Oktadekerakt

V geometrii je oktadekerakt osmnáctirozměrnou analogií krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=18.

Objem a obsah oktadekeraktuEditovat

Tyto vzorce uvádějí obsah oktadekeraktu a jeho k-rozměrné povrchy.


V=a18


S17D=36 a17


S16D=612 a16


S15D=6528 a15


S14D=48960 a14


S13D=274176 a13


S12D=1188096 a12


S11D=4073472 a11


S10D=11202048 a10


S9D=24893440 a9


S8D=44808192 a8


S7D=65175552 a7


S6D=76038144 a6


S5D=70189056 a5


S4D=50135040 a4


S3D=26738688 a3


S2D=10027008 a2


S1D=2359296 a1


VÍCEROZMĚRNÁ GEOMETRICKÁ TĚLESA
d=2 trojúhelník čtverec šestiúhelník pětiúhelník
d=3 tetraedr krychle, oktaedr krychloktaedr, kosočtverečný dvanáctistěn dvanáctistěn , dvacetistěn
d=4 5-nadstěn teserakt, 16-nadstěn 24-nadstěn 120-nadstěn, 600-nadstěn
d=5 5-simplex penterakt, 5-ortoplex
d=6 6-simplex hexerakt, 6-ortoplex
d=7 7-simplex hepterakt, 7-ortoplex
d=8 8-simplex okterakt, 8-ortoplex
d=9 9-simplex ennerakt, 9-ortoplex
d=10 10-simplex dekerakt, 10-ortoplex
d=11 11-simplex hendekerakt, 11-ortoplex
d=12 12-simplex dodekerakt, 12-ortoplex
d=13 13-simplex triskaidekerakt, 13-ortoplex
d=14 14-simplex tetradekerakt, 14-ortoplex
d=15 15-simplex pentadekerakt, 15-ortoplex
d=16 16-simplex hexadekerakt, 16-ortoplex
d=17 17-simplex heptadekerakt, 17-ortoplex
d=18 18-simplex oktadekerakt, 18-ortoplex
d=19 19-simplex ennedekerakt, 19-ortoplex
d=20 20-simplex ikosarakt, 20-ortoplex