Portál:Architektura a stavebnictví


Úvod


Architektura a stavebnictví
Architektura stejně jako stavebnictví provází lidské dějiny od samých začátků. Stala se součástí každodenního života a prakticky každý domek může být zařazen do určitých skupin.

Víte, že…

Hradec Králové,Masarykovo náměstí
Hradec Králové,Masarykovo náměstí

Osobnost měsíce

Osobnost měsíce
Vauban.jpg
Sébastien Le Prestre de Vauban (16331707) byl francouzský pevnostní stavitel v období vlády krále Ludvíka XIV., který jej za jeho zásluhy jmenoval francouzským maršálem. Obecně se uvádí, že během své kariéry podél francouzských hranic vystavěl 33 nových pevností a na tři stovky jich zmodernizoval. Při této činnosti využil veškeré dosavadní znalosti v oboru budování fortifikací, které se díky jeho iniciativně blížily k systematicky promyšlené vědě o vojenském stavitelství. Stejně jako pevnostní výstavbu zdokonalil i dříve těžkopádné obléhací techniky, které výrazně zjednodušil. Navzdory tomu, že významnou část života věrně sloužil francouzskému panovníkovi, byl kritikem poměrů za jeho vlády a sepsáním literárního díla Projet d'une dixme royale (O králově desátku) upadl na sklonku života u královského dvora v nemilost. Systém jeho opevnění je zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO. Markýz de Vauban se věnoval i civilní inženýrské činnosti, např. stavbě akvaduktů a kanálů, je také autorem systém zavlažování zahrad u zámku Versailles.
Ostatní články naleznete v Archivu

České stavby

Praha 2005-09-20 národní divadlo.jpg
Národní divadlo v Praze patří mezi nejznámější divadla v České republice. Novorenesanční budova divadla Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi jak z hlediska obecně národněkulturního, historického, tak i z hlediska čistě architektonického.

Světové stavby

Colosseum at night.jpg
Koloseum nebo Římské koloseum, původně Flaviovský amfiteátr (latinsky: Amphitheatrum Flavium, italsky: Anfiteatro Flavio nebo Colosseo), je elipsovitý amfiteátr v centru města Říma v Itálii. Jde o největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven. Je to jedno z velkých děl římské architektury.
Ostatní články naleznete v Archivu

Kvalitní články

Kategorie

Nově založené články

Leden 2023

Josef Meilbek, Památník a hrob obětí důlní katastrofy v roce 1924, Hrob sovětských válečných zajatců, Zámecká rodová hrobka Larisch-Mönnichů, Ohradní zeď kostela Povýšení svatého Kříže, Kaple Andělů strážných (Staré Město), Kaple v Darkově, Myslín (tvrz), Kaple ve Fryštátě, Kovářov (tvrz), Čížová (zámek), Brloh (tvrz), Kříž v Karviné, Katovna (Nymburk), Socha svatého Jana Nepomuckého 1747 (Fryštát), Socha Panny Marie Bolestné (Fryštát), Socha svatého Jana Nepomuckého (Ráj), Kaple svatého Jana Nepomuckého (Mizerov), Socha sv. Jana Nepomuckého (Fryštát), Jaroslav Benedikt, Radnice (Fryštát), Vrchlického divadlo v Lounech, Chlumín (zámek), Pouzdřany (zámek), Kovanice (zámek), Okresní hejtmanství (Karviná), Společenský dům (Darkov), Kaple svaté Anny (Darkov), Měšťanský dům čp. 79 a 904 (Karviná), Měšťanský dům čp. 88 (Karviná), Drhovle (zámek), Měšťanský dům čp. 9 (Karviná), Lottyhaus, Litinová kašna (Karviná), Dům čp. 35 (Nedvědice), Kašna se sousoším puttů, Fara v Karviné, Hotel Grand (Lázně Bělohrad), Opatství Dryburgh, Wagnerova chalupa, Osová (zámek), Akvadukt Luggie, Isak Gustaf Clason, Mårbacka, Zvonice v Sedličkách, Židovský hřbitov v Jičíně, František Loskot (architekt), Střecha šedová, Městský dům čp.166 (Plzeň)

Prosinec 2022

Emil Zimmler, Boží muka (Dolní Žďár), Tomáš Pražák, Pavel Moravec, Kaple v Maroltově, Kaplička blahoslaveného Tita Zemana, Devítiobloukový most (Islip), Devítiobloukový most (Milltown), Devítiobloukový most (Hortobágy), Devítiobloukový most (Demodara), Seznam dřevěných kostelů přemístěných do Česka, Suomenlinnan kirkke, Maják Chanonry‎, Seznam románských rotund v Praze, Maják Elie Ness, Lochinch Castle, Castle Kennedy (hrad), Mains Castle, Hajany (zámek), Castle Leod, Oldřich Tyl, Josef Dubský (stavitel), Anenský klášter (Malá Strana), Maják Mull of Galloway, Kostel svatého Václava (Čachrov), Cisterciácký klášter v Řeporyjích, Kostel svatých Petra a Pavla (Budětice), Rudolf Vomáčka, Vysočany (zámek), Katedrála svatého Vavřince (Perugia), Zámek Écouen, Kostel svaté Anny (Škvorec), Gdaňsk (maják Nový přístav), Klaipėdský maják

Listopad 2022

East Quoddy Head Light, Maják ve Šventoji, Kostel svatého Jana Křtitele (Dolní Kralovice), Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Keblov), Igelský sloup, Drusův kenotaf, Katedrála svatých apoštolů Petra a Pavla (Kaunas), Mešita v Keturiasdešimt Totorių, Perkūno namas, Kostel San Fermo Maggiore, Porta Leoni, Porta Borsari, Římské divadlo ve Veroně, Amfiteátr Verona, Dělnický dům (Albrechtice), Stavební huť, Maják v Juodkrantė, Bílý maják, Maják v Pervalce

Obrázek měsíce

Téma týdne

PetrinObservationTower.jpg
Petřínská rozhledna je s výškou přes 63,5 metrů jednou z nejznámějších dominant Prahy. Její základna se nachází v nadmořské výšce 324 m n. m. na temeni kopce Petřín na Malé Straně v městské části Praha 1.

Téma měsíce

Solární panely na střeše budovy
Solární panely jsou tvořeny solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, které mění světelnou energii v energii elektrickou. Přímou přeměnou světla na elektrickou energii se dnes zabývá samostatná specializace. Fotoelektrický efekt vysvětluje vznik volných elektrických nosičů dopadem záření. Celkově se daří za pomoci křemíkových solárních panelů přeměnit v elektrickou energii jen asi 17 % energie dopadajícího záření.

Další články

Články k založení

Externí odkazy

Dobrý den, nepřidávejte prosím do Wikipedie obsah propagačního charakteru ani odkazy na své soukromé stránky, e-shopy či stránky, se kterými jste spojeni. Wikipedie není prostředkem pro propagaci či reklamu ani pouhou sbírkou externích odkazů. Rozšiřování encyklopedického obsahu je však samozřejmě vítáno. Děkuji za pochopení.

O portálu

Pokud byste chtěli pomoci při zlepšování portálu či měli nějaké nápady či připomínky můžete je napsat na diskusní stránku.