Stejnopohlavní manželství v Dánsku

Stejnopohlavní manželství je v Dánsku legální od 15. června 2012.[1] Návrh na jeho legalizaci zpracovaný vládou Helle Thorningové-Schmidtové byl přijat Folketingem 7. června 2012 a schválen královnou 12. června 2012. Homosexuální páry mohly už předtím uzavírat registrované partnerství. Dánsko se tak stalo jedenáctou zemí na světě, která legalizovala stejnopohlavní sňatky.

Postavení manželství je různé, neboť Dánsko má dvě autonomní území:

 • Grónský parlament přijal zákon o stejnopohlavním manželství 26. května 2015. Dánský parlament Folketing ratifikoval tuto legislativu 19. ledna 2016. Účinnosti nabyla k 1. dubnu 2016..[2][3][4]
 • Na Faerských ostrovech byl zákon o stejnopohlavním manželství přijat Løgtingem 29. dubna 2016.[5] Ještě předtím, než se tato nová legislativa stane účinnou, musí být přijatá dánským parlamentem a podepsána královnou.[6]

HistorieEditovat

DánskoEditovat

Registrované partnerstvíEditovat

Dánsko přijalo zákon o registrovaném partnerství (dánsky: registretet partnerskab) jako první země na světě 7. června 1989. Účinnosti nabyl 1. října 1989.[7][8] V květnu 2003,[9][10][11] v červnu 2003[12] a v červnu 2006 byly uskutečněny tři pokusy o rozšíření tohoto zákona.[13] Ani jeden z nich neprošel parlamentem. K prvnímu úspěšnému rozšíření došlo v červnu 2009[14] a květnu 2010.[15]

Registrované partnerství se obsahem práv a povinností téměř nelišilo od manželství. Veškerá práva a povinnosti mezi partnery a majetková práva byla stejná jako u heterosexuálních manželů, kromě dvou výjimek:

 • zákon se na rozdíl od manželství nezmiňuje o pohlaví partnerů
 • nevztahovaly se na něj všechny mezinárodní smlouvy, pokud s tím daný signatář nesouhlasil

Rozvod registrovaného partnerství se řídil stejnými pravidly jako manželství. Partneři museli splnit jeden z následujících požadavků trvalého pobytu, aby mohli být registrováni: (1) alespoň jeden z partnerů musí být dánským občanem a mít v Dánsku trvalý pobyt nebo (2) oba partneři musejí mít v Dánsku trvalý pobyt v délce trvání minimálně dvou let. S občany Finska, Islandu a Norska se pro tyto účely zacházelo stejně jako by byli Dánové. Ministerstvo spravedlnosti mohlo podle tohoto zákona udělit občanovi jakékoli země se zákonem podobného charakteru udělit status dánského občana.[16]

V r. 2006 získaly lesbické ženy a páry přístup k asistované reprodukci.

17. března 2009 zpracoval Folketing návrh zákona, který by homosexuálním párům žijícím v registrovaném partnerství umožnil společné osvojení dětí.[17] Návrh byl přijat 4. května 2010 a účinnosti nabyl 1. července 2010.[18] Registrované partnerství mělo sice pouze status civilního obřadu, ale dánské církve umožnily svým duchovním žehnat párům stejného pohlaví.[19]

15. června 2012 byl zákon o registrovaném partnerství zrušen a nahrazen manželstvím pro všechny.

Stejnopohlavní manželstvíEditovat

 
Stejnopohlavní soužití v Evropě
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrované soužití
     Neuznáváno či neznámo
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy

V r. 2006 zpracovalo pět sociálně liberálních poslanců rezoluci s žádostí o vládní návrh zákona o genderově-neutrálním manželství. Rezoluce byla v parlamentu diskutována a odmítnutá členy konzervativní vládnoucí koalice.[20] Ministryně rodiny Carina Christensenová argumentovala tím, že registrovaní partneři mají stejná práva jako manželé, vyjma církevního sňatku v kostele, a že tím pádem je genderově-neutrální manželství nezbytné.

V lednu 2008 se zpravodajka rovných příležitostí Sociálně liberální strany Lone Dybkjær ještě jednou pokusil o stejnopohlavní manželství (kønsneutrale ægteskab).[21] Kodaňská starostka pro kulturu a rekreaci Pia Allersleová z liberální a posléze vládnoucí strany Venstre se vyjádřila veřejně pro stejnopohlavní manželství[22] stejně tak jako politička Ritt Bjerregaardová.[23]

V červnu 2010 projednával parlament návrh zákona o stejnopohlavním manželství ještě jednou. Překladateli byly opoziční strany. Odmítnutý byl v poměru hlasů 52:57.[24] Nový návrh byl taktéž zamítnut.[25]

V říjnu 2011 oznámil ministr genderové rovnosti a církevních záležitostí Manu Sareen nově zvolené vlády Helle Thorningové-Schmidtové, že bude přijat zákon o stejnopohlavním manželství na jaře roku 2012.[26] 18. ledna 2012 zveřejnila vláda dva návrhy. Jeden měnil definici manželství na genderově-neutrální a druhý umožňoval stejnopohlavním párům uzavření buď občanského, anebo církevního sňatku. Stávající registrované partnerství můžou být na žádost změněná na manželství, ale žádná nová již nepůjde uzavřít. Podle dodatečného návrhu budou mít jednotliví církevní hodnostáři právo odmítnout oddat homosexuální pár. Jiné náboženské komunity jsou rovněž oprávněny oddávat takové páry, ale pouze na bázi dobrovolnosti. Návrhy se začaly projednávat od 22. února 2012.[27][28][29][30]

14. března 2012 byl vládní návrh prezentován v parlamentu.[31][32][33][34] 7. června 2012 byly všechny návrhy schváleny a 12. června 2012 podepsány královnou. Účinnosti nabyly k 15. červnu 2012.[35][36] Novou legislativu odmítaly Dánská lidová strana a Křesťanští demokraté, které mají status náboženských konzervativních stran, ale s malým politickým vlivem. Podle zákona jsou ministři oprávněni odmítnout konání homosexuálních svateb na svém území, ale místní biskupové jsou povinni přenechávat kostelní budovy k těmto účelům.[37]

Hlasování dánského parlamentu 7. červen 2012[38]

Strana Pro Proti Zdržel se Nepřítomen (nehlasoval)
Venstre 18 9 2 18
Sociální demokraté 27 0 0 17
Dánská lidová strana 0 13 0 9
Radikální liberální strana 11 0 0 6
Socialistická lidová strana 11 0 0 5
Jednotná kandidátka - Rudo-zelení 9 0 0 3
Liberální aliance 5 0 0 4
Konzervativní lidová strana 4 2 0 2
Inuit Ataqatigiit 0 0 0 1
Siumut 0 0 0 1
Sambandsflokkurin 0 0 0 1
Føroyski Javnaðarflokkurin 0 0 0 1
Celkem 85 24 2 68

GrónskoEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Stejnopohlavní manželství v Grónsku.

Dánský zákon o registrovaném partnerství se rozšířil do Grónska 26. dubna 1996.[39] Nový dánský zákon o manželství byl podporován i grónskou vládou, která jej chtěla předložit parlamentu na jaře 2014, k čemuž nakonec nedošlo kvůli předčasným parlamentním volbám.[40] Legislativa umožňující homosexuálním párům uzavírání sňatků a adopce dětí se dostala do prvního čtení 25. března 2015.[41] Ke druhému čtení došlo 26. května 2015 a zákon byl jednomyslně schválen.[42] K ratifikaci nové legislativy byl nutný souhlas dánského parlamentu, který byl dán 19. ledna 2016.[43] Zákon se stal účinným 1. dubna 2016.[2][3][44]

Grónský zákon o registrovaném partnerství byl v den účinnosti nabytí zákona o manželství pro všechny zrušen.

Faerské ostrovyEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Stejnopohlavní manželství na Faerských ostrovech.

Dánské registrované partnerství se nikdy nepovedlo rozšířit na Faerské ostrovy, které tak zůstávají posledním severským národem, který neuznává stejnopohlavní svazky. 20. listopadu 2013 bylo faerskému parlamentu Løgtingu prezentováno několik návrhů zákona o genderově-neutrálním manželství zpracovaných podle dánského vzoru.[45][46][47] Ten je odmítnul ve druhém čtení dne 13. března 2014.[48][49][50][51]

Po parlamentních volbách v září 2015 byly předloženy parlamentu dva návrhy o stejnopohlavním manželství (jeden upravující stejnopohlavní manželství a druhý rozvody stejnopohlavních párů). Návrhy prošly prvním čtením 24. listopadu 2015.[52][53] 26. dubnu 2016 následujíc po značném parlamentním tlaku byl návrh o stejnopohlavním manželství přijat ve druhém čtení v poměru hlasů 19:14.[54][55] Návrh pak prošel finálním hlasováním 29. dubna 2016 a momentálně čeká na schválení dánským parlamentem a královnou, než se stane účinným.[5]

Veřejné míněníEditovat

Výzkum YouGov spuštěný v období od 27. prosince 2012 do 6. ledna 2013 shledal, že 79 % zkoumaných Dánů podporuje stejnopohlavní manželství a 16 % je proti. Zbylých 6 % nemělo na tuto otázku jednoznačný názor. Stejný výzkum ukázal, že adopci dětí homosexuálními páry podporuje 59 % respondentů, 31 % je proti a 11 % nemá jednoznačný názor.[56]

Anketa Gallup z května 2013 shledala, že 68 % obyvatel Faerských ostrovů podporuje občanský sňatek pro homosexuální páry, 27 % je proti a 5 % nerozhodnuto. Všechny regiony ukazují většinovou podporu a v žádné věkové skupině nepřevažují odpůrci podporovatele.[57][58]

Jiný výzkum mínění na Faerských ostrovech ukázal, že 62 % respondentů podporuje stejnopohlavní manželství. Regionální různorodost postojů byla značná. Podpora byla větší na Streymoy (71 % na Norðurstreymoy; 78 % na Suðurstreymoy), kam patří také hlavní město Tórshavn, než na Norðoyggjar (42 %) a Eysturoy (48 %).[59]

V srpnu 2014 byl zahájen další výzkum Faerských ostrovů, v němž bylo dotázáno 600 respondentů na otázku práva homosexuálním párů na občanský sňatek. Z 600 zkoumaných se 61 % vyjádřila pro, 32 % proti a 7 % nemělo jednoznačný názor.[60]

Průzkum Pew Research Center, který proběhl mezi dubnem a srpnem 2017, a jehož výsledky byly publikovány v květnu 2018, ukázal, že 86 % Dánů podporuje stejnopohlavní manželství, 9 % je proti a 5 % neví, nebo odmítlo odpovědět.[61] Co se týče náboženství tak pro bylo 92 % respondentů bez vyznání, 87 % nepraktikujících křesťanů a 74 % praktikujících křesťanů.[62]

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Same-sex marriage in Denmark na anglické Wikipedii.

 1. (dánsky) Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab
 2. a b Parliament in Greenland unanimously approves same-sex marriage [online]. Pink News, 27 May 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 3. a b (dánsky) L 35 Forslag til lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland.
 4. Første homoseksuelle par viet i kirken [online]. 1 April 2016 [cit. 2018-08-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 02-04-2016. (anglicky) 
 5. a b 19/2015 Uppskot til rikislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar partar av broytingum í hjúnabandslógini og rættarvirknaðarlógini. www.logting.fo [online]. [cit. 2017-01-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-29. 
 6. Faroe Island Approves Same-Sex Marriage and Adoption [online]. 29 April 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 7. The Registered Partnership Act. users.cybercity.dk [online]. [cit. 27-01-2017]. Dostupné v archivu pořízeném dne 30-09-2014. 
 8. Sheila Rule: Rights for Gay Couples in Denmark - New York Times. Published: 2 October 1989. Accessed: 7 June 2012
 9. (dánsky) 2002-03 - L 91 (oversigt): Forslag til lov om ændring af adoptionsloven og lov om registreret partnerskab. (Ligestilling mellem registreret partnerskab og ægteskab ved adoption)
 10. (dánsky) 2002-03 - L 93 (oversigt): Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab. (Ligestilling mellem registreret partnerskab og heteroseksuelle ægtefæller med hensyn til fremmedadoption af danske og udenlandske børn)
 11. (dánsky) 2002-03 - L 129 (oversigt): Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab. (Ophævelse af kravet om statsborgerskab eller bopæl her i landet ved registrering af partnerskab)
 12. (dánsky) 2002-03 - L 119 (oversigt): Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Adgang til stedbarnsadoption for registreret partner fra barnets fødsel)
 13. (dánsky) L 228 Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab
 14. (dánsky) L 105 Forslag til lov om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love
 15. (dánsky) L 146 Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 16. Act on Registered Partnerships, as amended [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. Denmark parliament approves equal adoption rights
 18. Gay adoption on the lawbooks
 19. The Evangelical Lutheran Church In Denmark & Homosexuality. www.religioustolerance.org [online]. [cit. 2017-01-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-03. 
 20. (dánsky) B 76 Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en ægteskabslovgivning, som ligestiller homoseksuelle med heteroseksuelle. Archivováno 24. 8. 2007 na Wayback Machine.
 21. (dánsky) R vil indføre kønsneutrale ægteskab
 22. (dánsky) Ægtefolk af samme køn Archivováno 22. 4. 2009 na Wayback Machine., Politiken, 19 April 2009
 23. (dánsky) S og V vil kalde homo-vielser for ægteskab Archivováno 7. 6. 2011 na Wayback Machine., Politiken, 24 August 2009
 24. (dánsky) L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab
 25. (dánsky) B 122 Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede
 26. Denmark moves to legalize same-sex marriage
 27. (dánsky) Høring om lovforslag om vielse af par af samme køn Archivováno 21. 1. 2012 na Wayback Machine.
 28. (dánsky) Ministre sender lovforslag om homovielser i høring
 29. (dánsky) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retspleje-loven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Archivováno 17. 2. 2020 na Wayback Machine.
 30. (dánsky) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning
 31. Denmark submits gay marriage bill. www.heraldsun.com.au [online]. [cit. 2017-01-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-21. 
 32. (dánsky) Homoseksuelle: Vielses-forslag er ikke vidtgående nok
 33. (dánsky) L 105 Forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning
 34. (dánsky) L 106 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab
 35. Denmark approves gay weddings in church. www.dailytelegraph.com.au [online]. [cit. 2017-01-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-11-10. 
 36. (dánsky) Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning
 37. Gay Danish couples win right to marry in church
 38. http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/l106/93/310/afstemning.htm#dok
 39. Yuval Merin, Equality for same-sex couples. Published in 2002.
 40. (dánsky) Aleqa: Der er forskelsbehandling på homo og heteroseksuelle par
 41. (dánsky) [1] Archivováno 12. 3. 2016 na Wayback Machine.
 42. (dánsky) [2] Archivováno 13. 3. 2016 na Wayback Machine.
 43. VEDTAGET Ja til homovielser og nej til at slå børn
 44. MORGAN, Joe. Same-sex couples can now get married in Greenland [online]. 1 April 2016 [cit. 2016-04-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2 April 2016. (anglicky) 
 45. (faersky) 51/2013 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar partar av broytingum í hjúnabandslógini og rættarvirknaðarlógini við tilhoyrandi skjølum Archivováno 2. 10. 2018 na Wayback Machine.
 46. (faersky) 52/2013 Uppskot til ríkislógartilmæli um broyting í rættargangslógini fyri Føroyar Archivováno 2. 10. 2018 na Wayback Machine.
 47. (faersky) 53/2013 Uppskot til ríkislógartilmæli um broyting í “Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning” Archivováno 2. 10. 2018 na Wayback Machine.
 48. Faroe Islands: Equal marriage bill voted down
 49. (faersky) Løgtingssetan 2013 Mál: 51 Viðgerð: 2
 50. (faersky) Løgtingssetan 2013 Mál: 52 Viðgerð: 2
 51. (faersky) Løgtingssetan 2013 Mál: 53 Viðgerð: 2
 52. (faersky) 19/2015 Uppskot til rikislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar partar av broytingum í hjúnabandslógini og rættarvirknaðarlógini Archivováno 2. 10. 2018 na Wayback Machine.
 53. (faersky) Dagsskráin 2015 - Týsdagur, 24. November 2015, kl. 10:00 Archivováno 5. 11. 2018 na Wayback Machine.
 54. Hjúnabandslógin til viðgerðar aftur týsdagin. portal.fo [online]. [cit. 2017-01-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-07. 
 55. GREGERSEN, Árni. Uppskot um at samkynd kunnu giftast samtykt [online]. in.fo, 2016-04-27 [cit. 2016-04-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-11-16. (Faroese) 
 56. YouGov / EMEA Survey Results
 57. Poll: 68% approve of equal marriage in the Faroe Islands. www.pinknews.co.uk [online]. [cit. 2017-01-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-01-29. 
 58. Large majority agrees with civil marriage for homosexuals. www.vmf.fo [online]. [cit. 27-01-2017]. Dostupné v archivu pořízeném dne 22-02-2014. 
 59. John William Joensen. Norðoyingar og eysturoyingar ikki heilt sannførdir um borgarliga vígslu av samkyndum - Norðlýsið [online]. Nordlysid.fo [cit. 2015-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. (anglicky) 
 60. Faroe Islands poll: 61% support same-sex marriage
 61. Religion and society, Pew Research Center, 29 May 2018
 62. Being Christian in Western Europe, Pew Research Center, 29 May 2018

Související článkyEditovat