Česká pošta

český státní podnik

Česká pošta, s.p., je státní podnik provozující poštovní služby na území České republiky a se zhruba 31 tisíci zaměstnanci (necelých 30 000 přepočtených zaměstnanců) po skupině Agrofert druhou největší českou firmou podle počtu zaměstnanců.[2]

Česká pošta, s.p.
Logo
Logo
Česká pošta, Jindřišská 16.JPG
Základní údaje
Právní formaStátní podnik
Datum založení1993
PředchůdceČeskoslovenská pošta
ZakladatelČeská republika - Ministerstvo vnitra České republiky
SídloPraha, Česko Česká republika
Adresa sídlaPolitických vězňů 909/4, Praha, 110 00, Česko (Hlavní pošta v Praze)
Klíčoví lidéRoman Knap, generální ředitel
Charakteristika firmy
Oblast činnostipoštovní služby a IT service
Produktyprovozování poštovních služeb, provozování zahraničních poštovních služeb, poskytování služeb centrálního nákupního místa pro orgány státní (veřejné) správy
Obrat16,8 mld. Kč (2019)[1]
17,4 mld. Kč (2018)[1]
Provozní zisk−366 mil. Kč (2019)[1]
−213 mil. Kč (2018)[1]
Výsledek hospodaření−186 mil. Kč (2019)[1]
−286 mil. Kč (2018)[1]
Celková aktiva20,5 mld. Kč (2019)[1]
19,6 mld. Kč (2018)[1]
Vlastní kapitál9,3 mld. Kč (2019)[1]
7,8 mld. Kč (2018)[1]
Zaměstnanci29 099 (2019)[1]
MajitelČesko
Dceřiná společnostPoštovní tiskárna cenin Praha (51,0 %)
Identifikátory
Oficiální webwww.ceskaposta.cz
IČO47114983
LEI3157008QV41DG6VBIM91
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

 
Interiér sídla České pošty v Jindřišské ulici v Praze.
 
Vnitřní výzdoba hlavní pošty v Praze v Jindřišské ulici.
 
Poštovní vůz z roku 1994.

Státní podnik Česká pošta vznikl současně s osamostatněním České republiky 1. ledna 1993, zároveň byla z původní Československé pošty vyčleněna Slovenská pošta a česká správa telekomunikací.

 • 13. listopadu 1918 – vznik Ministerstva pošt a telegrafů, kterému podléhal poštovní, telegrafní, telefonní i radiokomunikační provoz.
 • 1. ledna 1925 – vyčlenění státního podniku Československá pošta. Ten se řídil podobnými pravidly, která platila pro soukromé firmy. Podnik proto záhy vykazoval příznivé hospodářské výsledky.
 • 13. října 1938 - přešla působnost ministerstva pošt a telegrafů ve věcech slovenských na ministra dopravy pro Slovensko v Bratislavě.
 • 4. listopadu 1938 – bylo zrušeno samostatné československé ministerstvo pošt a telegrafů a spolu s ministerstvem železnic sloučeno v ministerstvo dopravy.
 • 1. ledna 1939 - v rámci ministerstva dopravy se sloučily podniky Československé státní dráhy a Československá pošta pro zemi Českou a Moravskoslezskou v jeden podnik s názvem Československé dráhy a pošty v zemích českých.
 • 15. března 1939 – po okupaci republiky došlo podřízení pošty německým zájmům. Poštovní záležitosti zůstaly v agendě protektorátního ministerstva dopravy až do listopadu 1942, kdy přešly pod nově zřízené ministerstvo dopravy a techniky.
 • 1. července 1949 - došlo ke znárodnění státního podniku Československá pošta a následně byla provedena i reorganizace ministerstva pošt.
 • 1. května 1952 - přistoupil Ústřední výbor KSČ ke zrušení národního podniku Československá pošta. Z dosavadního podnikatelského subjektu se stal státní úřad řízený podle sovětského vzoru se všemi negativními důsledky, které z toho plynuly.
 • Rok 1960 - uskutečnila se centralizace nejvyšších orgánů pošt, telekomunikací a dopravy. Ze dvou doposud samostatných ministerstev vzniklo jediné ministerstvo dopravy a spojů.
 • Rok 1963 – osamostatnění rezortu spojů pod hlavičkou Ústřední správy spojů, která byla k 1. lednu 1969 nahrazena Federálním výborem pro pošty a telekomunikace. Na republikové úrovni došlo ke zřízení Ministerstva pošt a telekomunikací ČSR v Praze a Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací SSR v Bratislavě.
 • 1. ledna 1971 – vznik Federálního ministerstva spojů ČSSR.
 • Rok 1988 – došlo k opětovnému sloučení spojů s odvětvím dopravy ve Federálním ministerstvu dopravy a spojů.
 • Červenec 1989 - zřízení státního podniku Správa pošt a telekomunikací Praha.
 • Červenec 1990 – na území České republiky přechází odvětví spojů do kompetence nově zřízeného ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj.
 • Říjen 1992 - odvětví spojů je převedeno z působnosti zrušeného ministerstva spojů pod Ministerstvo hospodářství ČSFR a Ministerstvo hospodářství ČR.
 • 31. prosince 1992 - z rozhodnutí ministra hospodářství č. 378/1992 ze dne 16. prosince 1992 odstavce II, byla Správa pošt a telekomunikací, s. p., (SPT, s. p.) Praha rozdělena na dva samostatné podniky (Česká pošta, s. p., a SPT Telecom, s. p.).
 • 1. ledna 1993 - vznik České pošty, s. p.
 • Rok 1993 - zahájeno zavádění APOSTu (automatického poštovního systému)[3]
 • 29. května 1999 - zrušen ambulantní způsob třídění zásilek (t. j. způsob, kdy byly zásilky pracovníky České pošty zpracovávány během cesty), veškeré zpracovávání poštovních zásilek od této chvíle probíhá pouze v SPU (Sběrné přepravní uzly) či na poštách.
 • 1. dubna 2005 - dohledem nad Českou poštou pověřen Český telekomunikační úřad
 • 1. září 2005 - zavedena akreditace k poskytování certifikátů elektronických podpisů.
 • 24. listopadu 2005 - rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu byla České poště udělena na období 1. ledna 2006 – 31. prosince 2008 poštovní licence.
 • 1. září 2006 - bylo na základě požadavku Českého telekomunikačního úřadu přejmenováno 593 pošt tak, aby název pošty obsahoval důsledně neupravený název obce (bez upřesňujících přívlastků), s výjimkou obcí s názvem složeným z názvů dvou částí obce, kdy název pošty má obsahovat pouze název jedné z částí.[4][5]
 • 1. října 2006 - z rozhodnutí generálního ředitele České pošty, s. p., byl zrušen odštěpný závod Mezinárodní provoz, OZ Dodavatelské a obchodní služby a OZ VAKUS (zkratka z původního názvu Výpočetní a kontrolní ústředna spojů).
 • 22. listopadu 2006 - Dozorčí rada projednala návrh projektu přeměny České pošty na akciovou společnost a pověřila generálního ředitele Karla Kratinu dalším rozpracováním projektu.
 • 1. dubna 2007 - Vstoupilo v platnost rozhodnutí generálního ředitele České pošty, s. p., kterým se k 31. 3. 2007 ruší Poštovní přepravy a Sběrné přepravní uzly v působnosti Odštěpných závodů a k 1. dubnu 2007 se v rámci Generálního ředitelství zřizuje sekce poštovní přepravy, v jejíž působnosti jsou nově zřízeny Sběrné přepravní uzly.
 • 1. května 2007 - Byla ukončena činnost SPU Břeclav a SPU Jihlava, území v jejich působnosti bylo zahrnuto do působnosti SPU Brno[6][7][8]
 • Srpen 2007 – vláda schválila záměr přeměny České pošty na akciovou společnost (později přehodnoceno, nezrealizováno)
 • 9. března 2009 - Ministr vnitra a generální ředitel České pošty, s. p., podepsali smlouvu o provozování informačního systému datových schránek. Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem systému Česká pošta. Podpis smlouvy souvisí se zákonem 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který vstoupil v platnost 1. července 2009
 • Říjen 2009 - Ministerstvo vnitra požádalo Ministerstvo financí o zastavení příprav na privatizaci části majetku České pošty, s. p., mimo jiné z důvodu nutnosti zajistit klíčové projekty elektronizace veřejné správy (např. datové schránky, Národní informační systém IZS), které byly realizovány Ministerstvem vnitra v úzké součinnosti s Českou poštou, s. p.
 • Listopad 2009 - zákazníci České pošty mohou využívat ochránce svých práv – ombudsmana. Historicky prvním poštovním ombudsmanem se stala JUDr. Zuzana Kvášová.
 • Prosinec 2009 - Česká pošta zahájila pilotní projekt s názvem Pošta PARTNER. Boží Dar se stal prvním městem, kde se Pošta PARTNER objevila. Jde o pobočku, kterou na základě smlouvy, jasně vymezující povinnosti a také finanční odměnu, provozuje smluvní partner České pošty. V tomto případě se jedná o Městský úřad Boží Dar.
 • 1. dubna 2010 - Česká pošta přestala poskytovat telegrafní službu z důvodu nezájmu veřejnosti.
 • Leden 2013 - Česká pošta zavedla po úspěšném pilotním provozu novou službu DINO (Dluhové inkaso obyvatelstva). Pilotní provoz probíhal od května 2012.
 • 27. února 2015 - Česká pošta spustila pilotní fázi nové mobilní aplikace PohledniceOnline.
 • 25. května 2015 - Vláda schválila novelu zákona o poštovních službách. Návrh zákona garantuje České poště, s. p., že bude mít uhrazeny náklady na poskytování univerzální služby přímo ze státního rozpočtu. Dosud měl financování řešit kompenzační fond, který ovšem nikdy nefungoval. Novela zákona stanoví maximální hranici úhrady, na kterou může Česká pošta, s. p., v jednotlivých letech dosáhnout. Částka se v průběhu času snižuje z maximálních 700 milionů korun za rok 2015 až na 500 milionů za rok 2017.

Sídlo a organizační strukturaEditovat

 
Poštovní schránky na budově hlavní pražské pošty.

Zakladatelem je Ministerstvo vnitra České republiky. Identifikační číslo České pošty je 47114983. Odštěpné závody se až do výmazu začátkem roku 2008 označovaly číslem odštěpného závodu v závorce za IČ.[9]

Sídlo měla Česká pošta v Praze 3 v Olšanské ulici 38, od ledna 2008 přesídlila na Nové Město do Prahy 1, ulice Politických vězňů.

Podnik Česká pošta, s. p., je řízený generálním ředitelstvím, v jehož čele stojí generální ředitel.

 • Generální ředitel - jako statutární orgán České pošty, s. p., řídí jeho činnost a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech záležitostech České pošty, s. p., pokud nejsou zákonem vyhrazeny do působnosti zakladatele (podle § 12 zákona o státním podniku a zakládací listiny České pošty, s. p.).
 • Dozorčí rada - má dvanáct členů a dohlíží na činnost generálního ředitele a uskutečňování podnikatelských záměrů České pošty, s. p. V souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění je osm členů dozorčí rady jmenováno a odvoláváno zakladatelem a čtyři členové jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci podniku. K 31. prosinci 2014 měla dozorčí rada dvanáct členů.
 • Výbory dozorčí rady - dozorčí rada zřizuje výbory dozorčí rady jako své pracovní orgány. Jednání výborů slouží zejména k předběžnému a podrobnějšímu projednání materiálů, kterými se následně zabývá rada. Členové výborů jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.

Pod působnost Generálního ředitelství spadá v současnosti 7 Regionů (původně odštěpných závodů) a 9 Sběrných přepravních uzlů (SPU):

Seznam Regionů, v závorce původní číslo odštěpného závodu:

Odštěpné závody Mezinárodní provoz (08), Dodavatelské a obchodní služby (09) a OZ VAKUS (10, zkratka z původního názvu Výpočetní a kontrolní ústředna spojů) byly zrušeny k 1. říjnu 2006.

Odštěpné závody se dále člení na „poštovní provozy“ a „dopravní závody“. Třídění a poštovní přeprava byly od 1. dubna 2007 vyčleněny z odštěpných závodů a zařazeny do nové Sekce poštovní přepravy, pod niž nyní spadají sběrné přepravní uzly (SPU).

Uvedené členění na odštěpné závody odpovídá aktuálnímu zápisu v Obchodním rejstříku a prezentaci České pošty, s. p., na jejím webu. Faktické fungování je však ovlivněno probíhající reorganizací.

 • Sídlo:
Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4
Nové Město
225 99 Praha 1
 • Podatelna pro veřejnost (P.O.BOX):
Česká pošta, s.p. 
P.O. BOX 99  

225 99 PRAHA 025

Generální řediteléEditovat

V červnu 2004 rezignoval generální ředitel Jan Přibyl (ředitelem od roku 1992),[10] jemuž podle deníku Právo ministr Vladimír Mlynář vytýkal střet zájmů spočívající v členství v dozorčí radě eBanky. Časopis Týden napsal, že Přibyl podepisoval smlouvy bez vědomí dozorčí rady České pošty.

17. září 2008 rezignoval generální ředitel JUDr. Karel Kratina poté, co podle svých slov dokončil přípravu podniku k privatizaci.[11] Od 1. října 2008 byl generálním ředitelem Ing. Petr Sedláček,[11] 18. prosince 2009 však kvůli malé politické podpoře pro transformaci podniku rezignoval s účinností ke konci roku 2009.[12]

Od ledna 2010 byla ředitelkou České pošty Marcela Hrdá, která předtím působila jako členka představenstva a ředitelka divize ve státním podniku Letiště Praha. Jejím hlavním úkolem bylo připravit podnik na vstup konkurence na trh. Transformace ani privatizace podniku již mezi jejími úkoly jmenovány nebyly, přípravu na privatizaci zastavilo ministerstvo vnitra v listopadu 2009.[13][14]

Marcela Hrdá byla odvolána k 28. 2. 2011 a na její místo byl jmenován Petr Zatloukal, který rezignoval k 31. 3. 2014.

Od 1. dubna 2014 Českou poštu vedl Martin Elkán, nejdříve jako dočasný ředitel a od 13. června 2014 do 22. února 2018 jako generální ředitel.

Od 18. června 2018 je generálním ředitelem Roman Knap.[15]

TransformaceEditovat

Vláda Miloše Zemana návrh transformace pošty na akciovou společnost neschválila. Ministr informatiky Vladimír Mlynář v roce 2003 v souladu s programovým prohlášením vlády Vladimíra Špidly vyjádřil záměr předložit na přelomu června a července 2004 vládě záměr transformačního zákona, jímž by Česká pošta byla přeměněna na akciovou společnost. Účelem mělo být rozdělení řídicích kompetencí též na představenstvo a dozorčí radu a otevřená možnost případné částečné privatizace některých činností a kapitálové propojení s jinými subjekty. Některá ministerstva, například Ministerstvo financí (ministr Bohuslav Sobotka), s návrhem vyjádřila nesouhlas. Ministerstvo informatiky vydalo k 16. červenci 2004, v době pádu Špidlovy vlády, dokument s názvem Rok a půl existence ministerstva informatiky, v němž se uvádí: „Ministerstvo informatiky práce na návrhu zákona pozdrželo a s jeho dokončením čeká na ustavení nové vlády a případnou změnu jejich priorit.“[16][17]

Postoje k transformaci České pošty a její postavení na trhu byly předmětem programů některých politických stran.[18]

Deregulace poštovních služeb a transformace České pošty se chystala využít například nadnárodní logistická skupina DHL.[19]

Vláda ČR na svém jednání dne 12. listopadu 2014 rozhodla o zastavení transformačního procesu České pošty na akciovou společnost. Ještě v říjnu 2014 se proti záměru stavěl vedle pravicové opozice také ministr financí Andrej Babiš (ANO), po jednání s ředitelem pošty ale názor změnil. Ukončení transformačního procesu uvítal také bývalý ředitel České pošty Martin Elkán.[20]

ČinnostEditovat

 
Poštovní doručovatelka při tzv. motorizovaném doručování zásilek

Poštovní síťEditovat

Česká pošta měla v roce 2013 na území Česka: [21]

 • Na konci roku 2013 připadalo na jedno obslužné místo 2 983 obyvatel (v roce 2012 to bylo 3 071),
 • Počet obyvatel na jednu schránku se v roce 2013 oproti roku 2012 snížil ze 471 na 462.

Právní úprava činnostíEditovat

Činnost České pošty se řídí řadou právních předpisů.[22]

Podnik je držitelem poštovní licence podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění. Rozsah služeb, k nimž je třeba poštovní licence, stanoví nařízení vlády.[23] Vyhláška stanoví držitelům poštovní licence podmínky poskytování základních služeb a požadavky na jejich kvalitu.[24] K provozování základních služeb je třeba prokazovat finanční způsobilost.[25]

Podrobnou technickou specifikaci jednotlivých základních služeb stanoví vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb.[26]

Dne 24. 7. 2015 nabylo platnost nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb, které je účinné od 1. 1. 2016. Toto nařízení stanoví, že minimální počet provozoven držitele poštovní licence pro zajištění a poskytování základních služeb činí 3 200.[27]

Jakožto provozovatel poštovních služeb jsou Česká pošta s. p. a její pracovníci vázáni mlčenlivostí, tzv. poštovním tajemstvím.[28]

V mezinárodním poštovním styku se Česká pošta řídí úmluvami a ujednáními uzavřenými na kongresech Světové poštovní unie, které je členem, a též dvoustrannými dohodami mezi Českou poštou a zahraničními poštovními správami.

Ekonomika a monopolní výhradaEditovat

Česká pošta s. p. působí na poštovním trhu, který je plně deregulován (tzn. působí na něm i další subjekty poskytující služby v oblasti přepravy zásilek), Česká pošta byla (do 1. 1. 2013 mimo) držitelem tzv. poštovní výhrady (monopolu). Výhrada se vztahovala na poštovní zásilky ve vnitrostátním styku mající jako obsah písemnosti. O vyhrazenou zásilku se dle nařízení vlády č. 512/2005 Sb. jedná, jestliže je hmotnost poštovní zásilky nižší než 50 g a zároveň cena nižší než 18 Kč. Monopol se tedy nevztahoval na poštovní zásilky s hmotností od 50 g výše (včetně) nebo na služby s cenou od 18 Kč výše (včetně) s obsahem písemnosti. Poštovní zásilky do zahraničí nebo ze zahraničí nejsou monopolizovány a poštovní výhrada se na ně nevztahuje. Podmínkou pro udělení výhrady bylo povinnost poskytovat základní poštovní služby na celém území za srovnatelných podmínek a v předepsané kvalitě.

Liberalizace poštovního trhu měla být v Evropské unii dokončena k začátku roku 2011, v ostrovních státech, státech s nízkou hustotou obyvatelstva a konečně ve státech do EU později přistoupivších mohla být odsunuta až k roku 2013.

Rozsah a oprávněnost monopolu České pošty byly předmětem politických diskusí a politického boje i ekonomických jednání.[29]

V roce 2003 pocházelo 60 % obratu České pošty z jiných jejích činností než z doručování dopisů a balíků.

Novelou zákona č. 29/2000 Sb. byl k 1. lednu 2013 zrušen institut poštovní výhrady a jakýkoliv držitel poštovní licence může nabízet celý rozsah služeb. Ještě na konci roku 2014 však o tento segment nemají ostatní firmy zájem a pokud ano, tak pouze v rámci hromadných podání, nebo jen ve velkých městech. Pro doručení do menších sídel často zásilky předávají České poště.

Vznikl institut základní (univerzální) služby, kterou na základě výběrového řízení (kam se nikdo jiný nepřihlásil) realizuje právě Česká pošta. Za tuto (velmi ztrátovou) základní službu dostává od ostatních poštovních operátorů finanční příspěvky.[zdroj?]

Velké diskuse v letech 2008, 2013 i 2014 vyvolala (z ekonomického pohledu logická) snaha České pošty omezit pobočkovou síť a uzavřít nejztrátovější pobočky - většinou na vesnicích, obsazené jediným pracovníkem (v poštovním slangu "jednokoňky"). V dotčených obcích byl tento plán přijat velmi negativně a téma dokonce zasáhlo i do volební kampaně při volbách v roce 2013. V nepravidelných intervalech se téma objevuje stále.

SlužbyEditovat

 
Balíkomat

Kromě přijímání, přepravy a doručování poštovních a neadresných zásilek Česká pošta zajišťuje smluvní služby pro jiné podnikatelské subjekty či úřady jako ČSSZ (výplata starobních důchodů), Poštovní spořitelna a ČSOB (pronájem místa pro bankovní služby),[30]Sazka (příjem tiketů, vyplácení výher, prodej losů), Česká pojišťovna (uzavírání smluv)[31], platby prostřednictvím SIPO[32] atd.). Dále Česká pošta hradí náklady na vydávání poštovních známek a uvádí poštovní známky do oběhu[33] (včetně emisního plánu a služeb filatelistům a podobně).

Ministerstvo vnitra připravuje tzv. e-government. Kromě jiných míst (např. samosprávných úřadů) by také pošty sloužily občanům jako přístupová místa elektronické veřejné správy. Notáři a držitel poštovní licence (Česká pošta) by měli na požádání vydávat ověřené výstupy z centrálních státních registrů. Od roku 2007 tak Česká pošta vydává výpisy z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku a obchodního rejstříku. Na 74 tzv. kontaktních místech České pošty je vydává na počkání, na všech poštách je lze objednat k dodání do vlastních rukou.[34]

Česká pošta provozuje tzv. hybridní poštu; klienti dodávají České poště písemnosti i adresy v datové formě, Česká pošta zajistí tisk písemností, zkompletuje je se správnými obálkami a doručí. Službu využívají zejména velké firmy, které často posílají velké objemy korespondence, např. výpisy z účtů.[35] V roce 2006 začala hybridní pošta sloužit i drobným klientům: zákazník zašle poště e-mail s obrázkem či MMS a ona doručí klasický pohled.

Česká pošta poskytuje také službu Registrovaná elektronická pošta, což je elektronická obdoba doporučených listovních zásilek. Česká pošta jako důvěryhodná třetí strana garantuje průkaznost komunikace (vydává odesilateli elektronickou doručenku podepsanou adresátem).[36]

Czech POINTEditovat

Czech POINT je zkratkou pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, který je asistovaným místem výkonu veřejné správy. Česká pošta nabízí tuto službu na téměř 1000 pobočkách, na kterých mohou klienti získat ověřené výstupy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, mohou si požádat o nové přístupové údaje k datové schránce nebo ohlásit živnost. Na pobočkách označených logem Czech POINT je také možné provádět ověřování listin – vidimaci a ověřování podpisů – legalizaci .

Pošta PartnerEditovat

 
Pošta Partner v obci Boží Dar.

Česká pošta začala připravovat projekt Pošta Partner v roce 2008. V prosinci 2009 byla otevřena první pobočka Pošty Partner na Božím Daru. Smyslem celého projektu je převést část poboček na pošty provozované třetí osobou podobně jako je tomu v zahraničí. Ke konci roku 2017 bylo v ČR celkem 428 pošt Partner.[37]

Třídění a přeprava zásilekEditovat

 
Automobily České pošty.

Zásilky, od podacích pošt a z výběrů poštovních schránek, se třídí na sběrných přepravních uzlech (SPU). Tříděním se rozumí, že je jim určen nejvhodnější směr (dle adresy) a optimální způsob dopravy (dle typu zásilky a odesílatelem zvolené služby). Česká pošta v současné době používá v rámci své vnitrostátní přepravní sítě dva druhy přepravy poštovních zásilek:

Do a z některých evropských států jsou poštovní zásilky též přepravovány pozemní cestou (silniční). Pro poštovní spojení se zbytkem světa využívá Česká pošta převážně letecké a některých případech i námořní linky.

Silniční přepravaEditovat

 
Kamionová přeprava České pošty.

Přepravu zásilek po silničních komunikacích používá Česká pošta pro poštovní spojení mezi jednotlivými SPU po celém území Česka a dále pro spojení mezi jednotlivými SPU a do jejich působnosti spadajícími poštovními provozovnami. V současné době používá Česká pošta prakticky všechny druhy silničních vozidel; osobními počínaje a kamionovými tahači konče.

Od roku 1958 až do 29. května 1999 byly jedním z druhů poštovních kursů silničních automobilové pošty, které byly jedním z druhů ambulantních pošt.[38] [39] [40]

Vlaková pošta a železniční přepravaEditovat

 
Poštovní vagon

Někdejší československá pošta fungovala tak, že na poštovních úřadovnách byly zásilky předběžně roztříděny do hlavních směrů a během přepravy vlakem byly přesněji dotřiďovány. Intervaly poštovních vlaků nebo vozů v hlavních směrech byly kolem 2 hodin. Pracovníci vlakových pošt (tzv. ambulancí) byli považováni za elitu a měli vysoké platy.[41]

V polovině roku 1994 byly zrušeny vlakové pošty a hlavní objem poštovní přepravy byl převeden na silniční dopravu. Později byly poštovní vozy užívány již jen k přepravě zásilek v omezeném počtu přepravních relací. Vlakové pošty, známé poštovními vagóny řazenými zejména ve významných rychlících, definitivně ukončily provoz 29. května 1999. Jedním z důvodů omezování a zrušení vlakových pošt, kromě vyšší efektivnosti velkých automatizovaných třídicích linek ve sběrných uzlech, byla několikadenní stávka železničářů v roce 1993, kdy se při náhradním způsobu přepravy zjistilo, že není výrazně dražší.[41]

29. května 1999 byl úplně zrušen ambulantní způsob třídění zásilek[42] (tj. způsob, kdy byly zásilky pracovníky České pošty zpracovávány během cesty), veškeré zpracovávání poštovních zásilek od této chvíle probíhá pouze ve sběrných přepravních uzlech (SPU) či na poštách.

Přepravu zásilek po železnici používá dnes Česká pošta pro poštovní spojení mezi některými sběrnými přepravními uzly po celém území Česka. Zásilky jsou přepravovány v uzavřených poštovních vagonech označených logem České pošty a kódem VKM POSTA.[43] Vykládku a nakládku provádějí zaměstnanci jednotlivých sběrných přepravních uzlů. Samotnou přepravu mezi sběrnými přepravními uzly pro Českou poštu zajišťuje smluvní dopravce ČD Cargo. Přeprava probíhá buď v jednotlivých vozech přivěšovaných na vlacích kategorie Nex nebo Rn, nebo ucelenými poštovními vlaky. V jízdním řádu 2009/2010 je pro potřeby České pošty vedeny tři páry ucelených poštovních vlaků:[44]

 • Nex 50550/55051 Poštovní expres Ostrava hl. n. 20:08 - Praha-Malešice 00:08 / Praha-Malešice 21:13 - Ostrava hl. n. 01:50
 • Nex 50552/55053 Poštmistr Ostrava hl. n. 21:02 - Praha-Malešice 01:40 / Praha-Malešice 22:44 - Ostrava hl. n. 02:47
 • Nex 50554/55055 Poštovský panáček Ostrava hl. n. 22:22 - Praha-Malešice 04:03 / Praha-Malešice 01:22 - Ostrava hl. n. 06:57

Letecká přepravaEditovat

V současné době nepoužívá Česká pošta žádný vnitrostátní letecký kurz. Linka na trase Ostrava - Praha - Ostrava s označením úpl 3737[45], zavedená 7. listopadu 1994, ukončila provoz 30. září 2010.

Sběrné přepravní uzlyEditovat

 
Budova sběrného uzlu v Praze-Malešicích

Česká pošta nyní provozuje 9 sběrných přepravních uzlů (SPU). Velké automatizované sběrné přepravní uzly jsou v Praze, Brně, Plzni, Olomouci, budován je v Ústí nad Labem. V roce 1997 bylo přepravních uzlů 70, celkem po dokončení centralizace třídění jich výhledově má být v republice 8 (zrušena má být ještě Česká Třebová).[8]

Přeprava cestujícíchEditovat

V lednu 2013 Česká pošta oznámila, že na přelomu února a března 2013 na Znojemsku zahájí pilotní projekt přepravy cestujících v poštovních mikrobusech. Nechtěla konkurovat běžné linkové dopravě a projekt měl být plně podřízen potřebám poštovního provozu. Česká pošta si od toho slibovala úsporu nákladů a očekávala na tuto činnost i příspěvek od oslovených obcí. Pro pilotní projekt Post bus byla vyčleněna dvě vozidla, v nichž byl prostor pro 8 cestujících a 7 metrů čtverečních pro přepravu zásilek. Pošta vytipovala 7 vesnic (například Strachotice, Hrádek, Dyjákovice či Hodonice).[48] V září 2013 Česká televize oznámila, že se pilotní projekt testuje (provozem upravených minibusů zatím bez cestujících) a cestující pak byli přepravováni na Třebíčsku od 1. 11. 2013.[49][50] Dne 14. 12. 2014 byla realizace tohoto projektu kvůli nerentabilitě služby zastavena a Česká pošta přestala veřejnou dopravu osob provozovat.[51]

Kvalita a dohledEditovat

Dohled nad činností České pošty v oblasti poskytování základních služeb do 31. března 2005 příslušel Ministerstvu informatiky, od 1. dubna 2005 přísluší Českému telekomunikačnímu úřadu.[52]

ČSN EN 13850 "Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy"Editovat

ČSN EN 13850 stanovuje metody pro měření přepravní doby mezi koncovými body vnitrostátních a přeshraničních jednotlivých prioritních zásilek sbíraných, zpracovávaných a dodávaných operátory poštovních služeb. Bere v úvahu metody používající reprezentativní vzorky mezi koncovými body všech typů služeb jednotlivých prioritních zásilek pro adresné zásilky se stanovenými úrovněmi služby přepravní doby, nabízenými zákazníkovi. Normalizovaná metoda měření kvality služby poskytuje jednotný způsob měření přepravní doby mezi koncovými body poštovních zásilek. Použití normalizované metody měření zajistí, že měření se bude provádět objektivně a stejně u všech operátorů s souladu s požadavky směrnice 97/67/ES a jejích změn. Pro pokrytí toků s menšími objemy zásilek obsahuje tato norma oblasti pružnosti pro přizpůsobenou implementaci. Norma obsahuje rovněž specifikace pro řízení kvality a auditování systému měření.

Historické údaje týkající se kvality poštovních služebEditovat

Otakar Hölzl, odborník v oblasti spojů na pražské ČVUT, České poště v roce 2003 vytýkal, že nevychází vstříc potřebám zákazníkům a není schopná zavádět nové služby,[19] například zabalit balík, oskenovat text určený k odeslání atd.

Zpráva dohledového orgánu (ČTÚ) z roku 2006 byla k České poště velmi kritická a uváděla mnoho desítek typů zjištěných nedostatků. Zároveň konstatovala, že nebyla zjednána náprava v řadě nedostatků, které byly vytýkány již dříve. Podle závěrů zprávy byla dostupnost základních služeb v zásadě zajištěna, ale jejich kvalita byla na nízké úrovni. Zpráva konstatovala, že nešvar nedodržování otevírací doby pošt byl zřejmě velmi rozšířen. Dále vytýkala České poště dlouhé čekací doby a polední přestávky v době, kdy je o služby největší zájem, nedostatečnou kvalitu informací podávaných zákazníkům, neoprávněné odmítnutí dodávat poštu do některých míst atd. Přestože bylo České poště uloženo zajistit ve velkých městech výdej uložených zásilek i v nedělích a o svátcích, v Praze byla tato povinnost splněna jen částečně. Hlavními příčinami stavu byl podle zprávy ČTÚ malý zájem o potřeby zákazníků, špatná organizace práce a snaha řešit interní problémy podniku na úkor zákazníků.[53][54][55]

Podle měření objednaného ČTÚ, při němž se podle metodiky dané normou ČSN EN 13850[56] zjišťuje rychlost dodání cca 30 000 zkušebních zásilek ročně, bylo v roce 2005 96 % zásilek dodáno následující pracovní den po podání, 3,65 % druhý pracovní den následující po podání, 0,35 % zásilek za delší dobu a 0,06 % zásilek se ztratilo. Oproti roku 2004 se zvýšil počet zásilek dodaných nejbližší pracovní den na úkor počtu zásilek dodaných druhý nejbližší pracovní den (v roce 2004 94,86 % : 4,73 %). Rychlost dodání se však počítá od nejbližšího plánovaného času vybírání schránky, nikoliv od vhození, a Česká pošta výsledky měření ovlivňovala tím, že vybírání schránek přesunuje do časných[zdroj?] ranních hodin. Proto ČTÚ od roku 2006 změnil metodiku měření a souběžně měří i čas doručení od vhození zásilky v 16 hodin.

Podle zprávy za rok 2006[57][58] bylo 91,98 % zásilek dodáno následující pracovní den po podání (resp. po vybrání ze schránky), 2,08 % v den podání, 5,33 % druhý nejbližší pracovní den, 0,61 % za delší dobu. Při měření od vhození zásilky (v 16 hodin) bylo 54,6 % zásilek doručeno následující pracovní den po vhození, 42,0 % druhý následující pracovní den po vhození, 2,89 % třetí pracovní den po vhození a 0,5 % později.

Kvalita a personální krize 2018Editovat

V létě 2018 chybělo České poště přes 1 300 zaměstnanců. To vedlo v některých místech až k porušení principu stanoveného zákonem,[59] že zásilky mají být dodávány každý pracovní den, i k jiným problémům v oblasti kvality.[60]

ReferenceEditovat

 1. a b c d e f g h i j k výroční zpráva. Dostupné online.
 2. Česká pošta: Výroční zpráva 2016 - strana 54
 3. Pavel Janík: Česká pošta s. p. na Linuxu Archivováno 30. 9. 2007 na Wayback Machine, prezentace systému APOST, automatizace pošt, 2004
 4. Download datových souborů, seznam pošt, poštovních schránek, poštovních směrovacích čísel, poštovní podmínky, tiskopisy atd.
 5. Z nařízení ČTÚ mění Česká pošta názvy 593 pošt, změny od 1. 9. 2006, včetně excelového souboru se seznamem změn
 6. Česká pošta zahájila výstavbu sběrného přepravního uzlu v Brně Archivováno 2. 11. 2008 na Wayback Machine (Pressportal.cz, 21. 9. 2005)
 7. Česká pošta chce "stáhnout" třídění pošty z okresů do Brna Archivováno 8. 10. 2007 na Wayback Machine, Moderní Brno, článek Pošta bude propouštět, Mladá fronta DNES, 3. 5. 2006
 8. a b Sběrný přepravní uzel v Brně: nové srdce jihomoravské pošty, tisková zpráva České pošty s. p., 30. 4. 2007
 9. Základní informace o České poště s. p., web České pošty, stav k roku 2007
 10. iRozhlas: Česká pošta má nového šéfa
 11. a b Novým ředitelem České pošty je Petr Sedláček, iDnes.cz, 26. 9. 2008, fih (Filip Horáček)
 12. Ředitel České pošty odchází kvůli malé politické podpoře, Český rozhlas, 18. 12. 2009, Květa Moravcová (kvm), Lenka Rafaelová
 13. Českou poštu od ledna povede Hrdá, přichází z Letiště Praha, České noviny, 29. 12. 2009, ČTK
 14. Vizitka nové generální ředitelky České pošty Marcely Hrdé, České noviny, 29. 12. 2009, ČTK
 15. Propouštění i zvyšování platů. Nový ředitel České pošty Knap plánuje změny. iROZHLAS [online]. 2018-06-18 [cit. 2018-06-18]. Dostupné online. 
 16. Rozhovor Václava Moravce s Vladimírem Mlynářem (BBCczech, 26. 7. 2004)
 17. Ministerstvo informatiky ČR: Rok a půl Ministerstva informatiky Archivováno 11. 3. 2012 na Wayback Machine, 16. 7. 2004
 18. KDU-ČSL: Návrh programu ICT (informačních a komunikačních technologií Archivováno 12. 12. 2007 na Wayback Machine, 29. dubna 2005
 19. a b Jiří Kučera: Poštovský panáček zatroubí německy (Ekonom, 30. 10. 2003)
 20. Česká pošta zůstane státním podnikem, rozhodla vláda a stopla transformaci (Česká televize, 12. 11. 2014)
 21. Česká pošta: Výroční zpráva 2013.
 22. Zákonné normy upravující činnost České pošty s. p., na webu České pošty s. p.
 23. Nařízení vlády č. 305/2003 Sb., kterým se stanoví částka určující, kdy je provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemné zprávy, vyhrazeno držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence
 24. Vyhláška č. 286/2004 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence
 25. Vyhláška č. 226/2000 Sb., kterou se stanoví způsob prokazování finanční způsobilosti k zahájení a provozování základních služeb držitelem poštovní licence
 26. Vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb.
 27. Nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb.
 28. § 16 zákona č. 29/2000 Sb., kterým se stanoví povinnost zachovávat mlčenlivost, která je uložena provozovateli poštovních služeb (tzv. poštovní tajemství)
 29. Miroslav Zajíček: Za monopol až na věky Archivováno 14. 1. 2006 na Wayback Machine (Respekt plus, 22. 11. 2004)
 30. Poštovní spořitelna, web České pošty s. p.
 31. Česká pojišťovna, web České pošty s. p.
 32. SIPO – Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, web České pošty s. p.
 33. §35 29/2000 Sb.
 34. Výpisy z veřejné správy, Czech Point, na webu České pošty s. p.
 35. Tisk a kompletace zásilek, web České pošty s. p.
 36. REP – registrovaná elektronická pošta. rep.cpost.cz [online]. [cit. 2007-01-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-01-11. 
 37. Česká pošta: Shrnující informace k projektu Pošta Partner 2017
 38. Československé ambulantní pošty [online]. [cit. 2010-12-05]. Dostupné online. 
 39. Československé ambulantní pošty [online]. [cit. 2010-12-05]. Dostupné online. 
 40. Československé ambulantní pošty [online]. [cit. 2010-12-05]. Dostupné online. 
 41. a b Proč byla v ČR zrušena vlaková pošta II. Archivováno 12. 2. 2008 na Wayback Machine, Britské listy, Jan Čulík + autor dopisu, 28. 8. 2003
 42. Petr Študent: Pracoval jsem ve vlakové poště, blog.idnes.cz, 30. 9. 2010
 43. Vehicle Keeper Marking Register [online]. Valenciennes: European Railway Agency, 2010-05-05 [cit. 2010-05-13]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 44. Plán řadění nákladních vlaků ND (platí od 13. prosince 2009). Praha: ČD Cargo, listopad 2009. 
 45. Československé ambulantní pošty [online]. [cit. 2010-12-05]. Dostupné online. 
 46. Československé ambulantní pošty [online]. [cit. 2010-12-05]. Dostupné online. 
 47. Československé ambulantní pošty [online]. [cit. 2010-12-05]. Dostupné online. 
 48. Ilona Pergrová: Poštovní autobusy povezou balíky i cestující, Znojemský deník, 22. 1. 2013
 49. BUSmonitor: Česká pošta chce v nejbližší době začít přepravovat kromě dopisů, BUSportál.cz, 11. 9. 2013, dabra
 50. Události 10. 9. 2013, Česká televize, 25:37–27:49 min
 51. České poště nevyšla expanze do osobní přepravy. Postbus se nevyplácí. E15.cz [online]. [cit. 2021-03-10]. Dostupné online. 
 52. Působnost Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů [online]. [cit. 2019-09-28]. Dostupné online. 
 53. Zpráva o plnění povinností České pošty s. p. v oblasti základních služeb za roky 2004 a 2005 Archivováno 8. 5. 2008 na Wayback Machine, 12. 4. 2006, sdělení č. 22, Poštovní věstník 5/2006
 54. Česká pošta podruhé, ABC Linuxu, miblog, 28. 5. 2006, shrnutí zprávy ČTÚ za roky 2004 a 2005
 55. Stanovisko České pošty, s. p., ke „Zprávě o plnění povinností České pošty, s. p., v oblasti základních služeb za roky 2004 a 2005“, 13. 4. 2006
 56. ČSN EN 13850 Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy
 57. Zpráva o plnění povinností České pošty s. p. v oblasti základních služeb za rok 2006 Archivováno 8. 5. 2008 na Wayback Machine, 30. 7. 2007
 58. Zpráva ČTÚ o plnění povinností České pošty doznala zásadních změn, Tisková zpráva České pošty, 30. 7. 2007
 59. Zákon o poštovních službách 29/2000 Sb., § 3, odst. 2d
 60. Pošťák přijde příští týden. Nejsou lidi. Lidové noviny. 14. 8. 2017, s. 1 a 4. 

LiteraturaEditovat

 • KRATOCHVÍL, Jiří. Pražské pošty: historie a současnost. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 478 s. ISBN 978-80-7277-405-0. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat