V geometrii je ennerakt devítirozměrná analogie krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=9. Odborněji by mohl být ennerakt definován jako pravidelný konvexní čtyřúhelník s osmnácti okteraktovými stěnami, 4 032 teseraktovými hypernadstěnami a 5 376 krychlovými nadstěnami. Je součástí nekonečné řady zvané n-krychle

Ennerakt

Objem a obsah enneraktu editovat

Tyto vzorce uvádějí obsah enneraktu a jeho k-rozměrné povrchy.

V=a9

S8D=18 a8

S7D=144 a7

S6D=672 a6

S5D=2016 a5

S4D=4032 a4

S3D=5376 a3

S2D=4608 a2

S1D=2304 a

Vícerozměrná geometrická tělesa
d=2 trojúhelník čtverec šestiúhelník pětiúhelník
d=3 tetraedr krychle, oktaedr krychloktaedr, kosočtverečný dvanáctistěn dvanáctistěn, dvacetistěn
d=4 5nadstěn teserakt, 16nadstěn 24nadstěn 120nadstěn, 600nadstěn
d=5 5simplex penterakt, 5ortoplex
d=6 6simplex hexerakt, 6ortoplex
d=7 7simplex hepterakt, 7ortoplex
d=8 8simplex okterakt, 8ortoplex
d=9 9simplex ennerakt, 9ortoplex
d=10 10simplex dekerakt, 10ortoplex
d=11 11simplex hendekerakt, 11ortoplex
d=12 12simplex dodekerakt, 12ortoplex
d=13 13simplex triskaidekerakt, 13ortoplex
d=14 14simplex tetradekerakt, 14ortoplex
d=15 15simplex pentadekerakt, 15ortoplex
d=16 16simplex hexadekerakt, 16ortoplex
d=17 17simplex heptadekerakt, 17ortoplex
d=18 18simplex oktadekerakt, 18ortoplex
d=19 19simplex ennedekerakt, 19ortoplex
d=20 20simplex ikosarakt, 20ortoplex