V geometrii je tetradekerakt čtrnáctirozměrnou analogií krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=14.

Objem a obsah tetradekeraktuEditovat

Tyto vzorce uvádějí obsah tetradekeraktu a jeho k-rozměrné povrchy.

V=a14


S13D=28 a13


S12D=364 a12


S11D=2912 a11


S10D=16016 a10


S9D=64064 a9


S8D=192192 a8


S7D=439296 a7


S6D=768768 a6


S5D=1025024 a5


S4D=1025024 a4


S3D=745472 a3


S2D=372736 a2


S1D=114688 a1


VÍCEROZMĚRNÁ GEOMETRICKÁ TĚLESA
d=2 trojúhelník čtverec šestiúhelník pětiúhelník
d=3 tetraedr krychle, oktaedr krychloktaedr, kosočtverečný dvanáctistěn dvanáctistěn , dvacetistěn
d=4 5-nadstěn teserakt, 16-nadstěn 24-nadstěn 120-nadstěn, 600-nadstěn
d=5 5-simplex penterakt, 5-ortoplex
d=6 6-simplex hexerakt, 6-ortoplex
d=7 7-simplex hepterakt, 7-ortoplex
d=8 8-simplex okterakt, 8-ortoplex
d=9 9-simplex ennerakt, 9-ortoplex
d=10 10-simplex dekerakt, 10-ortoplex
d=11 11-simplex hendekerakt, 11-ortoplex
d=12 12-simplex dodekerakt, 12-ortoplex
d=13 13-simplex triskaidekerakt, 13-ortoplex
d=14 14-simplex tetradekerakt, 14-ortoplex
d=15 15-simplex pentadekerakt, 15-ortoplex
d=16 16-simplex hexadekerakt, 16-ortoplex
d=17 17-simplex heptadekerakt, 17-ortoplex
d=18 18-simplex oktadekerakt, 18-ortoplex
d=19 19-simplex ennedekerakt, 19-ortoplex
d=20 20-simplex ikosarakt, 20-ortoplex