Český telekomunikační úřad

česká společnost

Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ke dni 1. května 2005. Úřad je právním nástupcem Českého telekomunikačního úřadu,[ujasnit] který byl jako samostatný správní úřad zřízen zákonem o telekomunikacích ke dni 1. července 2000. 

Český telekomunikační úřad
Sokolovská, Český telekomunikační úřad.jpg
Vznik1. července 2000
Právní formaorganizační složka státu
SídloSokolovská 58/219, Praha, 190 00, Česko
Oficiální webwww.ctu.cz
Datová schránkaa9qaats
IČO70106975 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vzniku Úřadu předcházelo historicky významné období podstatných změn v telekomunikacích, kdy byl úřad součástí různých ministerstev. Na základě zákona o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a ústavního zákona o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR, byl rozhodnutím ministra hospodářství České republiky k 1. lednu 1993 zřízen Český telekomunikační úřad jako 6. sekce Ministerstva hospodářství, v jehož působnosti byly telekomunikace do 31. října 1996. Od 1. listopadu 1996 přešly veškeré kompetence této sekce do působnosti Ministerstva dopravy a spojů, kde byly vykonávány až do 30. června 2000. 

Sídlem Úřadu je Praha. Úřad vykonává působnost prostřednictvím útvarů, tj. sekcí, odborů a samostatných oddělení. Odbory pro oblast jihočeskou, západočeskou, severočeskou, východočeskou, jihomoravskou a severomoravskou jsou jako dislokovaná pracoviště umístěny mimo Prahu.

Úřad vede pětičlenná Rada. Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů Rady je pět let. Každý rok je jmenován jeden člen Rady. Do funkce předsedy Rady je člen Rady jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě, nejvýše však na dobu tří let.

Úřad jako jiný ústřední orgán státní správy má samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu. Úřad je účetní jednotkou.

Významné událostiEditovat

 • Dne 16. května 2000 byl schválen zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, který nabyl účinnosti 1. července 2000 a stal se dalším předělem v historii našich telekomunikací. Poprvé byl vytvořen samostatný správní úřad pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací – Český telekomunikační úřad. Do jeho čela jmenovala vláda na čtyřleté funkční období na návrh ministra dopravy a spojů Ing. Davida Stádníka.
 • 1. května 2005 nabývá účinnosti nový zákon o elektronických komunikacích, který řádně implementuje evropský regulační rámec pro sítě a služby elektronických komunikací. ČTÚ nově realizuje analýzy relevantních trhů a podle jejich výsledku jsou zjištěným podnikům s významnou tržní silou ukládány zvláštní povinnosti.
 • 1. ledna 2006 – Předsedou Rady ČTÚ je Pavel Dvořák.
 • 15. května 2013 – 27. ledna 2020 Předsedou Rady ČTÚ je Jaromír Novák[1][2][3]. Novák na svou funkci rezignoval poté, co ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček požadoval změnu podmínek aukce kmitočtů 5G. Podle Nováka byly podmínky aukce transparentní, splňovaly plně zadání vlády a byly v souladu s evropským i českým právním rámcem. Celý proces přípravy byl plně postaven na odborných a věcných argumentech. Podmínky upravené podle požadavků MPO mohly podle Nováka vést ke zmaření celé aukce.[4]
 • 27. ledna 2020 – Předsedkyní Rady ČTÚ je Hana Továrková. Hana Továrková byla v době jmenování v nezákonném konfliktu zájmů, protože podniká v devíti firmách. Všechny firmy ve kterých se Továrková angažovala získaly od státu od roku 2016 celkem 67 smluv v celkové výši 1 mld. Kč.[5] Továrková porušila zákon o střetu zájmů také podle předběžného posouzení ministerstva spravedlnosti a hrozí jí pokuta 250 000 Kč.[6]
 • 21. září 2021 – ČTÚ spustila NetTest, online nástroj pro měření kvality přístupu k internetu. NetTest zjišťuje kvalitu internetového připojení koncového uživatele s výsledkem v podobě PDF dokumentu, který pak uživatel může použít pro reklamaci u poskytovatele služby.[7]

Působnost úřaduEditovat

Působnost Českého telekomunikačního úřadu je dána zejména:

 • zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích);
 • zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti;
 • zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

ReferenceEditovat

 1. VYHNANOVSKÝ, Ondřej; KLESLA, Jan. Lidé mají právo na levný internet, tvrdí šéf telekomunikačního úřadu. Lidovky.cz [online]. Dostupné online. 
 2. PETERKA, Jiří. Jaromír Novák (ČTÚ): Smlouvy s operátory jsou nepřehledné, chystáme další kontroly. Lupa.cz [online]. Dostupné online. 
 3. POTŮČEK, Jan. Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák: Už se nás ptali na třetí digitální dividendu, ale ta není na pořadu dne. Digizone.cz [online]. Dostupné online. 
 4. VOKÁČ, Luděk. Šéf ČTÚ Novák rezignoval ke konci měsíce, vláda ho odvolala okamžitě. iDNES.cz [online]. Dostupné online. 
 5. Kverulant.org vyzval vládu k odvolání předsedkyně ČTU, Mělnicko, 1.2.2020
 6. Nová šéfka telekomunikačního úřadu je ve střetu zájmů, tvrdí ministerstvo. Hrozí jí pokuta až 250 tisíc. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2020-01-30 [cit. 2022-05-16]. Dostupné online. 
 7. NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Externí odkazyEditovat