Ikosarakt

V geometrii je ikosarakt dvacetirozměrnou analogií krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=20.

Objem a obsah ikosaraktuEditovat

Tyto vzorce uvádějí obsah ikosaraktu a jeho k-rozměrné povrchy.


V=a20


S19D=40 a19


S18D=760 a18


S17D=9120 a17


S16D=77520 a16


S15D=496128 a15


S14D=2480640 a14


S13D=9922560 a13


S12D=32248320 a12


S11D=85995520 a11


S10D=189190144 a10


S9D=343982080 a9


S8D=515973120 a8


S7D=635043840 a7

S6D=635043840 a6


S5D=508035072 a5


S4D=317521920 a4


S3D=149422080 a3


S2D=49807360 a2


S1D=10485760 a1


VÍCEROZMĚRNÁ GEOMETRICKÁ TĚLESA
d=2 trojúhelník čtverec šestiúhelník pětiúhelník
d=3 tetraedr krychle, oktaedr krychloktaedr, kosočtverečný dvanáctistěn dvanáctistěn, dvacetistěn
d=4 5nadstěn teserakt, 16nadstěn 24nadstěn 120nadstěn, 600nadstěn
d=5 5simplex penterakt, 5ortoplex
d=6 6simplex hexerakt, 6ortoplex
d=7 7simplex hepterakt, 7ortoplex
d=8 8simplex okterakt, 8ortoplex
d=9 9simplex ennerakt, 9ortoplex
d=10 10simplex dekerakt, 10ortoplex
d=11 11simplex hendekerakt, 11ortoplex
d=12 12simplex dodekerakt, 12ortoplex
d=13 13simplex triskaidekerakt, 13ortoplex
d=14 14simplex tetradekerakt, 14ortoplex
d=15 15simplex pentadekerakt, 15ortoplex
d=16 16simplex hexadekerakt, 16ortoplex
d=17 17simplex heptadekerakt, 17ortoplex
d=18 18simplex oktadekerakt, 18ortoplex
d=19 19simplex ennedekerakt, 19ortoplex
d=20 20simplex ikosarakt, 20ortoplex