V geometrii je hexerakt šestirozměrnou analogií krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=6. Odborněji by mohl být hexerakt definován jako pravidelný konvexní čtyřúhelník s dvanácti penteraktovýmy 5-stěnami, šedesáti teseraktovými hypernadstěnami a čtyřiceti krychlovými nadstěnami.

Objem a obsah hexeraktuEditovat

Tyto vzorce uvádějí obsah hexeraktu a jeho k-rozměrné povrchy.

V=a6

S5D=12 a5

S4D=60 a4

S3D=160 a3

S2D=240 a2

S1D=192 a

VÍCEROZMĚRNÁ GEOMETRICKÁ TĚLESA
d=2 trojúhelník čtverec pětiúhelník šestiúhelník
d=3 jehlan krychle dvanáctistěn,dvacetistěn
d=4 5-nadstěn teserakt 24-nadstěn 120-nadstěn,600-nadstěn
d=5 5-simplex penterakt
d=6 6-simplex hexerakt
d=7 7-simplex hepterakt
d=8 8-simplex okterakt
d=9 9-simplex ennerakt
d=10 10-simplex dekerakt
d=11 11-simplex hendekerakt
d=12 12-simplex dodekerakt
d=13 13-simplex triskaidekerakt
d=14 14-simplex tetradekerakt
d=15 15-simplex pentadekerakt
d=16 16-simplex hexadekerakt
d=17 17-simplex heptadekerakt
d=18 18-simplex oktadekerakt
d=19 19-simplex ennedekerakt
d=20 20-simplex ikosarakt