Seznam rytířských řádů

seznam na projektech Wikimedia
(přesměrováno z Rytířské řády)
Hlavní článek: Rytířský řád

Rytířské neboli vojenské řády (latinsky militaris ordo), zřídka se také užívá termínu křižovnické řády, jsou křesťanská rytířská společenství nejčastěji dobročinného charakteru, avšak mnohé z nich se v minulosti věnovaly skutečnému boji. Dělí se na:

Španělský král Alfons XIII. v rouchu velmistra čtyř španělských rytířských řádů
Rytířské řády Pyrenejského poloostrova na konci 15. století:
     Řád Kristův

První rytířské řády začínaly jako náboženská vojenská bratrstva ozbrojených mnichů za účelem boje nebo nutné obrany. V jejich řadách se uplatnili zejména středověcí rytíři, kteří byli válečnickou elitou tehdejší doby. Některé řády byly s nástupem novověku nebo pro nadbytečnost sekularizovány, tj. pozměněny na světské nebo vyloženě přeměněny v řády záslužné.

Následující seznam zahrnuje různé řády v jejich historickém vývoji. Mezinárodně uznávané řády současnosti zahrnuje Registr rytířských řádů vydávaný pravidelně Mezinárodní stálou komisí pro rytířské řády; většina ostatních institucí, které se nazývají "rytířské" nebo "vojenské řády" spadá do kategorie tzv. samozvaných rytířských řádů.

Seznam rytířských duchovních řádů

editovat

Celoevropské (s původem ve Svaté zemi)

editovat
znak vlajka název doba trvání zakladatel sídlo, země původu
 

 

(od 1259)
 
Řád johanitů (maltézských rytířů)
Ordo Fratrum Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani
1023 – bratrstvo
1113 – schválení církví
1119 – rytířský řád
do současnosti,
dnes Suverénní řád Maltézských rytířů a nekatolické řády Aliance sv. Jana
bl. Gérard Tenc   Palestina, Outremer
  Francie (většina členů)
Amalfská republika  Amalfská republika (zakladatelé)
  Rhodos (sídlo řádu 13091522)
  Malta (sídlo řádu 15301798)
 
 
Řád templářů
Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici
1119 – rytířský řád
1312 – řád zrušen
Hugues de Payens
Godefroi de Saint-Omer
sv. Bernard z Clairvaux
  Palestina, Outremer
  Francie (většina členů)
  Kypr (sídlo 11911192)
 
 
Řád Božího hrobu
(Řád křižovníků s červeným křížem)
Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani'
1099–současnost Godefroy z Bouillonu   Palestina, Outremer
  Francie (většina členů)
 
 
Řád sv. Lazara
Ordinis Fratrum et Militum Hospitalis Leprosorum Sancti Lazari Hierosolymitani
1098 – bratrstvo
1142 – rytířský řád
do současnosti,
v roce 1572 sloučen s Řádem sv. Mořice,
Řád sv. Mořice a Lazara existuje do současnosti,
v roce 1910 Řád sv. Lazara obnoven jako řád ekumenický (OSLJ)[1]
bl. Gérard Tenc   Palestina, Outremer
  Francie (většina členů)
 
 
Řád německých rytířů
Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum, německy Orden der Brüder vom Deutschen Haus der Heiligen Maria in Jerusalem
1190 – špitální bratrstvo
1199 – rytířský řád
1834 – zrušení rytířského řádu a přeměna na řád řeholních kanovníků
Sibrand   Palestina, Outremer
Svatá říše římská  Svatá říše římská (většina členů)
  Uhersko (přechodně)
  Německý řádový stát (sídlo řádu)
 

 

(od 1236)
Řád rytířů sv. Tomáše Canterburského v Akře
Hospitallers of St Thomas of Canterbury at Acre
1191 – schválení řádu církví
1236 – rytířský řád
do současnosti
kaplan Vilém z katedrály sv. Pavla v Londýně   Palestina, Outremer
  Anglie (většina členů)

Pyrenejský poloostrov

editovat
znak název doba trvání sídlo, země původu
 
Řád calatravských rytířů
Orden de Calatrava
1158 – založen
1187 – potvrzen jako rytířský řád
Pyrenejský poloostrov
 
Řád alcantárských rytířů (rytířů sv. Juliána)
Orde de Alcántara
1156 – založen Pyrenejský poloostrov
 
Řád avizských rytířů
Ordem Militar de São Bento de Avis
1158 – založen
1162 – rytířský řád
1789 – sekularizován
  Portugalsko
 
Řád svatojakubských rytířů
Orden de Santiago
1170 – bratrstvo
1175 – rytířský řád
Pyrenejský poloostrov
 
Řád svatého Jakuba od meče
Ordem Militar de Sant'Iago da Espada
1172 – vznik, odštěpením od svatojakubských rytířů
1789 – sekularizace
1834 – přeměněn v záslužný řád
  Portugalsko
 
Řád rytířů z Montjoie
(Monte Gaudio, Řád Trufac)
Orden de Monte Gaudio
11711180
1196 – reorganizován v Řád Monfragüe
  Palestina, Outremer
  Aragonie (většina členů)
 
Řád Monfragüe
Orden de Monfragüe
1196 – reorganizován z rytířů z Montjoie
1221 – sloučen s Calatravským řádem
  Aragonie
Pyrenejský poloostrov
není Truxillský řád vznik nedoložen
1230 – zánik
  Kastilie
 

 
Řád rytířů z Montesy
Orden de Montesa
1317 – založen   Aragonie
 
Řád Kristův
Ordem Militar de Cristo
13171318
1319 – stvrzen papežem
1789 – sekularizován
  Portugalsko
 
Řád rytířů sv. Jiří z Alfamy
Orde de Sant Jordi d'Alfama
1201 – založen
1221 – sloučen s Monteským řádem
Pyrenejský poloostrov
 
Řád mercedariánských rytířů
Ordo Beatæ Mariæ Virginis de Redemptione Captivorum
1218 – založen Pyrenejský poloostrov
 
Řád Svatého Spasitele z Monrealu
Orden de San Salvador de Monreal
1128 – založen Pyrenejský poloostrov
 
Řád Nejsvětější Panny Marie v Hispánii (Řád hvězdy) 1279
1281 – sloučen se svatojakubskými rytíři
Pyrenejský poloostrov
 
Řád křídla sv. Michaela
Real Ordem de São Miguel da Ala
1147 – založen
1828 – obnoven
do současnosti
Pyrenejský poloostrov
 
Řád z Roncesvalles 12. století – založen
1983 – zánik
  Navarra
Pyrenejský poloostrov

Pobaltí

editovat
 
Rekonstrukce dobřínského rytíře z Pruska, 13. století
znak název doba trvání sídlo, země původu
 
Řád dobřínských rytířů
Fratres Milites Christi
13. století – založen
1237 – sloučen s Řádem německých rytířů
Pobaltí
Svatá říše římská  Svatá říše římská (většina členů)
 
Řád mečových bratří (mečoví rytíři)
Fratres militiæ Christi Livoniae
1202 – založen
1237 – sloučen s Řádem německých rytířů a přeměněn v Livonský řád
Pobaltí
Svatá říše římská  Svatá říše římská (většina členů)
 
Řád německých rytířů
Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum
německy Orden der Brüder vom Deutschen Haus der Heiligen Maria in Jerusalem
1190 – špitální bratrstvo
1199 – rytířský řád
1834 – zrušení rytířského řádu a přeměna na řád řeholních kanovníků
  Palestina, Outremer
Svatá říše římská  Svatá říše římská (většina členů)
  Německý řádový stát (sídlo řádu)
 
Livonský řád
(autonomní větev Řádu německých rytířů)
Fratres militiae Christi de Livonia
1237 – vznik z mečových bratří
1561 – rozpuštěn
Livonská konfederace  Livonská konfederace, Pobaltí (sídlo řádu)
Svatá říše římská  Svatá říše římská (většina členů)
 

 
Řád křižovníků s červeným srdcem
Canonicus Ordo crucigerorum cum rubeo corde
1179 – vznik
1179 – schválen papežem
1845 – zánik
  Livonsko, Pobaltí
  Polsko
Země Koruny české  Země Koruny české

Okcitánie

editovat
znak název doba trvání sídlo, země původu
 
Řád hospitalitů z Aubracu (rytířů z Aubracu)
Ordre des chevaliers et hospitaliers d'Aubrac
1162 – založen
zanikl během Velké francouzské revoluce
  Okcitánie
  Francie
 
Řád sv. Ducha z Montpellier
Ordre des Chevaliers Hospitaliers du Saint-Esprit de Montpellier
1195 – založen
1711 – sloučen s Řádem sv. Lazara
  Okcitánie
  Francie
 
Milice Víry Ježíše Krista
Militia Jesu Christi
1221 – bratrstvo
1198 – rytířský řád
14. století – zanikl
  Okcitánie
Itálie
 
Řád víry a míru (Řád meče) mezi 12261231
1273 – zanikl
  Gaskoňsko – vznik[2]
  Okcitánie
  Francie

Itálie

editovat
znak název doba trvání sídlo, země původu
 
Řád sv. Jakuba z Altopascio (Řád rytířů Tau)
Ordine di San Giacomo d'Altopascio
952 – založen
1587 – sloučen s Řádem sv. Lazara
Papežský stát  Papežský stát, Itálie
  Francie
 
Milice Ježíše Krista
Milizia di Gesù Cristo
12331261 Itálie
  Francie
 
Řád milice Ježíše Krista a Panny Marie
Sacro Ordine Dinastico, Militare e Ospedaliero della Milizia di Gesù Cristo e di Santa Maria Gloriosa
1209 – založen Papežský stát  Papežský stát, Itálie
 
Řád Požehnané Panny Marie
(Řád Panny Mary z Věže, Řád rytířů Matky Boží)
Frati della Beata Gloriosa Vergine Maria
Ordo Militiae Mariae Gloriosae
12611558 Itálie
 
Řád svatého Mořice
Ordine dei Santi Maurizio
1434 – založen
1572 – spojení s italskou větví Řádu sv. Lazara
Itálie
 
Řád sv. Štěpána, papeže a mučedníka
Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire
15611859   Toskánsko, Itálie
 
Řád sv. Mořice a Lazara
Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
1572 – spojením s italskou větví Řádu sv. Lazara
1946 – záslužný řád
Itálie
 
Řád konstantiniánských
rytířů sv. Jiří
1575 – založen Itálie

Ostatní katolické

editovat
znak název doba trvání sídlo, země původu
 
Řád křižovníků s červenou hvězdou v modrém poli
Betlemitani
12. století – vznik
15. století – zánik
  Palestina, Outremer
  Francie
 
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella
1233 – bratrstvo
1237 – rytířský řád
do současnosti
České království  České království
Země Koruny české  Země Koruny české
 
Řád Panny Marie Karmelské
Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel
16061830   Francie
 
Řád Panny Marie Betlémské
Ordo Militaris ac Hospitalarius de Sanctae Mariae de Bethlehem
14591484 Řecko
 

 
Řád sv. Jiří z Korutan
Ordo militaris Sancti Georgii
14681598   Rakousko
Svatá říše římská  Svatá říše římská
 
Řád křesťanského rytířstva (Rytířský řád křesťanského vojska Nejsvětější Panny a sv. Michaela)
Ordine militare de' Cavalieri Regolari della Immacolata Concezione di Maria
1618 – založen
1624 – potvrzen papežem
1627? – zánik
Mantovské vévodství  Mantovské vévodství
Itálie
Svatá říše římská  Svatá říše římská
  Francie
 
Řád špitálních kanovníků sv. Štěpána
(štěpánité, štefanité)[3][4][5]
asi 1150 – založení
asi 1526 – zánik
  Uhersko
  Palestina, Outremer
  Řád sv. Kříže z Jeruzaléma
The Patriarchal Order of the Holy Cross of Jerusalem
L'Ordre Patriarcal de la Sainte Croix de Jerusalem
1947–současnost Svatá země
(melchitský řeckokatolický řád)

Nekatolické duchovní rytířské řády

editovat
znak vlajka název doba trvání poznámka sídlo, země původu
 
 
Johanitský řád (Braniborská bailiva)
Balley Brandenburg des Ritterlichen Ordens Sankt Johannis vom Spital zu Jerusalem
16. století – odtržením od původního Maltézského řádu
do současnosti
protestantský řád s pobočkami:
Johanniter Ridderskapet i Finland (Finsko)
Association des Chevaliers de St. Jean (Francie)
Johannita Rend Magyar Tagozata (Maďarsko)
Kommende der Johanniterritter in der Schweiz (Švýcarsko)

Je v mezinárodní Alianci sv. Jana.

Braniborsko-Prusko  Braniborsko-Prusko (místo vzniku)
Svatá říše římská  Svatá říše římská
 
Německý rytířský řád (Utrechtská bailiva)
Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht
1231 – vznik
1637 – odtržení od německých rytířů a přijetí reformace
do současnosti
Balivát vznikl v roce 1231 jako provincie katolického Řádu německých rytířů. Později přijala reformaci a roku 1637 se stala samostatným protestantským řádem. Svatá říše římská  Svatá říše římská (12371637)
Nizozemsko  Nizozemsko (1637–současnost)
 
Maltézští rytíři v Rusku (Ruské velkopřevorství)
орден Госпитальеров (Великое приорство Российское)
179920. století Pravoslavné velkopřevorství Maltézského řádu v carském Rusku, později kolektiv charitativních organizací deklarujících kontinuitu k tomuto velkopřevorství.   Rusko
 
  Nejctihodnější řád sv. Jana Jeruzalémského
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem
1831 – soukromé sdružení
1888 – královský řád
do současnosti
Anglikánský řád a člen mezinárodní Aliance sv. Jana. Spojené království  Spojené království
 
Johanitský řád v Nizozemsku
Johanniter Orde in Nederland
1909–současnost Protestantský řád a člen mezinárodní Aliance sv. Jana. Nizozemsko  Nizozemsko
 
 
Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského (OSLJ)
Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani
1910 – založen
do současnosti
Ekumenický řád sdružující křesťany různých církví.[1]   Francie
 
Řád sv. Jana ve Švédsku
Johanniterorden i Sverige
1920–současnost Protestantský řád a člen mezinárodní Alianci sv. Jana. Švédsko  Švédsko

Samozvané rytířské duchovní řády navazující na odkaz templářů

editovat
Hlavní článek: Samozvaný rytířský řád
znak vlajka název zkratka doba trvání typ organizace sídlo, země původu
 
 
  Suverénní vojenský řád Jeruzalémského chrámu
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
OSMTH
OSMTJ
1805 – údajné uznání císařem Napoleonem
1932 – registrace
charitativní nevládní organizace
(ekumenický rytířský řád)
  Francie
Belgie  Belgie (sídlo)
Švýcarsko  Švýcarsko (centrum)
 
Katoličtí templáři z Itálie
Templari Cattolici d'Italia
současnost soukromá asociace v římskokatolické církvi (katolický rytířský řád) Itálie  Itálie
Vatikán  Vatikán
 
  Militia Templi
Christi Pauperum Militum Ordo
1979–současnost soukromá asociace laiků římskokatolické církve (katolický rytířský řád) Itálie  Itálie
 
Tadzrelebi (gruzínští templáři) současnost gruzínské sdružení (pravoslavný rytířský řád) Gruzie  Gruzie
  • různé organizace po celém světě snažící se navazovat na odkaz zaniklých templářů: Autonomní velkopřevorství Skotska (The Autonomous Grand Priory of Scotland), Velkopřevorství templářů ve Skotsku (The Grand Priory of the Knights Templar in Scotland), Velkopřevorství Skotů (The Grand Priory of the Scots), Starodávný skotský vojenský řád templářských rytířů (The Ancient Scottish Military Order of Knights Templar), Konfederace skotských templářských rytířů (The Confederation of Scottish Knights Templar), Vojsko chrámu Skotska (Militi Templi Scotia) atd.
  • Mezinárodní Řád gnostických templářů (The International Order of Gnostic Templars) – organizace údajně navazující na středověké templáře

Světské rytířské řády (tzv. dynastické či velké)

editovat
název rok založení zakladatel stuha řetěz/velkokříž hvězda róba
Řád podvazku
The Most Noble Order of the Garter
1348 Eduard III.
(Anglie)
       
Řád zvěstování
(jako řád obojku)
Ordine Supremo della Santissima Annunziata
1362 Amadeus VI.
(Savojsko)
     
Řád zlatého rouna
Toison d'or
1430 Filip III. Dobrý
(Burgundsko)
       
Řád sv. Huberta
Orden des Heiligen Hubertus
1444 Gerhard Jülišsko-Bergský
(Jülich-Berg)
       
Řád slona
Elefantordenen
1462 Kristián I.
(Dánsko)
     
Řád sv. Michala
Ordre de Saint-Michel
1469 Ludvík XI.
(Francie)
     
Řád sv. Štěpána
Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire
1561 Cosimo I. de Medici
(Toskánsko)
     
Řád sv. Mauricia a sv. Lazara
Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
1572 Řehoř XIII.
(Savojsko)
       
Řád sv. Konstantina a sv. Jiří
Ordine costantiniano di San Giorgio
1575 Alexios II. Komnenos
(Parma)
       
Řád sv. Ducha
Ordre du Saint-Esprit
1578 Jindřich III.
(Francie)
       
název rok založení zakladatel stuha řetěz/velkokříž hvězda róba
Řád bodláku
The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle
1687 Jakub VII.
(Skotsko)
       
Řád sv. Ondřeje
Орден Святого апостола Андрея Первозванного
1698 Petr I. Veliký
(Rusko)
     
Řád černé orlice
Orden vom Schwarzen Adler
1701 Fridrich I.
(Prusko)
       
Řád sv. Januaria
Insigne e reale ordine di San Gennaro
1738 Karel VII.
(obojí Sicílie)
     
Řád sv. Patrika
The Most Illustrious Order of Saint Patrick
1783 Jiří III.
(Irsko)
       
Řád chryzantémy 1877 Meidži
(Japonsko)
     
Řád orla Gruzie a tuniky našeho Pána Ježíše Krista Mezi roky 1184 - 1213 Obnoven 1939 Tamara Gruzínská
(Gruzie)
   

Seznam světských a záslužných rytířských řádů

editovat

Celoevropské

editovat

Pyrenejský poloostrov

editovat

Francie a Benelux

editovat

Britské ostrovy

editovat

Skandinávie

editovat

Německé země a Švýcarsko

editovat

Itálie

editovat

Papežské

editovat

Rakousko

editovat

České země

editovat

Východní Evropa

editovat

Balkán

editovat

Mimoevropské

editovat

Některé samozvané rytířské řády

editovat
Hlavní článek: Samozvaný rytířský řád

Seznamy velmistrů

editovat

Reference

editovat
  1. a b Archivovaná kopie. www.st-lazarus.net [online]. [cit. 2022-10-30]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-08-21. 
  2. Alan J. Forey: The Military Orders and Holy War against Christians in the Thirteenth Century, The English Historical Review, 104:410 (Jan.), str. 1–24.
  3. Steve Runciman: The crusaders and the military orders expanding the frontiers of Medieval Latin Christianity
  4. Peter Edmond Leach 1993 Architecture (Studies on the stephanitis a hungarian medical order)
  5. Szent Istvan Lovagrend. hexa.hcbc.hu [online]. [cit. 2008-09-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-02-13. 

Související články

editovat