Budete-li mít jakékoliv otázky, neváhejte se na mě obrátit na mé diskusní stránce. Můžete se také dotázat celé komunity na pro to určené stránce. S přáním příjemného zbytku dne, --Martin Urbanec (diskuse) 31. 1. 2020, 22:09 (CET)[]

Vyznamenání za věrnost Wikipedii - nováčekEditovat

Velice děkuji, vážím si toho! Srdečně --Ruchadlo (diskuse) 2. 3. 2020, 19:47 (CET)[]

Portály u seznamůEditovat

Jsem krapet chabrus na paměť (pro to věci zapisuji a třídím :) a taky vše nesleduji, ale prý u seznamů Portály být neměly... Také jsem u pár seznamů portály přidal, ale snad u těch co se obsahem blíží článkům. U kulturních památek by pak analogicky měly být portály Kultury (viz název) a kategorie Dějin měst, když už portál Historie. Jen jsem to chtěl dát vědět. --Zelenymuzik (diskuse) 12. 3. 2020, 20:38 (CET)[]

Děkuji za zprávu. Kdyby portály nebyly nikde, pak je to v pořádku. Poměrně dost seznamů je ale mělo (nebojte, potřebu doplnit kategorie mělo víc editorů a vkládalo je v různé podobě - někdy šlo evidentně jen o lokální patriotismus :) a tím vznikl problém rozdílnosti. Mezi volbami doplnit portály do zbývajících, nebo mazat dříve vložené, mi přijde jednodušší doplnění chybějících. Co se týče portálu "Kultura", pak jeho užití považuji na nadbytečné. V seznamech jsou pouze historické památky nemovité, tedy architektonické povahy (stavby, sochy) a ty zastupují portály "Architektura a stavebnictví" a "Historie". Vzhledem k šíři termínu "Kultura" není špatné k jeho významu přistupovat spíš v užším smyslu, protože jinak je součástí kultury opravdu skoro vše - příroda a péče o ní, náboženství, národní gastronomie (etnografie jak vyšitá) atd. Pokud na něm kdokoliv trvá, samozřejmě nebráním vracením editací, ale zdráhám se jej používat právě pro nadbytečnost, když mohu využít významově přesnější portály. Nakonec na ně může být odkazováno přímo v portálu Kultura. Srdečně --Ruchadlo (diskuse) 12. 3. 2020, 21:08 (CET)[]
Jen informace. Jinak zrovna témata Příroda, Gastronomie a Námoženství mají své portály, tam z většiny není zapotřebí. --Zelenymuzik (diskuse) 13. 3. 2020, 10:20 (CET)[]
Právě, stejně jako Architektura a stavebnictví - obecně jde totiž o významově bližší portály, které mají větší váhu a užší tematické zaměření. V širokém významu je Kultura nesmírně obsažné téma, z katalogizační praxe se mi proto dobré držet pravidlo tematicky nejbližšího popisu. Pěkný den --Ruchadlo (diskuse) 13. 3. 2020, 11:22 (CET)[]

Kategorizace Kategorie:Narození v KněževískuEditovat

Dobrý den. Proč jste vrátil kategorii:Narození v Jihomoravském kraji? Podle pravidla Wikipedie:Kategorizace#Nejnižší_možná_kategorie_a_výjimky tato kategorie do článku nepatří, protože článek je v kategorii:Narození v Jihomoravském kraji již zahrnut prostřednictvím kategorie:Narození v Letovicích. Po vaší editaci je v kategorii:Narození v Jihomoravském kraji článek zařazen dvojmo, jednou přes Letovice a podruhé přímo, tomu se však obykle snažíme vyhnout. --Jann (diskuse) 15. 3. 2020, 14:23 (CET)[]

Dobrý den, důvodem je třístupňové členění uvnitř kategorií. Vedle základní sídelní jednotky (Narození/Úmrtí v ...) současný systém předpokládá křížový odkaz také v kategorii Narození/Úmrtí v kraji, která je přímo nadřazena lokální kategorii a shrnuje všechna narození v daném správním území. Celostátní kategorie je navíc dělena jiným způsobem a to podle typu sídla - město/městys/vesnice, což kraje nezachycují. Jak stanovuje odkazované pravidlo, u článku by to skutečně byla chyba v předmětovém popisu (v hesle má být jen enjbližší možná kategorie). Vnitřní systém kategorií však slouží také jako rejstřík s křížovými odkazy, zachování třech kategorií tedy považuji za správné a funkční. Ono je to skoro u všech také uvedeno, základních kategorií bez odkazu na krajsou kategorii bylo zatím skutečně naprosté minimum (jednotky případů). Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 15. 3. 2020, 15:06 (CET)[]
No samozřejmě, že jich bylo minimum - šlo zřejmě pouze o vesnice, které jsou částí nějakého města (jako Kněževísek je částí Letovic). Ale dobře, shodujeme, že podle logiky pravidla o nejnižší možné kategorii je vaše řazení chyba. Mohl by jste mě tedy navést na místo kde se uvádí, proč a kdo rozhodl, že v tomto případě to chyba není? Kdo a kdy rozhodl, že "vnitřní systém kategorií slouží také jako rejstřík s křížovými odkazy" - a že některé vsi mají být v krajské kategorii dvakrát. S tím jsem se totiž dosud nikdy nesetkal, a ani v nápovědě není toto uvedeno jako výjimka z pravidla o nejnižší možné kategorii. --Jann (diskuse) 15. 3. 2020, 18:27 (CET)[]
Ale já pouze vycházím z aktuálního stavu celku a ani netvrdím, že by to nešlo udělat jinak. Beru však v úvahu, že po dlouhém vývoji je to v nějakém stavu, který je nutné s ohledem na množství dat respektovat. Tuto podobu nějakým způsobem analyzuji a hledám její smysl, význam a funkčnost. Tolik obecně.
Ad vesnice/části měst. Zde je nutné si uvědomit, že přičlenění vesnic k větším obcím je většinou nesmírně mladou záležitostí a drtivá většina rodáků třeba z Kněževíska vůbec netušila, že je někdy někdo bude přeneseně považovat za rodáky z Letovic. To plně respektuje i norma RDA pro jmenné autority. Kategorizace podle typu obce navíc zná typy město / městys / vesnice - nikoliv obec. Přítomnost obecního úřadu = samostatného správního útvaru tedy není podmínkou a úplně správně by měla být kategorie pro Kněževísko kategorie "Kněževísko (Letovice)" a v ní analogicky další, špatně z tohoto pohledu je, že by kategorie "Narození v Letovicích" měla být hlavní. Autoritní normy to stanovují jednoznačně a pokud rejstřík geografických autorit danou lokalitu neobsahuje, což se občas děje, dané pole s místem narození se vůbec neuvádí a lokalita se uvede pouze v anotaci, zásadně však bez nadřazeného správního celku, zde tedy Letovic. --Ruchadlo (diskuse) 15. 3. 2020, 20:48 (CET)[]

┌────────────┘Zdravím, kategorizace na Wikipedii se řídí primárně interními pravidly tohoto projektu, tj. i WP:OVERCATem, nikoli externími normami (RDA). Odmazání zjevně vertikálně redundantní kategorie:

se mně jeví z hlediska wikikategorizace jako opodstatněné. K otázce sídelních útvarů mě napadají Harold, JAn, kteří by se mohli vyjádřit. --Kacir 16. 3. 2020, 00:42 (CET)[]

Dobrý den, ta "externí" norma slouží k tomu, aby určitý typ informace měl ve světě stejnou informační a třídící hodnotu. Česká wikipedie používá poměrně sofistikovaný systém kategorizace, což je určitě přidaná hodnota, ale na druhou stranu je nutné ji "regulovat" právě nějakou takovou normou, která je mezinárodně uznávaná, široce používaná a tedy i v základních parametrech srovnatelná v různých platformách. Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 17. 3. 2020, 00:22 (CET)[]

Nejbližší kategorie, ne jinak. Vím třeba o překryvu "Města v Čechách" z důvodu, že historické země a současné kraje nejsou skladebné, ale to zde neplatí. Na druhou stranu by snad wikipedie mohla mít vyvinut nějaký princip, kterým se celý ten strom až nahoru dal zobrazit, akorát že to nebývá vždy jednoduchý strom, ale kategorie patří do dvou různých nadkategorií a tak. A je vůbec účelem kategorií tohleto - kliknout dole na stránce na název a objevovat články stejného zařazení? Je to typické využití kategorizace? Chrzwzcz (diskuse) 18. 3. 2020, 18:01 (CET)[]

@Chrzwzcz:Vhodné je vyjádření uvést i Pod lípou, kde se bude vytvářet závěr. Zdraví.--Kacir 18. 3. 2020, 18:09 (CET)[]
Chrzwzcz Dobrý den, odpověď odkazuji do diskuse Pod lípou. --Ruchadlo (diskuse) 18. 3. 2020, 20:56 (CET)[]
Jistě, například se podívám do kategorie obce a doplním podle obsahu hlavní článek obce. Jinak tyto kategorie částí obcí by měly být kategorizovány spíše jen pod danou kategorií takové obce. --Zelenymuzik (diskuse) 18. 3. 2020, 21:24 (CET)[]

Flossenbürg (hrad)Editovat

Dobrý den, wikipedisto Ruchadlo. Mohu se Vás zeptat, proč jste u článku Flossenbürg (hrad) odstranil portál středověk? Hrad byl přeci postaven kolem roku 1100. Pokud je mi známo, tak středověk začíná pádem Západořímské říše a končí roku 1492 (případně 1453 či 1517 etc.). Z toho vyplývá, že vystavění hradu (potažmo několik století jeho existence) do tohoto období spadá. Dále je tu precedens u článků podobného charakteru (prosím srovnejte: Cheb (hrad), Přimda (hrad), Bílina (zámek), Kašperk, Blatnica (hrad). Neberte prosím tento můj dotaz jako nějaký osobní útok. Chci Vám pouze vysvětlit důvody, z kterých jsem daný portál do článku vložil, abyste mohl případně přehodnotit jeho odstranění. S pozdravem --Jurkij (diskuse) 23. 3. 2020, 22:10 (CET)[]

Dobrý den, určitě a děkuji vám za zprávu. Heslo pojednává nejen o době založení a rozkvětu hradu, ale dále i o jeho osudech během třicetileté války a dokonce o založení přírodní rezervace. Heslář v Portálu by měl vystihnout článek jako celek, což je v tomto případě "Historie" právě s ohledem na velmi široký časový rámec hesla od středověku po 20. století, další užší témata jsou pak specifikována přímo v kategoriích. K uvedeným příkladům mohu napsat pouze tolik, že portál Středověk je podle mne vhodně použit teoreticky jen u Přimdy (vezmeme-li jako nejzazší hranici českého středověku Bílou horu, což je ale dnes už naštěstí v odborných kruzích zavržená teorie) - v takovém případě by byl redundantní portál Historie. U všech ostatních je ale správným portálem Historie, protože středověké téma tvoří pouze část hesla a středověká témata je tedy vhodnější přesněji uvést v kategoriích.
Tot je tedy moje východisko. Portál Středověk mohu doporučit u témat primárně středověkých, u hesel s širším časovým záběrem pak portál Historie, přičem konkrétní středověká témata se specifikují (spolu s ostatními) v kategoriích. V editacích se výrazně zaměřuji právě na náplň a úpravu portálů a kategorií (primárně u historických a části biografických hesel) a vycházím přitom z mezinárodních norem pro předmětový popis. Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 23. 3. 2020, 22:33 (CET)[]

Martina VítkováEditovat

Prosím, podívejte ještě jednou na tuhle editaci: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Martina_V%C3%ADtkov%C3%A1&diff=prev&oldid=18306019 Díky, --Svajcr (diskuse) 24. 3. 2020, 11:09 (CET)[]

Dobrý den, vedle menších změn (doplnění autoritních dat, portálů a kategorií a typografie) v ní došlo k celkové úpravě bibliografie. Byla odkázána na databáze Souborný katalog a Bibliografie dějin Českých zemí, které jsou průběžně doplňovány a obsahují v prvním případě monografická díla, ve druhém pak odborně relevantní práce. Původně uvedený výčet téměř kompletní aktivity je vhodné uvést na osobním webu či na stránkách zaměstnávající instituce jako pracovní reference, ale nejsou encyklopedicky významnou informací. Slovníková hesla by měla bibliografii a příp. výstavní činnost obsahovat pouze ve formě reprezentativního výběru. Bibliografie je nahrazena odkazovanými databázemi, rozsáhlý výčet kompletní výstavní činnosti za léta 2002-2020 (87 položek) nelze považovat za reprezentativní výběr v souladu se zásadami encyklopedické významnosti. Dlouhodobější kurátorské spolupráce jsou uvedeny v textu, takže ty podstatné informace jsou uvedeny jinde. Prosím, pokud mi něco uniklo, nebo odpověď neobsahuje to, co jste měl na mysli, určitě dejte vědět. Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 24. 3. 2020, 15:39 (CET)[]
Děkuji za vysvětlení. --Svajcr (diskuse) 24. 3. 2020, 18:46 (CET)[]

Osobnosti z ProstějovaEditovat

Všiml jsem si, že jste u Eduarda Žáčka odebral kategorii Osobnosti z Prostějova. Vím, že se v Prostějově nenarodil, ale tuto kategorii používám pro lidi, kteří se v Prostějově nenarodili (kat. Narození v Prostějově), ale byli s ním dlouhodobě spjatí, např. tam pracovali nebo žili. Žáček realizoval velkou část svých staveb v Prostějově. Nebudete nic namítat, když tam tu kategorii vrátím? --Mahaj (diskuse) 25. 3. 2020, 22:23 (CET)[]

Dobrý den, samozřejmě vám v tom bránit nebudu :) Je však otázka, jestli je kategorie pro to vhodná. Stavby realizoval i jinde a mimo gymnaziálních studií by to chtělo nějaké trvalejší působení ve městě či bydlení. V takových poněkud sporných případech myslím, že je lepší dotyčnou kategorii raději neuvést a zachovat tak přesnost předmětového popisu v kategoriích. Prosím, zvažte to tedy. Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 25. 3. 2020, 22:37 (CET)[]
Děkuji Vám za odpověď. Dobře, dávat to tam nebudu. S jistotou nevím, zda ve městě dlouhodobě bydlel, předpokládám, že spíše ne. Stačí, že je zmíněn v článku Prostějov v seznamu lidí, kteří žili nebo pracovali v Prostějově. --Mahaj (diskuse) 26. 3. 2020, 18:22 (CET)[]
Dobrý večer, tak u Josefa Nedělníka tu kategorii Osobnosti z Prostějova vrátím. V PV se nenarodil, ale celý život tam žil a pracoval, takže se přesně hodí od té kategorie. --Mahaj (diskuse) 1. 4. 2020, 22:45 (CEST)[]
Dobrý večer, předmět biografického hesla ale s Prostějovem v kategoriích spojen je, protože tam zemřel. Podle obecných pravidel předmětového popisu mají takto biograficky významné informace přednost před obecnějšími typu "Lidé z..." a jde tedy o jistou formu zdvojení. Za výjimku lze považovat hybridní spojení profese a místa, které je některými editory na wikipedii používáno: např "Umělci z Brna", "Historikové z Prahy" a pod. Osobně se tedy domnívám, že současná kategorizace stačí a zbytek je náležitě popsán v samotném textu hesla. Smysl mi tato kategorie (ale lépe v podobě Lidé z ...., protože definice "osobnosti" je velmi složitá a editoři se na ní nikdy neshodnou pro její charakterizační zabarvení) dává u osob, které v daném místě významně působily, ale nelze je zařadit mezi rodáky či zemřelé. U nich se v předmětovém autoritním popisu (i podle mezinárodní normy RDA) použije speciální podpole, ve kterém jsou právě další související místa. To však není případ pánů Konečného a Nedělníka. S pozdravem --Ruchadlo (diskuse) 1. 4. 2020, 23:08 (CEST)[]
Dobře, to mi přijde jako rozumné vysvětlení. Do budoucna to tedy budu dávat pouze u osob, které se v Prostějově nenarodily, ani nezemřely, ale pouze jsou s městem spjatí svou prací či působením. --Mahaj (diskuse) 1. 4. 2020, 23:21 (CEST)[]
Děkuji za pochopení. V zásadě jde o to, aby kategorizace byla pokud možno také přehledná. To se samozřejmě nepodaří úplně vždy, ale můžeme se o to v rámci uživatelské vstřícnosti alespoň snažit :) Zdraví --Ruchadlo (diskuse) 1. 4. 2020, 23:32 (CEST)[]

StudentEditovat

Děkuji, ať se daří ve všem i Vám. S pozdravem --Ruchadlo (diskuse) 21. 10. 2020, 16:57 (CEST)[]

Petr KuběnskýEditovat

Pane kolego, nechci se s Vámi přít, neberte to prosím jako nějakou výtku, nespokojenost atd. Ale nesouhlasím s definicí slova "spolupráce". Já nejsem tak šikovná, abych si našla všechny spolupracovníky na tomto projektu, umím si jen najít těch pár jmen, které jsou uvedeny u hesla, ale je tam také řečeno a "další kolegové". Také nevím, jak se jednotliví spolupracovníci na díle podílejí, jestli jsou tam započítány i jiné aktivity kromě vytvoření hesla. Jen vím, že například Pavel Pešta vytvořil několik hesel, ale není tam také uvedený, pracovala jsem například s jeho heslem Josef Hrabák. Nebudu to dále řešit, nechám tam Vaši změnu, ono je to nakonec jedno. Ještě jednou píši, že to nemyslím špatně,jen pro upřesnění,jak to chápu já, což samozřejmě nemusí být pravdivé. Hezký den--Insperata (diskuse) 17. 3. 2021, 14:46 (CET)[]

Dobrý den, paní kolegyně, děkuji Vám za dotaz a připomínku. V zásadě jde o to, že z původní formulace vyplývalo, že byl Petr Kubenský kmenovým spolupracovníkem projektu (tedy člen redakce, spolutvůrce koncepce atp.). Právě tyto osoby, které se i výraznou měrou podílejí na tvorbě obsahu, jsou an dotyčné stránce uvedeni. V případě Petra Kuběnského původní reference nic takového nedokládala, ale naopak je doložitelný jeho autorský přínos ve dvou heslech Ladislav Novák (jako spoluautor) a Pavel Čech (autor). V takových případech není zvykem, že by se autor přihlásil k celému rozsáhlému slovníkovému projektu, což je v zásadě zavádějící informace, ale pouze ke konkrétnímu autorskému přínosu (lze si to analogicky představit na několikasvazkovém tištěném lexikonu). Jediný zdroj, který to uváděl, byl vlastní životopis na webu MUNI, který není NNZ a nezbývá tedy, než danou informaci korigovat podle Slovníku české literatury po roce 1945. Vzhledem k tomu, že jde jen o dvě hesla, pak si myslím, že je možné je tam klidně explicitně zmínit (viz aktuální úprava). S pozdravem --Angelus Silesius (diskuse) 17. 3. 2021, 16:07 (CET)[]

WikikytičkaEditovat

Děkuji, je to od Vás moc milé. S pozdravem --Angelus Silesius (diskuse) 24. 3. 2021, 10:53 (CET)[]

Bertold z LipéEditovat

Dobrý den, z předchozí diskuse vidím, že jste student, to jediné Vás může omluvit. Prosím, naučte se respektovat archivní prameny a odbornou historickou literaturu, citovanou dvěma historiky v mnou založeném hesle, je i další, zjevně nejste v tomto oboru zorientován(a). Vraťte vaše reverty do původního znění jména Bertold z Lipé.

Děkuji --Dobroš (diskuse) 26. 3. 2021, 15:58 (CET)[]

@Meluzína

@Dobroš:Dobrý den, co prosím? Student jsem byl před mnoha desítkami let a jméno Pertold (či též ve variantě Pertolt) je v rodině pánů z Lipé tradiční až do 16. století. V kontextu rodu pánů z Lipé se standardně používá tato varianta (to je též případ Wikipedie, kde jsou hesla členů rodu), poněmčená se vyskytuje v literatuře úžeji zaměřené např. na lucemburský dvůr, kde se vyskytuje více osob německého původu a tato varianta je použita z důvodu sjednocení. Přesně v tomto kontextu je daná podoba použita v literatuře a edicích úzce zaměřených na lucemburský dvůr či konkrétní ramenné edice. U autorů, kteří se v posledních třech dekádách pány z Lipé zabývali v širším kontextu šlechtické kultury u nás, je u členů rodu obvyklá podoba česká. S ohledem na předpoklad, že se postupně na Wikipedii budou doplňovat i další biografie členů rodu pánů z Lipé, domnívám se, že je na místě zvolit jednotný přístup. Informace nikam nemizí, neboť je správně uvedena mezi variantami, jak lze osobu najít. Nebo myslíte, že je v tomto konkrétním případě preference natolik výrazně vychýlená? Pojďme najít řešení, ovšem rozhodně ne stylem, kterým jste tuto diskusi začala.
Dále nevím, jaký revert máte na mysli, vůbec žádný jsem totiž neprováděl. Jediný revert pochází od Vás a musím jej vrátit, protože jste s ním smazala i jiné opravy, které by v článku měly zůstat. Před provedením revertu je třeba zkontrolovat, jaký obsah se jím odebírá.
Děkuji za pochopení i za velmi pěkně formulované a vybavené heslo. S pozdravem --Angelus Silesius (diskuse) 26. 3. 2021, 17:00 (CET)[]
Jen poznámka, kolegyně nejspíš myslela Student jako „hodnost“, viz výše. Neberte si to proto osobně… --Jan Myšák (diskuse | příspěvky) 26. 3. 2021, 17:31 (CET)[]
Děkuji, dotyčná poznámka mne jen pobavila, stejně jak novější invektivy o zkoušce. S pozdravem --Angelus Silesius (diskuse) 26. 3. 2021, 18:21 (CET)[]


@Pattrick@Meluzína: Dobré odpoledne, pochopení není, vaše rozsáhlá odpověď se úplně míjí s fakty. Žijeme ve 20. až 21. století a jsme-li historiky - vědci, respektujeme poslední verzi obecně platných textů a v nich obsažených transkripcí jmen. Neuvádíme jejich verze ze 16. století (jak se vám osobně líbí!) ani z 19. století (jak psal F. Palacký), ale podle současné vědecké literatury a podle v současnosti platných edic pramenů, které si můžete snadno ověřit, například na webu evropských archivů http://www.monasterium.net/), nebo v citované literatuře.

Na české wikipedii vám to možná partikulárně prošlo, ale jinde (především při jakékoliv vysokoškolské zkoušce v České republice), by vás s vaším názorem vyrazili.

Zkuste si vytvořit své vlastní heslo a nekazit ta cizí.

Děkuji. --Dobroš (diskuse) 26. 3. 2021, 17:30 (CET)[]

Dobrý den, možná by bylo lepší se místo invektiv zabývat kontextem historiografického popisu celého rodu. Vůbec tedy nejde o moje osobní preference. Nicméně respektuji, že o odbornou diskuzi v daném kontextu nemáte zájem (nebo toho nejste schopna, to nejsem kompetentní posoudit), a preferujete věc řešit "silově po svém. Revertační boj s vámi určitě nepovedu. Jediný, kdo citoval literaturu z 19. století, jste opět vy. Já osobně práce kolegů, jako jsou prof. Pánek, prof. Vorel a mnozí další, za literaturu 19. století rozhodně nepovažuji. K technickému řešení přesměrování se pro příště dočtete zde. Aktuální případ opravím.
Musím Vás zklamat. Je pravda, že to už nějaký pátek je, ale od zkoušky mne nikdo nikdy nevyhodil. Jestli dovolíte, pobavil bych alespoň touto poznámkou svoje studenty.
S pozdravem --Angelus Silesius (diskuse) 26. 3. 2021, 18:21 (CET)[]

Uzavření žádosti o práva patroláře a revertéraEditovat

Zdravím,

Vaši žádost o práva revertéra a patroláře jsem před okamžikem uzavřel, viz Wikipedie:Patroláři a revertéři/Žádosti/Angelus Silesius, a to tak, že práva patroláře jsem se rozhodl přidělit, a práva revertéra nepřidělit. Odůvodnění je uvedeno v žádosti, případné otázky velmi rád zodpovím zde, či na mé vlastní diskusní stránce.

Rád bych k žádosti uvedl pár poznámek. Předně, doufám, že si tento závěr nevezmete osobně, a z Wikipedie neodejdete :-). Ve zdůvodnění Vaší žádosti píšete, že práva revertéra by se Vám hodily pro řešení "vícečetných problematických editací". K tomu bych rád napsal, že pro tyto účely (nejde-li o jasný a triviální vandalismus) není rychlý revert vhodný: neumožňuje Vám totiž vrácení odůvodnit. Naopak je vhodné provést revert ručně (i kdybyste práva revertéra měl), viz Nápověda:Revert. Práva revertéra vlastně neumí dělat nic jiného, než co umí každý uživatel (i nepřihlášený), jen u vandalismu rychleji. V případě otázek se prosím ozvěte.

Co se práv patroláře týče, doporučuji k přečtení tento rychlý úvod od kolegy OJJ, viz Wikipedista:OJJ/Patrolář.

Ať se daří, --Martin Urbanec (diskuse) 27. 3. 2021, 12:21 (CET)[]

Dobrý den, děkuji Vám za zprávu i za vyhodnocení. Určitě se neurazím, není k tomu nejmenší důvod. Jednak zcela souhlasím s tím, co píšete, jednak jsem už žádosti měl na mysli zřejmý vandalismus provedený formou několika za sebou jdoucích editací, nevyjádřil jsem to však úplně výstižně. Nejedná-li se o tento případ, pak je skutečně nezbytné uvést řádné zdůvodnění. S ohledem na skutečnost, že většina mého přispění zde spočívá v patrolování, nevnímám jen udělení práva patroláře jako moc omezující. Hlavní ostatně je, aby jakákoliv činnost byla prospěšná pro celek. S pozdravem a poděkováním --Angelus Silesius (diskuse) 27. 3. 2021, 13:43 (CET)[]

Ohledně článkuEditovat

Dobrý den, když jsem se před chvílí přihlásil a podíval se na svůj článek o šlechtičně Marii Charlottě de..., tak jsem si všiml toho, když jsem se díval do historie, že jste infobox změnil. Můžu se jen zeptat, proč? Zajímalo by mě to také proto, abych věděl, zda je nutné infobox nevyplňovat a řídit se tak, jak jste Vy učinil. Předem děkuji za ujasnění. Pěkný den. --Glojn (diskuse) 31. 3. 2021, 16:54 (CEST)[]

Dobrý den, samozřejmě. Důvod byl ryze praktický. Použil jsem ověřenou šablonu, která zobrazuje všechny parametry, které jste měl vyplněny, abych je mohl zachovat (původně užitá šablona mi jich zobrazila jen část, ačkoliv ve Wikidatech byly údaje všechny). Klidně ale podle Vašeho uvážení používejte jinou, pokud zobrazí vše, co budete potřebovat.
Prázdný infobox nutnou podmínkou není, ale automatické propojení s Wikidaty je výhodné z několika důvodů. 1. Wikidata jsou centrální zdroj, který poskytuje shodné informace napříč různými jazykovými verzemi Wikipedie. 2. Editor nemusí údaje zbytečně vypisovat, protože se v prázdné šabloně zobrazí samy, jsou-li ve Wikidatech zaneseny. A pokud nejsou, není problém je tam doplnit. 3. Pokud náhodou některý údaj není správný, aktualizací ve Wikidatech se automaticky opraví v infoboxech všech napojených hesel (někdy se stává, že se chybný údaj opraví v textu hesla, ale v ručně vyplněném infoboxu zůstane zapomenut). 4. Pokud je to možné, dostupné údaje jsou prolinkované. Určitě tedy doporučuji ponechávat infoboxy prázdné. Napojení na Wikidata vždy někdo obstará.
Dovolte mi využít příležitosti také k poděkování za Vaše historické doplňky na české Wikipedii. S pozdravem --Angelus Silesius (diskuse) 31. 3. 2021, 17:16 (CEST)[]

Dobře, děkuji mockrát za rady ohledně infoboxů a také za vyznamenání. Hezký den. --Glojn (diskuse) 1. 4. 2021, 11:07 (CEST)[]

Arthur Maschka-BellmannEditovat

Článek bez infoboxu, kategorií a základních biografických úprav bych za prověřený neoznačoval. --OJJ, Diskuse 6. 4. 2021, 15:01 (CEST)[]

Dík moc za souběžné doplnění. OJJ, Diskuse 6. 4. 2021, 15:02 (CEST)[]
Dobrý den, v zápětí jsem na tom začal pracovat, jinak bych jej jako prověřený neoznačil. S pozdravem --Angelus Silesius (diskuse) 6. 4. 2021, 15:08 (CEST)[]

Národopisné muzeumEditovat

Možná se pletu, ale když už v roce 1895 muzeu poskytl Silva-Taroucca prostory (viz ref), asi v tom roce taky bylo založeno. V roce 1903 bylo pouze znovuotevřeno po přestěhování do nového sídla? Zdravím, --Xyzabec (diskuse) 6. 4. 2021, 20:39 (CEST)[]

Dobrý den, máte pravdu. Děkuji za upozornění, opraveno. S pozdravem Angelus Silesius (diskuse) 6. 4. 2021, 21:36 (CEST)[]

TréverayEditovat

Dobrý den, prosím o upravení autoritních dat, nevím proč, ale na konci článku se nezobrazují. Předem děkuji za pomoc. Hezký den --Glojn (diskuse) 16. 4. 2021, 15:28 (CEST)[]

Dobrý den, chyba nebyla na Vaší straně. Ve Wikidatech totiž nebyl žádný identifikátor, který by se v šabloně zobrazil. Jeden jsem ale našel a doplnil. S pozdravem Angelus Silesius (diskuse) 16. 4. 2021, 15:35 (CEST)[]
Aha, to jsem nevěděl, nicméně děkuji za vysvětlení. --Glojn (diskuse) 16. 4. 2021, 16:58 (CEST)[]

DotazEditovat

Dobrý den, vzhledem k tomu, že zakládám články o novověku, tak bych si rád změnil současné jméno na nějaké novověké či tematické s doby minulé. Smím se zeptat, jak na to? Děkuji a přeji pokud možno hezký den. --Glojn (diskuse) 5. 5. 2021, 13:48 (CEST)[]

Dobrý den, určitě. Instrukce včetně možnosti podat žádost najdete na stránce Změna uživatelského jména. S pozdravem Angelus Silesius (diskuse) 5. 5. 2021, 15:53 (CEST)[]
Děkuji za pomoc, už jsem požádal o změnu. --Glojn (diskuse) 5. 5. 2021, 18:07 (CEST)[]


Marie HaisováEditovat

Dobrý den, mohu vědět, proč jste odstranil u Marie Neudorflové a Petra Vaďury informace, které jsou předepsané v šabloně infobox - osoba? Děkuji za vysvětlení a navrácení vlaječky a dalších informací zpět Marie Haisová (diskuse) 13. 5. 2021, 08:22 (CEST)[]

Dobrý den, zdůvodnění jsou opakovaně uváděna ve shrnutí editace. Vkládané informace máte jednak špatně formátované, jednak dílem redundantní a u toho skutečně podstatného jen zbytečně nahrazujete údaj, který už infobox dřéve obsahoval skrze automatické propojení s Wikidaty, kde jsou informace tohoto charakteru obvykle i včetně konkrétního zdroje. Aktuální podoba je tedy zcela standardní a i po stránce formální úpravy v pořádku. S pozdravem Angelus Silesius (diskuse) 13. 5. 2021, 11:19 (CEST)[]

CMSEditovat

Díky za sérii článků o kolezích z CMS, budou mít určitě radost. :-) Vzhledem k tomu, že není u Vašeho uživatelského jména uveden email, tak dávám vědět takto, že pořádají každoročně Letní školu nejen pro doktorandy oboráře. Ta mívá odbornou i neformální část, a tak pokud máte i mimo Wikipedii co do činění se středověkem či začátkem novověku i třeba hodně široce a interdisciplinárně, tak doporučuji se podívat na program předchozích ročníků a případně se přihlásit. :-) KKDAII (diskuse) 14. 5. 2021, 00:17 (CEST)[]