Hexadekerakt

V geometrii je hexadekerakt šestnáctirozměrnou analogií krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=16.

Objem a obsah hexadekeraktuEditovat

Tyto vzorce uvádějí obsah hexadekeraktu a jeho k-rozměrné povrchy.


V=a16


S15D=32 a15


S14D=480 a14


S13D=4480 a13


S12D=29120 a12


S11D=139776 a11


S10D=512512 a10


S9D=1464320 a9


S8D=3294720 a8


S7D=5857280 a7


S6D=8200192 a6


S5D=8945664 a5


S4D=7454720 a4


S3D=4587520 a3


S2D=1966080 a2


S1D=524288 a1


VÍCEROZMĚRNÁ GEOMETRICKÁ TĚLESA
d=2 trojúhelník čtverec šestiúhelník pětiúhelník
d=3 tetraedr krychle, oktaedr krychloktaedr, kosočtverečný dvanáctistěn dvanáctistěn , dvacetistěn
d=4 5-nadstěn teserakt, 16-nadstěn 24-nadstěn 120-nadstěn, 600-nadstěn
d=5 5-simplex penterakt, 5-ortoplex
d=6 6-simplex hexerakt, 6-ortoplex
d=7 7-simplex hepterakt, 7-ortoplex
d=8 8-simplex okterakt, 8-ortoplex
d=9 9-simplex ennerakt, 9-ortoplex
d=10 10-simplex dekerakt, 10-ortoplex
d=11 11-simplex hendekerakt, 11-ortoplex
d=12 12-simplex dodekerakt, 12-ortoplex
d=13 13-simplex triskaidekerakt, 13-ortoplex
d=14 14-simplex tetradekerakt, 14-ortoplex
d=15 15-simplex pentadekerakt, 15-ortoplex
d=16 16-simplex hexadekerakt, 16-ortoplex
d=17 17-simplex heptadekerakt, 17-ortoplex
d=18 18-simplex oktadekerakt, 18-ortoplex
d=19 19-simplex ennedekerakt, 19-ortoplex
d=20 20-simplex ikosarakt, 20-ortoplex