Budete-li mít jakékoliv otázky, neváhejte se na mě obrátit na mé diskusní stránce. Můžete se také dotázat celé komunity na pro to určené stránce. S přáním příjemného zbytku dne, --Martin Urbanec (diskuse) 31. 1. 2020, 22:09 (CET)Odpovědět

Vyznamenání za věrnost Wikipedii - nováček

editovat
Velice děkuji, vážím si toho! Srdečně --Ruchadlo (diskuse) 2. 3. 2020, 19:47 (CET)Odpovědět

Flossenbürg (hrad)

editovat

Dobrý den, wikipedisto Ruchadlo. Mohu se Vás zeptat, proč jste u článku Flossenbürg (hrad) odstranil portál středověk? Hrad byl přeci postaven kolem roku 1100. Pokud je mi známo, tak středověk začíná pádem Západořímské říše a končí roku 1492 (případně 1453 či 1517 etc.). Z toho vyplývá, že vystavění hradu (potažmo několik století jeho existence) do tohoto období spadá. Dále je tu precedens u článků podobného charakteru (prosím srovnejte: Cheb (hrad), Přimda (hrad), Bílina (zámek), Kašperk, Blatnica (hrad). Neberte prosím tento můj dotaz jako nějaký osobní útok. Chci Vám pouze vysvětlit důvody, z kterých jsem daný portál do článku vložil, abyste mohl případně přehodnotit jeho odstranění. S pozdravem --Jurkij (diskuse) 23. 3. 2020, 22:10 (CET)Odpovědět

Dobrý den, určitě a děkuji vám za zprávu. Heslo pojednává nejen o době založení a rozkvětu hradu, ale dále i o jeho osudech během třicetileté války a dokonce o založení přírodní rezervace. Heslář v Portálu by měl vystihnout článek jako celek, což je v tomto případě "Historie" právě s ohledem na velmi široký časový rámec hesla od středověku po 20. století, další užší témata jsou pak specifikována přímo v kategoriích. K uvedeným příkladům mohu napsat pouze tolik, že portál Středověk je podle mne vhodně použit teoreticky jen u Přimdy (vezmeme-li jako nejzazší hranici českého středověku Bílou horu, což je ale dnes už naštěstí v odborných kruzích zavržená teorie) - v takovém případě by byl redundantní portál Historie. U všech ostatních je ale správným portálem Historie, protože středověké téma tvoří pouze část hesla a středověká témata je tedy vhodnější přesněji uvést v kategoriích.
Tot je tedy moje východisko. Portál Středověk mohu doporučit u témat primárně středověkých, u hesel s širším časovým záběrem pak portál Historie, přičem konkrétní středověká témata se specifikují (spolu s ostatními) v kategoriích. V editacích se výrazně zaměřuji právě na náplň a úpravu portálů a kategorií (primárně u historických a části biografických hesel) a vycházím přitom z mezinárodních norem pro předmětový popis. Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 23. 3. 2020, 22:33 (CET)Odpovědět

Martina Vítková

editovat

Prosím, podívejte ještě jednou na tuhle editaci: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Martina_V%C3%ADtkov%C3%A1&diff=prev&oldid=18306019 Díky, --Svajcr (diskuse) 24. 3. 2020, 11:09 (CET)Odpovědět

Dobrý den, vedle menších změn (doplnění autoritních dat, portálů a kategorií a typografie) v ní došlo k celkové úpravě bibliografie. Byla odkázána na databáze Souborný katalog a Bibliografie dějin Českých zemí, které jsou průběžně doplňovány a obsahují v prvním případě monografická díla, ve druhém pak odborně relevantní práce. Původně uvedený výčet téměř kompletní aktivity je vhodné uvést na osobním webu či na stránkách zaměstnávající instituce jako pracovní reference, ale nejsou encyklopedicky významnou informací. Slovníková hesla by měla bibliografii a příp. výstavní činnost obsahovat pouze ve formě reprezentativního výběru. Bibliografie je nahrazena odkazovanými databázemi, rozsáhlý výčet kompletní výstavní činnosti za léta 2002-2020 (87 položek) nelze považovat za reprezentativní výběr v souladu se zásadami encyklopedické významnosti. Dlouhodobější kurátorské spolupráce jsou uvedeny v textu, takže ty podstatné informace jsou uvedeny jinde. Prosím, pokud mi něco uniklo, nebo odpověď neobsahuje to, co jste měl na mysli, určitě dejte vědět. Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 24. 3. 2020, 15:39 (CET)Odpovědět
Děkuji za vysvětlení. --Svajcr (diskuse) 24. 3. 2020, 18:46 (CET)Odpovědět

Osobnosti z Prostějova

editovat

Všiml jsem si, že jste u Eduarda Žáčka odebral kategorii Osobnosti z Prostějova. Vím, že se v Prostějově nenarodil, ale tuto kategorii používám pro lidi, kteří se v Prostějově nenarodili (kat. Narození v Prostějově), ale byli s ním dlouhodobě spjatí, např. tam pracovali nebo žili. Žáček realizoval velkou část svých staveb v Prostějově. Nebudete nic namítat, když tam tu kategorii vrátím? --Mahaj (diskuse) 25. 3. 2020, 22:23 (CET)Odpovědět

Dobrý den, samozřejmě vám v tom bránit nebudu :) Je však otázka, jestli je kategorie pro to vhodná. Stavby realizoval i jinde a mimo gymnaziálních studií by to chtělo nějaké trvalejší působení ve městě či bydlení. V takových poněkud sporných případech myslím, že je lepší dotyčnou kategorii raději neuvést a zachovat tak přesnost předmětového popisu v kategoriích. Prosím, zvažte to tedy. Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 25. 3. 2020, 22:37 (CET)Odpovědět
Děkuji Vám za odpověď. Dobře, dávat to tam nebudu. S jistotou nevím, zda ve městě dlouhodobě bydlel, předpokládám, že spíše ne. Stačí, že je zmíněn v článku Prostějov v seznamu lidí, kteří žili nebo pracovali v Prostějově. --Mahaj (diskuse) 26. 3. 2020, 18:22 (CET)Odpovědět
Dobrý večer, tak u Josefa Nedělníka tu kategorii Osobnosti z Prostějova vrátím. V PV se nenarodil, ale celý život tam žil a pracoval, takže se přesně hodí od té kategorie. --Mahaj (diskuse) 1. 4. 2020, 22:45 (CEST)Odpovědět
Dobrý večer, předmět biografického hesla ale s Prostějovem v kategoriích spojen je, protože tam zemřel. Podle obecných pravidel předmětového popisu mají takto biograficky významné informace přednost před obecnějšími typu "Lidé z..." a jde tedy o jistou formu zdvojení. Za výjimku lze považovat hybridní spojení profese a místa, které je některými editory na wikipedii používáno: např "Umělci z Brna", "Historikové z Prahy" a pod. Osobně se tedy domnívám, že současná kategorizace stačí a zbytek je náležitě popsán v samotném textu hesla. Smysl mi tato kategorie (ale lépe v podobě Lidé z ...., protože definice "osobnosti" je velmi složitá a editoři se na ní nikdy neshodnou pro její charakterizační zabarvení) dává u osob, které v daném místě významně působily, ale nelze je zařadit mezi rodáky či zemřelé. U nich se v předmětovém autoritním popisu (i podle mezinárodní normy RDA) použije speciální podpole, ve kterém jsou právě další související místa. To však není případ pánů Konečného a Nedělníka. S pozdravem --Ruchadlo (diskuse) 1. 4. 2020, 23:08 (CEST)Odpovědět
Dobře, to mi přijde jako rozumné vysvětlení. Do budoucna to tedy budu dávat pouze u osob, které se v Prostějově nenarodily, ani nezemřely, ale pouze jsou s městem spjatí svou prací či působením. --Mahaj (diskuse) 1. 4. 2020, 23:21 (CEST)Odpovědět
Děkuji za pochopení. V zásadě jde o to, aby kategorizace byla pokud možno také přehledná. To se samozřejmě nepodaří úplně vždy, ale můžeme se o to v rámci uživatelské vstřícnosti alespoň snažit :) Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 1. 4. 2020, 23:32 (CEST)Odpovědět

Student

editovat
Děkuji, ať se daří ve všem i Vám. S pozdravem --Ruchadlo (diskuse) 21. 10. 2020, 16:57 (CEST)Odpovědět

Petr Kuběnský

editovat

Pane kolego, nechci se s Vámi přít, neberte to prosím jako nějakou výtku, nespokojenost atd. Ale nesouhlasím s definicí slova "spolupráce". Já nejsem tak šikovná, abych si našla všechny spolupracovníky na tomto projektu, umím si jen najít těch pár jmen, které jsou uvedeny u hesla, ale je tam také řečeno a "další kolegové". Také nevím, jak se jednotliví spolupracovníci na díle podílejí, jestli jsou tam započítány i jiné aktivity kromě vytvoření hesla. Jen vím, že například Pavel Pešta vytvořil několik hesel, ale není tam také uvedený, pracovala jsem například s jeho heslem Josef Hrabák. Nebudu to dále řešit, nechám tam Vaši změnu, ono je to nakonec jedno. Ještě jednou píši, že to nemyslím špatně,jen pro upřesnění,jak to chápu já, což samozřejmě nemusí být pravdivé. Hezký den--Insperata (diskuse) 17. 3. 2021, 14:46 (CET)Odpovědět

Dobrý den, paní kolegyně, děkuji Vám za dotaz a připomínku. V zásadě jde o to, že z původní formulace vyplývalo, že byl Petr Kubenský kmenovým spolupracovníkem projektu (tedy člen redakce, spolutvůrce koncepce atp.). Právě tyto osoby, které se i výraznou měrou podílejí na tvorbě obsahu, jsou an dotyčné stránce uvedeni. V případě Petra Kuběnského původní reference nic takového nedokládala, ale naopak je doložitelný jeho autorský přínos ve dvou heslech Ladislav Novák (jako spoluautor) a Pavel Čech (autor). V takových případech není zvykem, že by se autor přihlásil k celému rozsáhlému slovníkovému projektu, což je v zásadě zavádějící informace, ale pouze ke konkrétnímu autorskému přínosu (lze si to analogicky představit na několikasvazkovém tištěném lexikonu). Jediný zdroj, který to uváděl, byl vlastní životopis na webu MUNI, který není NNZ a nezbývá tedy, než danou informaci korigovat podle Slovníku české literatury po roce 1945. Vzhledem k tomu, že jde jen o dvě hesla, pak si myslím, že je možné je tam klidně explicitně zmínit (viz aktuální úprava). S pozdravem --Angelus Silesius (diskuse) 17. 3. 2021, 16:07 (CET)Odpovědět

Wikikytička

editovat
Děkuji, je to od Vás moc milé. S pozdravem --Angelus Silesius (diskuse) 24. 3. 2021, 10:53 (CET)Odpovědět

Ohledně článku

editovat

Dobrý den, když jsem se před chvílí přihlásil a podíval se na svůj článek o šlechtičně Marii Charlottě de..., tak jsem si všiml toho, když jsem se díval do historie, že jste infobox změnil. Můžu se jen zeptat, proč? Zajímalo by mě to také proto, abych věděl, zda je nutné infobox nevyplňovat a řídit se tak, jak jste Vy učinil. Předem děkuji za ujasnění. Pěkný den. --Glojn (diskuse) 31. 3. 2021, 16:54 (CEST)Odpovědět

Dobrý den, samozřejmě. Důvod byl ryze praktický. Použil jsem ověřenou šablonu, která zobrazuje všechny parametry, které jste měl vyplněny, abych je mohl zachovat (původně užitá šablona mi jich zobrazila jen část, ačkoliv ve Wikidatech byly údaje všechny). Klidně ale podle Vašeho uvážení používejte jinou, pokud zobrazí vše, co budete potřebovat.
Prázdný infobox nutnou podmínkou není, ale automatické propojení s Wikidaty je výhodné z několika důvodů. 1. Wikidata jsou centrální zdroj, který poskytuje shodné informace napříč různými jazykovými verzemi Wikipedie. 2. Editor nemusí údaje zbytečně vypisovat, protože se v prázdné šabloně zobrazí samy, jsou-li ve Wikidatech zaneseny. A pokud nejsou, není problém je tam doplnit. 3. Pokud náhodou některý údaj není správný, aktualizací ve Wikidatech se automaticky opraví v infoboxech všech napojených hesel (někdy se stává, že se chybný údaj opraví v textu hesla, ale v ručně vyplněném infoboxu zůstane zapomenut). 4. Pokud je to možné, dostupné údaje jsou prolinkované. Určitě tedy doporučuji ponechávat infoboxy prázdné. Napojení na Wikidata vždy někdo obstará.
Dovolte mi využít příležitosti také k poděkování za Vaše historické doplňky na české Wikipedii. S pozdravem --Angelus Silesius (diskuse) 31. 3. 2021, 17:16 (CEST)Odpovědět

Dobře, děkuji mockrát za rady ohledně infoboxů a také za vyznamenání. Hezký den. --Glojn (diskuse) 1. 4. 2021, 11:07 (CEST)Odpovědět

CMS

editovat

Díky za sérii článků o kolezích z CMS, budou mít určitě radost. :-) Vzhledem k tomu, že není u Vašeho uživatelského jména uveden email, tak dávám vědět takto, že pořádají každoročně Letní školu nejen pro doktorandy oboráře. Ta mívá odbornou i neformální část, a tak pokud máte i mimo Wikipedii co do činění se středověkem či začátkem novověku i třeba hodně široce a interdisciplinárně, tak doporučuji se podívat na program předchozích ročníků a případně se přihlásit. :-) KKDAII (diskuse) 14. 5. 2021, 00:17 (CEST)Odpovědět

Jarní Wikivšem

editovat
Děkuji. Kvůli množství práce jsem nakonec výzvu celou nedokončil, snad je ale i to zvládnuté aspoň nějakým obohacením. S pozdravem Angelus Silesius (diskuse) 15. 6. 2021, 22:49 (CEST)Odpovědět

Řád kříže a ryby

editovat
Děkuji, to je o vás milé. Ať se vám daří. Zdraví Krabiczka (diskuse) 22. 11. 2021, 00:25 (CET)Odpovědět

Kategorie:Šlechtici z Drážďan

editovat

Dobrý den, ráda bych se zeptala jaký byl důvod k odstranění kategorie:Šlechtici z Drážďan ze všech článků, které do ní byly zařazeny. Stejně tak kategorie:Polští panovníci 14. století a kategorie:Polští panovníci 15. století. Děkuji za odpověď a přeji hezký večer. --Tynako (diskuse) 21. 9. 2022, 22:31 (CEST)Odpovědět

Dobrý den, problém je v tom, že dané kategorie jsou buď nesmyslné, nebo naprosto nesystémové. V případě šlechtických rodů by takových kategorií často muselo být několik, v některých případech až desítky v závislosti na počtu sídel, přítomnosti u panovnického dvora (či v některých případech dvorů) a zastávaných úřadů, na které byla také navázána přítomnost v některých městech. Ohledně druhé kombinace obsahuje redundantní informaci o vládci nějaké země s časovým údajem, kterážto kombinace se u daného tematického okruhu nepoužívá. Naprosto to nemá obdobu ani v používaných systémech předmětového popisu. Smysl takových kategorií může být tam, kde se tím blíže definují stovky stránek, ale toto absolutně není případ, který by s ohledem na velkou výběrovost a významnost upotřebil takový rozlišovník. Velká část obsahu, který vytváříte, není vůbec potřeba a opravami se snažím držet konzistenci s desítkami tisíc jiných editací, které podobnými věcmi rozbíjíte.
Ani nepočkáte na odpověď a rovnou si to editujete zpátky. Neuvěřitelné... --Krabiczka (diskuse) 21. 9. 2022, 22:41 (CEST)Odpovědět

Zapojte se do Komunitního wishlistu!

editovat

Vážení členové komunity,

rád bych vám jménem spolku Wikimedia Česká republika oznámil spuštění projektu Komunitního wishlistu, kde můžete navrhovat témata akcí, kterých byste se rádi zúčastnili, nebo hlasovat o již navržených. Může jít např. o editaton, soutěž či cokoli jiného. Cílem komunitních wishlistů je zjistit, o jaké akce má komunita české Wikipedie zájem. Jednu ze tří vítězných akcí Wikimedia ČR ve spolupráci s komunitou zorganizuje.

Za Radu WMČR věřím, že se na stránce wishlistu nastřádá spousta nápadů i hlasů, které pro nás budou důležitým ukazatelem přání komunity, přinejmenším co se wiki-akcí týče.

Díky za vaše zapojení!

S pozdravem,
--Plánovací kalendář (diskuse) 9. 5. 2023, 23:32 (CEST)Odpovědět

Patrolář & revertér

editovat

Obě práva nastavena, děkuji za toto rozhodnutí. :) --OJJ, Diskuse 5. 8. 2023, 05:21 (CEST)Odpovědět

Také moc děkuji! --Krabiczka (diskuse) 5. 8. 2023, 10:13 (CEST)Odpovědět

Kontakt?

editovat

Mail? --Rosičák (diskuse) 10. 8. 2023, 21:26 (CEST)Odpovědět

Proč si smazal můj příspěvek?

editovat

Info které jsem přidal je historicky doložené. Takže tím že si to smazal tak z neutrální Wikipedii děláš nedůvěryhodnou encyklopedii ,která není neutrální.

--185.5.70.245 30. 11. 2023, 14:13 (CET)Odpovědět

Dobrý den, je-li info historicky doložené, pak u něj jednoduše citujte seriózní odbornou literaturu od některého z renomovaných historlků. Informace kontroverzní povahy je nezbytné dokládat opravdu seriózními zdroji, použitý web odborným zdrojem opravdu není. --Krabiczka (diskuse) 30. 11. 2023, 19:53 (CET)Odpovědět
Jaj --185.5.70.245 30. 11. 2023, 21:50 (CET)Odpovědět

Dotazník pro editory ke tvorbě strategického plánu

editovat

Dobrý den,

jako aktivního editora Vás prosíme o pomoc při tvorbě strategického plánu spolku Wikimedia Česká republika do roku 2027. Pomozte nám rozhodnout, jakým směrem se mají programy pro editory v následujících třech letech ubírat. O vyplnění krátkého dotazníku Vás prosíme do 1. května 2024, obsahuje 7 otázek a zabere to asi 5 minut.

Vyplňte dotazník pro editory

V rámci probíhajících příprav strategického plánu spolku WMČR na léta 25–27 běží paralelně řada procesů. Různými formami postupně oslovujeme definované cílové skupiny. V rámci možností se snažíme o maximální stručnost a efektivitu, ptáme se vždy na to, co je pro danou skupinu primárně relevantní.

Více informací k procesu a průběhu přípravy SP najdete na pro tyto účely zřízené veřejné stránce. Na editorský dotazník navazuje termínově setkání se správci a patrolou – v gesci Pavla Bednaříka. V případě jakýchkoliv dotazů se mi můžete ozvat na diskusní stránce, nebo mailem na jan.beranek wikimedia.cz.

Děkujeme za zapojení,

--janbery (diskuse) 20. 4. 2024, 23:49 (CEST)Odpovědět