Zájmy: antika, literatura, český jazyk, kultura a umění.