Budete-li mít jakékoliv otázky, neváhejte se na mě obrátit na mé diskusní stránce. Můžete se také dotázat celé komunity na pro to určené stránce. S přáním příjemného zbytku dne, --Martin Urbanec (diskuse) 31. 1. 2020, 22:09 (CET)

Vyznamenání za věrnost Wikipedii - nováčekEditovat

Velice děkuji, vážím si toho! Srdečně --Ruchadlo (diskuse) 2. 3. 2020, 19:47 (CET)

Portály u seznamůEditovat

Jsem krapet chabrus na paměť (pro to věci zapisuji a třídím :) a taky vše nesleduji, ale prý u seznamů Portály být neměly... Také jsem u pár seznamů portály přidal, ale snad u těch co se obsahem blíží článkům. U kulturních památek by pak analogicky měly být portály Kultury (viz název) a kategorie Dějin měst, když už portál Historie. Jen jsem to chtěl dát vědět. --Zelenymuzik (diskuse) 12. 3. 2020, 20:38 (CET)

Děkuji za zprávu. Kdyby portály nebyly nikde, pak je to v pořádku. Poměrně dost seznamů je ale mělo (nebojte, potřebu doplnit kategorie mělo víc editorů a vkládalo je v různé podobě - někdy šlo evidentně jen o lokální patriotismus :) a tím vznikl problém rozdílnosti. Mezi volbami doplnit portály do zbývajících, nebo mazat dříve vložené, mi přijde jednodušší doplnění chybějících. Co se týče portálu "Kultura", pak jeho užití považuji na nadbytečné. V seznamech jsou pouze historické památky nemovité, tedy architektonické povahy (stavby, sochy) a ty zastupují portály "Architektura a stavebnictví" a "Historie". Vzhledem k šíři termínu "Kultura" není špatné k jeho významu přistupovat spíš v užším smyslu, protože jinak je součástí kultury opravdu skoro vše - příroda a péče o ní, náboženství, národní gastronomie (etnografie jak vyšitá) atd. Pokud na něm kdokoliv trvá, samozřejmě nebráním vracením editací, ale zdráhám se jej používat právě pro nadbytečnost, když mohu využít významově přesnější portály. Nakonec na ně může být odkazováno přímo v portálu Kultura. Srdečně --Ruchadlo (diskuse) 12. 3. 2020, 21:08 (CET)
Jen informace. Jinak zrovna témata Příroda, Gastronomie a Námoženství mají své portály, tam z většiny není zapotřebí. --Zelenymuzik (diskuse) 13. 3. 2020, 10:20 (CET)
Právě, stejně jako Architektura a stavebnictví - obecně jde totiž o významově bližší portály, které mají větší váhu a užší tematické zaměření. V širokém významu je Kultura nesmírně obsažné téma, z katalogizační praxe se mi proto dobré držet pravidlo tematicky nejbližšího popisu. Pěkný den --Ruchadlo (diskuse) 13. 3. 2020, 11:22 (CET)

Kategorizace Kategorie:Narození v KněževískuEditovat

Dobrý den. Proč jste vrátil kategorii:Narození v Jihomoravském kraji? Podle pravidla Wikipedie:Kategorizace#Nejnižší_možná_kategorie_a_výjimky tato kategorie do článku nepatří, protože článek je v kategorii:Narození v Jihomoravském kraji již zahrnut prostřednictvím kategorie:Narození v Letovicích. Po vaší editaci je v kategorii:Narození v Jihomoravském kraji článek zařazen dvojmo, jednou přes Letovice a podruhé přímo, tomu se však obykle snažíme vyhnout. --Jann (diskuse) 15. 3. 2020, 14:23 (CET)

Dobrý den, důvodem je třístupňové členění uvnitř kategorií. Vedle základní sídelní jednotky (Narození/Úmrtí v ...) současný systém předpokládá křížový odkaz také v kategorii Narození/Úmrtí v kraji, která je přímo nadřazena lokální kategorii a shrnuje všechna narození v daném správním území. Celostátní kategorie je navíc dělena jiným způsobem a to podle typu sídla - město/městys/vesnice, což kraje nezachycují. Jak stanovuje odkazované pravidlo, u článku by to skutečně byla chyba v předmětovém popisu (v hesle má být jen enjbližší možná kategorie). Vnitřní systém kategorií však slouží také jako rejstřík s křížovými odkazy, zachování třech kategorií tedy považuji za správné a funkční. Ono je to skoro u všech také uvedeno, základních kategorií bez odkazu na krajsou kategorii bylo zatím skutečně naprosté minimum (jednotky případů). Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 15. 3. 2020, 15:06 (CET)
No samozřejmě, že jich bylo minimum - šlo zřejmě pouze o vesnice, které jsou částí nějakého města (jako Kněževísek je částí Letovic). Ale dobře, shodujeme, že podle logiky pravidla o nejnižší možné kategorii je vaše řazení chyba. Mohl by jste mě tedy navést na místo kde se uvádí, proč a kdo rozhodl, že v tomto případě to chyba není? Kdo a kdy rozhodl, že "vnitřní systém kategorií slouží také jako rejstřík s křížovými odkazy" - a že některé vsi mají být v krajské kategorii dvakrát. S tím jsem se totiž dosud nikdy nesetkal, a ani v nápovědě není toto uvedeno jako výjimka z pravidla o nejnižší možné kategorii. --Jann (diskuse) 15. 3. 2020, 18:27 (CET)
Ale já pouze vycházím z aktuálního stavu celku a ani netvrdím, že by to nešlo udělat jinak. Beru však v úvahu, že po dlouhém vývoji je to v nějakém stavu, který je nutné s ohledem na množství dat respektovat. Tuto podobu nějakým způsobem analyzuji a hledám její smysl, význam a funkčnost. Tolik obecně.
Ad vesnice/části měst. Zde je nutné si uvědomit, že přičlenění vesnic k větším obcím je většinou nesmírně mladou záležitostí a drtivá většina rodáků třeba z Kněževíska vůbec netušila, že je někdy někdo bude přeneseně považovat za rodáky z Letovic. To plně respektuje i norma RDA pro jmenné autority. Kategorizace podle typu obce navíc zná typy město / městys / vesnice - nikoliv obec. Přítomnost obecního úřadu = samostatného správního útvaru tedy není podmínkou a úplně správně by měla být kategorie pro Kněževísko kategorie "Kněževísko (Letovice)" a v ní analogicky další, špatně z tohoto pohledu je, že by kategorie "Narození v Letovicích" měla být hlavní. Autoritní normy to stanovují jednoznačně a pokud rejstřík geografických autorit danou lokalitu neobsahuje, což se občas děje, dané pole s místem narození se vůbec neuvádí a lokalita se uvede pouze v anotaci, zásadně však bez nadřazeného správního celku, zde tedy Letovic. --Ruchadlo (diskuse) 15. 3. 2020, 20:48 (CET)

┌────────────┘Zdravím, kategorizace na Wikipedii se řídí primárně interními pravidly tohoto projektu, tj. i WP:OVERCATem, nikoli externími normami (RDA). Odmazání zjevně vertikálně redundantní kategorie:

se mně jeví z hlediska wikikategorizace jako opodstatněné. K otázce sídelních útvarů mě napadají Harold, JAn, kteří by se mohli vyjádřit. --Kacir 16. 3. 2020, 00:42 (CET)

Dobrý den, ta "externí" norma slouží k tomu, aby určitý typ informace měl ve světě stejnou informační a třídící hodnotu. Česká wikipedie používá poměrně sofistikovaný systém kategorizace, což je určitě přidaná hodnota, ale na druhou stranu je nutné ji "regulovat" právě nějakou takovou normou, která je mezinárodně uznávaná, široce používaná a tedy i v základních parametrech srovnatelná v různých platformách. Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 17. 3. 2020, 00:22 (CET)

Nejbližší kategorie, ne jinak. Vím třeba o překryvu "Města v Čechách" z důvodu, že historické země a současné kraje nejsou skladebné, ale to zde neplatí. Na druhou stranu by snad wikipedie mohla mít vyvinut nějaký princip, kterým se celý ten strom až nahoru dal zobrazit, akorát že to nebývá vždy jednoduchý strom, ale kategorie patří do dvou různých nadkategorií a tak. A je vůbec účelem kategorií tohleto - kliknout dole na stránce na název a objevovat články stejného zařazení? Je to typické využití kategorizace? Chrzwzcz (diskuse) 18. 3. 2020, 18:01 (CET)

@Chrzwzcz:Vhodné je vyjádření uvést i Pod lípou, kde se bude vytvářet závěr. Zdraví.--Kacir 18. 3. 2020, 18:09 (CET)
Chrzwzcz Dobrý den, odpověď odkazuji do diskuse Pod lípou. --Ruchadlo (diskuse) 18. 3. 2020, 20:56 (CET)
Jistě, například se podívám do kategorie obce a doplním podle obsahu hlavní článek obce. Jinak tyto kategorie částí obcí by měly být kategorizovány spíše jen pod danou kategorií takové obce. --Zelenymuzik (diskuse) 18. 3. 2020, 21:24 (CET)

Flossenbürg (hrad)Editovat

Dobrý den, wikipedisto Ruchadlo. Mohu se Vás zeptat, proč jste u článku Flossenbürg (hrad) odstranil portál středověk? Hrad byl přeci postaven kolem roku 1100. Pokud je mi známo, tak středověk začíná pádem Západořímské říše a končí roku 1492 (případně 1453 či 1517 etc.). Z toho vyplývá, že vystavění hradu (potažmo několik století jeho existence) do tohoto období spadá. Dále je tu precedens u článků podobného charakteru (prosím srovnejte: Cheb (hrad), Přimda (hrad), Bílina (zámek), Kašperk, Blatnica (hrad). Neberte prosím tento můj dotaz jako nějaký osobní útok. Chci Vám pouze vysvětlit důvody, z kterých jsem daný portál do článku vložil, abyste mohl případně přehodnotit jeho odstranění. S pozdravem --Jurkij (diskuse) 23. 3. 2020, 22:10 (CET)

Dobrý den, určitě a děkuji vám za zprávu. Heslo pojednává nejen o době založení a rozkvětu hradu, ale dále i o jeho osudech během třicetileté války a dokonce o založení přírodní rezervace. Heslář v Portálu by měl vystihnout článek jako celek, což je v tomto případě "Historie" právě s ohledem na velmi široký časový rámec hesla od středověku po 20. století, další užší témata jsou pak specifikována přímo v kategoriích. K uvedeným příkladům mohu napsat pouze tolik, že portál Středověk je podle mne vhodně použit teoreticky jen u Přimdy (vezmeme-li jako nejzazší hranici českého středověku Bílou horu, což je ale dnes už naštěstí v odborných kruzích zavržená teorie) - v takovém případě by byl redundantní portál Historie. U všech ostatních je ale správným portálem Historie, protože středověké téma tvoří pouze část hesla a středověká témata je tedy vhodnější přesněji uvést v kategoriích.
Tot je tedy moje východisko. Portál Středověk mohu doporučit u témat primárně středověkých, u hesel s širším časovým záběrem pak portál Historie, přičem konkrétní středověká témata se specifikují (spolu s ostatními) v kategoriích. V editacích se výrazně zaměřuji právě na náplň a úpravu portálů a kategorií (primárně u historických a části biografických hesel) a vycházím přitom z mezinárodních norem pro předmětový popis. Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 23. 3. 2020, 22:33 (CET)

Martina VítkováEditovat

Prosím, podívejte ještě jednou na tuhle editaci: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Martina_V%C3%ADtkov%C3%A1&diff=prev&oldid=18306019 Díky, --Svajcr (diskuse) 24. 3. 2020, 11:09 (CET)

Dobrý den, vedle menších změn (doplnění autoritních dat, portálů a kategorií a typografie) v ní došlo k celkové úpravě bibliografie. Byla odkázána na databáze Souborný katalog a Bibliografie dějin Českých zemí, které jsou průběžně doplňovány a obsahují v prvním případě monografická díla, ve druhém pak odborně relevantní práce. Původně uvedený výčet téměř kompletní aktivity je vhodné uvést na osobním webu či na stránkách zaměstnávající instituce jako pracovní reference, ale nejsou encyklopedicky významnou informací. Slovníková hesla by měla bibliografii a příp. výstavní činnost obsahovat pouze ve formě reprezentativního výběru. Bibliografie je nahrazena odkazovanými databázemi, rozsáhlý výčet kompletní výstavní činnosti za léta 2002-2020 (87 položek) nelze považovat za reprezentativní výběr v souladu se zásadami encyklopedické významnosti. Dlouhodobější kurátorské spolupráce jsou uvedeny v textu, takže ty podstatné informace jsou uvedeny jinde. Prosím, pokud mi něco uniklo, nebo odpověď neobsahuje to, co jste měl na mysli, určitě dejte vědět. Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 24. 3. 2020, 15:39 (CET)
Děkuji za vysvětlení. --Svajcr (diskuse) 24. 3. 2020, 18:46 (CET)

Osobnosti z ProstějovaEditovat

Všiml jsem si, že jste u Eduarda Žáčka odebral kategorii Osobnosti z Prostějova. Vím, že se v Prostějově nenarodil, ale tuto kategorii používám pro lidi, kteří se v Prostějově nenarodili (kat. Narození v Prostějově), ale byli s ním dlouhodobě spjatí, např. tam pracovali nebo žili. Žáček realizoval velkou část svých staveb v Prostějově. Nebudete nic namítat, když tam tu kategorii vrátím? --Mahaj (diskuse) 25. 3. 2020, 22:23 (CET)

Dobrý den, samozřejmě vám v tom bránit nebudu :) Je však otázka, jestli je kategorie pro to vhodná. Stavby realizoval i jinde a mimo gymnaziálních studií by to chtělo nějaké trvalejší působení ve městě či bydlení. V takových poněkud sporných případech myslím, že je lepší dotyčnou kategorii raději neuvést a zachovat tak přesnost předmětového popisu v kategoriích. Prosím, zvažte to tedy. Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 25. 3. 2020, 22:37 (CET)
Děkuji Vám za odpověď. Dobře, dávat to tam nebudu. S jistotou nevím, zda ve městě dlouhodobě bydlel, předpokládám, že spíše ne. Stačí, že je zmíněn v článku Prostějov v seznamu lidí, kteří žili nebo pracovali v Prostějově. --Mahaj (diskuse) 26. 3. 2020, 18:22 (CET)
Dobrý večer, tak u Josefa Nedělníka tu kategorii Osobnosti z Prostějova vrátím. V PV se nenarodil, ale celý život tam žil a pracoval, takže se přesně hodí od té kategorie. --Mahaj (diskuse) 1. 4. 2020, 22:45 (CEST)
Dobrý večer, předmět biografického hesla ale s Prostějovem v kategoriích spojen je, protože tam zemřel. Podle obecných pravidel předmětového popisu mají takto biograficky významné informace přednost před obecnějšími typu "Lidé z..." a jde tedy o jistou formu zdvojení. Za výjimku lze považovat hybridní spojení profese a místa, které je některými editory na wikipedii používáno: např "Umělci z Brna", "Historikové z Prahy" a pod. Osobně se tedy domnívám, že současná kategorizace stačí a zbytek je náležitě popsán v samotném textu hesla. Smysl mi tato kategorie (ale lépe v podobě Lidé z ...., protože definice "osobnosti" je velmi složitá a editoři se na ní nikdy neshodnou pro její charakterizační zabarvení) dává u osob, které v daném místě významně působily, ale nelze je zařadit mezi rodáky či zemřelé. U nich se v předmětovém autoritním popisu (i podle mezinárodní normy RDA) použije speciální podpole, ve kterém jsou právě další související místa. To však není případ pánů Konečného a Nedělníka. S pozdravem --Ruchadlo (diskuse) 1. 4. 2020, 23:08 (CEST)
Dobře, to mi přijde jako rozumné vysvětlení. Do budoucna to tedy budu dávat pouze u osob, které se v Prostějově nenarodily, ani nezemřely, ale pouze jsou s městem spjatí svou prací či působením. --Mahaj (diskuse) 1. 4. 2020, 23:21 (CEST)
Děkuji za pochopení. V zásadě jde o to, aby kategorizace byla pokud možno také přehledná. To se samozřejmě nepodaří úplně vždy, ale můžeme se o to v rámci uživatelské vstřícnosti alespoň snažit :) Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 1. 4. 2020, 23:32 (CEST)

StudentEditovat

Děkuji, ať se daří ve všem i Vám. S pozdravem --Ruchadlo (diskuse) 21. 10. 2020, 16:57 (CEST)