V geometrii je ennerakt devítirozměrná analogie krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=9. Odborněji by mohl být ennerakt definován jako pravidelný konvexní čtyřúhelník s osmnácti okteraktovými stěnami, 4 032 teseraktovými hypernadstěnami a 5 376 krychlovými nadstěnami. Je součástí nekonečné řady zvané n-krychle

Ennerakt

Objem a obsah enneraktuEditovat

Tyto vzorce uvádějí obsah enneraktu a jeho k-rozměrné povrchy.

V=a9

S8D=18 a8

S7D=144 a7

S6D=672 a6

S5D=2016 a5

S4D=4032 a4

S3D=5376 a3

S2D=4608 a2

S1D=2304 a

VÍCEROZMĚRNÁ GEOMETRICKÁ TĚLESA
d=2 trojúhelník čtverec šestiúhelník pětiúhelník
d=3 tetraedr krychle, oktaedr krychloktaedr, kosočtverečný dvanáctistěn dvanáctistěn , dvacetistěn
d=4 5-nadstěn teserakt, 16-nadstěn 24-nadstěn 120-nadstěn, 600-nadstěn
d=5 5-simplex penterakt, 5-ortoplex
d=6 6-simplex hexerakt, 6-ortoplex
d=7 7-simplex hepterakt, 7-ortoplex
d=8 8-simplex okterakt, 8-ortoplex
d=9 9-simplex ennerakt, 9-ortoplex
d=10 10-simplex dekerakt, 10-ortoplex
d=11 11-simplex hendekerakt, 11-ortoplex
d=12 12-simplex dodekerakt, 12-ortoplex
d=13 13-simplex triskaidekerakt, 13-ortoplex
d=14 14-simplex tetradekerakt, 14-ortoplex
d=15 15-simplex pentadekerakt, 15-ortoplex
d=16 16-simplex hexadekerakt, 16-ortoplex
d=17 17-simplex heptadekerakt, 17-ortoplex
d=18 18-simplex oktadekerakt, 18-ortoplex
d=19 19-simplex ennedekerakt, 19-ortoplex
d=20 20-simplex ikosarakt, 20-ortoplex