V geometrii je oktadekerakt osmnáctirozměrnou analogií krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=18.

Objem a obsah oktadekeraktu editovat

Tyto vzorce uvádějí obsah oktadekeraktu a jeho k-rozměrné povrchy.


V=a18


S17D=36 a17


S16D=612 a16


S15D=6528 a15


S14D=48960 a14


S13D=274176 a13


S12D=1188096 a12


S11D=4073472 a11


S10D=11202048 a10


S9D=24893440 a9


S8D=44808192 a8


S7D=65175552 a7


S6D=76038144 a6


S5D=70189056 a5


S4D=50135040 a4


S3D=26738688 a3


S2D=10027008 a2


S1D=2359296 a1


Vícerozměrná geometrická tělesa
d=2 trojúhelník čtverec šestiúhelník pětiúhelník
d=3 tetraedr krychle, oktaedr krychloktaedr, kosočtverečný dvanáctistěn dvanáctistěn, dvacetistěn
d=4 5nadstěn teserakt, 16nadstěn 24nadstěn 120nadstěn, 600nadstěn
d=5 5simplex penterakt, 5ortoplex
d=6 6simplex hexerakt, 6ortoplex
d=7 7simplex hepterakt, 7ortoplex
d=8 8simplex okterakt, 8ortoplex
d=9 9simplex ennerakt, 9ortoplex
d=10 10simplex dekerakt, 10ortoplex
d=11 11simplex hendekerakt, 11ortoplex
d=12 12simplex dodekerakt, 12ortoplex
d=13 13simplex triskaidekerakt, 13ortoplex
d=14 14simplex tetradekerakt, 14ortoplex
d=15 15simplex pentadekerakt, 15ortoplex
d=16 16simplex hexadekerakt, 16ortoplex
d=17 17simplex heptadekerakt, 17ortoplex
d=18 18simplex oktadekerakt, 18ortoplex
d=19 19simplex ennedekerakt, 19ortoplex
d=20 20simplex ikosarakt, 20ortoplex