V geometrii je hexadekerakt šestnáctirozměrnou analogií krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=16.

Objem a obsah hexadekeraktu

editovat

Tyto vzorce uvádějí obsah hexadekeraktu a jeho k-rozměrné povrchy.


V=a16


S15D=32 a15


S14D=480 a14


S13D=4480 a13


S12D=29120 a12


S11D=139776 a11


S10D=512512 a10


S9D=1464320 a9


S8D=3294720 a8


S7D=5857280 a7


S6D=8200192 a6


S5D=8945664 a5


S4D=7454720 a4


S3D=4587520 a3


S2D=1966080 a2


S1D=524288 a1


Vícerozměrná geometrická tělesa
d=2 trojúhelník čtverec šestiúhelník pětiúhelník
d=3 tetraedr krychle, oktaedr krychloktaedr, kosočtverečný dvanáctistěn dvanáctistěn, dvacetistěn
d=4 5nadstěn teserakt, 16nadstěn 24nadstěn 120nadstěn, 600nadstěn
d=5 5simplex penterakt, 5ortoplex
d=6 6simplex hexerakt, 6ortoplex
d=7 7simplex hepterakt, 7ortoplex
d=8 8simplex okterakt, 8ortoplex
d=9 9simplex ennerakt, 9ortoplex
d=10 10simplex dekerakt, 10ortoplex
d=11 11simplex hendekerakt, 11ortoplex
d=12 12simplex dodekerakt, 12ortoplex
d=13 13simplex triskaidekerakt, 13ortoplex
d=14 14simplex tetradekerakt, 14ortoplex
d=15 15simplex pentadekerakt, 15ortoplex
d=16 16simplex hexadekerakt, 16ortoplex
d=17 17simplex heptadekerakt, 17ortoplex
d=18 18simplex oktadekerakt, 18ortoplex
d=19 19simplex ennedekerakt, 19ortoplex
d=20 20simplex ikosarakt, 20ortoplex