Řád křídla sv. Michaela

Královský řád křídla sv. Michala (portugalsky Real Ordem de São Miguel da Ala) je nejstarším portugalským rytířským řádem. Nebyl, jako jiné portugalské rytířské řády, převeden pod státní pravomoc, takže velmistrem řádu zůstal potomek portugalského královského rodu Duarte II., vévoda z Braganzy.

Symbol řádu Křídla sv. Michala

Řád byl založen r. 1147 portugalským králem Alfonsem I., k poctě skupiny rytířů Řádu sv. Jakuba, kteří mu pomohli 8.5.1147, na den sv. Michala, dobýt na Maurech město Santarém. Řád se řídil cisterciáckou řeholí a jeho hlavní sídlo bylo v královském opatství Alcobaça. Založení řádu bylo potvrzeno r. 1171 papežem Alexandrem III., a toto datum se občas chybně objevuje jako datum založení řádu.

Řád upadl v neužívání po r. 1733 a proto nebyl r. 1910, po pádu monarchie, převeden pod pravomoc státu. Byl obnoven r. 1848 portugalským králem Michalem I., který se po prohře v občanské válce r. 1834 uchýlil do exilu v Římě, kde řád obnovil jako katolickou tajnou společnost, která měla za cíl boj proti svobodnému zednářství a za obnovu absolutistické monarchie v Portugalsku. Po papežském zákazu tajných společností opět v následujícím desetiletí upadl v neužívání. Poté byl až do r. 1986 občas udělován jeho potomky.

R. 1986 pretendent portugalského trůnu, Duarte II., vévoda z Braganzy, který je hlavou portugalského královského rodu, oznámil portugalské vládě a Svatému stolci, že se považuje za velmistra řádu a počal jej udělovat. V r. 2001 tento velmistr vydal nový statut řádu a založil Královské bratrstvo řádu křídla sv. Michala.

Členství v řádu může být uděleno komukoliv, bez ohledu na pohlaví, náboženství či národnost, a to za výjimečné služby královské charitě či za šíření úcty k sv. Michalovi. Členové řádu, kteří jsou katolického vyznání, se mohou stát členy Královského bratrstva. Řádové stupně jsou páže, rytíř, rytíř – komandér, rytíř – velkodůstojník, rytíř – velkokřižník, řádový řetěz.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Order of Saint Michael of the Wing na anglické Wikipedii.

Literatura

editovat
  • COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE PER LO STUDIO DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI, Registro degli Ordini Cavallereschi: relazione della Commissione internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi, Bologna, 2001–2006.
  • Evaristo, Carlos. Il Reale Il Reale Ordine di San Michele dell’Ala. degli Uberti, Pier Felice. And Maria Loredana Pinott (Eds.). Agigento 16-18 Novembre 2007. Convegno Internazionale “Storia, funzione, valori e attualita degli Ordini Cavallereschi e di Merito: I sistemi premiali nel Mondo e nell’Italia pre-unitaria sino al moderno Stato federalista.” International Commission for orders of Chivalry (ICOC). pp. 232–36.
  • Evaristo, Carlos. Il Reale Ordine di San Michele dell’Ala. Il Mondo del Cavaliere Rivista Internazionale sugli Ordini Cavallereschi – Sommario n° 28 – ottobre-dicembre 2007 P. 103–111.
  • Evaristo, Carlos (2002). The Royal Brotherhood of Saint Michael of the Wing: History and Statutes: A Portuguese Devotion to Saint Michael, Angel of Portugal and of Peace. (Fátima, Portugal: Oureana Historic and Cultural Foundation)
  • Montells y Galan, Jose Maria de and Escudero y Diaz-Madronero, Alfredo. 2006. La Real Hermandad de la Orden de San Miguel del Ala. Tesoro Ecuestre: Las Ordenes Dinasticas de Caballeria. Sociedad Heraldica Espanola, pp. 82–84.
  • Sainty, Guy Stair. 2006. Royal Order of Saint Michael of the Wing. World Orders of Knighthood & Merit. Guy Stair Sainty (editor) and Rafal Heydel-Mankoo (deputy editor). United Kingdom: Burke's Peerage & Gentry. 2 Vol. (2100 pp). pp. 1777–1780.

Externí odkazy

editovat