V geometrii je dekerakt desetirozměrná analogie krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=10. Odborněji by mohl být dekerakt definován jako pravidelný konvexní čtyřúhelník s dvaceti enneraktovými 9-stěnami, 13440 teseraktovými hypernadstěnami a 15360 krychlovými nadstěnami.

Dekerakt

Objem a obsah dekeraktu editovat

Tyto vzorce uvádějí obsah dekeraktu a jeho k-rozměrné povrchy.

V=a10

S9D=20 a9

S8D=180 a8

S7D=960 a7

S6D=3360 a6

S5D=8064 a5

S4D=13440 a4

S3D=15360 a3

S2D=11520 a2

S1D=5120 a

Vícerozměrná geometrická tělesa
d=2 trojúhelník čtverec šestiúhelník pětiúhelník
d=3 tetraedr krychle, oktaedr krychloktaedr, kosočtverečný dvanáctistěn dvanáctistěn, dvacetistěn
d=4 5nadstěn teserakt, 16nadstěn 24nadstěn 120nadstěn, 600nadstěn
d=5 5simplex penterakt, 5ortoplex
d=6 6simplex hexerakt, 6ortoplex
d=7 7simplex hepterakt, 7ortoplex
d=8 8simplex okterakt, 8ortoplex
d=9 9simplex ennerakt, 9ortoplex
d=10 10simplex dekerakt, 10ortoplex
d=11 11simplex hendekerakt, 11ortoplex
d=12 12simplex dodekerakt, 12ortoplex
d=13 13simplex triskaidekerakt, 13ortoplex
d=14 14simplex tetradekerakt, 14ortoplex
d=15 15simplex pentadekerakt, 15ortoplex
d=16 16simplex hexadekerakt, 16ortoplex
d=17 17simplex heptadekerakt, 17ortoplex
d=18 18simplex oktadekerakt, 18ortoplex
d=19 19simplex ennedekerakt, 19ortoplex
d=20 20simplex ikosarakt, 20ortoplex