Diskuse s wikipedistou:Draceane/Archiv04

Přidat téma
Aktivní diskuse
Toto je archiv diskuse s wikipedistou Draceane. Obsah archivu laskavě neměňte. Gnome-fs-directory yellow.svg
Archivy: 01 (01/2007–06/2011)02 (06/2011–06/2012)03 (06/2012–06/2014)04 (06/2014–06/2017)05 (06/2017–07/2019)06 (07/2019–07/2020)07 (07/2020–08/2022)Uživatelská stránka
1) Tykej mi. 2) Pokud Vám to přijde nevhodné, vykejte mi. 3) A pokud se jim ani to nelíbí, mohou mi onikat.

Revert Zdeňka Svěráka v Aktualitách

Kolego, chtěl bych se zeptat, proč jsi provedl revert části mé úpravy v aktualitách a v nejnovějších aktualitách? Mou prvotní úpravu jsi v obou případech navíc označil za „hloupý vtip“. Motiv k uvedení této aktuality vycházel z nikým nerozporované diskuse proběhlé na přelomu října a listopadu loňského roku. Proč tedy revert mých úprav? --Jan Polák (diskuse) 14. 9. 2014, 14:52 (UTC)

Ve světle požadavku na reference k aktualitám mi nepřijde správné vkládat zprávy beze zdroje. (viz názor Baziho ve zmíněné diskusi) A co se diskuse dotýče, myslím, že zaprvé by diskuse měla proběhnout kromě zmíněné stránky především na stránce aktualit, kterou toto rozhodnutí ovlivní. Navíc souhlas jednoho wikipedisty a jeden hlas pochybný nelze pokládat za konsensus k natolik významné změně. — Draceane diskuse 14. 9. 2014, 17:44 (UTC)
Nedomnívám se, že by uvádění článků nově přijatých mezi NČ bylo – jak uvádíš – významnou změnou. Ale pojďme o tématu diskutovat na jedno místo, a to ať již na Nástěnku pověřenců a nebo raději přímo Pod lípu, ať se do diskuse může zapojit více respondentů. --Jan Polák (diskuse) 14. 9. 2014, 18:58 (UTC)

Ustanovení ve farnostech

Děkuji za úpravy na Třetím pražském vikariátu. Teď už proti tomu nemám nic, když se upravila šablona. Dokud tam bylo "Další duchovní ve farnosti", tak ty pastorační asistenti tam fakt nepasovali. Včil už nemám důvod říct "ani popel". Měj(te - dle libosti) se hezky. --Vianney (diskuse) 11. 10. 2014, 11:25 (UTC)

Nejednotná typografie názvů tratí

Zdravím. V Typografických radách máme jednu velmi rozumnou zásadu: "Je však vhodné dbát na jednotnost způsobu psaní, pokud v jednom seznamu nebo v jedné části textu se vyskytují souběžně spojení jednoslovných i víceslovných výrazů." V podobném duchu se na jednotnost stylu odvolává i jazyková příručka ÚJČ, například když píše: "Náhrada spojovníku za pomlčku s mezerami není vhodná v situaci, kdy by mohlo dojít k významové nejednoznačnosti či výrazně nejednotné úpravě textů."

Myslíš si, že tebou zvolené a zřejmě bez předchozího širšího konsensu aplikované řešení, že polovina článků o železničních tratích má názvy s mezerami kolem pomlček a polovina bez mezer kolem pomlček, je v souladu s tímto důrazem na jednotnost stylu? Pokud už by ses chtěl striktně držet toho poněkud nesystematického a nedomyšleného řešení, k němuž se v posledních letech přiklonila jazyková poradna ÚJČ (připomeňme, že tento ústav je autoritou primárně na poli jazykovém, nikoliv typografickém), tak by asi bylo dobré vzít v úvahu i ten důraz na jednotnost úpravy textů a v tom duchu ty jednotlivé požadavky interpretovat a aplikovat. Tedy pokud se v jazykové příručce někde uvádí příklad zápisu cest, dopravních spojení, vedení silnic, stezek nebo tras výletů, tak bych se tohoto vzoru držel jednotně ve všech případech v rámci jednoho názvoslovného systému článků, tedy i v případu těch tratí, které jsou vymezeny pouze dvěma jednoslovnými názvy, čili tu podmínku "pokud je v těchto spojeních alespoň jedna ze složek víceslovná" aplikovat na celý soubor názvů článků, nikoliv na každý název článku jednotlivě. --ŠJů (diskuse) 15. 12. 2014, 13:58 (CET)

Balicí není balící a bednicí není bednící

Milý kolego! Děkuji za formální úpravy mého článku Vodní součinitel. Chtěl bych Tě ale upozornit na Tvůj omyl, kterého ses dopustil opravou správného bednicí plášť na chybné bednící plášť. Jde o stejný jev jako u přídavných jmen balicí x balící. Tvar balicí představuje přídavné jméno účelové, které blíže určuje podstatné jméno a dává mu určitou funkci. Varianta balící je přídavným jménem dějovým, které vyjadřuje právě probíhající děj.

Příklad: Koupil sis na Vánoce krásný balicí papír. Maminka, balící dárky, poslouchala koledy.

Zajisté tedy uznáš, že tvar bednicí plášť je správný a proto Tě prosím. Příště opravuj s větší rozvahou a se znalostí opravované věci. Díky.--Lad.Raj (diskuse) 6. 1. 2015, 15:32 (CET)

Dané jazykové problematiky jsem si vědom, zmátla mne automatická oprava pravopisu, která slovo „bednicí“ neznala. Mea culpa! S přaním zdaru — Draceane diskuse 6. 1. 2015, 15:44 (CET)

Tato sobota

Ahoj. Rozhodl jsem se tuto sobotu uskutečnit menší worksohp na téma ex-SSSR v naší kanceláři v Konopišťské 730/3, Praha 10. Jde o editování článků a obecně neformální diskuzi nad ... tématy článků, co do Wikipedie bychom ještě mohli nebo nemuseli přidávat. Pokud tedy budeš mít čas a chuť, tak se neváhej připojit, kancelář bude otevřena všem. Pak samozřejmě také soutěž CEE Spring... --Aktron (|) 21. 5. 2015, 10:19 (CEST)

Sádka

Ahoj, domnívám se, že přesun hesla sádka na sádky je chybný. I podle zdroje, na který se odkazuješ, je správný tvar sádka (první pád jednotného čísla), přičemž název článku na Wikipedii by měl mít tvar první osoby jednotného čísla. --Xth-Floor (diskuse) 8. 3. 2016, 22:14 (CET)

OK, to beru, v tom případě by ale v článku mělo být použito jednotné číslo, což nebylo. Z toho jsem vyvozoval, že by mohlo jít o dualitu typu jatka × jatky, kasárna × kasárny. Proto jsem ověřoval v PČP a přesouval. Pokud se článek přesune zpět a dojde k reformulaci na jednotné číslo, nebudu mít námitek. :-) — Draceane diskuse 8. 3. 2016, 22:19 (CET)

Marche

Ahoj, revertoval jsem tvůj přesun. Marky není očekávaný název. Neprováděj, prosím, příště takové přesuny bez diskuse. --Jowe (diskuse) 9. 3. 2016, 13:16 (CET)

Znovu sem otevřel diskusi u článku Marche, dle mého mínění by se měl jmenovat Marky, pokud máte chuť přispějte tam. Mircea (diskuse) 12. 10. 2016, 16:25 (CEST)
Díky, ještě je otevřené Údolí Aosty (tam je přejmenování nadějnější ..) Mircea (diskuse) 21. 10. 2016, 09:10 (CEST)

Pro/Proti

Jen krátce jako reakci. Nikdy dřív tu nebyly, pak si Wesalius stěžoval, že tu nejsou, tak jsem je vytvořil a od té doby se používají k různým oficiálním/neoficiálním hlasováním, kdo chce je použije, kdo nechce ne. OJJ, Diskuse 8. 9. 2016, 12:41 (CEST)

Já se jen podivuji, že se to tahá do hlasování o správcovství. Podle mě je to docela zbytečné (číslování a rozdělení do sekcí Pro/Proti mi přijde dostačující). S pozdravem, — Draceane diskuse 8. 9. 2016, 12:44 (CEST)
@OJJ: Sice je to už pěkně dávno, ale teď jsem zrovna narazil na podobný případ z jedné ŽOPS, podle kterého jsem se pak řídil. Zdravím — Draceane  diskuse
příspěvky
  3. 1. 2017, 10:53 (CET)

Patrolář

Ahoj, na základě Tvé žádosti jsem Ti přidělil práva patroláře. Užívej s rozvahou. Kdyby něco nebylo jasné, ptej se! --Martin Urbanec (diskuse) 8. 10. 2016, 20:22 (CEST)

Připomenutí: Dožeňte své staré resty!

Dobrý den / ahoj! Připomínám, že již od půlnoci začíná běžet soutěžní kampaň Dožeňte své staré resty!. Potrvá celých 24 hodin, takže můžete / můžeš využít jakoukoliv část dne k nahrávání nejméně dva měsíce starých fotografií spadajících do některé ze tří kategorií. Věřím, že své fotografické archivy máte / máš už připraveny! V průběhu dne bude také na stránce akce možnost sledovat aktuální stav – nahrané fotografie i žebříček účastníků – vše automaticky generované. Případné dotazy a připomínky směřuj(te) do diskuze. A pokud se nacházíte / nacházíš v Brně, lze využít i příležitosti k účasti na osobním nahrávacím setkání s dalšími účastníky na uvedeném místě. Přeji příjemnou zábavu a pro Wikimedia Commons spoustu nových cenných fotek, které by tam už jinak nikdy nemusely najít cestu! S pozdravem pořadatel --Blahma (diskuse) 3. 11. 2016, 20:04 (CET)

Doložení významnosti hesla, či co.

Dobrý den, děkujeme Vám za informace v článku Nuda ve škole. Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů, hudby či jiné. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. S pozdravem --Ingrid Čejková (diskuse) 6. 11. 2016, 21:00 (CET)

Toto jste mi napsal, a vložil jste k heslu, které jsem vytvořila, nelichotivý popisek. Jestli je vše již podle vašich představ, mohl byste své označení mnou vytvořeného hesla jako "nevýznamného" smazat? Díky.

Dobrý den. Než kolega odpoví, dovolím si upozornit na dva možné problémy s doložením významnosti. První spočívá v tom, že zdroje musejí být nezávislé, což jednoduše řečeno znamená, že autor hesla na Wikipedii a autor zdrojů nesmí být jedna a tatáž osoba. Druhý v tomto případě nepřímo souvisí s prvním a tkví v pravidlu, že na Wikipedii není přípustné publikovat výsledky vlastního výzkumu. S pozdravem. --Xth-Floor (diskuse) 6. 11. 2016, 21:26 (CET)
@Ingrid Čejková: @Horst: Dobrý den, kolega zareagoval rychleji, ale mé výtky jsou shodné s výtkami jeho. Za sebe ještě navrhuji začlenit vybrané pasáže do článku Nuda. Nicméně jsem v tomto oboru laik a nedokážu posoudit přínosnost editace (krom porušení výše zmíněných pravidel). — Draceane diskuse 7. 11. 2016, 19:48 (CET)

Šablona Pahýl

Ahoj, robota je potřeba upravit, aby nepřesunoval šablonu Pahýl pod navboxy. Tady jsem to spravil. --Harold (diskuse) 7. 11. 2016, 19:36 (CET)

Ahoj, všiml jsem si toho, vždycky jsem se snažil opravit to ručně, ale zřejmě mi to uklouzlo. Jak se to prosím nastaví? — Draceane diskuse 7. 11. 2016, 19:44 (CET)
Už mi to Martin Urbanec vysvětlil. — Draceane diskuse 7. 11. 2016, 20:11 (CET)
AWB si asi myslí, že jde o obyčejnou šablonu nebo nevím co... Jinak děkuj Matějovi, od něj to pochází (který to zas vysvětlil mě). --Martin Urbanec (diskuse) 7. 11. 2016, 20:12 (CET)

Stručný popis stránky pod nadpisem

Dobrý den wikipedisto, chtěl bych se zeptat jak lze přidat ten stručný popis stránky pod nadpis (např. Donald Trump - PREZIDENT SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH). Díky Ondra.paleczech (diskuse) 16. 11. 2016, 22:16 (CET)

Dobrý den, pokud myslíte „Wikidata: Donald Trump (Q22686), zvolený prezident Spojených států amerických“, tak tento popis se přidává na Wikidatech. Kliknutím na odkaz se dostanete na stránku položky Wikidat a po kliknutí na tlačítko editovat můžete změnit či přidat popis. Doufám, že jsem Vám odpověděl správně, pokud ne, prosím zkuste to vysvětlit podrobněji, případně dodejte screenshot. S pozdravem — Draceane diskuse 16. 11. 2016, 22:37 (CET)

Farnosti vikariátu Humpolec

Milý kolego děkuji Ti za úpravy na stránkách, které jsem vložil. Děkuji i za dobře míněné rady a omlouvám se za chyby začátečníka.--Frasty56 (diskuse) 17. 11. 2016, 16:33 (CET)

Rádo se stalo. Omlouvat se nemusíš (snad si tedy můžeme tykat), každý jsme nějak začínali a nováčci dělají daleko horší chyby. Přeji, ať se na Wikipedii daří a případně se můžeš zapojit (zapsat mezi účastníky) WikiProjektu Křesťanství. S pozdravem. — Draceane diskuse 17. 11. 2016, 17:38 (CET)

Microdontinae

Chybějí zdroje, taxobox a tak dále :) OJJ, Diskuse 17. 11. 2016, 19:24 (CET)

No já vím, ale neměl jsem čas se tím víc zabývat, tak jsem jen Hotcatem přidal kategorii a propojil Wikidata. (Odžlucovat jsem to spíš nemusel.) — Draceane diskuse 17. 11. 2016, 20:00 (CET)
Zabývej se. Přece jen už dáváš najevo, že nejsou třeba další zásahy, tedy buď vložit nějakou šablonu nebo sám upravit. Na zbytek kouknu. S pozdravem. OJJ, Diskuse 18. 11. 2016, 06:28 (CET)

Šablona

K Diskuse s wikipedistou:195.113.11.40 - existuje šablona {{vítejte|anon}} :). Mmch, nechceš tu herečku z JAGu spíš poopravit? Škoda na všechno lepit údržbové šablony, je to skoro fajn. OJJ, Diskuse 23. 11. 2016, 11:32 (CET)

@OJJ: Ahoj, díky za info, trochu se v těch šablonách ztrácím. :-/ Bohužel na to nemám spíš čas, přišlo mi toho tam docela hodně, ale pokud ti to přijde OK, klidně tu šablonu odstraň. Patrole zdar!— Draceane diskuse 23. 11. 2016, 11:34 (CET)

PAR

Ahoj, nechceš si požádat i o revertéra skrze WP:PAR? Vidím tě častěji na patrole a umožňuje ti to rychleji revertovat změny. Díky za zvážení, --Martin Urbanec (diskuse) 23. 11. 2016, 13:39 (CET)

Ahoj, je pravda, že momentálně jsem na patrole aktivnější, nicméně si nejsem úplně jistý, jak to bude do budoucna. Kdybych o právo žádal, chtěl bych, abych jej opravdu využíval. Počkám a uvidím, pokud v patrolování budu pokračovat, zažádám si. — Draceane diskuse 23. 11. 2016, 18:01 (CET)
Samozřejmě, je to na tobě. --Martin Urbanec (diskuse) 23. 11. 2016, 18:16 (CET)

Šablony rakouských silnic

Zdravím. To "křížové vkládání" jedné šablony do druhé evidentně nefunguje, vizte například Dálnice A11 (Rakousko) nebo Rychlostní silnice S10 (Rakousko). Prosím o nápravu. Děkuji. --Vachovec1 (diskuse) 26. 11. 2016, 01:42 (CET)

Ještě dodatek: nebude to vypadat hezky ani pokud se pokusíte o běžné vložení. Ideální by pravděpodobně bylo sloučení obou navboxů do jediného. --Vachovec1 (diskuse) 26. 11. 2016, 01:46 (CET)
@Vachovec1: Zdravím, to odkazování jsem jako křížové vkládání nemyslel. (Jen jako odkázání na související šablonu.) Sloučení šablon by bylo ideální, teď se do toho hrnout nebudu, pokud Vám to vyloženě vadí, editujte s odvahou. — Draceane diskuse 26. 11. 2016, 19:46 (CET)

Patrola

Ahoj, ještě viz Wikipedie:Nejnovější stránky. --Martin Urbanec (diskuse) 26. 11. 2016, 15:48 (CET)

Díky, znám. — Draceane diskuse 26. 11. 2016, 19:46 (CET)

revertér

Ahoj, na základě Tvé žádosti jsem Ti přidělil práva revertéra, věřím, že je využiješ k obecnému užitku. Pokud se týká práv správce předpokládám, že řeč jde prvních měsících příštího roku. Tedy se rovněž připojuji k výzvám kolegů.--Tomas62 (diskuse) 2. 12. 2016, 00:03 (CET)

Gratuluji, i když dneska jsem Ti moc prostoru nedal :), měl jsi přijít ráno. A ŽoPS zvaž (a já se snad taky odvážím). OJJ, Diskuse 2. 12. 2016, 13:39 (CET)
@Tomas62, OJJ: Oběma díky. Jak je patrné níže, ještě se mám co učit, proto nechci případnou žádost uspěchat. — Draceane diskuse 4. 12. 2016, 19:27 (CET)

Rychlý revert

Ahoj, opatrně s tím tlačítkem. Tohle na rychlý revert rozhodně nebylo. Vím, že jsi to vrátil, přesto raději píšu, abys měl nějakou zpětnou vazbu. --Jan KovářBK (diskuse) 2. 12. 2016, 19:41 (CET)

A tohle už vůbec ne. Nerad bych ti to v den přidělení zase odebral, tak vážně pozor. --Jan KovářBK (diskuse) 2. 12. 2016, 19:43 (CET)

@Jan Kovář BK: Díky. Až po revertu jsem si uvědoomil, že to bylo uvedeno ve správných souvislostech, pardon. Příště si budu dávat větší pozor, je to zrádné tlačítko (proklatě nízko). — Draceane diskuse 2. 12. 2016, 19:44 (CET)
(EK) A pod Lípou to byla velká chyba. (Myslím, že to na revert bylo, uživatel byl za toto provokování zablokován, nicméně jsem to měl udělat standardně). — Draceane diskuse 2. 12. 2016, 19:47 (CET)
(po EK) Jasně, proto píšu. Obecně, cokoliv není zjevný vandalismus, revertujeme klasicky. Chyba se stane, díky za patrolu. --Jan KovářBK (diskuse) 2. 12. 2016, 19:49 (CET)

Přidám doporučení. Vřele doporučuji aktivovat si udělátko Bezpečný rychlý revert (s potvrzením) v nastavení. Pokud je aktivované, po kliku na tlačítko se nestane nic, jen vyskočí okno žádající o potvrzení revertu. V Google Chrome stačí zmáčknout enter a revert se provede, což téměř vůbec nezdrží a zajistí, že zarevertuješ jen tehdy, když chceš. --Martin Urbanec (diskuse) 2. 12. 2016, 19:59 (CET)

@Martin Urbanec: Já už to nepoužívám, ale kolegovi bych doporučil ze začátku zapnout, dá to větší jistotu. Předem bych však rád upozornil, že to není 100 % spolehlivé; kolikrát jsem klikl a vrátilo se bez upozornění, stačí třeba dvojklik. OJJ, Diskuse 3. 12. 2016, 07:10 (CET)
@Jan Kovář BK: Mimochodem, jsem rád, že jsem se k tomu trollingu choval rozumně, dřív mi příliš PDV bylo vyčítáno, teď snad OK.OJJ, Diskuse 3. 12. 2016, 07:11 (CET)

tabulka lingvistika

Ahoj,

snažil sem se doplnit některá hesla v tabulce Lingvistika (např.), ale poslední dvě hesla již své články v češtině mají. Jsou to Generativní lingvistika (tady) a Jazyková akvizice (tady). Snad by bylo vhodné tabulku upravit, já však neznám postup.

S přáním pěkného dne JS -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Weird.dude (diskuse)

@Weird.dude: Pardon, pár dní jsem tu nebyl. Jestli se jedná o tzv. {{Navbox}}, tak musíte najít příslušnou šablonu (hádám Šablona:Lingvistika) a v ní příslušné odkazy doplnit. Doporučuji si před tím podívat na syntax na stránkách šablony Navbox. Poté, co se doplní odkaz v šabloně, je dobré naopak ještě doplnit šablonu do článku pomocí zápisu {{Lingvistika}} před kategorie (či portály) v článku. Koukám ale, že jeden odkaz doplnil kolega, druhý je třeba doplnit – udělal bych to, ale vůbec netuším, pod kterou kategorii spadá.
Pro rychlejší přístup lze v Nastavení > Udělátka zaškrtnout políčko „Zobrazit tlačítka pro práci se šablonou u navigačních šablon“. To umožňuje přejít na editaci přímo ze stránky, na které je Šablona vložena. Ono to tam dřív bývávalo, ale pak se to některým uživatelům znelíbilo a tato možnost se implicitně odstranila. Ptej se, pokud ti není něco jasné, už mám „profesní deformaci“ a možná to nevysvětluji dostatečně jasně. S pozdravem — Draceane diskuse 11. 12. 2016, 19:11 (CET)

chrámový institut

Díky za EK. Hlavně že je tam šablona pracuje se. K čemu tedy je?--Feťour (diskuse) 4. 12. 2016, 19:17 (CET)

@Feťour: Vážně jsem omlouvám. Šablonu jsem v té chvíli nějak nevnímal, což je samozřejmě má chyba. Omlouvám se za nepříjemnosti. — Draceane diskuse 4. 12. 2016, 19:25 (CET)
Fajn, OK, stane se. Promiň já byl v tu chvíli moc ***. Za to se omlouvám já Tobě--Feťour (diskuse) 4. 12. 2016, 19:30 (CET)

Přesuny

Ahoj, koukám na ty přesuny a říkám si, zda je to v některých případech vhodné. Např. zde - Žehuňsko-Báň nebo toto - Káraný-Hrbáčkovy tůně. I když asi jde o nějaké sjednocení? Z čeho vycházíš? --Remaling (diskuse) 11. 12. 2016, 18:52 (CET)

@Remaling: Ano, sjednotil jsem to. (Tj. pomlčka s mezerami okolo.) V druhém případě je to správně dle PČP, v prvním případě jsem to sjednotil, aby to vypadalo všude stejně. (Dogmatické lpění na pravidlech mi někde v minulých diskusích zas vytýkali, že jsem to nesjednocoval. :-D ) Nicméně dobře že píšeš, teď na to koukám, a dalších potenciálních jsou desítky, ne-li stovky. Takže by to chtělo dřív všechno probrat. Další oblast aspirující na přesuny jsou třeba Mikroregiony v Česku. — Draceane diskuse 11. 12. 2016, 18:57 (CET)
Jasně, no, možná by to chtělo ještě s někým probrat. Ještě mě napadá, zda někdy, pokud je to možné, spíš nerespektovat autora. Ale moc do této typografie nedělám, samozřejmě ale vím o tomto. --Remaling (diskuse) 11. 12. 2016, 19:07 (CET)

Poděkování

Děkuji ti za udělení vyznamenání Nováček. Jiri16 (diskuse) 12. 12. 2016, 12:33 (CET)

Kami clam/Pískoviště

Je to copyvio celé, ještě z [1] a [2]. OJJ, Diskuse 16. 12. 2016, 19:15 (CET)

@OJJ: OK, detektor hlásil pouze ČRo, díky za prověření. — Draceane diskuse 16. 12. 2016, 20:13 (CET)

Čisté odstranění šablony v článku Andrej Smagin

Článek není nutné odstranit. Prosím, odstraňte odstranění šablony--VikiLaikeR199 (diskuse) 27. 1. 2017, 19:16 (CET)

@VikiLaikeR199: Dobrý den, je možné se bavit o odloženém smazání. Nicméně beru jako precedens dvojí smazání na anglické Wikipedii (jedno po diskusi – AfD a druhé jakožto hoax). S pozdravem — Draceane diskusepříspěvky 27. 1. 2017, 19:18 (CET)
  • No, v anglické Wikipedii byl odstraněn omylem. Zdroje jsou k dispozici pro tuto osobu, takže tento článek by neměl být vypuštěn--VikiLaikeR199 (diskuse) 27. 1. 2017, 19:26 (CET)

Seznam postav seriálu Vikingové

Ahoj, mám jen pár poznámek k odstranění šablony z Seznam p. s. Vikingové

Tato šablona velmi hezky vystihuje článek, ve kterém byla. Každým dílem se celé uskupení postav v seriálu mění. Buď někdo umře, stane z mrtvých, přijde nová hlavní postava, stará odejde atd. Těchto možností je mnoho a díky šabloně člověk ví, že informace o postavách nemusí být na 100% aktuální. Pokud tam tato šablona nebude, bylo by dobré najít náhradu. Děkuji RiniX (diskuse) 30. 1. 2017, 19:47 (CET)

@RiniX: To je možné, nicméně např. seriály se mezi aktuální události opravdu nepočítají. Seriály se pochopitelně vyvíjejí, ale to není důvod to speciálně označovat touto šablonou. Ta by měla sloužit pro označení např. článků o volbách, přírodních a jiných katastrofách apod. Rozhodně si to neberte osobně, toto je jen jedna z dalších zvyklostí na Wikipedii. Přeji mnoho zdaru a jsem s pozdravem. — Draceane diskusepříspěvky 30. 1. 2017, 20:28 (CET)

NS

Ahoj, [3] ono by se ta věta obešla bez označení. Upozorňuji na základě žádosti na NS [4]. Musím mazat, tak víc nestihnu, ten spor je stopro dosti obsáhlý, jak si sám zjistil [5], hodnocením nepomůžeme ani jedné straně ani W. Dík--Horst (diskuse) 6. 2. 2017, 12:50 (CET)

Ano, unáhlil jsem se, pak už jsem do toho nechtěl ještě více zabředávat a rozmazávat to. — Draceane diskusepříspěvky 6. 2. 2017, 12:56 (CET)
Je mi to jasné, možná by neškodilo IP napsat přesně tohle, předešlo by se jistě eskalaci--Horst (diskuse) 6. 2. 2017, 13:01 (CET)

DoS záhadologie

Ahoj, jen rychlé upozornění, diskuse se musí vložit i do seznamu na WP:DOS. Nevím, jestli jsi na to zapomněl, ale vzhledem k tomu, že už dál edituješ jsem to s dovolením udělal a pro jistotu upozorňuji k dalším případným DoS. --Martin Urbanec (diskuse) 8. 2. 2017, 14:22 (CET)

Jojo, díky. Občas se mi to stává, že na různé diskuse (obdobně třeba na Commons) zapomenu odkázat. Většinou si pak vzpomenu, ale každopádně děkuji za odkázání. — Draceane diskusepříspěvky 8. 2. 2017, 14:23 (CET)

Šablona:Skleněný trůn

Ahoj, zlé a hodné jsem zaměnil za kladné a záporné. Myslím si, že by to mohlo být v pořádku a u těch odkazů se to ještě bude vyvíjet. Já osobně bych šablonu upravit prozatím smazal, jelikož odkazy budou postupně přibývat. Děkuji RiniX (diskuse) 10. 2. 2017, 20:50 (CET)

Viz. Pískoviště RiniX (diskuse) 10. 2. 2017, 21:03 (CET)

@RiniX: Ahoj, šablona jako navigační zůstat může, nicméně nevidím smysl odkazovat na neexistující články – tzn. horní část smysl má, dolní spíš ne. (Články o postavách zřejmě nevzniknou, neboť by nesplňovaly požadavky na encyklopedickou významnost.) Doporučoval bych ti zaměřit se např. na obdobný seznam u Seznam postav z Harryho Pottera. (I u mnohem známější knihy je to řešeno pomocí seznamu). — Draceane diskusepříspěvky 10. 2. 2017, 23:11 (CET)
Ahoj, teď jsem trochu zmaten. Obecná kritéria mi připadají v pořádku. Zdroje, ověřitelnost, zpracování a téma. Jestliže existuje Vedlejší postavy v Harrym Potterovi, tak proč by nemohl existovat Seznam postav z Skleněného trůnu? To samé jako Seznam postav seriálu Vikingové nebo Seznam postav Odkazu Dračích jezdců. Články o postavách vzniknout můžou, to by přece neexistoval článek Percy Jackson. Rád bych tedy zjistil, co přesně tam nemůže být. Děkuji RiniX (diskuse) 11. 2. 2017, 10:21 (CET)
Právě mě napadlo, že bych to mohl udělat jak píšeš. Vytvořit seznam postav (třeba 40-50). Poté bych vytvořil články, které se na ně více zaměřují-Hlavní postavy v Skleněném trůnu a Vedlejší postavy v Skleněném trůnu. Tam by jich bylo třeba 10-20 a byly tam základní informace. Nakonec bych udělal články o každé postavě (nejdůležitější postavě-nejhlavnější) zvlášť, jak je tomu u Percy Jackson RiniX (diskuse) 11. 2. 2017, 11:49 (CET)

Wikipedista:Emzak777

Ahoj, ve shrnutí jsi se ptal, proč to najednou chce zdroj=. Je to kvůli tomu, že jakmile je v nepojmenovaném parametru rovnítko (=), systém bere vše do rovnítka jako název parametru a to, co je za ním, jako jeho hodnotu. Čili {{copyvio|zdroj=http://www.nm.cz/publikace/ne-publikace-detail.php?id=126}} je interpretováno jako parametr zdroj s hodnotou http://www.nm.cz/publikace/ne-publikace-detail.php?id=126, {{copyvio|http://www.nm.cz/publikace/ne-publikace-detail.php?id=126}} je chápáno jako parametr http://www.nm.cz/publikace/ne-publikace-detail.php?id s hodnotou 126. Snad jsem vysvětlil. --Martin Urbanec (diskuse) 14. 2. 2017, 15:53 (CET)

@Martin Urbanec: Jé, díky za vysvětlení, jsem na to skoro zapomněl. Už to chápu. — Draceane diskusepříspěvky 14. 2. 2017, 16:29 (CET)

Grat.

Rychlejší než já. Gratuluju. :) OJJ, Diskuse 15. 2. 2017, 10:42 (CET)

@OJJ: Taky se divím. Většinou mě s Horstem předběhnete. :-) — Draceane diskusepříspěvky 15. 2. 2017, 10:45 (CET)
@OJJ: A na NS nikde nikdo. :-( — Draceane diskusepříspěvky 15. 2. 2017, 10:46 (CET)

Kategorie Čeští překladatelé podle výrazového jazyka

Zdravím kolego, všiml jsem si založení této megakategorie. Chci se zeptat, zda je cílem vyčlenit do ní překladatele podle národnosti, či státní příslušnosti? Pokud jste měl na mysli jazykovou příslušnost, koliduje obsah s kategorií Překladatelé do češtiny. V podkategoriích této megakategorie se nacházejí například Čeští překladatelé z angličtiny. Jistým ekvivalentem jsou jazykové podkategorie, které používají některé další projekty Překladatelé z angličtiny do češtiny nebo Překladatelé ze španělštiny do češtiny.--Rosičák (diskuse) 15. 2. 2017, 22:46 (CET)

@Rosičák: Záměrem bylo vyčlenit překladatele podle národnosti. S kategorií „Překladatelé do češtiny“ by to nemělo mít nic společného. Nevím, jestli jsem odpověděl k meritu věci. — Draceane diskusepříspěvky 15. 2. 2017, 22:50 (CET)
Děkuji za odpověď. Osobně považuji národnostní kategorizaci za méně šťastnou, protože národnost se hůře dokládá. Z odpovědi rovněž vyplývá, že bude třeba přeházet podřízenost kategorií a doplnit jazykovou kategorizaci tam, kde jste ji nahradil tou národnostní.--Rosičák (diskuse) 15. 2. 2017, 23:08 (CET)

Významnost EREBOS (nealkoholický nápoj)

Dobrý den, děkujeme Vám za informace v článku EREBOS (nealkoholický nápoj). Bohužel není jasné, zda předmět článku splňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů, hudby či jiné. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významnosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámen(a), rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit; tento proces se nazývá Odložené smazání. S pozdravem

Dobrý den, byly doplňěny zdroje kvůli významnosti a text prošel úpravou, aby neobsahoval reklamní prvky. Mohlo by to tak být vpořádku?

Díky a hezký den,

188.175.17.133 16. 2. 2017, 13:12 (CET)Martin

Správce

Jako vždycky píšu předem. Ať se Ti správcování daří. --OJJ, Diskuse 5. 3. 2017, 08:29 (CET)

Ahoj, práva jsem Ti na základě kandidatury přidělil. Blahopřeji ke Tvému zvolení a přeji mnoho štěstí a nervů. Kdybys něco potřeboval, neváhej se mě zeptat, rád pomůžu. Ať se daří, --Martin Urbanec (diskuse) 6. 3. 2017, 21:39 (CET)

Tak to je mazec. Gratuluji a ať se Ti a nám daří!--Horst (diskuse) 6. 3. 2017, 21:41 (CET)
Gratuluji a přeji mnoho úspěchů ve funkci.--Rosičák (diskuse) 6. 3. 2017, 21:43 (CET)

Díky vám všem, určitě se vynasnažím takovou důvěru nezklamat. @OJJ: raději jsem se řídil příslovím wikt:cs:Nechval dne před večerem. (A zde mi asi není přáno, do tabulky se dle hlášky nevejdu – maximální výška je 2000px. :-P ) — Draceane diskusepříspěvky 6. 3. 2017, 22:07 (CET)

Pracuji na tom :). --Martin Urbanec (diskuse) 6. 3. 2017, 22:09 (CET)
Tak jen pro záznam, už tam jsi. --Martin Urbanec (diskuse) 7. 3. 2017, 15:56 (CET)

Zatím IMHO pracuješ OK. :) OJJ, Diskuse 10. 3. 2017, 16:42 (CET)

@OJJ: A co ty? ;-) — Draceane diskusepříspěvky 10. 3. 2017, 22:48 (CET)
Já sleduju, jestli to děláš dobře a nepřeklikáváš se třeba při zablokování - to se stávalo Remalingovi. :) Ale ne, vážně, měl jsem důležitější věc, kterou sem zakládal sice nerad, ale jinak to nešlo. OJJ, Diskuse 11. 3. 2017, 06:19 (CET)

Dodatečně gratuluji k úspěšné kandidatuře. Přeji pevné nervy. --Jan KovářBK (diskuse) 11. 3. 2017, 19:32 (CET)

@Jan Kovář BK: Díky. :-) — Draceane diskusepříspěvky 11. 3. 2017, 19:35 (CET)

Jedno varování stačí

Byl jsi holt o pár sekund rychlejší, ani jsem si toho nevšimnul :-)... --Perid (diskuse) 10. 3. 2017, 23:17 (CET)

@Perid: Stane se, ten revert byl možná skoro zbytečný. Jinak na tohle by se měla ideálně dávat ta EVL, ne rovnou E2. No jinak je to spíš moje chyba, sám taky nemám rád, když se mi někdo hrabe v písečku. ;-) (Chci si třeba svoje vandaly zablokovat sám.) — Draceane diskusepříspěvky 10. 3. 2017, 23:20 (CET)

37.188.234.111

Ahoj, měl bych jen takový tip, pokud vandalismus na blok nastane takhle večer/v noci, použij dvanáctihodinový blok, aby vypršel až ráno a nemuseli riskovat noční boj. Takové večerní zvýšené sazby. Toho 37.188.234.111 jsem reblokoval. Měj se a díky za dosavadní správcování! --Martin Urbanec (diskuse) 11. 3. 2017, 22:18 (CET)

@Martin Urbanec: Díky za poučení, dává to smysl. — Draceane diskusepříspěvky 11. 3. 2017, 22:19 (CET)

@Martin Urbanec: Ten Bieber, není to už na polozámek? Třeba na (tý)den? — Draceane diskusepříspěvky 11. 3. 2017, 22:33 (CET)

Pokud by to byl článek (který polozamčený je, jestli koukám dobře), tak ano, ale dle doporučení „Diskusní stránky (i diskusní stránky uživatelů) se zamykají pouze v naprosto extrémních případech.“. Za mě bych se tomu polozámku snažil pokud možno vyhnout. --Martin Urbanec (diskuse) 11. 3. 2017, 22:35 (CET)
@Martin Urbanec: Díky, tuhle část pravidla jsem neznal, zas jsem o něco chytřejší. — Draceane diskusepříspěvky 11. 3. 2017, 22:38 (CET)

Ahoj. Šablonu jsem chápal spíš jakožto poukázání na neaktivnost pravidla/doporučení. Pokud vím, nikdy nebylo odsouhlasené a nevstoupilo v platnost, což měla šablona prezentovat. Její odstranění může evokovat, že jde o platné či závazné pravidlo nebo doporučení. --Xth-Floor (diskuse) 3. 4. 2017, 14:07 (CEST)

@Xth-Floor: Ahoj, je pravda, že to také není ideální. Ale měl jsem za to, že ta úvodní cedule by spíš měla patřit do pravidel typu WP:HoS. Ale klidně to vrať zpátky. — Draceane diskusepříspěvky 3. 4. 2017, 16:16 (CEST)

čembalo

nechápu proč by jste mně měli zablokovat účet. já mám v hlavě naučené čembalo a myslím že by se to tak mělo nechat. s pozdravem MISIMISKA

@MISIMISKA: Dobrý den, žádný účet jsem Vám nezablokoval, to bylo pouze varování a upozornění na pravidla Wikipedie. Jedním z pravidel je i ověřitelnost a co se názvu článku týče, závazná norma, PČP uvádějí pouze tvar „cembalo“ (vizte [http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=cembalo zde). S pozdravem — Draceane diskusepříspěvky 18. 4. 2017, 15:36 (CEST)

jsem srozumněna a díky za oznámení ale má učitelka z hudební výchovi tomuto nástroji říkala čembalo MISIMISKA

@MISIMISKA: V PČP je i vysvětleno, že se to čte [čembalo], ale píše se to „cembalo“. S pozdravem — Draceane diskusepříspěvky 18. 4. 2017, 15:41 (CEST)

velmi děkuji za vysvětlení. s pozdravem @MISIMISKA

Správný český přepis

Kolego, odkud čerpáte svoji jistotu, že Muztag Ata je „zjevně správný český přepis“? Google dává jediný český výskyt [6], který má do NNVZ opravdu daleko. Naproti tomu Muztagh Ata je použito: zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde. A pokud jde o literaturu: Petr Jakeš v knize Planeta Země (Mladá fronta 1984) má na straně 179 dokonce název Mustagh Ata. Samozřejmě, neumím ujgursky a správnou transkripci jejich písma neznám, řídil jsem se pouze pravidly wikipedie: používat veřejně dostupné zdroje a necucat si z prstu vlastní terminologii.--212.96.182.2 18. 4. 2017, 19:23 (CEST)

Dobrý den, ověřitelnost je důležitá, nicméně u fonetické transkripce bychom se měli řídit spíše slovanskými jazyky, které jsou nám bližší. Ruština uvádí Музтагата, polština Muztagata (stejně jako lotyština a většina germánských jazyků), litevština uvádí Muztag Ata, ukrajinština Музтаг-Ата. To, že odborná literatura dost často nerespektuje fonetický přepis a tupě přebírá např. názvy hor z angličtiny je bohužel fakt. Ujgursky jinak samozřejmě také neumím. S pozdravem — Draceane diskusepříspěvky 18. 4. 2017, 20:42 (CEST)
Tak teď už tomu nerozumím vůbec: vždy jsem byl přesvědčován, že musíme vycházet ze sekundárních zdrojů a nikdy ne z cizojazyčných wikipedií. Samozřejmě, že to v odborné literatuře může být napsáno špatně, ale nesázel bych na to, že wikipedisté tomu rozumějí lépe.--Hnetubud (diskuse) 18. 4. 2017, 23:18 (CEST)
P. S. Důležitější než fonetika mi připadá to, co čtenář očekává: článek, který má název sice pravopisně správný, ale v praxi nikým nepoužívaný, má tu smůlu, že ho nikdo nenajde. Ale v tomto případě jde jen o jediné písmeno, tak to zase tolik nevadí.
P. P. S. Omlouvám se za zmatek, to jsem pořád já, jenom jsem před tím editoval z jiného prohlížeče a nevšiml si, že jsem nebyl přihlášený.--Hnetubud (diskuse) 18. 4. 2017, 23:47 (CEST)
@Hnetubud: Trochu jsem pátral a například atlas Kartografie Praha uvádí název „Muztag“. Samozřejmě, že je správné čerpat ideálně ze sekundárních zdrojů. S pozdravem — Draceane diskusepříspěvky 23. 4. 2017, 22:43 (CEST) (PS. Omlouvám se za pozdní a strohou reakci, mám teď dost jiné práce mimo virtuální svět.)
Děkuji za zprávu: pokud je v atlase uvedeno Muztag, tak to bude nejspíš správně, zůstaňme u toho. (Snad by se to mohlo uvést i v článku jako reference?)--Hnetubud (diskuse) 23. 4. 2017, 22:51 (CEST)

Neoprávněné zrušení editace v článku Minecraft

Dobrý den, tři dny zpátky jste zrušil editaci IP adresy, která do článku připsala "Podvodni chrami" Vím, že je tam gramatická chyba, ale to přeci můžete opravit, ne? Podvodní chrámy ve hře skutečně jsou, tuším od verze 1.7. Chtěl jsem to vrátit, ovšem článek je zamčen a tudíž to nemohu opravit. Tak to prosím vraťte a samozřejmě bez té gramatické chyby. --89.103.96.92 21. 4. 2017, 06:54 (CEST)

Dobrý den, bylo to přidáno až ve verzi 0.16.0. RiniX (diskuse) 21. 4. 2017, 15:28 (CEST)
Aha, vlastně to je verze na mobily, tu nehraju. --89.103.96.92 21. 4. 2017, 15:51 (CEST)
Dobrá, nic se neděje. Pokud bychom se bavili o minecraftu na počítač, tak jste měl pravdu. RiniX (diskuse) 21. 4. 2017, 16:07 (CEST)

Tím, že tam byla gramatická chyba, jsem vyhodnotil editaci jako podezřelou. Opravdu nevím, jaké všechny „vymoženosti“ skýtá tato hra, nějak jsem to tam opravil. Na celkově žalostné úrovni článku to však nic nemění. — Draceane diskusepříspěvky 23. 4. 2017, 22:53 (CEST)

Šablona Silnice-SR

Jen pro info: Šablona Silnice-SR navržená ke sloučení je vložena jen do jediného článku, který je zastaralý a je třeba jej opravit jak podle nové trasy dálnice, tak podle nového číslování silnic v Srbsku. --Dvorapa (diskuse) 24. 4. 2017, 22:51 (CEST)

@Dvorapa: Díky, to upravit jsem tam chtěl vložit taky. :-) Chtěl jsem to vyřešit v článku tak, aby šlo okamžitě šablonu smazat, nicméně ten článek bude potřebovat zásadnější úpravu, na kterou nemám čas. — Draceane diskusepříspěvky 24. 4. 2017, 22:57 (CEST)
To jsme na tom úplně stejně :D --Dvorapa (diskuse) 25. 4. 2017, 08:22 (CEST)
 Hotovo Hotovo. --Dvorapa (diskuse) 28. 4. 2017, 14:28 (CEST)

Saňový pes

Ahoj, pokud to editoval jen jeden uživatel (?), je preferován blok, zamykání platí až od několika vandalů. Tady by navíc mohl vzniknout článek. OJJ, Diskuse 8. 6. 2017, 12:31 (CEST)

Jo, OK, pravda odemknu to. (I když by se za ten den asi nic nestalo...) — Draceane diskusepříspěvky 8. 6. 2017, 12:33 (CEST)
Jo a vandalům psát nemusíš, že jsi je zablokoval, to vidí ve zdůvodnění, jaké napíšeš. OJJ, Diskuse 8. 6. 2017, 12:34 (CEST)
Vrátit se na uživatelskou stránku uživatele „Draceane/Archiv04“.