Ministerstvo informatiky České republiky

zaniklé ministerstvo České republiky (2003–2007)

Ministerstvo informatiky České republiky bylo v letech 2003–2007 ústředním orgánem státní správy pro informační technologie a poštovní služby. Ministerstvo sídlilo na adrese Havelkova 2, která byla v roce 2009 přejmenována na Siwiecovu,[1] v Praze na Žižkově a oficiální webové stránky mělo na adrese www.micr.cz.

Historie

editovat

Oblastí své činnosti navazuje na někdejší ministerstvo pošt a telegrafů.

Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. ledna 2003 zákonem č. 517/2002 Sb., kterým byl také změněn zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento kompetenční zákon vymezoval základní působnost ministerstva. Na ministerstvo přešla působnost Úřadu pro veřejné informační systémy a působnost Ministerstva dopravy a spojů na úseku spojů, jakož i kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů v oblasti elektronického podpisu.

Ministerstvo informatiky bylo zrušeno k 1. červnu 2007 zákonem č. 110/2007 Sb. Jeho úkoly převzaly Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo pro místní rozvoj.

Znovuvytvoření ministerstva má v programu například koalice Piráti a Starostové.[2]

Oblasti působnosti

editovat

Ministerstvo informatiky

  • bylo ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro elektronické komunikace a pro poštovní služby (s výjimkou věcí svěřených do působnosti Českého telekomunikačního úřadu)
  • bylo koordinátorem rozvoje elektronické veřejné správy (tzv. e-Governmentu)
  • se zabývalo rovnou soutěží na telekomunikačním trhu a rozvojem elektronického obchodu
  • mělo za úkol podporovat počítačovou gramotnost

Ministři informatiky

editovat

Reference

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat
  • Zákon č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
  • Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů