Vlaková pošta

Vlaková pošta, též ambulance, byl druh ambulantní pošty. Zpracovávala všechny druhy poštovních zásilek během jízdy v upravených železničních vozech.

Vlaková pošta na pražském hlavním nádraží v období Československa
Poštovní vagón z roku 1972

HistorieEditovat

 
Interiér vlakové pošty, část listovní a balíková, 1938

První vlaková pošta byla zavedena ve Velké Británii, kdy byly zásilky zpracovávány za jízdy ve vagónu od 6. ledna 1838 na trati BirminghamLiverpool. Od 17. září 1838 byly provozovány nově zkonstruované vozy na trati Londýn–Birmingham a tato technologie se po Evropě rychle šířila.

V Rakousku byly vlakové pošty zavedeny 1. srpna 1850 na trati VídeňBřeclavPřerovBohumín; tehdy se ještě jednalo o upravené osobní vozy. Tyto vlakové pošty byly označeny pořadovým číslem 1 a 2.[1]

V roce 1851 již byla takto Vídeň propojena speciálními vozy s Prahou a Děčínem (Podmokly).[2]

Vlakové pošty (ambulance) byly tehdy obsazeny jednak poštovními úředníky a jednak poštovními průvodčími (konduktéry). Od 80. let 19. století vlakové pošty na vedlejších nebo krátkých tratích, případně i na tratích hlavních, ale s méně náročným provozem, byly obsazovány samostatně pracujícími poštovními průvodčími.[1]

V roce 1898 bylo zavedeno v českých zemích 24 nových poštovních ambulancí a 116 vlakových jízd s poštovními konduktéry.[1]

V lednu 1900 byly původní vlakové poštovní úřady přejmenovány na úřednické vlakové pošty. Vlakové pošty s poštovním průvodčím nebo s poštovním doprovodem byly považovány za vlakové pošty nižšího řádu. Tyto názvy se používaly až do roku 1918.[1]

Po vzniku Československa musela poštovní správa řešit to, že rozhodující vlakové pošty podléhaly nádražním poštovním úřadům ve Vídni, případně v Linci či v Budapešti a že byly obsazeny tamními poštovními úředníky a zřízenci. V roce 1927 pak v Československu bylo celkem 114 přednostenských úřadů (domovských úřadů vlakových pošt) a přes 700 vlakových pošt. V Praze byly přednostenskými poštovními úřady:

  • Praha 6 (Denisovo nádraží - Těšnov),
  • Praha 7 (Masarykovo nádraží),
  • Praha 15 (Wilsonovo nádrazí - Hl.nádr.).

Vlaková pošta Praha-Komárno a zpět domovského úřadu Praha 7 měla číslo 1. Vlakové pošty na Podkarpatské Rusi měly čísla čtyřciferná, např. vlaková pošta Berehovo-Kušnice domovského úřadu Berehovo měla číslo 1008.[3]

Činnost vlakové poštyEditovat

Byl to druh ambulantní pošty ve speciálním železničním voze. Zde byla vykonávána nejen všeobecně vymezená činnost ambulantních pošt, ale také byly přijímány obyčejné listovní zásilky, nádražní psaní, telegramy vhozené do schránek na vagoně. Vydávala se zde nádražní psaní, noviny a časopisy a na území Československa tato pošta do 31. srpna 1983 přijímala i doporučené zásilky.[4]

Vlakové pošty byly obsazovány zpravidla třemi zaměstnanci: vedoucí vlakové pošty (kartoval zapsané zásiky do karet a seznamů), třídič (třídil listovní zásilky) a výpravčí závěrů (zpracovával nákladní předměty a prováděl ve stanicích výměnu závěrů). Ve vlakových poštách na hlavních tazích se počet členů posádky mohl zvýšit až na osm zaměstnanců.

Ukončení provozuEditovat

V České republice ukončila svou činnost 29. května 1999.[5] V provozu zůstaly vlakové spoje pro přepravu poštovních zásilek, ve kterých se už poštovní činnost nevykonává. Obdobně postupovaly i ostatní světové pošty.

 
Noční spoj společnosti ČD Cargo zajišťující přepravu poštovních zásilek. V čele lokomotiva 363.032, Pardubice hlavní nádraží.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b c d VOTOČEK, Emil. Monografie československých známek. Díl XIV. [s.l.]: Poštovní filatelistická služba v Praze ve spolupráci se Svazem československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů, 1978. Kapitola 4.2 Razítka vlakových pošt. 
  2. ČTVRTNÍK, Pavel. Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Liberec: Knihy 555, 2008. ISBN 978-80-86660-23-3. Kapitola Poštovní přeprava a železnice, s. 78-81. 
  3. GALUŠKA, Jan. Dějiny pošty v českých zemích. Praha: Česká pošta, státní podnik, 2000. 163 s. ISBN 80-86437-02-7. Kapitola Československá pošta 1918-1938: Poštovní přeprava, s. 94-96. 
  4. AUTORSKÝ KOLEKTIV. Československá filatelie Praga 88. Praha: Rapid, 1988. Kapitola V, s. 208. 
  5. Muzeum vlakové pošty/Historie

Externí odkazyEditovat

Související článkyEditovat

Česká pošta

Ambulantní pošta