V geometrii je dekerakt desetirozměrná analogie krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=10. Odborněji by mohl být dekerakt definován jako pravidelný konvexní čtyřúhelník s dvaceti enneraktovými 9-stěnami, 13440 teseraktovými hypernadstěnami a 15360 krychlovými nadstěnami.

Dekerakt

Objem a obsah dekeraktuEditovat

Tyto vzorce uvádějí obsah dekeraktu a jeho k-rozměrné povrchy.

V=a10

S9D=20 a9

S8D=180 a8

S7D=960 a7

S6D=3360 a6

S5D=8064 a5

S4D=13440 a4

S3D=15360 a3

S2D=11520 a2

S1D=5120 a

VÍCEROZMĚRNÁ GEOMETRICKÁ TĚLESA
d=2 trojúhelník čtverec šestiúhelník pětiúhelník
d=3 tetraedr krychle, oktaedr krychloktaedr, kosočtverečný dvanáctistěn dvanáctistěn , dvacetistěn
d=4 5-nadstěn teserakt, 16-nadstěn 24-nadstěn 120-nadstěn, 600-nadstěn
d=5 5-simplex penterakt, 5-ortoplex
d=6 6-simplex hexerakt, 6-ortoplex
d=7 7-simplex hepterakt, 7-ortoplex
d=8 8-simplex okterakt, 8-ortoplex
d=9 9-simplex ennerakt, 9-ortoplex
d=10 10-simplex dekerakt, 10-ortoplex
d=11 11-simplex hendekerakt, 11-ortoplex
d=12 12-simplex dodekerakt, 12-ortoplex
d=13 13-simplex triskaidekerakt, 13-ortoplex
d=14 14-simplex tetradekerakt, 14-ortoplex
d=15 15-simplex pentadekerakt, 15-ortoplex
d=16 16-simplex hexadekerakt, 16-ortoplex
d=17 17-simplex heptadekerakt, 17-ortoplex
d=18 18-simplex oktadekerakt, 18-ortoplex
d=19 19-simplex ennedekerakt, 19-ortoplex
d=20 20-simplex ikosarakt, 20-ortoplex