Podobenství

neveršovaný literární žánr

Podobenství neboli parabola je forma alegorie. Spočívá ve vyjádření obecné myšlenky, životní moudrosti, mravního ponaučení apod. na základě podobného výjevu či příběhu.

Zobrazení biblického učení Ježíše, jedná se o podobenství o milosrdném Samaritánovi od autora Jana Wijnanta

Podobenství v náboženství a spirituálních naukách

editovat

Řadu podobenství můžeme najít v Bibli, velice známá jsou Ježíšova podobenství z Nového zákona, avšak podobenství se nacházejí snad ve všech náboženstvích obecně (viz zenové hádanky, hinduistická či indiánská vyobrazení božstev nebo podle některých různých výkladů i biblické či jiné stvoření světa). Zde tato podobenství však často neplní pouze funkci přirovnání, jež má pomoci k rychlejšímu pochopení věci, ale spíše naopak, může být chápáno jako samostatné duchovní cvičení, díky kterému se nakonec do významu sděleného ponoříme více, než když by nám byla dána ihned jasná a konkrétní formulace sdělení i za předpokladu, že bychom toto pochopili. Podobenství může v tomto případě naše pochopení věci dosti zpomalit či nám v něm i zabránit, avšak právě i díky němu můžeme dané informaci hlouběji duchovně porozumět a ztotožnit se s ní.

Ježíšova podobenství

editovat

Ježišova podobenství jsou uvedena v Bibli v synoptických evangeliích. V Janově evangeliu jsou uvedeny pouze alegorie. Podle předpokládané chronologie lze podobenství seřadit takto:

Podobenství Matouš Marek Lukáš
O moudrém a nemoudrém staviteli Matouš 7:24–27 Lukáš 6:46–49
Nové víno do starých měchů Matouš 9:16–17 Marek 2:21–22 Lukáš 5:37–39
O silákovi Matouš 12:29 Marek 3:27 Lukáš 11:21–22
O dvou dlužnících Lukáš 7:41–43
O rozsévači Matouš 13:3–9 Marek 4:3–9 Lukáš 8:5–8
Lampa pod vědrem Matouš 5:14–15 Marek 4:21–25 Lukáš 8:16–18
O rostoucím zrnu Marek 4:26–29
Plevel mezi pšenicí Matouš 13:24–30
O milosrdném samaritánovi Lukáš 10:25–37
O příteli v noci Lukáš 11:5–8
O bohatém bláznu Lukáš 12:16–21
O neplodném fíkovníku Lukáš 13:6–9
O hořčičném zrnu Matouš 13:31–32 Marek 4:30–32 Lukáš 13:18–19
O kvasu Matouš 13:33 Lukáš 13:20–21
O pokladu v poli Matouš 13:44
O perle Matouš 13:45–46
O síti Matouš 13:47–50
O svatební hostině Lukáš 14:7–14
Spočítej náklad Lukáš 14:28–33
O ztracené ovci Matouš 18:10–14 Lukáš 15:4–6
O služebníkovi, který nechtěl odpustit Matouš 18:23–35
O ztracené minci Lukáš 15:8–9
O marnotratném synu Lukáš 15:11–32
O nepoctivém správci Lukáš 16:1–13
O boháčovi a Lazarovi Lukáš 16:19–31
Pán a služebník Lukáš 17:7–10
O vytrvalé vdově (O nespravedlivém soudci) Lukáš 18:1–8
O farizeovi a výběrčím daní Lukáš 18:9–14
O dělnících na vinici Matouš 20:1–16
O dvou synech Matouš 21:28–32
O zlých vinařích Matouš 21:33–41 Marek 12:1–9 Lukáš 20:9–16
O královské svatbě Matouš 22:1–14 Lukáš 14:15–24
O rašícím fíkovníku Matouš 24:32–35 Marek 13:28–31 Lukáš 21:29–33
O věrném služebníku Matouš 24:42–51 Marek 13:34–37 Lukáš 12:35–48
O deseti družičkách Matouš 25:1–13
O hřivnách Matouš 25:14–30 Lukáš 19:12–27
Ovce a kozli Matouš 25:31–46

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat