovat

ManželstvíEditovat

Vládní návrhy nebo návrhy s parlamentní většinouEditovat

  Chile: 10. prosince 2014 prezentovala skupina senátorů z různých politických stran spolu s LGBT lidskoprávní skupinou MOVILH návrh zákona o stejnopohlavním manželství a homoparentálním osvojení v Kongresu.[23] 17. února 2015 debatovali vládní právníci a zástupci MOVILH na téma možnosti legalizace stejnopohlavního manželství prostřednictvím žaloby u Meziamerického soudu pro lidská práva. Vláda však oznámila, že hodlá ustoupit od dosavadního odmítání stejnopohlavního manželství. Formálního konsensu bylo dosaženo v dubnu téhož roku, kdy se dohodlo, že právní zástupci MOVILH dají podnět k Meziamerickému soudu, pokud Chile nepřijme zákon o stejnopohlavních sňatcích.[24] 1. července 2016 oznámila chilská vláda, že zahájí konzultace na téma návrhu zákona o stejnopohlavním manželství v září 2016 s tím, že k jeho faktickému předložení dojde do první poloviny roku 2017.[25] V červnu 2017 oznámila chilská prezidentka Michelle Bacheletová, že předloží Kongresu vlastní návrh příslušného zákona ve druhé polovině roku 2017,[26] což také 28. srpna 2017 udělala. Součástí prezidentského návrhu jsou i adopce dětí homosexuálními páry.[27]

  Kostarika: 19. března 2015 předložila poslankyně Ligia Elena Fallas Rodríguez z Širší fronty vlastní návrh zákona o stejnopohlavním manželství.[28] 10. prosince 2015 prezentovali organizace Fronta za rovná práva (Frente Por los Derechos Igualitarios) a skupina poslanců ze Strany občanské iniciativy, Strany národního osvobození a Širší fronty jiný návrh takového zákona.[29][30][31] 9. ledna 2018 rozhodl Meziamerický soud pro lidská práva o tom, že je Kostarika jako smluvní stát Americké úmluvy povinná legalizovat stejnopohlavní manželství. Kostarická vláda v reakci na to oznámila, že se bude tímto doporučením řídit.[32][33] O právních důsledcích tohoto rozhodnutí informovalo kostarické ministerstvo zahraničí Nejvyšší volební soud (zodpovědný za evidenci obyvatel) a Zákonodárné shromáždění 12. ledna.[34][35]

  Panama: 16. ledna oznámila panamská vláda, že se ztotožňuje s rozhodnutím Meziamerického soudu pro lidská práva, který požaduje po smluvních státech legalizaci stejnopohlavního manželství. Panamská viceprezidentka Isabel Saint Malo oznámila, že se vláda bude tímto doporučením řídit, a že prosadí příslušný zákon. Ten samý den došlo k rozesláním informací o právních následcích soudního rozhodnutí všem ministerstvům.[1][2]

Nemanželské partnerstvíEditovat

Vládní návrhy nebo návrhy s parlamentní většinouEditovat

  Peru: 30. listopadu 2016 předložila skupina poslanců návrh zákona o registrovaném partnerství. Ten pak následně podpořil nově zvolený peruánský prezident Pedro Pablo Kuczynksi, který legalizaci registrovaného partnerství slíbil ve své předvolební kampani.[36]

Opoziční návrhy nebo návrhy bez parlamentní většinyEditovat

  Bolívie: 21. září 2015 vyzvala bolivijská LGBT organizace místní zákonodárce k předložení návrhu zákona o rodinné smlouvě pro páry stejného pohlaví. Rodinná smlouva by párům žijící v ní dala stejná práva a povinnosti, jako mají heterosexuální páry, vyjma adopcí.[37]

  Guatemala: V prosinci 2016 oznámila guatemalská kongresmanka Sandra Moránová, že předloží vlastní návrh zákona o registrovaném partnerství.[38]

Zákaz stejnopohlavního manželstvíEditovat

Vládní návrhy nebo návrhy s parlamentní většinouEditovat

  Bermudy: V r. 2017 předložila bermudská vláda návrh zákona rušící legalizované stejnopohlavní manželství a měnící zákon o lidských právech (Human Rights Act), který se dříve týkal i manželských záležitostí. Místo manželství bylo legalizováno domácí partnerství pro homosexuální i heterosexuální páry.[39] Zákon začal platit 1. června 2018.

  Haiti: V srpnu 2017 přijal haitský Senát návrh zákona zakazující stejnopohlavní manželství a trestající každého, kdo uzavře, či zamýšlí uzavřít sňatek s osobou téhož pohlaví. Nová legislativa momentálně čeká na vyjádření Poslanecké sněmovny a prezidenta.[40]

Veřejné míněníEditovat

Názory na otázku stejnopohlavního manželství
Země Výzkum Rok Pro Proti
  Argentina IPSOS 2015 &0000000000000074.00000074%[41] &0000000000000026.00000026%[41]
  Bahamy Baròmetro de las Américas por LAPOP 2014 &0000000000000010.60000010,6%[42] -
  Belize Baròmetro de las Américas por LAPOP 2014 &0000000000000008.4000008,4%[42] -
  Bolívie Pew Research Center 2014 &0000000000000022.00000022%[43] &0000000000000067.00000067%[43]
  Brazílie DataFolha 2016 &0000000000000044.00000044%[44] &0000000000000042.00000042%[44]
  Kanada Forum Research 2015 &0000000000000070.00000070%[45] &0000000000000022.00000022%[45]
  Chile Plaza Pùblica 2017 &0000000000000064.00000064%[46] &0000000000000032.00000032%[46]
  Kolumbie Gallup 2017 &0000000000000043.00000043%[47] &0000000000000054.00000054%[47]
  Kostarika Centro de Investigación y Estudios Políticos 2016 &0000000000000045.00000045%[48] &0000000000000049.00000049%[48]
  Dominikánská republika Pew Research Center 2014 &0000000000000025.00000025%[43] &0000000000000072.00000072%[43]
  Ekvádor Pew Research Center 2014 &0000000000000016.00000016%[43] &0000000000000074.00000074%[43]
  El Salvador Baròmetro de las Américas por LAPOP/Pew Research Center 2014 &0000000000000013.90000013,9%[42] &0000000000000081.00000081%[42]
  Guatemala Pew Research Center 2014 &0000000000000012.00000012%[43] &0000000000000082.00000082%[43]
  Guyana Vanderbilt University 2012 &0000000000000014.00000014%[49] -
  Haiti Baròmetro de las Américas por LAPOP 2014 &0000000000000006.7000006,7%[42] -
  Honduras Baròmetro de las Américas por LAPOP/Pew Research Center 2014 &0000000000000014.10000014,1%[42] &0000000000000083.00000083%[42]
  Jamajka ILGA 2016 &0000000000000016.00000016%[50] &0000000000000030.00000030%[50]
  Mexiko Gabinete de Comunicación Estratégica 2016 &0000000000000069.00000069%[51] &0000000000000025.00000025%[51]
  Nikaragua Pew Research Center 2014 &0000000000000016.00000016%[43] &0000000000000077.00000077%[43]
  Panama Baròmetro de las Américas por LAPOP/Pew Research Center 2014 &0000000000000025.00000025%[42] &0000000000000072.00000072%[42]
  Paraguay Baròmetro de las Américas por LAPOP 2014 &0000000000000020.80000020,8%[42] -
  Peru CPI 2017 &0000000000000013.40000013,4%[52] &0000000000000082.20000082,2%[52]
  Portoriko Pew Research Center 2014 &0000000000000033.00000033%[43] &0000000000000055.00000055%[43]
  Surinam Vanderbilt University 2012 &0000000000000022.50000022,5%[49] -
  Trinidad and Tobago ILGA 2016 &0000000000000022.00000022%[53] &0000000000000050.00000050%[53]
  Spojené státy americké Gallup 2016 &0000000000000061.00000061%[54] &0000000000000037.00000037%[54]
  Uruguay Baròmetro de las Américas por LAPOP 2014 &0000000000000070.60000070,6%[42] -
  Venezuela Baròmetro de las Américas por LAPOP 2014 &0000000000000029.60000029,6%[42] &0000000000000061.00000061%[42]

Jiné průzkumyEditovat

 • Argentina: Průzkum uskutečněný v listopadu 2009 v šesti argentinských velkoměstech ukázal, že 63,3 % Argentinců podporuje legalizaci stejnopohlavních sňatků, zatímco 23,1 % bylo proti.[55]
 • Brazílie: Celostátní průzkum z června 2012 ukázal, že 50 % Brazilců souhlasí s rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle kterého mají homosexuální páry právo uzavřít registrované partnerství. Největší podpora byla u žen, mladých lidí a katolíků.[56] Jiný průzkum z března 2013 ukázal, že 47 % Brazilců podporuje stejnopohlavní manželství a 57 % adopce dětí homosexuálními páry.[57]
 • Chile: Průzkum z ledna 2017 ukázal, že 45 % Chilanů souhlasí s adopcí dětí homosexuálními páry.[46]
 • Kolumbie: Průzkum uskutečněný mezi prosincem 2009 a lednem 2010 v kolumbijském hlavním městě Bogota shledal, že 63 % místních podporuje stejnopohlavní manželství, zatímco 36 % je proti.[58]
 • Peru: Průzkum ze srpna 2010 ukázal, že pouze 21,3 % Peruánců podporuje stejnopohlavní manželství, zatímco 71,5 % je proti. Větší podpora byla u mladší generace, z nichž se pro stejnopohlavní sňatky vyslovilo 31,9 %.[59]

PoznámkyEditovat

 1. Výjimku tvoří většina indiánských rezervací, z nichž pouze 40 legalizovalo stejnopohlavní manželství.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Recognition of same-sex unions in the Americas na anglické Wikipedii.

 1. a b Panamá acoge a la opinión de Corte IDH sobre matrimonio gay [online]. La Estrella de Panamá, 16 January 2018. Dostupné online. (anglicky) 
 2. a b El Gobierno panameño acoge opinión de la CorteIDH sobre matrimonio homosexual [online]. W Radio, 16 January 2018 [cit. 2018-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-03-28. (anglicky) 
 3. (španělsky) Ley 26.618
 4. (portugalsky) DIÁRIO DA JUSTIÇA CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Edição nº 89/2013
 5. Canada passes bill to legalize gay marriage. The New York Times. June 29, 2005. Dostupné online [cit. November 3, 2013]. (anglicky) 
 6. Histórico: Colombia tiene matrimonio homosexual [online]. 7 April 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 7. WOLF, Richard. Supreme Court strikes down bans on same-sex marriage. USA Today. June 26, 2015. Dostupné online [cit. June 26, 2015]. (anglicky) 
 8. LIPTAK, Adam. Gay Marriage Backers Win Supreme Court Victory. nytimes.com. 26 June 2015. Dostupné online [cit. 26 June 2015]. (anglicky) 
 9. (španělsky) Ley Nº 19.075 MATRIMONIO IGUALITARIO Archivováno 7. 4. 2014 na Wayback Machine
 10. Supreme court rules gay weddings valid in all Mexico. www.bbc.co.uk. BBC News, 10 August 2010. Dostupné online. (anglicky) 
 11. (španělsky) Ley número 20.830. - Crea el Acuerdo de Unión Civil
 12. a b (španělsky) Constituciones de 2008
 13. Costa Rica Accidentally Approves Same-Sex Unions [online]. 3 July 2013 [cit. 2013-07-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Presidenta ya firmó ley que podría legalizar derechos a homosexuales [online]. La Nación, 4 July 2013. Dostupné online. (anglicky) 
 15. Constitución Política del Estado (CPE) (7-Febrero-2009) [online]. Infoleyes [cit. 2012-09-15]. Dostupné online. (španělsky) 
 16. The text of the Constitution of the Republic of Cuba. www.walterlippmann.com. Walterlippman, January 31, 2003. Dostupné online [cit. 2009-08-12]. (anglicky) 
 17. (španělsky) Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero 2010, Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010. Archivováno 21. 11. 2012 na Wayback Machine
 18. (španělsky) CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DE 1982
 19. Honduras Bans Gay Marriage & Adoption. www.globalgayz.com. Global Gayz, March 30, 2005. Dostupné online [cit. 2009-08-12]. (anglicky) 
 20. Constitution of Jamaica
 21. Paraguay – Constitution. www.servat.unibe.ch. Dostupné online [cit. 2010-10-15]. (anglicky) 
 22. Landmark ruling recognizes marriage, trans rights in the Americas. Washington Blade: Gay News, Politics, LGBT Rights. 2018-01-09. Dostupné online [cit. 2018-01-10]. (anglicky) 
 23. El proyecto de ley de matrimonio igualitario llega al Parlamento de Chile. www.cascaraamarga.es. Cáscara Amarga, 2014-12-11. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-06. (anglicky) 
 24. Chilean government to end opposition to same-sex marriage (Washington Blade - February 18 2015)
 25. Matrimonio Igualitario: Ejecutivo define cronograma para envío de proyecto
 26. Chile president pledge new infrastructure, gay marriage in final year [online]. 2 June 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 27. NEWS, ABC. Chile's Bachelet presents gay marriage bill. ABC News. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 28. (španělsky) Proyecto de ley N.°19.508 Archivováno 24. 7. 2018 na Wayback Machine
 29. (španělsky) Proyecto de organizaciones sociales para Matrimonio Igualitario ya está en la Asamblea Legislativa
 30. (španělsky) 12 Diputados respaldan proyecto de ley para permitir matrimonio gay
 31. (španělsky) Proyecto de Ley Matrimonio Igualitario by Frente Por los Derechos Igualitarios
 32. Corte Interamericana de DD. HH: Costa Rica debe garantizar plenos derechos a población LGBTI. www.teletica.com. 9 January 2018. Dostupné online [cit. 9 January 2018]. (anglicky) 
 33. RAMÍREZ, Luis. Implementar matrimonio gay como pide Corte IDH no requiere del Congreso, según gobierno. www.ameliarueda.com. 9 January 2018. Dostupné online [cit. 9 January 2018]. (anglicky) 
 34. Costa Rica’s Foreign Ministry Initiates Notification Process To Execute Court Order On Gay Marriage. qcostarica.com. Q Costa Rica, 12 January 2018. Dostupné online [cit. 13 January 2018]. (anglicky) 
 35. LÓPEZ, Ronny. Gobierno ordena a instituciones aplicar criterio de CIDH sobre matrimonio gay. www.amprensa.com. AM Prensa, 12 January 2018. Dostupné online [cit. 14 January 2018]. (anglicky) 
 36. Presentan nuevo proyecto de ley de unión civil gay en Perú. www.aciprensa.com. Dostupné online [cit. 2016-12-02]. (anglicky) 
 37. (španělsky) Entregan propuesta sobre parejas del mismo sexo Archivováno 30. 11. 2016 na Wayback Machine
 38. (španělsky) Preparan reformas al Código Civil para legalizar unión de personas del mismo sexo
 39. Human Rights Amendment Act 2017 [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-09-26. (anglicky) 
 40. Haitian Senate approves bill to ban same-sex marriage. www.washingtonblade.com. Dostupné online. (anglicky) 
 41. a b Of 23 Countries Surveyed, Majority (65%) in 20 Countries Support Legal Recognition of Same-Sex Unions [online]. Ipsos, March 29, 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 42. a b c d e f g h i j k l m Costa Rica lidera índices de apoyo al matrimonio gay en Centroamérica; 10° a nivel regional
 43. a b c d e f g h i j k l Chapter 5: Social Attitudes
 44. a b Perfil e opinião dos evangélicos no Brasil – total da amostra, PO813906, 07 e 08/12/2016
 45. a b US court ruling boosts approval of same sex marriage in Canada [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 46. a b c Track semanal de Opinión Pública 23 de Enero 2017 Estudio Nº 158 [online]. Plaza Pública Cadem, January 23, 2017 [cit. 2018-03-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-02-02. (anglicky) 
 47. a b Gallup Poll August 2016
 48. a b (španělsky) Se mantienen actitudes conservadoras en Costa Rica sobre matrimonio igualitario y Estado laico
 49. a b THE ILGA/RIWI GLOBAL ATTITUDES SURVEY ON LGBTI PEOPLE IN PARTNERSHIP WITH LOGO [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 50. a b 69% approve EPN’s gay marriage changes [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 51. a b El matrimonio igualitario y la opinión pública [online]. [cit. 2017-02-21]. Dostupné online. (španělsky) 
 52. a b THE ILGA/RIWI GLOBAL ATTITUDES SURVEY ON LGBTI PEOPLE IN PARTNERSHIP WITH LOGO [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 53. a b Americans' Support for Gay Marriage Remains High, at 61% [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 54. Most Argentineans Support Same-Sex Marriage. www.angus-reid.com [online]. [cit. 2018-03-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-06-09. 
 55. (portugalsky) Evolução: 50% da população brasileira aprova o casamento gay, diz pesquisa Archivováno 1. 1. 2014 na Wayback Machine
 56. Quase 60% dos brasileiros são a favor de adoção de crianças por gays
 57. (španělsky) Los habitantes de Bogotá aprueban el matrimonio homosexual, según encuesta
 58. (španělsky) ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA A NIVEL PERÚ URBANO - Informe de resultados - (5 al 9 de agosto de 2010) Archivováno 14. 8. 2011 na Wayback Machine

Související článkyEditovat