Silniční doprava

druh dopravy, který probíhá za použití dopravních prostředků zpravidla po silnicích či zpevněných cestách

Silniční doprava je individuální druh dopravy, který probíhá za použití dopravních prostředků zpravidla po silnicích či zpevněných cestách. Využívá se k přepravě osob, ale i nákladů.


Charakteristika editovat

K silniční dopravě, která se vykonává na moderních obchodních cestách se dnes zpravidla využívají kolová vozidla, zde pak zejména osobní auta, autobusy, motocykly, trolejbusy a nákladní automobily. Z hlediska energetické a finanční náročnosti se jedná se o relativně nákladný způsob dopravy. Oproti jiným druhům jsou silniční motorová vozidla velmi flexibilní a dostanou se na mnoho míst, kam například nevede železnice, a proto je tato doprava velmi žádaná. Značně znečišťuje životní prostředí, což vede ke snahám ji omezit[zdroj?]. Je dostupná, rychlá na krátké vzdálenosti, ale je hlučná, produkuje velké množství emisí. Údržba veřejných pozemních komunikací v zimě navíc způsobuje i zasolování půdy a podzemních vod.[1]

Je důležitou složkou pořizovací (nákupní, zásobování) i distribuční (expedice, prodej) logistiky.|[2]

Silniční doprava na území České republiky editovat

Silniční a motorová doprava je provozována na pozemních komunikacích. V České republice je lze rozdělit do několika kategorií.

Dálnice editovat

Dálnice (zastarale autostráda) jsou rychlostní komunikace výhradně pro motorová vozidla. Jejich správu na území České republiky má na starosti Ředitelství silnic a dálnic a vlastníkem je stát.

Silnice editovat

Silnice v Česku tvoří českou silniční síť a jsou určené jak pro silniční a jiná vozidla, tak pro chodce. Silnice se dělí do několika tříd:

Místní komunikace editovat

Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace sloužící dopravě v rámci území obce. Vlastníkem je vždy ta obec, v jejímž katastrálním území se komunikace nachází.

Účelová komunikace editovat

Účelová komunikace je komunikací sloužící ke spojení několika nemovitostí. Její význam je především ve prospěch majitelů těchto nemovitostí případně k obhospodařování lesních a zemědělských pozemků. Vlastníkem účelových komunikací může být fyzická nebo právnická osoba.

Reference editovat

  1. TRÁVNÍČKOVÁ, Eva. Vliv zimního chemického ošetření silnic na mikrobiální společenstvo okolních půd. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta [online]. 2011 [cit. 2013-11-21]. Dostupné online. 
  2. PRECLÍK, Vratislav: Průmyslová logistika, 359 s., ISBN 80-01-03449-6, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006

Externí odkazy editovat