Tento článek je o podobnosti a přirovnání. Další významy jsou uvedeny na stránce Analogie (rozcestník).

Analogie (řec. αναλογία, podobnost, přiměřenost, srovnání) je vztah dvou různých věcí, které se v něčem podobají a dají se tedy přirovnávat. O věcech obtížně uchopitelných se často uvažuje a usuzuje na základě analogie (podobnosti) s věcmi známými. Analogický znamená podobný, obdobný.

Ve filosofiiEditovat

Usuzování per analogiam neboli analogismus je logický postup, který argumentuje takto:

 • A se podobá B
 • B má vlastnost v
 • je tedy pravděpodobné, že i A má vlastnost v.

Tento způsob uvažování i usuzování se vyskytuje už u Aristotela, u epikurejců jako prostředek usuzování o neznámém a u Boethia se nazývá "příklad" (exemplum). Ve scholastické filosofii hraje důležitou roli tzv. analogia entis, uvažování na základě podobného bytí. Analogické uvažování má významné místo u F. Bacona, u D. Huma a u J. S. Milla.

V právuEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Analogie (právo).

Analogie v právu představuje právní institut, který se snaží zabránit bezpráví, a tak vyplnit případné mezery, které se v právu mohou vyskytovat. Konkrétně se jedná o proces, kdy je případ rozhodnut obdobným způsobem jako v případě jiném, pokud norma neurčuje jinak. Nelze ji ale brát jako univerzální nástroj.

Grafické znázornění: A+B : n = A+C : x

Rozeznáváme dva typy analogie:

 1. analogia legis (analogie zákona). Analogie zákona se snaží o nalezení normy v konkrétním právním nařízení, která je danému případu nejpodobnější a lze ji na daný společenský vztah aplikovat. Jsou ale případy, kdy analogie nesmí být využita, například v případě hmotného práva nebo kdyby mohla zasáhnout do práv občanů.
 2. analogia iuris (analogie práva). Analogie práva je využita tehdy, je-li analogie zákona nedostačující. K nalezení právní normy je zapotřebí využít jiných zdrojů, jako je zákon nacházející se ve stejné právní oblasti. Pokud se tento postup neosvědčí, následně je užit zákon z podobné právní oblasti a konečně i jakýkoliv zákon z právního řádu.

V literatuřeEditovat

V rétorice a v literatuře porovnání, přirovnání, stylistický prostředek, který klade do vzájemného vztahu podobné struktury, přirovnává neznámé ke známému.

Tohoto prostředku se často používá v situaci, kdy se již známé informace užije k pochopení informace pro příjemce dosud nepřístupné nebo k pochopení vztahů či kontextu pojednávaného předmětu. Analogie je zároveň stylistickým prostředkem, užívaným pro zesílení či podporu argumentace.

V biologiiEditovat

V evoluční biologii je analogie (homoplázie) funkční a tvarová shoda orgánů nebo organismů, která je výsledkem konvergentní evoluce (sbíhavý vývoj) a liší se tedy původem svého vzniku. (např. křídla u obratlovců[p 1] a hmyzu, komorové oko obratlovců a hlavonožců)

Analogie při výkladuEditovat

Analogie mají mimořádný význam při výkladu nenázorných skutečností, například v elektrotechnice, ve fyzice, ve filosofii a v teologii. Vztahy Ohmova zákona se dají vysvětlit na analogii s vodovodním potrubím (proud, odpor a napětí = tlak), pro výklad atomu se používají mechanické analogie.

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. Křídla odlišných skupin obratlovců (ptáků, savců, plazů) jsou sice po funkční stránce analogické, anatomicky jsou však zároveň i příkladem homologie.

LiteraturaEditovat

 • DVOŘÁK, Petr. Analogie ve filosofii a teologii. Brno: CDK 2007 – 218 s. ; 21 cm ISBN 978-80-7325-115-4
 • HAJN, Petr. Analogie jako právní institut a jako způsob usuzování: Několik poznámek k analogii v právu (nejen) správním. Právník, Praha: Academia, 2003, Roč. 142, č. 2, 121 s. ISBN 9788086715704, ISSN 0324-7007
 • HARVÁNEK, Jaromír. Teorie práva / Jaromír Harvánek a kolektiv autorů; Masarykova univerzita. 1998. 228 – 229 s. ISBN 9788086715704, ISBN 80-210-1791-0
 • PRZYWARA, Erich. Analogia entis. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2007 – 291 s. ; 22 cm ISBN 978-80-86715-70-4
 • STACHOVÁ, Jiřina (vyd.). Model a analogie ve vědě, umění a filozofii: sborník příspěvků. Praha: Filosofia, 1994 – 317 s. ISBN 80-7007-059-5

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat