Ikosarakt

V geometrii je ikosarakt dvacetirozměrnou analogií krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=20.

Objem a obsah ikosaraktuEditovat

Tyto vzorce uvádějí obsah ikosaraktu a jeho k-rozměrné povrchy.


V=a20


S19D=40 a19


S18D=760 a18


S17D=9120 a17


S16D=77520 a16


S15D=496128 a15


S14D=2480640 a14


S13D=9922560 a13


S12D=32248320 a12


S11D=85995520 a11


S10D=189190144 a10


S9D=343982080 a9


S8D=515973120 a8


S7D=635043840 a7

S6D=635043840 a6


S5D=508035072 a5


S4D=317521920 a4


S3D=149422080 a3


S2D=49807360 a2


S1D=10485760 a1


VÍCEROZMĚRNÁ GEOMETRICKÁ TĚLESA
d=2 trojúhelník čtverec šestiúhelník pětiúhelník
d=3 tetraedr krychle, oktaedr krychloktaedr, kosočtverečný dvanáctistěn dvanáctistěn , dvacetistěn
d=4 5-nadstěn teserakt, 16-nadstěn 24-nadstěn 120-nadstěn, 600-nadstěn
d=5 5-simplex penterakt, 5-ortoplex
d=6 6-simplex hexerakt, 6-ortoplex
d=7 7-simplex hepterakt, 7-ortoplex
d=8 8-simplex okterakt, 8-ortoplex
d=9 9-simplex ennerakt, 9-ortoplex
d=10 10-simplex dekerakt, 10-ortoplex
d=11 11-simplex hendekerakt, 11-ortoplex
d=12 12-simplex dodekerakt, 12-ortoplex
d=13 13-simplex triskaidekerakt, 13-ortoplex
d=14 14-simplex tetradekerakt, 14-ortoplex
d=15 15-simplex pentadekerakt, 15-ortoplex
d=16 16-simplex hexadekerakt, 16-ortoplex
d=17 17-simplex heptadekerakt, 17-ortoplex
d=18 18-simplex oktadekerakt, 18-ortoplex
d=19 19-simplex ennedekerakt, 19-ortoplex
d=20 20-simplex ikosarakt, 20-ortoplex